Sunteți pe pagina 1din 1

Poliolefine

Poliolefinele sunt polimeri sintetici ce au ca și unitate structurală monomerii olefinici. Olefinele sunt
alchene (CnH2n) ce prezintă în structura lor una sau mai multe legături nesaturate (cele cu o legătură
dublă sunt α-olefine). PO sunt una dintre cele mai largi familii de polimeri, atât din punctul de vedere
al componenților, cât și al consumului acestora. Anual fiind produse și consumate la nivel global
câteva milioane de tone, datorită aplicabilității lor în multe domenii, costului relativ scăzut, și
variabilității proprietăților [38]. Dintre poliolefine, amintim polietilena (PE) și polipropilena (PP),
acestea fiind cele mai răspindite dintre PO. PE, se prezintă sub diferite forme în funcție de structura
lanțului macromolecular, cristalinitate și densitate. Astfel că se deosebesc: - Polietilena de înaltă
densitate (HDPE) - Politilena de joasă densitate (LDPE) - Politilena liniară de joasă densitate (LLDPE) -
Polietilena de foarte joasă densitate (VLPE) - Polietilena de densitate ultra-înaltă (UHMWPE) -
Politilena de densitate ultra-joasă (ULDPE).