Sunteți pe pagina 1din 1

Acest document este un extras de pe site-ul EUR-Lex

Glosarul sintezelor
A B C D E F G I Î J L M N O P R S T U Z

ORGANIZAȚIE A SOCIETĂȚII CIVILE


Societatea civilă se referă la toate formele de acțiune socială întreprinse de către persoane
individuale sau de către grupuri care nu au legătură cu statul și nici nu sunt gestionate de stat.
O organizație a societății este o structură organizațională ai cărei membri servesc interesul
general printr-un proces democratic și care are un rol de mediator între autoritățile publice și
cetățeni.
Articolul 15 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene recunoaște rolul societății civile
în buna guvernanță a UE. Articolul 11 din Tratatul privind Uniunea Europeană subliniază
necesitatea ca UE să mențină un dialog deschis, transparent și constant cu organizațiile
societăți civile, de exemplu, atunci când pregătește propuneri de acte legislative ale UE.
Printre exemplele de astfel de organizații se numără:
partenerii social (grupuri sindicale și patronale);
organizații neguvernamentale (de exemplu, pentru protecția mediului și a consumatorilor);
organizațiile locale (de exemplu, grupurile de tineret și de familii).
Comitetul Economic și Social European reprezintă societatea civilă la nivelul UE.
A SE VEDEA, DE ASEMENEA:
Comitetul Economic și Social European (CESE)
Guvernanța europeană
Parteneri sociali
Societatea civilă pe site-ul Comisiei Europene