Sunteți pe pagina 1din 5

2.

Piaţa valutară internaţională


Continutul:
 PVI este un sist de relatii valutare prin care se desf vanzarile/cumpararile de
valuta efectiva si in cont ,trade ,bilete de ordin,cecuri exprimate in valuta
,activitate ce exprima un gen specific de active
 PVI este un sist de relatii banesti ,de reglementari si institutii care au ca
obiectivprincipal transformarea unei monede nat inalta moneda nat prin
intermediul vanz/cump de valute in diverse scopuri.
 PVI este constit dintrun sist de relat ce iau nastere intre banci precum intre
banci si clientii acestora,prin intermediul carora se desf vanz/cump de valute in
scop reglem platilor si incasar aparute in schimburile econ internat ,al obt unui
castig.
 PV nu este un teritoriu delimitat,ende se intalnesc cei care cump ci reprez totalit
bancilor unei tari autorizate de catre banca central sa effect operat cu valuta.
Functii:
1.conversia moned in scop asig platilor rezultate din contract comerciale
2.asig de res creditare,necesare pt ramburs sau accord de credite
3.crearea de disponib banesti in valute convertib necesare pt plata dob la credite
,comis,speze bancare
4.mutarea unor fonduri banesti dintro moned in scop obt de castig sau evitarii risc
valutare
5.transf disponib din conturi bancare in cecuri,banknote etc.,pt asig turism
internat,transport,deplasarile.
Participanti:

Segmentarea pietei valutare:


• pv naţionale -işi concentrează activitatea în principalele oraşe ale ţării date,
care sunt şi centre comerciale şi financiare
• pv regionale -se realizează operaţiuni cu un număr anumit de valute
convertibile
• pv internaţionale -deservesc interese nelocalizate pe un anumit spaţiu
geografic. (Londra, Londra, New-York, Tokyo, Frankfurt pe Main, Paris)
Caracteristica pieţei valutare la vedere (SPOT):Def: Operaţiunile SPOT sunt acele
operaţiuni în care vânzarea-cumpărarea de valută se încheie în aceiaşi zi (max 48 ore)
astfel că momentul tranzacţiei coincide cu momentul formării cursului valutar al zilei.
Componentele unei operaţiuni valutare :
 Data tranzacţiei – data încheierii tranzacţiei.
 Părţile implicate – creatorii şi utilizatorii.
 Valutele – USD, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD etc.
 Cursul valutar – valuta-bază – USD / CHF – valuta cotantă.
 Sumele – tranzacţiile SPOT sunt cotate în termeni de valută de bază (de
exemplu dacă un trader solicită o cotaţie „dollar mark in ten”, se înţelege că
solicită 10 mil USD – valută – bază).
 Data valutei – reprezintă data la care are loc schimbul de valute.
 Instrucţiunile de plată – instrucţiuni exacte şi detaliate date celeilalte părţi cu
privire la locul unde trebuie să se facă plata sumei ce urmează a fi primită
Cursul SPOT :
 Cursul de cumpărare – cursul la care se cumpără valuta-bază şi se vinde valuta
cotantă;
 Cursul de vânzare – cursul la care se vinde valuta-bază şi se cumpără valuta
cotantă.
Tranzacţie Spot directă :se procură/vând mijloace de plată direct prin cotaţia indicată
(de exemplu, pentru cotaţia USD/CHF interpretarea: se cumpără/vând USD, contra
vânzare/cumpărare CHF).
Tranzacţie cross : se procură/vând mijloace de plată prin intermediul unei a treia
valută (de exemplu, cumpărarea USD pe piaţa moldovenească contra vânzarea de JPY
pe aceeaşi piaţă).
Utilizarea în R. Moldova : În Republica Moldova, ca şi în majoritatea altor ţări,
operaţiunile valutare SPOT, alcătuiesc partea principală din totalitatea de operaţiuni
valutare. Aceste operaţiuni se realizează cel mai des pe piaţa valutară interbancară şi
mai puţin prin intermediul altor participanţi de pe piaţa valutară
APARIŢIA ŞI IMPORTANŢA PIEŢEI FOREX:
Piaţa valutară internaţională este cea mai mare piaţă din lume, implicând zilnic
tranzacţii în valoare de 3 trilioane de dolari, din care 50% sunt tranzacţionate numai
pe piaţa londoneză şi pe cea americană.
Piaţa schimbului valutar a apărut in urma renunţării la acordul de la Bretton Woods
in 1971 si renunţării la regimul ratelor fixe de schimb, universale.
Piaţa Forex (Cuvantul FOREX provine de la Foreign Exchange) este o piaţă :
• decentralizată
• interbancară
• neregularizată.
Cu următorii participanţi :
• băncile centrale
• fondurile hedge
• corporaţii transnaţionale
• băncile comerciale si de investiţii,
• fondurile de pensii,
• speculatori privaţi.
Activitatea pe piaţa FOREX reprezintă totalitatea operaţiunilor pe bursă cu scopul de
a obţine profit din diferenţa cursurilor
Trading este un proces repetitiv şi constă in:
• alegerea parităţii valutare
• determinarea momentului deschiderii poziţiei,
• urmărirea tranzacţiei (analiza si prognoza)
• închiderea poziţiei
Un trader este o persoană care obţine profit din tranzacţii speculative cu bunuri
financiare (futures, opţiuni pentru diferite bunuri, acţiuni ale companiilor, valutele
diferitelor tari). Pe piaţa FOREX traderii fac tranzacţii de vânzare/cumpărare cu
diferite valute si obţin profituri ca rezultat al diferenţei de preţ.
Particularităţile pieţei FOREX:
Timpul de operare -forex este o piaţă care operează 24 de ore, trecând prin toate
fusele orare ale marilor capitale financiare.
Structura -Piaţa Forex nu are o structura centralizata, diverşi dealer-i unind
cumpărătorii si vânzătorii. Fiecare dealer este autorizat să execute operaţiuni
independent de ceilalţi. Astfel există o puternică concurenţă între dealer-i motivând
îmbunătăţirea constantă a serviciilor.
Piaţa FOREX este lichidă -posibilitatea operării 24 de ore zilnic îi permite brokerului
sa aibă răspuns imediat la cumpărarea sau vânzarea oricărei valute, la un preţ definit
si cu posibilitatea controlării riscului. Forex are cel mai crescut grad de lichiditatea
dintre toate pieţele financiare.
Costul scăzut al operaţiunilor -cumpărarea sau vânzarea unei valute se face relativ
ieftin, in special când e vorba de operaţiuni voluminoase. Singura cheltuială care
intervine este diferenţa intre preţul de vânzare si cel de cumpărare. Majoritatea
brokerilor promovează valori minime ale spread-ului la perechile populare (3 pips la
EUR/USD, 5 la GBP/USD
Profit indiferent ca piaţa urca sau coboară -operaţiunile implică vânzarea sau
cumpărarea unor perechi ale celor şase valute principale. Practic se cumpără ieftin si
se vinde scump moneda pe cale de apreciere.
Accesibilitate la piaţa FOREX -dezvoltarea internetului a permis deschiderea
platformelor de operare on-line pentru toate categoriile de investitori si automat
reducerea costurilor de tranzacţionare
Leverage (efectul de levier) -mulţumită brokerilor specializaţi, un operator poate
cumpăra sau vinde loturi la preţul aproximativ de 100.000 USD folosind doar o marja
de 1.000 USD. Se pot folosi si miniloturi cu o valoare inferioară celei de 1000USD,
dar nu mai mică de 100 USD. Marja poate creşte sau scădea in funcţie de necesităţile
fiecărei poziţii deschise. Daca suma din contul Forex scade sub marja necesară pentru
menţinerea poziţiilor Forex, toate poziţiile vor fi lichidate automat la preţul curent al
pieţei.
Particularităţile pieţei valutare la termen:
Operaţiunile forward -operaţiuni în care tranzacţia are loc imediat, dar livrarea
valutelor se face după un termen stabilit prin contract şi la un curs stabilit.
Particularităţi - există un interval de timp între momentul încheierii contractului şi
livrării valutei (în prezent termenul se determină pe 1, 2 săptămâni, 1, 2, 3, 6, 12
luni);
-cursul valutelor în operaţiunile la termen se fixează în momentul încheierii
contractului, cu toate că livrarea valutei va fi efectuată peste un termen stabilit.

Contractul Forward se utilizează pentru:


a) evitarea riscului valutar;
b) modificarea pe o anumită perioadă de timp a structurilor fondurilor valutare
potrivit unei nevoi tempo-rare;
c) obţinerea unor câştiguri din operaţiuni speculative, care mizează pe o anumită
evoluţie a cursurilor valu-tare pe piaţă.

CV la termen :Deport -Se manifestă în cazul în care cursul valutei la operaţiunea la


termen este mai mic.
Report- Se manifestă atunci, când cursul valutei în operaţiunea la termen este mai
mare.
Punctele forward:Deport -Forward 1 lună 30–20
Report -Forward 1 lună 20–30.
Relaţii de calcul al cursului la termen :
Pentru deport Pentru report
Cctn = Cct1 – Deport (cifra mai mare, 30) Cctn = Cct1 + Report (cifra mai mică, 20)
Cctn = Cct1 – Deport (cifra mai mică, 20) Cctn= Cct1 + Report( cifra m mare ,30)

Cotarea la termen a modelor prezintă anumite limite:


• pentru scadenţe până la 6 luni, se stabilesc cotaţii la termen pentru majoritatea
valutelor;
• pentru scadenţe cuprinse între 12–24 luni se stabilesc cotaţii la termen pentru
valutele mai importante;
• pentru scadenţe mai mari de 2 ani, se stabilesc cotaţii la termen doar pentru
următoarele monede: USD, EUR, CHF, JPY, GBP.
Relaţii de calcul a PFW:
PFWc = (RdBD – RdAC)×Cs cump×t / (RdAD×t) + (360×100%)
PFWv = (RdBC – RdAD)×Cs vânz×t / (RdAD×t) + (360×100%)
Report/deport = Cs × (Rdb – Rda) × Nz / 360 × 100%

Modalitatea de citire şi determinare corectă a PFW:


REGULA 1: curs cu 4 zecimale EXEMPLU: 1,7150 CHF/USD
1. Mutaţi virgula în Cs cu 4 poziţii la dreapta = 17 150;
2. Scrieţi PFW, incluzând şi virgula - 58;
3. Efectuaţi operaţiunile de scădere, adunare a PFW = 17092;
Mutaţi virgula cu 4 poziţii la stânga în Cf calculat = 1,7092
REGULA 2: curs cu 2 zecimale EXEMPLU: 102,90 JPY/USD
1. Mutaţi virgula în Cs şi cu 2 poziţii la dreapta 10 290;
2. Scrieţi PFW, incluzând şi virgula -112;
3. efectuaţi operaţiunile de scădere, adunare a PFW = 10 178;
4. Mutaţi virgula cu 2 poziţii la stânga în Cf calculat = 101,78.

Piaţa derivatelor valutare. Specificul pieţei valutare din Republica Moldova.

S-ar putea să vă placă și