Sunteți pe pagina 1din 1

PROCES VERBAL DE AVIZARE

PV- CTS

Nr. ............... data ..................

1. DATE GENERALE PRIVIND DOCUMENTATIA

1.1 Denumire proiect :


1.2. Nr. Proiect:
1.3. Nr. Contract:
1.4. Faza proiect :
1.5. Proiectant : S.C. CARPATI PROIECT S.R.L.
1.6. Sef proiect complex :
1.7. Termen predare :
1.8. Beneficiar :

2. REZULTATUL AVIZARII
2.1.Documentatia se avizeaza : □ favorabil □ cu observatii
□ nefavorabil □ fara observatii
3. CONSILIUL TEHNIC DE AVIZARE

3.1. Preşedinte Arh. Radu Calota ________________


3.2. Sef C.T.S. Ing. Boangher A _____________
3.2. Membrii :
arh. Stanescu Vasilica _____________
ing. Marin Constantin _____________
ing. Grigoras Niculai _____________
ing. Mihalache Mihai ______________
ing. Puricescu Alexandru ___________
ing. Tepordei Paul Cristian __________

4. CONSTATARII
În urma examinării, comisia constată că documentaţia prezentată:
- corespunde cu tema/comanda de proiectare;
- respectă avizele obţinute anterior;
- satisface exigenţele de performanţă esenţiale (rezistenţă mecanica şi stabilitate,
securitate la incendiu , igiena , sanatate si mediu , siguranta in exploatare , protectie
impotriva zgomotului ,economie de energie si izolare termica ).

5. OBSERVATII fara

SECRETAR CTS
Ing. Iordache Ion

I03F02