Sunteți pe pagina 1din 1

Capitolul 2 prezintă materialele utilizate la realizarea materialelor compozite, metodele de lucru

utilizate la obținerea fracțiilor poliolefinice din deșeu (separarea, identificarea și cuantificarea


acestora din deșeul de tip menajer), metoda de obținere a materialelor compozite. De asemenea, tot
în cadrul acestui capitol sunt prezentate tehnicile de caracterizare (instrumentele și metodele de
analiză utilizate) atât a materialelor constituente cât și a materialelor compozite de tipul
poliolefine/fibre celulozice. În capitolul 3 sunt detaliate proprietăţile materialelor obținute în urma
caracterizării. Pentru început sunt prezentate rezultate obținute în urma caracterizării fibrelor
utilizate la obținerea materialelor compozite de tip poliolefine virgine (POv)/fibre și poliolefine
provenite din deșeuri (POw)/fibre, și de asemenea sunt prezentate caracteristicile fracțiilor de
materiale plastice separate din deșeul menajer ce urmează să fie folosite la obținerea materialelor
compozite. Apoi sunt prezentate pe rând influențele materialelor constituente (influența matricii,
tipului de fibre și concentrației de fibre) asupra proprietăților materialelor compozite de tip POv/fibre
și apoi pentru materialele de tip POw/fibre. Pe parcursul acestui capitol sunt prezentate și influențele
iradierii UV și cu fascicul de electroni asupra proprietăților structurale, termice și mecanice ale
materialelor compozite. Capitolul 4 urmăreşte stabilirea celor mai bune variante (din punctul de
vedere al rezistenței mecanice și al capacității de absorbție de apă) ale materialelor compozite
obținute din diferite tipuri de fracții separate din deșeul menajer, prin comparație cu poliolefinele
virgine studiate. Scopul principal fiind recomandarea pentru aplicare în funcție de domeniile actuale
de utilizare a poliolefinelor virgine și provenite din deșeu.