Sunteți pe pagina 1din 29

Cuprins

Cap. 1 Asigurarea autovehiculelor CASCO-caracterizare generală................................................2


1.1 Conceptul de asigurare CASCO...........................................................................................2
1.2 Asigurarea de avarii și furt...................................................................................................3
1.3 Obiectul asigurării................................................................................................................4
1.4 Modalitatea de calcul a primei...................................................................................................4
1.5 Suma asigurată......................................................................................................................6
1.6 Riscuri acoperite și neacoperite de asigurarea CASCO.......................................................7
1.7 Franșiza.................................................................................................................................9
1.8 Cum își produce efectele asigurarea CASCO.....................................................................10
1.10 Valabilitatea poliței de asigurare...........................................................................................13
Cap. 2 Evoluții pe piața internă și piața internațională..................................................................16
2.1 Evoluții pe piața asigurărilor CASCO din România............................................................16
2.2. Evoluții internaționale pe piața asigurărilor facultative – Casco........................................20
Cap. 3 Practici pe piața internă și internațională...........................................................................23
3.1 Practici CASCO pe piața din România................................................................................23
Concluzii........................................................................................................................................26
Propuneri........................................................................................................................................27
Bibliografie....................................................................................................................................28

1
Cap. 1 Asigurarea autovehiculelor CASCO-caracterizare generală

1.1 Conceptul de asigurare CASCO


Asigurarea auto CASCO este polița facultativă prin care posesorii de autovehicule se pot
proteja împotriva consecințelor financiare ce decurg din producerea unor evenimente asigurate,
cum ar fi avariile accidentale si furtul. Casco nu ține loc de asigurare obligatorie (RCA) 1. Spre
deosebire de polița de asigurare RCA, asigurarea de tip CASCO este una facultativă, dar care
prezintă o importanță deosebită. Această poliță de asigurare are ca scop protejarea
autovehiculului împotriva prejudiciilor pe care acesta le poate suferi, indiferent dacă ești
răspunzător sau nu de realizarea acestora. Mai mult, prin intermediul asigurării CASCO,
autovehiculul este protejat și impotriva unor riscuri precum furtul. Concret, polița RCA acoperă
doar daunele pe care le provoci altora din vina ta, în vreme ce asigurarea CASCO îți protejează
propriul autovehicul împotriva furtului sau altor daune/riscuri, indiferent dacă vina îți aparține
sau nu2.
Importanța încheierii unei asigurări de timp CASCO este foarte mare deoarece aceasta
acoperă riscuri la care este expus autovehiculul precum3: avarii produse de accidente în trafic
(ciocniri, răsturnări, derapări, etc.), incendii, explozii, fenomene naturale (inundații, trăsnete,
grindină, cutremur, alunecare de teren, etc.), căderi accidentale de corpuri pe mașină, furturi
(furtul mașinii sau furtul unor părți componente ale acesteia), daune rezultate în urma unei
tentative de furt, alte riscuri. Asigurarea de tip facultativ (pentru avarii și furt) se poate încheia
pentru a asigura orice autovehicule cu destinația de transport terestru, fie bunuri sau persoane,
precum și alte autovehicule cu destinații speciale. Remorcile și semi remorcile de regulă se
asigură separat, mulți asiguratori punând la dispoziția clienților pachete de asigurare care cuprind
riscuri și acoperiri diverse, specifice pentru destinația autovehiculului vizat4.
Achiziționarea unei polițe de asigurare CASCO prezintă numeroase opțiuni cu privire la
acoperirea dorită, precum și alegerea asiguratorului preferat. Prețul unei polițe va crește o dată cu
riscurile acoperite, vechimea autovehiculului, dar și alți factori precum vârsta, frecvența utilizării
autovehiculului, unde este utilizat autovehiculul, în mediul urban sau rural, dar și tipul
1
Sferdian Irina, Dreptul Asigurărilor, Ed.C.H.Beck, Bucureşti, 2009, pag 50.
2
Informații preluate de pe www.totuldespreasigurari.ro.
3
Idem.
4
Informații preluate de pe www.asigurari-sanatate.ro.

2
autovehiculului5. De exemplu un autovehicul care circulă cu preponderență în mediul urban va fi
inclus într-o categorie de risc mai ridicat deoarece în acest mediu riscul producerii unui accident
este mult mai mare față de mediul rural. Polițele de asigurare CASCO se pot încheia și pentru
motociclete, scutere sau ATV-uri, însă aceste situații sunt mai rare deoarece riscul producerii
unor accidente este mai ridicat. Astfel, asiguratorii sunt mult mai greu de găsit, asigurarea va fi
mult mai scumpă, iar prețul pieselor de schimb mai ridicat comparativ cu celelalte autovehicule.

1.2 Asigurarea de avarii și furt

Asigurarea auto de avarii și furt este cea prin care compania de asigurare va acorda
despăgubiri pentru daunele parțiale sau totale ale autoturismului propriu în urma unui eveniment
neprevăzut în schimbul plății primei de asigurare6. Această asigurare are caracter facultativ și se
încheie de regulă pe o perioadă de un an, sau pe perioada de câteva luni, limita minimă fiind de o
lună. În cazul unei avarii totale sau parțiale ale autovehiculului cauzate de producerea unui
eveniment neprevăzut, compania de asigurări are obligația de a înlocui autoturismul, respectiv de
a repara parțile avariate ale mașinii. Prețul unei astfel de asigurare este influențat de o serie de
factori precum: riscurile pe care dorim să le asigurăm, extinderea la nivel teritorial/geografic
precum și renunțarea la anumite riscuri. În funcție de riscurile pe care proprietarii
autovehiculelor doresc să le asigure ei pot alege între asigurarea de avarii și asigurarea de avarii
și furt. Asigurarea de avarii și furt cuprinde mai multe riscuri de aceea și prețul perceput de
compania de asigurări este mai mare (între 20-25%). Atunci când persoana care dorește să se
asigure renunță la anumite riscuri, prima de asigurarea care urmează a fi plătită în urma încheierii
unui contrac tinde să fie mai mică. Mai mult, această prima poate fi mai mică și în situația în care
autovehiculul are un sistem de alarma încorporat, se află într-o parcare supravegheată de camere
video sau este parcat într-un garaj. Atunci când asiguratul dorește ca polița încheiată să își
producă efectele și în afara teritoriului țării automat prima care trebuie plătită se majorează. În
cazul unei extinderi al poliței de asigurare CASCO și în străinătate durata minimă de încheiere a
asigurării este de minim o lună, iar aceasta nu include încheierea unei asigurări de tip Cartea
Verde care este obligatorie în cazul unei deplăsări în afara țării.

5
Informații preluate de pe www.asigurari-sanatate.ro.
6
Idem.

3
1.3 Obiectul asigurării

Obiectul contractul de asigurare CASCO este reprezentat de autovehiculele care sunt


înmatriculate în mod legal în România și care fac parte din următoarele categorii: autovehicule
care au ca scop transportul persoanelor, autovehicule care transportă bunuri și mărfuri precum și
remorcile atașate autovehicului care este asigurat. Potrivit Generali România „În baza poliţei de
asigurare, a prezentelor condiţii contractuale şi în schimbul primei de asigurare încasate,
Societatea asigură autovehiculele înmatriculate în România sau autovehiculele noi, nerulate,
achiziţionate de la unităţi de specialitate (dealeri auto) locale, având autorizaţie de circulaţie în
vederea înmatriculării în România, ai căror proprietari, persoane fizice sau juridice, au
domiciliul, resedinţa sau sediul în România. Nu sunt admise în asigurare, cu acest produs,
autovehicule în leasing.”7 Asigurarea CASCO încheiată între asigurat și asigurator își produce
efectele doar dacă autoturismul este folosit în scopul specificat de asigurat și înregistrat în polița.

1.4 Modalitatea de calcul a primei

În momentul în care calculăm prima de asigurare trebuie să ținem cont de valoarea reală a
autovehiculului. Asiguratorul are dreptul de a stabili nivelul primei repectând următoarele
cerințe:
 se va preciza valoarea de achiziție a autoturismului când avea 0 km în bord
 la suma autovehiculului când era nou se adaugă gradul de uzură precizat de fiecare
asigurător pe baza unor cerințe interne ce țin de anii mașinii din care se scade suma de nou a
acesteia, obținându-se valoarea actuală a acesteia;
 se mai adaugă și suma dotăriilor aduse de posesorul autovehiculului, astfel se obține
suma asigurată;
Prima anuala de plată pentru o poliță de asigurare CASCO se calculează ca procent din
totalul sumei asigurate, astfel distingem cotă de primă mai mică și cotă de primă mai mare.

Cota de primă e mai mare8:


7
Informații preluate de pe www.generali.ro.
8
Galiceanu, I., Economia asigurărilor, Editura Universitaria, Craiova, 1996, pag 17.

4
o cu cat mașina este mai bătrână (plus 3-5% la fiecare nou an),
o cu cat franșizele sunt mai mici si mai puține (plus 0-30%) ,
o atunci când mașina a suferit avarii in anul precedent de asigurare,
o atunci când mașina este de lux (când valoarea de nou depășește un anumit prag) (plus 5
10%),
o atunci când proprietarul este persoana juridică,
o atunci când mașina nu are alarma sau alte dispozitive electronice antifurt (plus 3-8%),
o pentru activitățile de taxi, paza si protecție, transporturi periculoase si alte asemenea (plus
25-200%).

o Cota de primă este mai mică9:


o cu cat mașina este mai tânără,
o cu cat franșizele sunt mai mari si mai multe,
o atunci când mașina nu a suferit nici o daună în anul (anii) precedent(i) de asigurare (situație
de bonus),
o atunci când proprietarul este persoana fizică (minus 5-10%),
o atunci când mașina are alarmă sau alte dispozitive electronice antifurt (minus 3-8%).
Sistemul Bonus-Malus este reglementat prin normele emise de către ASF și a fost introdus ca o
măsura de responsabilizare a participanților la trafic. Acest sistem răsplătește comportamentul
corect în trafic prin Bonus si ii penalizeaza prin Malus pe soferii care produc accidente10.

9
Idem 6.
10
www.asigurareamasinilor.ro.

5
Sursa:www.asigurareamasinilor.ro

1.5 Suma asigurată

În mod normal autovehiculele sunt asigurate la valoarea cea mai apropiată de valoarea reală.
Valoarea este stabilită de asigurator astfel11:
 se stabilește valoarea de nouă a mașinii (cât a valorat respectiva mașină când avea 0 km
la bord) pe baza facturii de achiziție de nou sau pe baza valorii de catalog;
 la valoarea de nou se aplica o uzură, pe baza unui tabel propriu fiecărui asigurător, în
funcție de vârsta mașinii (calculată de la data fabricației), ce se scade din valoarea de nou,
obținându-se valoarea rămasă (valoarea la zi) a mașinii;
 opțional, se adaugă valoarea dotărilor suplimentare, obținându-se suma asigurată (SA).

Tănăsescu Paul, Şerbănescu Cosmin, Ionescu Roxana, Popa Mariana, Novac Laura, Asigurări comerciale
11

moderne, Ed. CH BECK, Bucureşti, 2007, pag 37.

6
Atât suma asigurată, cât și prima de asigurare pot fi exprimate fie în moneda națională, fie în
valută. Dotările suplimentare se asigură la valoarea înscrisă în factura de achiziție sau prin
intermediul unei declarații scrisă de către asigurat și oferită asiguratorului. În cazul unei
daune, dacă suma înscrisă în contractul de asigurare este mai mare decât cea reală,
despăgubirea se va realiza conform valorii reale, iar dacă aceasta este mai mică decât cea
reală, înseamnă că și prima de asigurare este mai mică, deci despăgubirea se va face
proporțional12.

1.6 Riscuri acoperite și neacoperite de asigurarea CASCO

Asigurarea CASCO acordă despăgubiri doar pentru daunele produse autoturismului asigurat
cu condiția ca acesta să fie înscris în mod legal în circulație și aparține persoanei care este trecută
în polița de asigurare încheiată. Asiguratorul acordă despăgubiri asiguratului sau beneficiarului
desemnat, în limita sumei asigurate prevăzută în contractul încheiat de către cele două părți. Una
dintre obligațiile prevăzute în legislația în vigoare a asiguratorului este de a plăti pentru
readucerea autovehiculului asigurat la starea de dinaintea producerii evenimentului, prin
repararea acestuia sau înlocuire. Asigurările de tip CASCO prezintă o serie de riscuri pe care le
acoperă dintre care amintim13:
 Avaria parțială: în această categorie intră avariile a căror reparație costă mai puțin decât
un procent dinainte stabilit, din suma asigurată. În categoria avariilor parțiale sunt
cuprinse daune provocate autovehicului în urma unei loviri, ciocniri, răsturnări,incendii,
catastofele naturale etc. Mai mult, polița de asigurare oferă compensații și pentru
acoperirea cheltuielilor cu transpotul autovehicului la cel mai apropiat service auto în
vederea efectuării reparațiilor necesare.Atunci când sunt avariate și dotările suplimentare
ale autovehicului, iar asigurarea cuprinde despăgubiri și pentru pagubele aduse acestora ,
compania de asigurare are obligația de a le plăti.

12
Informații preluate de pe www.casco-ieftin.ro.
13
Informații preluate de pe www.asigurari-sanatate.ro.

7
 Avaria totală: se declară atunci când reparațiile autovehiculului ar depăși un procent
dinainte stabilit în polția, de regulă fiind vorba de circa 80% din suma asigurată. În acest
caz asiguratorul va decide plata sumei asigurate minus valoarea epavei14.
 Furtul parțial: se oferă despăgubiri pentru furtul unor componente ale autovehiculuilui
precum oglinzi, ștergătoare, casetofon etc., dar și pentru avariile provocate de tentativa de
furt a unor infractori.
 Furt total: atunci când asiguratul dorește să îi fie acoperit și acest risc el trebuie să îi
declare asiguratorului care este numărul de chei/telecomenzi aflate în posesia sa cu
posibilitatea de a verifica veridicitatea informațiilor la firma producătoare a mașinii. În
cazu nefericit al unui furt total asiguratorul are dreptul de a verifica declarațiile
asiguratului cu privire la evidența cheilor, iar în cazul unei nedeclarări cel dintâi poate
refuza plata despăgubirilor. Însă, există și o excepție întâlnită în cazul deposedării
proprietarului prin violență sau alte mijloace frauduloase.
Potrivit publicației Wall Street, printre situațiile care nu sunt acoperite prin încheierea unei polițe
de asigurare CASCO se numără15:
 Șoferul încalcă condițiile prevăzute de lege pentru a conduce: nu are permis sau este
suspendat, se află sub influența alcoolului sau a altor substanțe interzise;
 Mașina nu îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru a circula: nu are ITP valabil,
dacă prezintă avarii majore care pot pune în pericol siguranța celorlalți participanți în
trafic;
 Avarii produse de stropirea cu substanțe chimice corozive;
 Avarii produse înainte sau după evenimentul asigurat sau pagubele produse în timpul
tractării;
 Daunele produse la raliuri sau pe un cicuit special amenajat;
 Avarii produse cu buna știință de către proprietar sau la îndemnul său;
 CASCO despăgubește doar furtul prin efracție care prezintă urme de pătrundere forțată.
Dacă mașina este uitată descuiată sau au fost folosite chei potrivite, CASCO nu
despăgubește;

14
Idem.
15
Informații preluate de pe www.wall-street.ro.

8
 CASCO nu despăgubește furtul nici în cazul în care asiguratul nu prezintă talonul, cartea
de identitate, cele două seturi de chei sau nu reclamă furtul la Poliție;
 Atunci când au fost produse daune în timp ce autovehiculul a fost folosit în comiterea
unei infracțiuni sau a fost folosit în sustragerea de la urmărire.

1.7Franșiza

Franșiza reprezintă partea daunei suportată de către asigurat, ea fiind calculată ca procent din
suma asigurată sau ca osumă fixă. Atunci când vorbim de asigurerea de tip CASCO, asiguratorii
doresc să opteze pentru franșize pentru a înlătura în principal riscul de furt, deseori optează
pentru avarii totale sau parțiale. Rolul major al acesteia constând în creșterea responsabilității
proprietarului față de masina asigurată, cu scopul de a limita cât mai mult posibil cazurile de
daună. De regulă, cu cât este mai crescută franșiza, cu atât este mai mică prima de asigurare ce se
oferă atunci când există daune ce se încadrează în polița CASCO.

Franșizele se pot stabili16:

 ca o valoare fixă, care se va aplica la fiecare daună în parte;


 ca procent din suma asigurată, se va aplica la fiecare dauna în parte;
 ca procent din valoarea fiecarei daune;

În cazul în care se încheie polițe de asigurare CASCO este foarte important să fim atenți ce
franșize acceptăm. Există diferențe majore între un procent din suma daunei și același procent
din valoarea asigurată. Pentru a oferi o imagine cât mai clară voi prezenta două cazuri în care
suma asigurată și procenul rămân aceleași, însă diferă în funcție de procentul din suma asigurată
sau procentul din valoarea daunei.

Cazul 117.
Suma asigurată: 10000 €,

16
Informații preluate de pe www.asigurari-sanatate.ro.
17
Informații preluate de pe www.asigurari-sanatate.ro.

9
Fransiza la avarie: 2% din suma asigurata (adica 200€) 
În cazul unei daune în valoare de 500 €, asiguratorul va plăti 300 €, iar proprietarul 200€. 
În cazul unei daune în valoare de 100 €, asiguratorul nu va plăti nimic, proprietarul platește
100€. 
Cazul 218.
Suma asigurata: 10000 €,
Fransiza la avarie: 2% din valoarea daunei
In cazul unei daune in valoare de 500 €, asiguratorul va plati 490 €,, iar proprietarul 10 €. 
In cazul unei daune in valoare de 100 €, asiguratorul va plati 498€,, iar proprietarul 2€. 

În acest caz, este de la sine înțeles faptul că este mult mai rentabilă o franșiză ca procent din
suma asigurată, spre deosebire de procentul din valoarea daunei. Există numeroase cazuri în care
asigurătorii impun o franșiză fixă, sumă ce fluctuează până în 100 de €, aceasta fiind mai ușor de
acceptat de către persoanele care doresc să încheie astfel de poliță și nu este dispus să plătească
foarte mult în cazul unei daune mari. Există și un dezavantaj atunci când vorbim de frașiza fixă,
deoarece atunci când există accidente minore, cel asigurat va plăti acea sumă fixă stabilită, care
uneori va acoperi suma integrală pentru a repara dauna.

1.8 Cum își produce efectele asigurarea CASCO

În momentul în care un risc care a fost asigurat printr-o poliță CASCO se produce, pentru a
obține despăgubirile, prima dată se sesizează care sunt pagubele produse. Această atribuție le
revine inspectorilor specializați în constatarea pagubelor sau chiar Poliției Rutiere prin
repezentanții acesteia în situația în care autovehiculul a făcut obiectul unui accident rutier.
Astfel, în urma constatării de către persoanele avizate asiguratul poate apela compania de
asigurări pentru a cere despăgubirile care îi revin în urma contractului încheiat. Pentru avizarea
asiguratul trebuie să se prezinte cu asigurarea CASCO deoarece aceasta conține informații
necesare companiei de asigurări precum numărul poliței, aspecte legate de franșiză etc. După

18
Idem,(1,2).

10
constatarea pagubelor, se va deschide dosarul de daună, iar în continuare, există două
posibilități19:
 Îți poți duce mașina la reparat într-un service recomandat de compania de asigurări care a
emis polița CASCO (cea mai convenabilă variantă, deoarece, în aceste unități, există
contracte de decontare directă între asigurător și service și, astfel, îți poți ridica mașina
imediat după ce a fost efectuată reparația);
 Poți alege un alt service auto unde să duci mașina, însă există posibilitatea ca compania ta
de asigurări CASCO să nu aibă cu service-ul un contract direct de decontare. În această
situație ai două variante: fie aștepți ca asiguratorul să plătească contravaloarea reparației
efectuate asupra autoturismului ( de obicei în 15 zile), fie plătești reparația din banii
proprii, urmând ca prin prezentarea ulterioară a facturii fiscale asiguratorului acesta să îți
deconteze suma respectivă (termenul de 15 zile se aplică și în acest caz).
Dacă ai fost implicat într-un accident rutier din care a rezultat numai avarierea propriului
vehicul (ai derapat, ți-ai găsit mașina lovită în parcare, etc.), nu mai ești obligat să mergi la
Poliție pentru constatarea pagubelor, ci te poți adresa direct companiei de asigurări care a emis
polița CASCO și care îți va elibera documentul de introducere în service a mașinii 20. În situația în
care a avut loc o tamponare, se poate completa un formular de constatare amiabilă 21, care ulterior
să fie trimis la asigurator pentru a deschide dosarul de daună. Atunci când accidentul nu a fost
produs din cauza ta, dar ai apelat la asigurarea CASCO pentru a repara pagubele, asiguratorul va
recupera contravaloarea despăgubirii de la asiguratorul RCA al persoanei care este vinovată de
producerea accidentului.

1.9 Obligațiile asiguratului și al asiguratorului


Asiguratul este obligat22:
a. să întrețină autovehiculul asigurat în bune condiții și în conformitate cu dispozițiile legale, în
scopul prevenirii producerii riscurilor asigurate și să permită asigurătorului să verifice modul în
care autovehiculul asigurat este întreținut;

19
Informații preluate de pe www.totuldespreasigurari.ro.
20
Informații preluate de pe www.totuldespreasigurari.ro.
21
Vezi anexa „Constatare amiabilă de accident”.
22
https://ergo.ro/fileadmin/user_upload_ro/images/home/desktop/conditii_Ergo_Casco_AAFA_AAFC_UW03CGC
A07.pdf.

11
b. să comunice la asigurător, în termen de maximum 5 zile lucrătoare, numărul de înmatriculare
sau modificarea acestuia, în vederea emiterii de către asigurător a suplimentului de asigurare cu
precizarea numărului de înmatriculare respectiv;
c. să depună la asigurător o fotocopie a tichetului de asigurare emis pentru autovehiculul
vinovatului de producerea accidentului, dacă în procesul-verbal al poliției nu este menționat
numărul tichetului și societatea de asigurare emitentă a tichetului pentru asigurarea obligatorie de
răspundere civilă auto a celui vinovat de producerea accidentului. În cazul în care vinovat este
conducătorul auto al unui autovehicul înmatriculat în străinătate, asiguratul are obligația de a
pune la dispoziția asigurătorului fotocopia documentului de asigurare de răspundere civilă auto al
acestuia, valabil la data accidentului (Carte Verde, tichet de asigurare obligatorie de răspundere
civilă pentru pagube produse terților prin accidente de autovehicule - R.C.A.);
d. să avizeze în scris asigurătorul despre pierderea /furtul cărții de identitate, a certificatului de
înmatriculare, a cheilor și /sau telecomenzilor autovehiculului, în termen de 2 zile lucrătoare de
la producerea evenimentului. De asemenea, asiguratul trebuie să depună la asigurător și dovada
de la poliție referitoare la pierderea /furtul cărții de identitate și /sau certificatului de
înmatriculare;
e. să ia pe seama asigurătorului și în cadrul sumei asigurate, potrivit cu împrejurările, măsuri
pentru limitarea pagubelor, în cazul producerii riscului asigurat;
f. să înștiințeze imediat poliția, unitățile de pompieri sau alte organe de cercetare, cele mai
apropiate de locul producerii riscului asigurat, cerând întocmirea de acte cu privire la cauzele și
împrejurările producerii acestuia; g. să avizeze în scris asigurătorul despre producerea riscului
asigurat, în termen de 3 zile lucrătoare de la producerea sa, iar în cazul furtului în maxim 24 de
ore de la constatarea acestuia;
h. să păstreze intacte părțile afectate și să le pună la dispoziția reprezentanților asigurătorului
pentru constatare sau, în cazul furtului să ia măsuri pentru ca toate urmele să rămână neatinse
până la cercetarea acestora de către organele de poliție;
i. să comunice poliției sau altor organe de cercetare, precum și asigurătorului, orice informații ce
ar putea duce la găsirea autovehiculului, a părților componente sau a pieselor acestuia și să facă
demersurile necesare pentru redobândirea acestora;
j. să nu dea nici o declarație, poliției sau altor organe de cercetare, prin care să renunțe la
pretenții față de cel vinovat de producerea riscului asigurat;

12
k. să furnizeze toate informațiile și probele documentare solicitate de asigurător și să permită
acestuia să facă investigații referitoare la cauza, împrejurările și mărimea pagubei; în cazul
riscurilor asigurate produse în afara teritoriului României, să avizeze și corespondentul
asigurătorului din țara respectivă și să pună la dispoziția asigurătorului atât documentele
originale referitoare la cauzele și împrejurările producerii riscului asigurat, cât și o traducere
legalizată a acestora; m. să conserve dreptul de regres al asigurătorului împotriva celor vinovați
de producerea daunei. n. în cazul reparațiilor în regie proprie, să se prezinte la asigurător sau
intermediar pentru efectuare unei noi inspecții de risc, în caz contrar nu se vor despăgubi reperele
pentru care anterior s-a acordat deja despăgubire.

Asigurătorul este obligat23:


a. să pună la dispoziția asiguratului sau contractantului asigurării informații complete și corecte
în legătură cu contractul de asigurare, atât înaintea încheierii, cât și pe durata derulării acestuia.
b. să elibereze, la cerere, un duplicat al poliței de asigurare, în cazul în care originalul a fost
pierdut sau distrus.
c. să păstreze confidențialitatea informației despre asigurat, de care a luat cunoștință în procesul
asigurării. d. să plătească despăgubirea la termenele stabilite.
e. să ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitării pagubelor legate de producerea
evenimentului asigurat.

1.10 Valabilitatea poliței de asigurare

Polița de asigurare CASCO va încheia ca urmare a întocmirii declarației asiguratului din


cerere, după exercitareade către cel care reprezintă inspecția de risc. În momentul în care se
încheie polița de asigurare, cel care solicită trebuie să facă dovada actelor în original (certificatul
de înmatriculare și buletinul). În cazul în care autoturismul este nou și s-a cumpărat de la
producători sau dealeri, polița CASCO se va semna pe baza facturii și a autorizației provizorie de
circulație.

https://ergo.ro/fileadmin/user_upload_ro/images/home/desktop/conditii_Ergo_Casco_AAFA_AAFC_UW03CGC
23

A07.pdf.

13
Asigurarea CASCO este încheiată în momentul în care s-a oferit asiguratului și s-a efectuat plata
primei rate din primă, acesta aplicându-se doar pentru riscurile incluse în poliță.
Polița de asigurare CASCO își produce efectele la ora 00.00 din prima zi din perioada de
valabilitate înregistrată în poliță, dar ținând cont de data în care s-a achitat prima primă de către
cel asigurat. De asemenea, își încetează efectele la ora 00.00 a ultimei zile din perioada de
valabilitate sau la data în care s-a produs daună totală și s-a achitat despăgubirea de către
asigurător.
În cazul înstrăinării autovehiculului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intervenției acesteia,
Asiguratul poate sa solicite in scris transferul poliței de asigurare pentru un alt autovehicul
deținut de acesta24.

1.11 Evaluarea, constatarea și despăgubirea

Evaluare și constatarea pagubelor se exercită în loc în care este produsă paguba, fie că este
pe teritoriul în care s-a închiat polița de asigurarea CASCO sau nu. În cazul în care se produce o
pagubă în țara în care este încheiată polița de asigurare, atât constatarea, cât și evaluarea se va
efectua de către reprezentanții delegați ai asigurătorului și asiguratul sau cu un reprezentant al
acestuia. În cazul în care se produce o pagubă în afara țării în care a fost încheiată polița de
asigurare, evaluarea și constatarea se efectuează cu ajutorul corespondenței asigurătorului în
cadrul țării în care s-a produs riscul, fiind consemnate și societățile din diaspora. Evaluarea
daunelor se realizează de către asigurator, prin experți, pe baza actelor existente la dosarul de
daună. Cheltuielile cu experții ce vor evalua și constata daunele vor fi acoperite de către
asigurator numai în cazul în care în polița de asigrare nu s-a încheiat un acord prin care
contribuie și asiguratul.

Stabilirea pagubei produce se realizează în baza documentelor coplete cu privire la cauzele și


împrejurările în care s-a produs riscul ce este asigurat prin polița CASCO. În momentul în care în
timpul reparațiilor se vor observa și alte pagube ce reies în urma riscului asigurat se va face o
reconstatare. Totodată, este important de menționat faptul că despăgubirea seefectuează în limita

24
Oana Simona Hudea, Asigurări ;I reasigurări, Ed. Pro Universitaria 2013.

14
sumei asigurate. Suma de bani ce se oferă în caz de despăgubire este egală cu prețul reparațiilor,
de exemplu: costul de inlocuire al pieselor, manopera, inclusiv TVA-ul.

Pentru realizarea reparațiilor există două posibilități: acestea pot fi efectuate la service-uri
partenere cu asiguratorul sau la service-uri agreate de către asigurat. Asiguratorul nu impune
niciodată, ci doar oferă recomandări, avantajul fiind în decontarea directă, asiguratul neachitând
nimic din bugetul propriu. După fiecare sumă achitată pentru fiecare daună, se va reduce suma
de bani plătită ca despăgubire, astfel asiguratul având obligația de a achita o primă pentru a
reîntregi prima de asigurare. În cazul în care nu se efectuează plata pentru reîntregire, în
momentul în care se va produce o altă daună, despăgubirele se vor reduce în raport cu suma
rămasă.

15
Cap. 2 Evoluții pe piața internă și piața internațională

2.1 Evoluții pe piața asigurărilor CASCO din România

În cazul asigurării pentru daune sau pierderi legate de autovehicule, numită în general
asigurare CASCO, asiguratul responsabil de producerea evenimentului rutier (persoană fizică sau
juridică) poate solicita o compensație sau un serviciu de la un asigurător pentru remedierea
efectelor evenimentului25. Asigurarea pentru daune sau pierderi legate de autovehicule are
valabilitate doar în interiorul României, însă unele societăți oferă și acoperire în afara teritoriului
țării contra unei prime suplimentare. În țara noastră, potrivit prevederilor în vigoare în cadrul
asigurărilor auto regăsim26:
 Despăgubirile pentru vătămări corporale suferite de pasageri (punctul d al clasei I de
asigurări generale);
 Asigurările de vehicule terestre, exclusiv materialul feroviar rulant, care acoperă daune
sau pierderi legate de vehicule auto sau alte vehicule (clasa III de asigurări generale);
 Asigurările de bunuri aflate în tranzit, indiferent de modalitatea de transport, care acoperă
daune sau pierderi legate de mărfuri, bagaje sau alte bunuri (clasa VII de asigurări
generale);
 Asigurările de răspundere civilă auto, pentru utilizarea vehiculelor auto terestre, inclusiv
răspunderea transportatorului (clasa X de asigurări generale).
Asigurările auto de tip facultativ se regăsesc în România sub denumirea de asigurări CASCO
și se regăsesc în date sub denumirea de „clasa III de asigurări generale”. La nivelul țării noastre,
în perioada 2011-2015, au existat 26 de societăți ce au fost autorizate să ofere asigurări generale
de clasa a III-a. S-a observant faptul că toți asiguratorii care au oferit asigurări RCA (clasa X de
asigurări generale) în perioada menționată au oferit și asigurări CASCO ( clasa A III-a de
asigurări generale) în timp ce unii s-au focusat doar pe asigurile facultative. Menționăm faptul că
în România își pot desfășura activitatea și societăți străine potrivit principiului liberei circulații a
serviciilor în Uniunea Europeană. Aceste societăți nu se află sub supravegherea ASF.

Consiliul Concurenței- Raport al investigației privind sectorul asigurărilor auto din România, București, 2016,
25

pag.10.

26
Idem.

16
Denumire societate de asigurări Abreviere
ABC Asigurări Reasigurări SA (ABC)
Allianz-Țiriac Asigurări SA (ALLIANZ-ȚIRIAC)
Asigurare Reasigurare ARDAF SA (ARDAF)
Asigurare Reasigurare Asimed SA (ASIMED)
Asigurarea Românească – ASIROM Vienna Insurance Group SA (ASIROM)
Asito Kapital SA (ASITO)
Societatea Asigurare-Reasigurare ASTRA SA (ASTRA)
ATE Insurance România SA (ATE)
BCR Asigurări Vienna Insurance Group SA (BCR)
Carpatica Asig SA (CARPATICA)
CERTASIG – Societate de Asigurare și Reasigurare SA (CERTASIG)
Societatea de Asigurare-Reasigurare City Insurance SA (CITY INSURANCE)
Credit Europe Asigurări-Reasigurări SA (CREDIT EUROPE)
Delta Addendum Asigurări Generale SA (DELTA)
Eureko Asigurări SA (EUREKO)
Euroins România Asigurare Reasigurare SA (EUROINS)
FATA Asigurări SA (FATA)
Forte Asigurări Reasigurări SA (FORTE)
Garanta Asigurări SA (GARANTA)
Generali România Asigurare Reasigurare SA (GENERALI)

Gothaer Asigurări-Reasigurări SA (GOTHAER)

Groupama Asigurări SA (GROUPAMA)

Societatea de Asigurare-Reasigurare LIG Insurance SA (LIG)

Omniasig Vienna Insurance Group SA (OMNIASIG)


Onix Asigurări SA (ONIX)
Uniqa Asigurări SA (UNIQA)
Sursa: Consiliul Concurenței-Raport al investigației privind sectorul asigurărilor auto din România, 2016

În graficul următor este ilustrată evoluția ponderilor în totalul asigurărilor auto ale celor 3
clase component, în perioada 2011-2015. După cum se poate observa asigurările obligatorii
manifestă un trent ascendent în detrimentul asigurărilor facultative, acest lucru fiind rezultatul
influenței unui cumul de factori. În România, parcul auto este dominat de autovehicule second-
hand care nu sunt asigurate prin intermediul poliței CASCO în primul rând datorită vechimii, iar
în al doilea rând din cauza primelor de asigurare care ating o valoarea prea mare chiar dacă
autoturismele sunt eligibile pentru o astfel de asigurare. Totodată s-a remarcat o preferință a

17
cetățenilor pentru achiziția autovehiculelor rulate din motive financiare generate și de influența
Crizei Financiare din anul 2008 care a avut repercursiuni și în anii următori. Potrivit datelor
furnizate de Unitatea Națională a Societăților de Asigurare din România în perioada 2008-2016
ponderea vehiculelor cu vechime 0– 5 ani s-a redus de la 36% la doar 8%, iar ponderea
vehiculelor cu vechime de peste 10 ani a depășit 70% 27. Mai mult, autoturismele rulate peste 15
ani au atins pragul de 3 milioane chiar dacă statul a luat măsuri cu privire la stimularea creșterii
achizițiilor de vehicule noi.

Fig. 1 Evoluția ponderilor în totalul asigurărilor auto ale celor 3 clase componente, în perioada
2011-2015.

Sursa: Consiliul Concurenței- Raport al investigației privind sectorul asigurărilor auto din România, București,
2016, pag.25.
Treptat, preferințele pentru polițele de asigurare CASCO au crescut, fapt ce se observă în
anul 2017 când a fost consolidat programul Rabla care a oferit un avans pentru achiziția unui nou
autovehicul. Totodată s-a lansat și programul Rabla Plus ce oferea eco tichet 45,00 lei pentru
mașini electrice. În ceea ce privește înmatriculările de autovehicule noi în România, în anul 2018
acestea au crescut cu aproximativ 12% la sfârșitul anului 2018 față de același interval al anului
trecut, achiziționându-se aproximativ 9.300 unități. S-a remarcat o creștere de 23% față de anul
2017 deoarece s-au înmatriculat aproximat 131.000 unități. Foarte important este faptul că s-au

27
Adrian M, Evoluția Pieței de Asigurări din România, București, 2017, www.unsar.ro.

18
redus cu 16% în luna decembrie numărul de autoturisme înmatriculate la mâna a doua față de
anul 2017.

Fig. 2 Evoluția primelor brute subscrise, în România, în perioada 2014-2018

3,500
3,128
3,000 2,962
2,798
2,500 2,339
2,029
2,000

1,500 1,271 RCA


1,255 1,289 1,391 1,526 CASCO
1,000

500

-
2014
2015
2016
2017
2018

Sursa: Date furnizate de www.1asig.ro


Sume exprimate în mld lei.

În fig. 2 se observă o evoluție a primelor brute subscrise ale polițelor CASCO. În


perioada analizată asigurarea de tip obligatoriu RCA a cunoscut un trend ascendent în intervalul
2014-2016 urmând ca ulterior, în anii 2017 și 2018 primele brute subscrise să scadă ca urmare a
creșterii achiziției de către cetățeni a polițelor CASCO. În ceea ce privește înmatriculările de
autovehicule noi din anul 2018 acestea au avut impact direct asupra primelor brute subscrise ale
celor două tipuri de asigurări analizate. Față de anul 2017, în 2018 nivelul acestor prime pentru
asigurarea obligatorie a scăzut cu 164 mld. lei, iar în cazul asigurării de tip facultativ au crescut
cu 135 mld. lei față de anul precedent. Trendul ascendent al primelor subscrise pentru asigurarea
de tip CASCO, înregistrat în perioada 2016-2018 este îmbucurător pentru segmentul asigurărilor
de tip facultativ. Totodată, pentru a capta interesul deținătorilor de automobile, asiguratorii își
prezintă succint ofertele și avantajele încheierii unei astfel de polițe facultative. Pentru a stimula
creșterea vânzărilor de polițe CASCO rolul asiguratorilor este semnificativ, deoarece ei

19
realizează servicii pe care deținătorul de autovehicul să le cumpere cu încredere. Obligația lor
este de a-și adapta continuu produsele la cerințele pieței dacă vor atragă cât mai mulți clienți.
Potrivit publicațiilor de specialitate „,primele brute subscrise la sfârșitul anului 2016
evidențiau o creștere cu circa 3,5% față de anul precedent, de la 1,68 miliarde lei, în 2015, la
1,75 miliarde lei, în 2016. Transformate în moneda europeană, ajungem la valoarea de circa 390
milioane euro, suma cu care asigurările CASCO ocupă o pondere de circa 23% din totalul
subscrierilor pe asigurări generale în 2016.” 28 La sfârșitul anului 2016 printre firmele de asigurări
care ocupau cea mai mare parte din piață de profil se aflau Allianz-Tiriac, Groupama și
OMNIASIG Vienna Insurance Group cu o pondere de peste 65% din totalul pieței.

2.2. Evoluții internaționale pe piața asigurărilor facultative – Casco

În continuare vom prezenta ponderea asigurarilor facultative CASCO și a celor obligatoriii


RCA în totalul asigurarilor auto în 24 de țări din Uniunea Europeană, în anul 2012. Analizând
grafigul de mai jos vom obseva faptul că în țara noastră ponderea asigurărilor obligatorii cu cele
facultative au ajuns la un punct de echilibru, ambele reprezentând 50% din totalul asigurărilor
auto. Segmentul de asigurări facultative în România a fost afectat în primul rând de consecințele
crizei, însă societățile au luat măsuri, s-au adapat la realitățile de pe piața auto și au dezvoltat
polițe Casco și pentru mașini mai vechi de 10 ani. În acest mod s-a ajuns la un punct de echilibru
în anul 2012 între polițele RCA și polițele CASCO.
Cea mai mare pondere a asigurărilor facultative în anul 2012 este prezentă în Letonia, cu 77%
iar cea mai mică pondere a asigurărilor facultative în totalul asigurărilor auto este prezentă în
Italia, înregistrând doar 12%. Media arată faptul că în cele 24 de țări din Uniunea Europeană
asigurările obligatorii RCA dețin cel mai mare procent în totalul asigurărilor auto, în anul 2012,
de 59%. În ceea ce privesc asigurările facultative CASCO, se remarcă faptul că preferința pentru
astfel de poliță este apropiată de cea obligatorie, în anul 2012 întregistrându-se 41%. Acest lucru
s-a datorat nevoii conducătorilor auto de ști în siguranță autovehiculele, de a reuși să remedieze
imedit o avarie atunci când nu dispun ei din punct de vedere financiar.

Informații preluate de pe www.asigurariblog.ro, PIAȚA ASIGURĂRILOR CASCO A AJUNS LA 390


28

MILIOANE DE EURO, ÎN 2016.

20
Fig. 3. Ponderea asigurarilor facultative CASCO și a celor obligatoriii RCA în totalul
asigurarilor auto în 24 de țări din Uniunea Europeană, în anul 2012

Sursa: „Motor Insurance & Reinsurance, Current Issues and Future Trends”, SCOR Global P&C, februarie 2015,
studiu ce face referire la date ale Insurance Europe.

Analizând polițele de asigurări facultative CASCO în prime brute în Europa Centrală și de


Est, în perioada 2016-2017,am observat faptul că Polonia este pe primul loc, întregistrând în
anul 2017 suma de 907,99 milioane euro, având o evoluție de 24,33% față de anul anterior.
Achizițiile de autovehicule noi au fost ca un catalizator pentru achizițiile de asigurări facultative
Casco, însă acesta nu a fost unicul motor de creștere, de exemplu, în Polonia, rata de creștere a
PBS este mai mare decât în marea parte a numrului de polițe. Totodată, de remarcat este faptul
că în polonia cele mai multe asigurări CASCO se încheie pentru autovehiculele noi. Pe locul doi,
atât în 2016, cât și în 2017 se afla Cehia cu 351,55 milioane euro de, iar pe locul trei se află țara
noastră, cu 195,34 milioane euro. Dacă ne raportăm la primele trei locuri, unde s-au înregistrat
cele mai mai prime brute subscrise, vom constata faptul că acest lucru s-a datorat reînoirii
parcului auto, cea mai mare proporție a fost ocupată de persoane juridice care au achiziționat mai
multe autovehicule noi. Totodată, societățile preferă să achiziționeze în leasing, iar acest lucru
este condiționat de încheierea unei asigurări CASCO, de aici și creșterea potențialului pentru
asiguratorii ce oferă polițe Casco în anul 2017, față de anul 2016. Țara care a înregistrat cele mai
21
mici prime brute subscrise din Europa Centrală și de Est a fost Albania, înregistrând doar 2,72
milioane euro, însă de remarcat este faptul că a înregistrat o ceștere față de anul anteriorcu
8,50%.

Fig. 4. Evoluția asigurărilor facultative în Europa Centrală și de Est, în perioada 2016-2017

Cap. 3 Practici pe piața internă și internațională

3.1 Practici CASCO pe piața din România

22
Asigurarea auto CASCO este polița facultativă prin care posesorii de autovehicule se pot
proteja împotriva consecințelor financiare ce decurg din producerea unor evenimente asigurate,
cum ar fi avariile accidentale si furtul29. În comparație cu polița de asigurare obligatorie RCA
care acoperă pagubele generate terților, CASCO acoperă pagube generate de producerea unor
evenimente precum explozii, furt, avarii, catastrofe naturale cu efect asupra propriului vehicul.
Asigurarea de tip CASCO se încheie doar pentru autoturisme care nu depășesc vechimea de 8
ani, situație excepțională fiind extinderea pâna la 12 ani de vechime. Asigurarea CASCO se
încheie ținându-se cont de valoarea de achiziție a autoturismului la care se adaugă anii de
vechime precum și gradul de uzură al acestuia. Asigurările CASCO pot să difere de la o
companie la alta, prin simplul fapt că unele polițe pot acoperi doar anumite riscuri, iar unele
companii cuprind în contract clauze standard pe când la altele acestea se acoperă doar în
schimbul unui cost suplimentar. Mai mult, acoperirea unui număr mai mic de riscuri reprezintă
un preț mai mic plătit pentru achiziția unei asigurări facultative CASCO. De exemplu dacă
asiguratul dorește să își acopere autovehiculul doar pentru furtul parția el beneficiază de o
reducere a primei de asigurare. În următoarea figură este ilustrat un top al societăților de
asigurări din România și primele brute subscrise în anul 2017.

Fig.5 Top 10 asiguratori CASCO în 2017


Sursa: www.asigurariblog.ro
După cum se poate în fig. 5 în fruntea clasamentului se afla în anul 2017 societatea
Omniasig Vig care a înregistrat prime brute subscrise CASCO în cuantum de 448.2 mil. lei.
Potrivit www.1asig.ro, în anul 2018, în ceea ce privește cota de piață pentru asigurările generale
„pe primul loc în topul jucătorilor din piața urcă o poziție (față de primul semestru din acest an)
CITY Insurance, cu o cotă de 13,72%, în timp ce ALLIANZ-TIRIAC Asigurări a coborât de
29
Sferdian Irina, Dreptul Asigurărilor, Ed.C.H.Beck, Bucureşti, 2009, pag 50.

23
locul secund, cu o cotă de piață de 13,26%. OMNIASIG VIG se menține pe locul trei (11,05%),
fiind urmată de GROUPAMA Asigurări (10,01%) si ASIROM VIG (9,79%).” 30 După cum se
poate observa în fig.6 vehiculele care se încadrează în categorie 3 (CASCO) au înregistrat în
anul 2018 un nivel al primelor subscrise de 1.526.605.385 lei. Potrivit www.1asig.ro acest volum
înregistrat în anul 2018 reprezintă aproximativ 26% din totalul subscrierilor pentru asigurări
generale, cu 9,7% mai mult față de anul 2017.

Fig. 6 Structura pe clase de asigurări generale, în perioada 2014-2018

Sursa: www.1asig.ro
În practica internă a fost introdus în anul 2010 și sistemul bonus-malus care presupune o
majorare sau micșorare a primei de asigurare în funcție de istoricul daunelor, scopul fiind de a
crește responsabilitatea conducătorilor auto. Acest sistem a făcut ca despăgubirile prin CASCO
să atingă aproximativ 50% deoarece pagubele înregistrate au fost minore. La nivel internațional,
aceste pagube sunt acoperite din resursele financiare ale asiguratului. Pe piața internă și
internațională sunt situații în care asiguratorii aplică franșiza obligatorie astfel încât să reducă
pierderile din domeniul auto. Potrivit publicațiilor de specialitate, în ceea ce privește rata
daunalității, țara noastră a înregistrat printre cele mai mari ponderi din Europa. Tot în România
în sistemul oferit de Allianz Tiriac pentru femei s-a oferit un discount pentru a plăti mai puțin
atunci când încheie o poliță de asigurare CASCO, aceștia apreciind faptul că femeile conduc mai
prudent. Totodată, atunci când închei o poliță facultativă este important dacă autovehiculul este
condus de o singură persoană sau dacă autovehicul personal sau de serviciu.
În ceea ce privesc asigurările facultative-CASCO, pe plan internațional, conform și figurii nr. 4
prezentată anterior am observat faptul că Polonia este țara dominantă, unde s-au înregistrat cele
mai mari sume brute subscrise, pe locul doi se situează Cehia, urmată de România. Potrivit unui
studiu efectuat de 1asign.ro s-a constat faptul că în România, față de celelalte țări din Europa

30
Informații preluate de pe www.1asig.ro.

24
Centrală și de Est are cea mai mare asigurare CASCO. Acesția au declarat: „Asadar, in urma
interogarii mai multor site-uri de comparatie de asigurari auto facultative din diferite tari, a
reiesit ca in Romania, pentru asigurarea CASCO, proprietarul vehiculului mentionat anterior
plateste cel putin 379 euro, in timp ce in Ungaria sau Cehia ar plati pana in 260 euro”31.

Concluzii

Asigurarea facultativă CASCO este achiziționată de cetățeni pentru a-și proteja


autovehiculul în cazul producerii unor evenimente neprevăzute precum dezastre naturale, avarii,
explozii, incendii, furt etc. Polița de asigurare CASCO nu înlocuiește polița obligatorie RCA.
31
http://www.asigurareamasinilor.ro.

25
Prin urmare polița de asigurare RCA oferă despăgubiri pentru pagubele produse terților în urma
producerii unui accident rutier în timp ce CASCO oferă despăgubiri persoanei asigurate.
De-a lungul timpului primele subscrise ale asigurării facultative CASCO au înregistrat
trenduri atât descendente ca urmare a numărului ridicat de autovehicule second-hand
înmatriculate în România și ascendente ca urmare a creșterii achiziției de autovehicule noi și
conștientizării cetățenilor asupra importanței protejării bunului deținut. În România, nivelul
primelor subscrise de asigurare CASCO a cunoscut o creștere în ultimii 3 ani, fapt îmbucurător
pentru piața asigurărilor.
Pentru a capta interesul deținătorilor de automobile, asiguratorii își prezintă succint
ofertele și avantajele încheierii unei astfel de polițe facultative. Pentru a stimula creșterea
vânzărilor de polițe CASCO rolul asiguratorilor este semnificativ, deoarece ei realizează servicii
pe care deținătorul de autovehicul să le cumpere cu încredere. Obligația lor este de a-și adapta
continuu produsele la cerințele pieței dacă vor atragă cât mai mulți clienți.

Propuneri

Pentru a crește suma primelor brute în România trebuie luate o serie de măsuri care să se
plieze conform pieței existente. În prezent piața auto din România are aproximatv trei sferturi din

26
masini mai vechi de 10 ani, conform articolului furnizat de economica.net. Pentru a cobate
achiziționare de masini vechi și a stimula cererea pentru autovehiculele noi și totodată creșterea
preferinței pentru asigurările facultative de tip CASCO propunem o serie de măsuri:
1. Asiguratorii să realizeze oferte de asigurare auto facultativă în care să includă și
autovehiculele mai vechi;
2. Consolidarea și promovarea programului RABLA care are rolul de a scoate din
circulație mașinile vechi și a stimula achiziționarea de vehicule noi, acest fapt având impact
pozitiv asupra polițelor CASCO.
3. Oferirea de asigurări CASCO cu franșiză care au rolul de a diminua costurile, astfel
oferind ocazia mai multor persoane să-și permită să se asigure.
4. Promovarea asigurărilor CASCO prin anumite canale (știri/presă) care să includă
educația financiară cu privire la acest aspect, prezntând riscurile la care se expun și beneficiile de
care se pot bucura în momentul producerii unui risc. De exemplu: în momentul producerii unei
daune polița CASCO acoperă pagubele cele mai mari care uneori pot destabiliza veniturile unei
familii atunci când se produce un risc.

Bibliografie

27
Cărți volume:

 Galiceanu, I., Economia asigurărilor, Editura Universitaria, Craiova, 1996;


 Oana Simona Hudea, Asigurări ;I reasigurări, Ed. Pro Universitaria 2013;
 Sferdian Irina, Dreptul Asigurărilor, Ed.C.H.Beck, Bucureşti, 2009;
 Tănăsescu Paul, Şerbănescu Cosmin, Ionescu Roxana, Popa Mariana, Novac Laura,
Asigurări comerciale moderne, Ed. CH BECK, Bucureşti, 2007;

Articole, publicații, rapoarte:

 Adrian M, Evoluția Pieței de Asigurări din România, București, 2017, www.unsar.ro;


 Consiliul Concurenței- Raport al investigației privind sectorul asigurărilor auto din
România, București, 2016;
 Motor Insurance & Reinsurance, Current Issues and Future Trends”, SCOR Global P&C,
februarie 2015, studiu ce face referire la date ale Insurance Europe;
 Xprimm insurance report 1h2017.

Pagini web:

 http://www.xprimm.com;
 www.1asig.ro;
 www.asfromania.ro;
 www.asigurareamasinilor.ro;
 www.asigurariblog.ro;
 www.asigurariblog.ro;
 www.asigurari-sanatate.ro;
 www.casco-ieftin.ro;
 www.generali.ro;
 www.totuldespreasigurari.ro;
 www.totuldespreasigurari.ro;
 www.wall-street.ro.

28
29