Sunteți pe pagina 1din 7

PROCEDURA DE MANAGEMENT OHSAS

COMUNICAREA IMBOLNAVIRILOR
PROFESIONALE. COMUNICAREA ACCIDENTE

PSO-02

Nume / Prenume Functia Semnatura


Intocmt/ Revizuit

Verificat/Aprobat

Document tinut sub control. Modificarea, multiplicarea si difuzarea fara permisiunea conducerii
societatii este interzisa

EXEMPLAR Nr:

Cod : PS0-02; Editie: ;Revizie: ; Data: Pagina 1/7


LISTA DE DIFUZARE
Nr. Document Numele si Semnatura Data Document retras/
crt. difuzat( denumire, editie, prenumele/ difuzarii inlocuit
revizie) Compartiment/ (denumire, editie,
Functie revizie)

1 PSO-02 ed1/ rev.0 D.G./R.M. Ian.2014

INDICATORUL EDITIILOR/REVIZIILOR
Semnatura Data
Modificarea efectuata
Nr. Denumire Document Nr. Editiei/ celui care a intrarii in
(articol, paragraf,
crt. (PSI, MSMI, etc.) reviziei noi facut vigoare
referential)
modificarea
1
2

Cod : PS0-02; Editie: ;Revizie: ; Data: Pagina 2/7


CUPRINS
1. Pagina de prezentare
2. Indicatorul reviziilor/Lista de difuzare
3. Cuprins
1. SCOP
2. DOMENIU
3. DOCUMENTE DE REFERINTA
4. DEFINITII SI PRESCURTARI
5. RESPONSABILITATI
6. PROCEDURA
7. DOCUMENTE SI INREGISTRARI

1 SCOP
Prezenta procedura este necesara pentru:
Stabilirea unui sistem coerent si eficient de colectare si prelucrare a informatiilor privind bolile
profesionale, care sa permita evidenta efectelor produse si cauzele acestora in vederea: orientarii activitatii de
prevenire; evaluarii starii de sanatate a participantilor la procesul de munca;
Stabilirea unor masuri eficiente de profilaxie
Validarea unor metode de comparare, in vederea efectuarii de analize statistice, pe diferite criterii, pentru
activitatea specifica de sanatate si securitate in munca, care sa permita fundamentarea unor masuri eficiente
de prevenire si profilaxie.

Prezenta procedura are urmatoarele scopuri :


 Stabilirea unui sistem unitar de reguli privind comunicarea, inregistrarea, evidenta si declararea
accidentelor de munca;
Stabilirea unui sistem coerent si eficient de colectare si prelucrare a informatiilor, in vederea efectuarii de
analize statistice, pe diferite criterii, pentru activitatea specifica de securitatea muncii, care sa permita
fundamentarea unor masuri eficiente de prevenire si profilaxie

2 DOMENIU
Prezenta procedura se aplica intrega organizatiei.
2.2 Prezenta procedura se aplica la fiecare accident de munca, indiferent de natura sau gravitatea acestuia,
produs in cadrul organizatiei, conform legislatiei in vigoare.

3 .DOCUMENTE DE REFERINTA
- Anexa E la MSMI
- Ordin MMSSF nr 3 / 2007 privind aprobarea Formularului pentru inregistrarea accidentului de munca –
FIAM.
4. DEFINITII SI PRESCURTARI
4.1.Definitii
-conform Anexei 1 la MSMI.
4.1.2 Alte definitii -conform Manualului de management integrat –MSMI-01.
-Procedura “ Investigarea Incidentelor”-PO-01;

4.2.Prescurtari
Manualului managementului integrat al calitatii-mediului-sanatatii si securitatii in munca
- EIP – Echipament Individual de Protectie;
- ET – Echipamente Tehnice
- RM – Reprezentantul Managementului SMI
- ITM - Incapacitate Temporara de Munca
- M.M.S.S - I.M. - Ministerul Muncii si Protectiei Sociale - Inspectia Muncii
- M.S.F. - Ministerul Sanatatii si Familiei
- PSI - Prevenirea si Stingerea Incendiilor
- F.I.A.M. - Formular Tip de Inregistrare a Accidentelor de Munca
-SMI- Sistem de management integrat

Cod : PS0-02; Editie: ;Revizie: ; Data: Pagina 3/7


5. RESPONSABILITATI
5.1. Medicul de medicina muncii (medicul societatii)
Redacteaza fisa de semnalare a imbolnavirii profesionale.

5.2 Responsabilul cu sanatatea si securitatea in munca/responsabil protectia


muncii/PSI/SU-lucratorul desemnat
-Verifica si avizeaza comunicarea, modul de inregistrare al imbolnavirii profesionale
-Pe baza constatarilor organelor abilitate propune masuri pentru imbunatatirea starii de sanatate a salariatilor;
-Anunta operativ conducerea organizatiei despre producerea oricarui eveniment pe linie sanatate si securitate
in munca.
-Se deplaseaza la locul accidentului pentru primele cercetari;
-Anunta de indata asiguratorul - Casa Teritoriala de Pensii si Inspectoratul teritorial de munca (in cazul
accidentelor cu ITM), Procuratura (pentru accidentele mortale);
- Inregistreaza accidentul in Registrul unic de evidenta al accidentatilor in munca, dupa definitivarea
cercetarilor;
-Tine evidenta evenimentelor (accidentelor de munca, accidente usoare, incidente periculoase) pe
organizatie;
-Periodic (semestrial) face informari cu accidentele survenite si le inainteaza Reprezentantului
managementului pentru sanatatea si securitatea in munca, pentru analiza in cadrul sedintelor de analiza de
management.

5.3 Managementul la cel mai inalt nivel


-Aproba comunicarea, modul de inregistrare al imbolnavirii profesionale
-Aproba masuri pentru imbunatatirea starii de sanatate a salariatilor ;
-Analizeaza si aproba procesul-verbal de cercetare accident de munca (cu exceptia accidentelor mortale,
colective, cu invaliditate)
-Semneaza FIAM-ul pentru accidentele de munca;

5.4 Managementul organizatiei, sefului compartimentului unde s-a constatat


imbolnavirea profesionala, RMSMI, Responsabilul cu sanatatea si securitatea in
munca-lucratorul desemnat
- Aplica masurile cuprinse in Procesul verbal de cercetare.

6.1. Obiectivele procesului –imbolnaviri profesionale


-Stabilirea amplorii imbolnavirilor profesionale
-Investigarea cauzelor imbolnavirilor profesionale si stabilirea masurilor necesare

Bolile profesionale cat si suspiciunile de boli profesionale se vor semnala obligatoriu de catre toti medicii
care depisteaza astfel de imbolnaviri cu prilejul oricarei prestatii medicale: examene profilactice, consultatii
la cerere, etc.

Semnalarea se face prin completarea fisei BP1, care se transmite, in cel mai scurt termen, la inspectoratul de
politie sanitara si medicina preventiva de pe raza Judetului.

Declararea bolilor profesionale este obligatorie si se face de catre inspectoratul de politie sanitara si medicina
preventiva pe formularul BP2, care se inainteaza la Institutul de Igiena, sanatate publica, servicii de sanatate
si conducere– Sectia Medicina Muncii in cursul lunii in care s-a confirmat imbolnavirea.

Bolile profesionale a caror declarare, cercetare si evidenta este obligatorie sunt cele prezentate in legislatia
relevanta.

Cercetarea, declararea si evidenta bolilor profesionale este obligatorie, indiferent daca sunt urmate de
incapacitate temporara de munca sau daca aceeasi persoana a mai contactat boala respectiva, declarata
anterior si vindecata.

Cercetarea bolilor profesionale si a suspiciunilor de boala profesionala se face in scopul confirmarii


diagnosticului de boala, al confirmarii sau infirmarii caracterului profesional, precum si pentru stabilirea
cauzelor care au favorizat imbolnavirea.

Cod : PS0-02; Editie: ;Revizie: ; Data: Pagina 4/7


Cercetarea cauzelor si confirmarea sau infirmarea caracterului profesional al bolii se face de catre medicul de
medicina a muncii desemnat de inspectoratul de politie sanitara si medicina preventiva.

Medicul care suspectează o boală profesională sau o intoxicaţie acută profesională completează fişa de
semnalare BP1, prevăzută în anexa nr. 19, şi trimite bolnavul cu această fişă la unitatea sanitară de medicina
muncii, respectiv clinica de boli profesionale sau cabinetul de medicina muncii din structura spitalelor, în
vederea precizării diagnosticului de boală profesională ori de intoxicaţie acută profesională."

Procesul-verbal de cercetare a cazului de boală profesională se înmânează angajatorului, medicului care a


semnalat îmbolnăvirea, pentru evidenţa îmbolnăvirilor profesionale şi pentru a urmări realizarea măsurilor
prescrise, direcţiei de sănătate publică judeţeană sau a municipiului, inspectoratului teritorial de muncă
participant la cercetare şi asigurătorului la nivel teritorial."

Pe baza confirmării caracterului profesional al îmbolnăvirii, medicul de medicina muncii care a efectuat
cercetarea declară cazul de îmbolnăvire profesională, completând fişa de declarare a cazului de boală
profesională BP2, denumită în continuare fişa de declarare BP2, care trebuie să aibă ştampila direcţiei de
sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti şi trebuie să cuprindă data declarării, prevăzută în
anexa nr. 21.

În cazul bolilor profesionale:


a) declararea se face de către direcţia de sănătate publică judeţeană din care face parte medicul de
medicina muncii care a efectuat cercetarea, pe baza documentelor, prin fişa de declarare a cazului de boală
profesională BP2, care reprezintă formularul final de raportare a bolii profesionale nou-declarate;
b) semnalarea şi declararea se fac într-un interval de maximum 2 ani de la încetarea expunerii profesionale
considerate cauză a îmbolnăvirii. Excepţie fac cazurile de pneumoconioze şi cancerul.
Pentru bolile profesionale declarate în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului
Economic European trebuie întocmită o fişă de declarare a cazului de boală profesională BP2 de către
Direcţia de Sănătate Publică."
Toate cazurile de boli profesionale se declară la ultimul angajator unde a lucrat bolnavul şi unde există
factorii de risc ai bolii profesionale respective evidenţiaţi prin documente oficiale de la direcţia de sănătate
publică; ele se declară şi se păstrează în evidenţă de către direcţia de sănătate publică din judeţul în care se
află angajatorul respectiv.

Responsabilul cu sanatatea si securitatea in munca- lucratorul desemnat, are obligatia sa puna la dispozitia
medicului de medicina muncii documentatia si datele necesare cercetarii cauzelor acestor imbolnaviri.
Dupa declararea bolii profesionale, Responsabilul cu sanatatea si securitatea in munca - lucratorul desemnat,
initiaza cercetarea pentru stabilirea cauzelor si factorilor determinanti care au dus la aparitia imbolnavirilor
profesionale, intocmind un program de masuri ce trebuiesc luate pentru inlaturarea acestora.

Factorii determinanti, conditiile care au favorizat aparitia bolii precum si masurile ce se impun pentru
prevenirea unor situatii similare se consemneaza intr-un Proces Verbal, stabilindu–se termene pentru
remedierea deficientelor constatate.
Responsabilul cu sanatatea si securitatea in munca - lucratorul desemnat urmareste eliminarea sau reducerea
factorilor generatori de imbolnaviri profesionale, precum si aplicarea masurilor stabilite.

Evidenta bolilor profesionale confirmate, se tine la Inspectoratul de Politie Sanitara si Medicina Preventiva,
in „Registrul de Boli Profesionale”, ( care contine aceleasi date ca cele prevazute in Fisa BP2 ) si constituie
documentatia de baza in evaluarea starii de sanatate a angajatilor in raport cu factorii de risc, precum si in
vederea stabilirii unor masuri eficiente de profilaxie.

In baza prelucrarii informatiilor de la punctul anterior, se vor face informari semestriale, care se vor
comunica celor interesati si analize anuale ale cauzelor imbolnavirilor, cu propuneri de imbunatatire a
activitatii in acest domeniu (unde se constata imbolnaviri profesionale).

In cazul bolilor profesionale ale caror cauze nu se regasesc in cadrul unitatii, acestea se inregistreaza la
ultima unitate unde a lucrat bolnavul si unde exista noxele care puteau produce aceasta imbolnavire.
Acolo unde exista factori de risc susceptibili de a produce boli profesionale dupa o perioada mai mare de
latenta se vor pastra in evidenta, dupa incetarea expunerii, atat lista persoanelor expuse cat si dosarul medical
al acestora.

Cod : PS0-02; Editie: ;Revizie: ; Data: Pagina 5/7


6.2. Verificari, monitorizari
Responsabilul cu sanatatea si securitatea in munca -lucratorul desemnat in colaborare cu Medicul
organizatiei monitorizeaza semestrial situatia imbolnavirilor profesionale
Managementul la cel mai inalt nivel analizeaza cu ocazia analizei periodice efectuate de management starea
de sanatate a salariatilor organizatiei.

6.3.Indicatori de performanta
Frecventa de
Metoda (formula) de calcul a indicatorului
Denumirea indicatorului Responsabil monitorizare/
U.M.
verificare
Responsabilul cu sanatatea si
Indicele de frecventa al securitatea in munca-lucratorul
Nr. imbolnavirilor profesionale/ nr. salariati Semestrial
imbolnavirilor profesionale desemnat in colaborare cu
Medicul organizatiei
6.4. Obiectivele procesului -accidente
-Managementul operativ al accidentelor
-Inregistrarea informatiilor privind accidentele in vederea stabilirii masurilor necesare

Comunicarea operativa a accidentului de munca:


Accidentul de munca va fi comunicat de indata conducerii, de catre conducatorul locului de munca, (prin
intermediul Responsabilului cu sanatatea si securitatea in munca-lucratorului desemnat, sau direct, functie de
situatie), conducatorul locului de munca va fi anuntat de orice alta persoana (lucrator) care are cunostinta
despre producerea accidentului.
Comunicarea se efectueaza telefonic si in scris pentru Casa Teritoriala de Pensii (numai in cazul accidentelor
cu ITM) si Inspectoratul teritorial de munca (pentru toate tipurile de accidente), pe formular model – anexa
nr. 13 de la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006.

Pentru accidentele cu ITM, managementul organizatiei, prin Responsabilul cu sanatatea si securitatea in


munca -lucratorul desemnat, anunta Casa Teritoriala de Pensii si Inspectoratul Teritorial de Munca de pe
raza caruia s-a produs accidentul.
Termenul limita de anuntare la Casa Teritoriala de Pensii si la Inspectoratul Teritorial de Munca este imediat
(de indata).

Si pentru celelalte tipuri de accidente, conducerea societatii, prin Responsabilul cu sanatatea si securitatea in
munca - lucratorul desemnat, anunta Inspectoratul Teritorial de Munca de pe raza caruia s-a produs
evenimentul.
Termenul limita de anuntare la Inspectoratul Teritorial de Munca este imediat (de indata).

Inregistrarea accidentului de munca


Inregistrarea accidentelor de munca se face in baza Procesului Verbal de Cercetare si a FIAM – ului, de catre
organizatie.
Accidentele de munca urmate de invaliditate se vor inregistra pe baza Procesului verbal de cercetare intocmit
de Inspectoratul teritorial de munca, dupa emiterea deciziei de incadrare a victimei intr-un grad de
invaliditate, de catre comisia de expertiza medicala.
Dupa incheierea dosarului de cercetare, in baza procesului verbal de cercetare intocmit, se completeaza
“Formularul de inregistrare al accidentului de munca” – F.I.A.M (conform Anexa nr. 1 la Ordinul MMSSF
nr. 3 / 2007 privind aprobarea Formularului pentru inregistrarea accidentului de munca – publicate in M.O.
nr. 70 din 30.01.2007, difuzat astfel:
-un exemplar al FIAM – ului completat va fi transmis Casei Teritoriale de Pensii a mun. sau din judetul
respectiv, in termen de 5 zile de la finalizarea cercetarii (odata cu dosarul pentru avizare) pentru inregistrare;
-un exemplar al FIAM – ului completat va fi transmis la Inspectoratul teritorial de munca al judetului, in
termen de 5 zile de la finalizarea cercetarii (odata cu dosarul pentru avizare), pentru inregistrare,
- un exemplar al FIAM – ului va ramane la organizatie iar
- un exemplar al FIAM – ului la persoana accidentata.

Evidenta accidentelor de munca


Se face de catre Responsabilul cu sanatatea si securitatea in munca -lucratorul desemnat, in “Registrul unic
de evidenta a accidentatilor in munca” – Anexa nr. 15 de la Normele Metodologice de aplicare a legii
319/2006.

Cod : PS0-02; Editie: ;Revizie: ; Data: Pagina 6/7


In cazul persoanei spitalizate, ca urmare a unui accident, Responsabilul cu sanatatea si securitatea in munca
-lucratorul desemnat, se va informa asupra starii de sanatate a victimei, va informa conducerea societatii si,
saptamanal, va comunica la inspectoratul teritorial de munca, informatiile primite (de la personalul medical),
pana la rezolvarea definitiva a cazului.
In cazul accidentului cu I.T.M. care, ulterior, are drept consecinta decesul sau invaliditatea victimei,
confirmate prin acte medicale, Responsabilul cu sanatatea si securitatea in munca -lucratorul desemnat va
insti-inta imediat managementul organizatiei, Casa Teritoriala de Pensii si Inspectoratul teritorial de munca.
Procesul verbal de cercetare al accidentului de munca, dupa aprobarea de catre Casa Teritoriala de Pensii si
Inspectoratul teritorial de munca, va fi prelucrat cu tot personalul muncitor.
Dosarul de cercetare al accidentului de munca – netipizat (va fi completat conform art. 122, sectiunea 2 din
Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006).
6.5.Verificari, monitorizari
- Responsabilul cu sanatatea si securitatea in munca -lucratorul desemnat monitorizeaza semestrial situatia
accidentelor
- Managementul la cel mai inalt nivel analizeaza cu ocazia analizei periodice efectuate de management
accidentele

6.6.Indicatori de performanta
Frecventa de
Denumirea Metoda (formula) de calcul a indicatorului
Responsabil monitorizare/
indicatorului U.M.
verificare
Responsabilul cu sanatatea si
Rata frecventei
Nr. accidente/ an X nr. salariati securitatea in munca -lucratorul Semestrial
accidentelor
desemnat

7. INREGISTRARI
7.1.Fisa de semnalizare BP1 – tipizat national;
7.2.Fisa de declarare a cazului de boala profesionala BP2 – tipizat national;
7.3.Proces verbal de cercetare a cazului de boala profesionala;
7.4.Tabelul bolilor profesionale cu declarare obligatorie;
7.5.Lista suplimentara -Alti factori profesionali considerati posibil nocivi;
7.6.FIAM -model Anexa 11 la Normele Metodologice de aplicare a legii 346/2002
7.7.Proces verbal de cercetare al accidentului de munca – netipizat (intocmit conform art. 128 de la Normele
Metodologice de aplicare a legii 319/2006 );
7.8.Registrul unic de evidenta a accidentatilor in munca - Anexa nr. 15 de la Normele Metodologice de
aplicare a legii 319/2006 ;
7.9.Comunicare accident – formular intocmit in baza Anexei 13 de la Normele Metodologice de aplicare a
legii 319/2006;
7.10. Anexa clasificari accidente;
7.11.Proces verbal de accident de munca -.

Cod : PS0-02; Editie: ;Revizie: ; Data: Pagina 7/7