Sunteți pe pagina 1din 2

1

Da Nu
Prezinta
seriile
sezonalitat
e?
Seriile sunt ajustate sezonier cu
tehnica tramo seats.
Nu Nu Da Seriile Nu
sunt
stationar
e, I(0)?
Seriile implicit cointegrate.

Nu Seriile sunt Da
Se va estima un model VAR in integrate de
nivel, pentru care lagul optim acelasi ordin
se determina pe baza crit. AIC I(1)?
si SBC pentru care testul F tr.
sa fi semnificativ statistic. Dacă o variabilă este I(1) și
cealaltă este I(0), nefiind
Nu Exista Da
cointegrate în sensul
cointegrare
abordării Johansen, atunci
Teste de cauzalitate Granger Johansen in
Functia de raspuns la variabila I(1) ar trebui să fie
date?
impuls(IRF) diferențiată în modelul VAR
Analiza de descompunere a (se vor obține rezultate pe Dacă ambele variabile sunt
Dacă variabilele sunt
variantei(VDC) termen scurt) și testul F integrate de ordin I(1), dar I(1) și cointegrate, testul de
trebuie să fie semnificativ nu sunt cointegrate în cauzalitate Granger va fi
statistic. sensul procedurii rulat într-un model VECM
Johansen, modelul VAR ar pentru care testul t al
trebui rulat în prima coeficientului ECM și testul
diferență (se vor obține F al modelului trebuie să fie
rezultate pe termen scurt) semnificative statistic.
și testul F trebuie să fie

Teste de cauzalitate Granger Teste de cauzalitate Granger


pe termen scurt pe termen scurt si lung
Functia de raspuns la Functia de raspuns la
impuls(IRF) 2 impuls(IRF)
Analiza de descompunere a Analiza de descompunere a
variantei(VDC) variantei(VDC)

S-ar putea să vă placă și