Sunteți pe pagina 1din 2

ŞEF PROIECT .................. DATA .........................

CERERE DE AVIZARE

pentru CTS din data de ....................

Nr. proiect ....................................... faza ...................

Denumirea proiectului ........................................................................................................


............................................................................................................................................
Beneficiar:..................................................................………………………………..............
Felul avizării ...................................................................………………………………….....
Participă colaboratorii ........................................................................................................
Propunem ca membrii în CTA în afara celor permanenţi .......................................
………………………………………………………………..............
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

ŞEF PROIECT,

I03F01
PROCES VERBAL DE AVIZARE
PV- CTS

Nr. ............... data ..................

1. DATE GENERALE PRIVIND DOCUMENTATIA

1.1 Denumire proiect :


1.2. Nr. Proiect:
1.3. Nr. Contract:
1.4. Faza proiect :
1.5. Proiectant : S.C. CARPATI PROIECT S.R.L.
1.6. Sef proiect complex :
1.7. Termen predare :
1.8. Beneficiar :

2. REZULTATUL AVIZARII
2.1.Documentatia se avizeaza : □ favorabil □ cu observatii
□ nefavorabil □ fara observatii
3. CONSILIUL TEHNIC DE AVIZARE
3.1. Preşedinte Arh. Radu Calota ________________

3.2. Membrii : ing. Stoian Theodor ______________


arh. Stanescu Vasilica _____________
ing. Marin Constantin _____________
ing. Grigoras Niculai _____________
ing. Mihalache Mihai ______________
ing. Puricescu Alexandru ___________
ing. Tepordei Paul Cristian __________

4. CONSTATARII
În urma examinării, comisia constată că documentaţia prezentată:
- corespunde cu tema/comanda de proiectare;
- respectă avizele obţinute anterior;
- satisface exigenţele de performanţă esenţiale (rezistenţă şi stabilitate, siguranţă în
exploatare, siguranţă la foc, sănătatea oamenilor şi protecţia mediului înconjurător, izolarea
termică şi hidrofugă, protecţia împotriva zgomotelor).

5. OBSERVATII fara

SECRETAR CTS
Ing. Iordache Ion

I03F01