Sunteți pe pagina 1din 1

Biblio-Brasov, passim BCUT B2

BOEKHORST, Albert K. et al., Studii de biblioteconomie şi ştiinţa informării

BULUŢĂ, Gheorghe. CRAIA, Sultana. PETRESCU, Victor. Biblioteca în societatea informaţiei BCUT B2

Buluţă, Gheorghe; Petrescu, Sachelarie Bibliotheca XXI : management & marketing BCUT B2

Enache, Ionel Planificarea şi organizarea serviciilor de bibliotecă BCUT B2

ENACHE, Ionel. Biblioteconomie : suport de curs BCUT B2

ENACHE, Ionel. MAFTEI, Mihaela. Marketingul în bibliotecă BCUT B2

ERICH, Agnes. TÎRZIMAN, Elena. Informaţie şi document în societatea cunoaşterii BCUT B2

Harea, Gabriela. Sebe, Stela. Strategii de marketing aplicabile în structurile infodocumentare


şcolare : ghid de bune practici BCUT DL

IANUŞ, Mariana. BIBLIOTECA, de la tradiţie la modernitate BCUT B2

LE COADIC, Yves F. Ştiinţa informării BCUT B2

MARCU, Angela. Noi tendinţe în serviciile de referinţe din biblioteci : sinteză documentară BCUT B2

MARINESCU, Nicoleta. Micle, Maria (pref.) Biblioteconomie în întrebări şi răspunsuri BCUT B2

Micle, Maria (coord.). Conferinţa naţională de informare şi documentare "Biblioteca şcolară -


spaţiu ideal de informare şi comunicare" 2 Buziaş 2011 BCUT B2

Moldovan, Liliana Introducere în managementul serviciilor de bibliotecă BCUT B2

REGNEALĂ, Mircea Dicţionar explicativ de biblioteconomie şi ştiinţa informării : [A-Z] BCUT B2

Regneală, Mircea (coord. gen.). Asociaţia Bibliotecarilor din România. Tratat de biblioteconomie

STUEART, Robert D.. MORAN, Barbara B Management pentru biblioteci şi centre de informare

TÎRZIMAN, Elena. Procesele de bibliotecă : abordare în contextul utilizării noilor tehnologii BCUT B2

ZECHERU, Mihaela Biblioteca publică în sistemul cunoaşterii : percepţie şi expectanţă BCUT B2

S-ar putea să vă placă și