Sunteți pe pagina 1din 8

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.

2 RÂŞNOV

EDUCATOARE: Condei Mihaela şi Găvenea Alexandra

LUMEA MINUNATĂ A
POVEŞTILOR
PROIECT TEMATIC
„LUMEA MINUNATĂ A POVEŞTILOR”

MOTTO: “ La orice vârsta, omul este o fiinta care se


hraneste cu povesti. De aceea, avutia povestirilor pe care au
strâns-o oamenii de pe tot globul, din casa în casa, din secol
în secol, fie în vorba, fie în scris, a depasit celelalte avutii.”

RABINDRANATH TAGORE

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Grădinița cu Program Prelungit Nr.2 Rasnov


Nivel : I
GRUPA: mică ”Puişorilor”
TEMA ANUALĂ:” Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?”
TEMA PROIECTULUI: ”Lumea minunată a poveştilor”
DURATA: două săptămâni

ALEGEREA TEMEI

Trăim într-o epocă în care televiziunea şi computerul pătrund puternic în viaţa tuturor, dar
mai ales a copilului mic, cu influenţe benefice în evoluţia sa,dar şi cu minusuri,mai ales în sfera
sa afectivă.
Deşi nu ştie să citească, copilul poate descoperi frumuseţea şi înţelepciunea textului literar
prin intermediul educatoarei, al familiei, al colegilor care ştiu deja să citească – şcolarii.
Educatoarea și școlarii vor ajuta copiii de vârstă preşcolară să diferenţieze binele de rău, să îşi ia
drept model personaje pozitive, să aprecieze calităţile şi să critice greşelile şi năravurile
personajelor negative.
Derularea proiectului trimite pe copii într-o lume „de poveste”, căci vor trăi profund alături
de personajele îndrăgite, de oameni cu minţi ascuţite, de animale cunoscute şi de altele cu puteri
nemărginite. Proiectul trebuie sa fie un element deschis şi flexibil , care să-i ajute pe cei cărora
le-a fost destinat.
Prin acest proiect se urmărește iniţierea şi parcurgerea unor teme interesante, bogate în
conţinut informaţional, cu valenţe formative şi capabile să readucă în conştiinţa lor adevăratul
sens al copilăriei cu sentimente, aspiraţii şi îndrăzneli ca o înaripare entuziastă cu idealuri înalte.
Din acest motiv, am ales ca, prin lumea fascinantă a poveştilor şi poeziilor, prin personajele
atât de îndrăgite copiilor, să-i ajut pe aceştia să-şi învingă sentimentele de teamă şi inhibiţie, să
gândească logic, dezvoltând în acest mod, cât mai mult posibil, capacitatea de exprimare orală.
Copiii dobândesc deprinderi de receptare corectă a textului audiat, de folosire precisă şi nuanţată
a cuvintelor, de formulare clară şi personală a unor mesaje proprii, de argumentare a unui punct
de vedere. De asemenea,aceștia vor fi puși în situația de a aplica în contexte noi cunoștințele
acumulate.
CU CE ȘI CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMȚIM?

OBIECTIVE CADRU:
§ Dezvoltarea capacității de exprimare orală, de înțelegere și utilizare corectă a semnificațiilor structurilor verbale orale.
§ Dezvoltarea comportamentelor de cooperare, prosociale, proactive (inițiativă).

INVENTAR DE PROBLEME

CE ȘTIU COPIII? CE DORESC SĂ AFLE?


 poveștile sunt frumoase;  care sunt formulele de început şi de sfârşit ale unei
 din povești aflăm lucruri bune și interesante; poveşti?
 există povești adevărate;  cine scrie poveştile?
 în poveşti există personaje pozitive şi personaje negative  de ce ne plac personajele pozitive din poveşti ?
( bune și rele);  de ce nu ne plac personajele negative?
 există poveşti cu animale,cu prinţi şi prinţese,povești cu  întâmplǎrile din poveşti s-au petrecut cu adevǎrat?
copii;  vreau sǎ ştiu cât mai multe poveşti.
 poveștile sunt scrise de oameni numiți scriitori;  vreau să fiu și eu ca eroii din povești!
 cărţile de poveşti au coperţi,imagini şi scris;
 părinţii ne citesc seara poveşti;
 ne plac poveştile.
CENTRE DE INTERES DESCHISE ȘI MATERIALE PUSE LA DISPOZIȚIA COPIILOR

BIBLIOTECA ARTA JOC DE ROL


- cărți de povești, planșe, jetoa- - creioane colorate, acuarele, cario- - măști, accesorii pentru dramatizări,
ne,puzzle,cărți de colorat, fișe de lucru, ca,plastilină, hîrtie colorată, lipici, hârtie jucării diverse, păpuși de mânuit,
- calculator, CD-uri video și audio creponată, foi de desen, planșete decoruri
CONSTRUCȚII ȘTIINȚĂ JOC DE MASĂ
- cuburi, materiale din natură, materiale - puzzle, piramida poveștilor, fișe, - Puzzele cu personaje din povesti
refolosibile, carton, cutii diferite, PET- labirinturi, imagini din povești ,margele,jetoane
uri,

CENTRUL TEMATIC
În spaţiul dedicat „Centrului tematic”, în raza vizuală a copiilor şi
aceesibil părinţilor, sunt expuse materiale: cărți de povești, siluete de personaje,imagini
din povești, decoruri, măști, accesorii. La calculator vor putea fi vizionate poveștile
copilăriei: ”Albă ca zăpada”, ”Cenușăreasa”, ”Cei trei purceluși” etc. și audiate povești ale scriitorilor români, dar și străini.
Centrul tematic se va îmbogãţi pe parcursul derulãrii proiectului cu noi materiale aduse de pãrinţi ori lucrate de copii. Copiii
au acces sã „citeascã”, sã se informeze, sã mânuiascã, facilitându-se astfel atingerea obiectivelor propuse. În felul acesta, responsabi-
lizăm copiii, iar părinţii vor fi la curent cu activităţile desfăşurate de copiii lor în grădiniţă.

INVENTAR DE RESURSE

RESURSE UMANE: copiii grupei, părinții și bunicii acestora, educatoarea, școlari din Grupa de sprijin (clasa a III-a).
RESURSE MATERIALE: amenajarea traseului ”Călătoriei misterioase” cu elemente naturale adecvate (gheața cu coada ursului,
copaci, frunze, butuci, căsuța bunicii, castelul Cenușăresei, coșulețul Scufiței Roșii etc.),hărți pentru orientarea grupelor în
teren,eșarfe, ținute și echipament, rucsac echipat (termos cu apă, sare, lopățele, greble), binoclu, lupa; pietricele, ramuri/crengi, sfoară,
lipici; diplome, carioca, creioane colorate, planșete, plastilina, acuarele, ștampile, paharele cu apă, lipici, foi albe și colorate, fișe de
lucru, CD-uri, laptop, retroproiector, prezentari power point, pernițe,costume de carnaval, măști, baloane colorate.
RESURSE TEMPORALE: o săptămână
RESURSE BIBLIOGRAFICE:
- M.Taiban, M.Petre, V.Nistor, A.Berescu, „Jocuri didactice pentru grădiniţa de copii”, Editura didactică şi pedagogică,
Bucureşti, 1976;
- C.Popa, „Elemente de pedagogie preşcolară aplicată”, editura Universităţii din Oradea, Oradea, 2007;
- V.Preda, G.Necula, S.Dan, L.Roman, M.Lucuşa, A.Manolache, R.Mateiu, C.Pană, V.Tomescu, S.Mocanu, A.Paşca,
E.Soriţeu, L.Cojocaru, „Metodica Activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii”, Editura „Gheorghe Cârţu Alexandru”,
Craiova, 2009;
- L.Culea, A.Sesovici, F.Grama, M.Pletea, D.Ionescu, N.Anghel „Activitatea integrată din grădiniţă”, Editura Didactica
Publishing House, Bucureşti, 2008;
- V.Preda, M.Pletea, F.Grama, D.Oprea, M.Călin, „Ghid pentru proiecte tematice”, Editura Humanitas Educaţiona, Bucureşti,
2005;
- xxx „Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3-6/7 ani)”, M.E.C.T., Bucureşti, 2008.

STRATEGII DIDACTICE: observaţia, conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, problematizarea, învățarea prin
descoperire, brainstorming-ul de grup şi individual, cubul, piramida,”călătoria misterioasă”,ciorchinele, harta cu figuri, diagrama
Venn, metoda ”Pătratele divizate”,turul galeriei.

FORMA DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupe.

EVALUAREA PROIECTULUI:

Toate produsele realizate vor fi analizate si evaluate la momentul terminării fiecarei activități. Acestea sunt expuse pe toată
perioada derulării proiectului pentru a putea fi observată atât de către copii, cât și de către familiile acestora. Se va organiza o
expoziție cu lucrările copiilor, se vor realiza portofoliile copiilor, se va organiza concursul ”Adevărat sau fals?”In ultima zi din proiect
va avea loc „Aventura în lumea poveștilor”, iar copiii se vor deplasa în curtea grădiniței, unde sunt pregătite activităţi educative şi
distractive în mediu deschis (outdoor).
DIRECȚII DE DEZVOLTARE (HARTA PROIECTULUI)

A fost o data ca niciodata

Poveste,spune cum
este?
SCRISOARE CĂTRE PĂRINȚI

D
Dragi mamici, tatici,
bunici,
În perioada 15-26
Februarie 2016, la noi la
gradinita vom desfasura
un proiect care se
numeste „Lumea
minunata a povestilor”.
Va invitam sa va
amintiti povestile pe ,
.
care le ascultati atunci
cand erati copii ca noi si ,

sa ni le spuneti si noua
seara la culcare, pentru
ca si noi sa le povestim
colegilor de la gradinita.
De asemenea, va
rugam sa ne ajutati cu
diferite materiale
folositoare: carti de
povesti, imagini, CD- uri
cu povesti si altele, pe
care sa le aducem la
gradinita.
Va multumim,
Copiii si doamna
educatoare