Sunteți pe pagina 1din 1

DECIZIE

Nr. ____________/___________

In conformitate cu prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 art. 10, al. 2,
conducerea societatii

DECIDE:

Art. 1. Incepand cu data de ____________, activitatea de acordare a primului ajutor in caz de


necesitate va fi asugurata de:

1. ................................................ tel...........................;
2................................................ tel...........................;
3................................................ tel...........................;
4................................................ tel...........................;

Art. 2. Pregatirea si instruirea teoretica si practica a persoanei desemnate pentru acordarea


primului ajutor, se va executa de catre serviciului de medicina a muncii si/sau de
Responsabilul cu Situatii de Urgenta (dupa caz).

Director General

FPMO-01.04/ Editie: ;Revizie: ;Data: