Sunteți pe pagina 1din 7

MODUL 1 Delimitări conceptuale privind controlul financiar

Obiective specifice: Specificitatea activității de control financiar

Cuvinte cheie: control financiar, autocontrolul financiar,auditul financiar,


criterii de clasificare a controlului financiar

Conţinutul modulului

a.) Conceptul de control financiar

b.) Controlul financiar și autocontrolul

c.) Controlul intern și auditul intern la entitățile publice

d.) Conceptul de audit


MODUL 2 Obiectul și rolul controlului financiar

Obiective specifice: Obiectul și rolul controlului financiar în legislația specifică și


în abordarea specialiștilor în domeniu.

Cuvinte cheie: obiectul și obiectivele controlului financiar, compararea


analiza și evaluarea, valorificarea

Conţinutul modulului

a.) Obiectul și rolul controlului financiar

b.) Elementele sistemului de control financiar

c.) Funcțiile controlului financiar

d.) Tipologia controlului financiar


MODUL 3 Metodologia de exercitare a controlului financiar

Obiective specifice: Procedeele specifice controlului financiar

Cuvinte cheie: metoda controlului financiar, procedeele controlului financiar

Conţinutul modulului

a.) Studiu general

b.) Controlul documentar - contabil

c.) Controlul faptic

d.) Controlul total și controlul prin sondaj

e.) Analiza economico – financiară


MODUL 4 Procesul derulării controlului financiar

Obiective specifice: Etapele procesului de derulare a controlului financiar, precum


și prezentarea tipologiei structurii și controlului actelor de
control financiar

Cuvinte cheie: programul de control, tematica de control, procedee, tehnici


și instrumente de control

Conţinutul modulului

a.) Etapele desfășurării controlului financiar

b.) Programarea și pregătirea acțiunilor de control financiar

c.) Controlul obiectivelor

d.) Valorificarea constatărilor


MODUL 5 Sistemul de control financiar în România

Obiective specifice: Principalele repere istorice privind controlul financiar și


prezentarea structurilor de control extern și intern din
România

Cuvinte cheie: sistemul de control financiar,acquis – ul comunitar,


controlul financiar al statului, controlul financiar propriu

Conţinutul modulului

a.) Repere istorice privind controlul financiar

b.) Sistemul de control financiar în perioada postrevoluționară

c.) Reforma controlului financiar și armonizarea acestuia cu aquis-ul comunitar

d.) Organizarea actuală a activității de control financiar al statului în România

e.) Organizarea actuală a activității de control financiar propriu


MODUL 6 Aspecte conceptuale privind expertiza contabilă

Obiective specifice: caracterizarea generală a activității de expertiză contabilă


în raport cu controlul financiar

Cuvinte cheie: expertiză, expertiza contabilă, raportul de expertiză contabilă

Conţinutul modulului

a.) Conceptul de expertiză contabilă

b.) Sfera de cuprindere a expertizei contabile

c.) Repere legislative privind expertiza contabilă

d.) Clasificarea expertizei contabile

e.) Paralelă între expertiza contabilă și controlul financiar


MODUL 7 Procedura de efectuare a expertizei contabile

Obiective specifice: Abordarea inițierii,desfășurării și finalizării activităților


de expertiză contabilă

Cuvinte cheie: expertiză contabilă judiciară, expertiză contabilă nejudiciară,


raportul de expertiză judiciară, raportul de expertiză
nejudiciară

Conţinutul modulului

a.) Dispunerea expertizelor contabile și numirea experților contabili

b.) Contractarea și programarea expertizelor contabile

c.) Delegarea și supravegherea lucrărilor de expertiză contabilă

d.) Documentarea lucrărilor lucrărilor privind expertiza contabilă

e.) Elaborarea raportului de expertiză contabilă

f.) Semnarea și depunerea raportului de expertiză contabilă

g.) Asigurarea calității în activitatea de expertiză contabilă

S-ar putea să vă placă și