Sunteți pe pagina 1din 2

Rugăciunea celui

cu multe neîmpliniri și răni sufletești


Sfinte Părinte Efrem, am aflat că milostivirea ta se arată cu
grăbire spre cei aflați în mare neîmplinire și în sfâșiere
lăuntrică și de aceea am cutezat să te caut și să te rog să
îmi asculți și mie durerea. Încă din copilărie mi-a fost dat
să văd la oameni, în loc de fapte și cuvinte bune, lucruri și
cuvinte care sunt ale întunericului. Iar pe acești oameni nu
numai că i-am văzut, ci mi-au făcut mult rău, cotropindu-
mi viața cu faptele, cuvintele și relele lor obiceiuri.
Cu multă amărăciune mărturisesc că, în alcătuirea vieții
mele, am văzut adeseori fețe de oameni care, prin faptele
lor, aveau chipuri de fiară, făcându-se astfel pe ei înșiși
biruințe ale urii, răzbunării, dezbinării și relei voințe.
Toate acestea mi-au rănit și mi-au schilodit sufletul, iar această stare lăuntrică îmi
este ca o vatră sufletească.
Orice fac și orice doresc, tot la ea mă întorc, în felul acesta pricinuindu-mi eu
însumi mai mult chin. Vino tu, preamilostivule Efrem, și, întinzând mâna ta cea sfântă,
ridică-mă cu putere și mă tămăduiește din această stare de plângere și durere.
Cred cu adevărat că poți săvârși aceasta, căci dragostea ta fără seamăn este
nemăsurat mai mare decât toate urâciunile care mi-au fost date să le văd, aud ori
pătimesc. Și mai cred că prin puterea Duhului Sfânt cunoști mai bine decât mine tot
ceea ce este înlăuntrul meu, și de aceea te rog, coboară până în tainițele cele mai
adânci ale inimii și dezrădăcinează de acolo toată moartea, urâciunea și păcatul, ca
sămânța lor să nu-mi ruineze sau să-mi distrugă și viața aceasta pământească, și pe cea
viitoare.
Iar cu nespusa ta blândețe, deschide-mi calea spre Sfânta Spovedanie, ca,
mărturisindu-mi toate rănile lăuntrice, să mă slobozesc de puterea lor vătămătoare și să
pot primi dumnezeiescul Trup și Sânge al Mântuitorului Hristos care, prin puterea
Învierii, tămăduiește cele mai ascunse ale omului și ridică spre lucrare și viață nouă pe
toți cei care Îl primesc cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste. Sfinte Efrem,
fă ca minunata și tainica ta îmbrățișare să îmi fie călăuză în drumul spre viața veșnică,
pentru ca și prin smeritele mele fapte și cuvinte să se slăvească puterea Dumnezeului
nostru, a Preasfintei Treimi, a Tătălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Amin.
Rugăciunea Sfintei Cruci

Să se scoale Dumnezeu, și să se risipească vrăjmașii


Lui, și să fugă de la față Lui cei ce-L urăsc pe Dânsul. Să
piară cum piere fumul, cum se topește ceară de față
focului, așa să piară demonii de la față celor ce-L iubesc pe
Dumnezeu și se însemnează cu semnul Crucii, zicând:
Bucură-te, preacinstita și de viață făcătoare Crucea
Domnului, care gonești demonii cu puterea Celui ce S-a
răstignit pe ține, a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus
Hristos, Care S-a pogorât la iad, și a călcat puterea
diavolului, și te-a dăruit nouă pe ține, cinstită Crucea Să,
spre izgonirea a tot vrăjmașul.
O, preacinstita și de viață făcătoare Crucea Domnului,
ajută-mi mie cu Sfântă Fecioară Născătoare de Dumnezeu
și cu toți Sfinții, în veci. Amin.

Rugăciune către Mântuitorul Iisus Hristos


pentru ieşirea din necazuri

Doamne Iisuse Hristoase, Fiule al Lui Dumnezeu, nu


suntem vrednici de Milele Tale, dar îndrăznim să Te rugăm
să primeşti şi puţina noastră rugăciune, precum ai primit
oarecând cei doi bani ai văduvei şi să alungi de la noi
tulburarea care ne-a cuprins.
Doamne, viforul necazurilor se ridică asupra noastră şi
au intrat ape până la sufletele noastre, dar întru Tine este
toată nădejdea noastră!
Tu cunoşti pricina răului care ne apasă.
La Tine perii capetelor noastre sunt număraţi.
La Tine scăpăm şi pe Tine Te rugăm să depărtezi de la noi orice rău pierzător de
suflet şi să ne ajuţi să biruim toate ispitele care ne învăluie!
Tu eşti întărirea, scăparea şi Izbăvitorul nostru, Hristoase Dumnezeule şi Ţie Slavă
şi mulţumire pentru toate Îţi înălţăm, acum şi pururea şi în vecii vecilor, Amin!