Sunteți pe pagina 1din 7

8l

.I' TUTTO QUELLO CHE UN UOMO


* tît\t'ab p1 )'cawptartere'
tùortig D1 K'Fwzffev

Lento (, ll rn Gf,,'v'B
,..:
rffi'l H+l+lrfr.
n-rÎ-n n-rm

Se non f o s - s e D e r t e c o - s a a - v r e b - b e u n s e n - s o s o t - t o a q u e - s t oc l e - l o l m -

cH+ (^,11+ t, frri


m {]-:T-a
:
iitîn ffirTj rtr]n
lifm ffrn Trl-rn

rn/B cl+ ;_.


>
Itl afr nî-:r l l r . rrrfn
FFiM n-n-n
A

non vuol sen- tir - si so - Io.

î a

O 2003 by SITUAZIONEs.a.s.- Vìa Calabritto,28 - Roma


All rightsreserved.lnlernationalCopyrightsecured.
82

-- 1{
Ff,ur9 t,frlr, (, frlr

|.m
HÎI IEIX
ì a t t r t
[+H
n-n'n
Í1-Tn
nîi1
n-rrn

Se non tbs - se reb-be_ilmio se non fos-se per

u
Cirrr
'.-
|nEl
Frf-n

te--

S,rlirnl l/Ref

-H -
rlill i
I cf.l
G ì i r t r7
É:îì -iTF{r Í-Tn
tliTÌ1
ETIN Tî-i-f Tiîff
Fnîn

gla vo
83

- H -
IlÌn r B6l9
(-ìlill /

rarm rtrT!
Tfrî']
rÎaTn mm ffi
n-Tfn

ma-lin-c0

^i{ -
f,rrrI l/D L l!ll r

É+JJrrr n-aTl
|.1'zT
ffi rffiîl

p e n - s i e- r i m i e i - c a - d eu n e n-tro-vo eon

Solfrnl l/ReÍ

Glnr Cilu/B \ ?+
siTan ffirr. H
Tffl H+r+] l--rf+l
hfhl ffi,n ffi |#
TÌ:TN

L, + ,\?+
j,+1.t.1 ff
tl ata
E]]X i||fn
ift-n

a n- c h e s e n- z a p a d i r - m i q u e l- l o c h e v o - g l i o s e n- t i - r e d a
Do{rn7 }IilSi

e d i l m o n - d o m r * a p-

Gf,n,ll/Df,
f f i r r r . . ""
tîi--41
tiit!

Sol{rnl l/Ref,
85

FafmT/9

S tl $ n r î / R e f
86

^N
Ll?rr ,\ 7+ r\ l+
J.-9
fTrî-l
rH [tt.]..1
TTTTN tltrr f*Tl-|.]
n-mn

\-/
C f r r ri ì
rfi.
l++î+1
ffi

(,fìlr,

-[r{TI
tltn
i-ft+.].]

c'è_un tem - po- per non

Dof rrrT SibTl:>i

..*
(,frrr
ClID
..- ffi
f','iE
FTT
l-rrn F-l]-n

t u t -t o q u e l - l o c h e u n uo-mo può fa-re sta Tu sa-raila re -


87

-T .. ^ii -
F frtt Y Llrn; LfrÌr r
:
ffi rrTrn
lffi
mîn
n'Tlit tFr-ft1 ÌTTM

a
I

iîilr l

Tt-:1Tl
itrn
TTTFN

Solf rn I l/Ref,

_-{
Lfrrr
raTI-a
ÉEE
rrnrl

"- tl
\ Ffir' l I - frrr

ffi rhTi |.ffi


ff'Ìf1
rrifn rmÌ] f.r.Ttt

t u t - t oq u e l - l oc h eu n uo-mo so-gna-re- po

RefmT/5b