Sunteți pe pagina 1din 1

CUPRINS Pg.

teza

Pg. rezumat

LISTA DE NOTAŢII ŞI ABREVIERI 3 9 INTRODUCERE 4 10 1. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII


MATERIALELOR COMPOZITE 8 13 1.1 Materiale polimerice 9 13 1.1.1 Definiție, scurt istoric, tipuri
de polimeri 10 13 1.1.2 Proprietați fizice și chimice ale polimerilor 11 13 1.1.3 Domenii de
aplicabilitate ale polimerilor 14 13 1.1.4 Ciclul de viaţă şi reciclabilitatea polimerilor 16 13 1.2
Poliolefine 18 14 1.2.1 Obţinere și tipuri de poliolefine 18 14 1.2.2 Proprietăți fizice și chimice 20
14 1.2.3 Domenii de aplicabilitate 23 14 1.3 Materiale compozite cu poliolefine virgine 24 15 1.3.1
Tehnologii de obținere a materialelor poliolefinice 25 15 1.3.2 Tipuri de materiale compozite
poliolefinice 27 15 1.3.3 Proprietăți ale materialelor compozite poliolefinice 29 15 1.3.4 Domenii de
aplicabilitate 32 15 1.4 Materiale compozite cu deșeuri poliolefinice 33 16 1.4.1 Metode de
obținere 33 16 1.4.2 Tipuri de materiale compozite cu deşeuri poliolefinice 34 16 1.4.3 Proprietăți
fizice și chimice ale compozitelor 35 16 1.4.4 Domenii de aplicabilitate 38 16 1.5 Tipuri de fibre
utilizate în compozite 39 16 1.5.1 Clasificarea fibrelor 40 16 1.5.2 Scopul introducerii fibrelor 42
16 1.6 Concluzii –nişe existente 44 16 SCOPUL ŞI OBIECTIVELE PROGRAMULUI DE DOCTORAT 45 16
2. MATERIALE ȘI METODE DE ANALIZĂ 47 17 2.1 Materiale 47 17 2.1.1 Matricea poliolefinică
virgină 48 17 2.1.2 Obţinerea matricilor poliolefinice din deşeurile menajere urbane 49 17 2.1.3
Fibre celulozice 55 19 2.1.4 Aditivi 56 19 2.2 Metode de obţinere a materialelor compozite 57 19
2.3 Tehnci de caracterizare a compozitelor. Instrumente şi metode de analiză 61 20 2.3.1
Caracterizarea optică: microscopie optică 62 20 2.3.1.1 Analiza vizuală a imaginilor fotografice a
materialelor compozite

62

20 2.3.1.2 Microscopie optică 65 20 2.3.2 Analiza elementală 66 20 2.3.3 Determinarea densităţii


67 20 2.3.4 Caracterizarea structurală prin spectroscopie FTIR 68 20