Sunteți pe pagina 1din 1

Introducere

În plin secol XXI, polimerii sunt omiprezenți în mediul nostru de zi cu zi, influențând atât în mod
direct cât și indirect calitatea vieții noastre, datorită varietății și versatilității lor. Materialele
polimerice se găsesc în diverse forme cu o gamă foarte largă de proprietăți ce pot fi modifcate relativ
ușor, lucru ce permite utilizarea lor în aproape toate domeniile de aplicație, concurând cu materialele
convenționale cum ar fi lemnul, metalul sau sticla. În același timp capacitatea lor ridicată de
prelucrabilitate, durabilitatea și rezistența lor în medii agresive fac ca aceste materiale să fie
interesante din punct de vedere economic. Cu toate acestea, durata crescută de viață a polimerilor s-
a dovedit a fi în același timp și unul dintre cele mai mari dezavantaje ale acestora din punctul de
vedere al efectului lor în timp asupra mediului. Materialele polimerice prin tendința lor încă
crescătoare (cercetare, producție, utilizare) au un impact semnificativ asupra mediului de-a lungul
ciclului lor de viață, și nu doar la sfârșitul vieții produsului, afectând în mod direct epuizarea
resurselor naturale și generarea de deșeuri solide ce ajung să sfârșească în marea lor majoritate la
gropile de gunoi. De aceea este esențială abordarea acestei probleme prin prisma dezvoltării
durabile, fiind esențială identificarea de metode durabile în utilizarea și gestionarea polimerilor. Ca și
soluții propuse apărute pot fi (1) optimizarea producției și utilizării polimerilor cu scopul principal de
reducere atât a resurselor naturale cât și a deșeurilor, alături de probleme de recuperare ale
acestora; (2) elaborarea de noi metode eficiente de reutilizare și reciclare a acestora în produse noi;
(3) reciclarea prin recuperarea de energie (atunci când reutilizarea și reciclarea mecanică nu pot fi
utilizate); (4) eliminarea depozitării la gropile de gunoi [5]. Pe fondul acestor probleme, s-a dezvoltat
la nivel european, proiectul FP7 W2PLASTICS, ca și o colaborare dintre reprezentanți ai mai multor
țări europene ce activează atât în mediul economic cât și în mediul universitar, dintre care amintim
Universitatea Transilvania din Brașov. Acest proiect are ca scop principal reciclarea diferitelor tipuri
de deșeuri din Europa provenite din diferite surse (studiile s-au axat în principal pe deșeurile
menajere, deșeurile provenite de la aparatură electrică și electocasnică, deșeurile provenite de la
dezmembrări auto și deșeurile provenite din construcții și demolări). Printre principalele obiective ale
acestui proiect se numără separarea deșeurilor în funcție de densitatea materialelor plastice,
caracterizarea fracțiilor și propunerea unei metode de reciclare pentru fracțiile separate în funcție de
potențialul componenților fracțiilor, ținând cont de principiile dezvoltării durabile.