Sunteți pe pagina 1din 19

O LUNĂ DE SINGURĂTATE

STAREA EMOȚIONALĂ A ROMÂNILOR


ÎN PANDEMIE

Aprilie 2020
METODOLOGIE
EXECUTIVE SUMMARY

AGENDĂ PUBLICĂ – STAREA EMOȚIONALĂ A ROMÂNILOR ÎN PANDEMIE, Aprilie 2020


METODOLOGIE
Volumul eșantionului: 830 subiecți18+

Tipul eșantionului: Simplu, aleatoriu

Reprezentativitate: Eroare maximă tolerată ± 3,5%

Metoda: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing)

Perioadă de desfășurare: 17 aprilie 2020

Beneficiar: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing)

3
REZULTATE
EXECUTIVE SUMMARY

AGENDĂ PUBLICĂ – STAREA EMOȚIONALĂ A ROMÂNILOR ÎN PANDEMIE, Aprilie 2020


De la declararea stării de urgență, ați simțit vreuna dintre următoarele stări
5
sau sentimente?

Da Nu Nu răspund
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Dorința de a vă vedea cu cineva drag 76% 24%


Sentimentul că dacă criza durează mai mult, ați putea rămâne
fără resurse de trai
41% 58% 1%

O mare supărare pentru vreuna dintre deciziile autorităților 41% 58% 1%

Sentimentul de singurătate 40% 60%


Frică generată de sentimentul că ați putea să vă infectați și să
muriți
38% 62%
Frica generată de faptul că ar putea să vină o criză de
alimente
38% 62%

Dorința de a merge la un restaurant 33% 67%

Stări de nervozitate, pe care nu le aveți de obicei 32% 68%

Sentimentul că sunteți părăsit/ă de toată lumea 17% 83%


Probleme de sănătate mai mari decât cele de dinainte de
această perioadă
14% 86%

Stări de nervozitate și certuri cu cei din familie 13% 87%

AGENDĂ PUBLICĂ – STAREA EMOȚIONALĂ A ROMÂNILOR ÎN PANDEMIE, Aprilie 2020


De la declararea stării de urgență, ați simțit vreuna dintre următoarele stări sau
sentimente? 6
ANALIZE (I)

Mediul de
De la declararea stării de urgență, ați simțit Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
rezidență
vreuna dintre următoarele stări sau
sentimente? Trans.
M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Înaltă Urban Rural Sud Mold.
+ Ban.
Dorința de a vă vedea cu Da 73% 79% 79% 68% 82% 75% 77% 75% 78% 75% 77% 74% 77% 76%
cineva drag Nu 27% 21% 21% 32% 18% 25% 23% 25% 22% 25% 23% 26% 23% 24%
Sentimentul că dacă criza Da 36% 47% 42% 47% 39% 37% 47% 38% 40% 40% 44% 33% 48% 42%
durează mai mult, ați putea
rămâne fără resurse de trai Nu 64% 52% 58% 53% 61% 60% 52% 62% 60% 59% 56% 67% 51% 58%
Da 44% 38% 41% 46% 33% 44% 49% 36% 37% 41% 41% 37% 41% 48%
O mare supărare pentru
vreuna dintre deciziile Nu 56% 60% 59% 54% 67% 53% 50% 62% 63% 57% 59% 63% 58% 50%
autorităților
Nu răspund 1% 2% 0% 0% 1% 4% 1% 2% 0% 2% 1% 1% 1% 1%
Da 37% 42% 32% 35% 44% 52% 54% 35% 22% 36% 45% 31% 40% 54%
Sentimentul de singurătate
Nu 62% 58% 68% 64% 56% 48% 46% 65% 78% 64% 55% 69% 59% 46%
Frică generată de sentimentul Da 34% 43% 31% 29% 43% 55% 42% 37% 32% 36% 41% 35% 36% 48%
că ați putea să vă infectați și
să muriți Nu 66% 57% 69% 71% 57% 45% 58% 62% 68% 64% 59% 65% 64% 52%
Frica generată de faptul că ar Da 32% 45% 36% 31% 42% 47% 50% 33% 28% 36% 41% 33% 41% 42%
putea să vină o criză de
alimente Nu 68% 55% 64% 69% 58% 53% 50% 67% 72% 64% 59% 67% 59% 57%

AGENDĂ PUBLICĂ – STAREA EMOȚIONALĂ A ROMÂNILOR ÎN PANDEMIE, Aprilie 2020


De la declararea stării de urgență, ați simțit vreuna dintre următoarele stări sau
sentimente? 7
ANALIZE (I)

Tip de localitate
De la declararea stării de urgență, ați simțit
vreuna dintre următoarele stări sau sentimente? Oraș <30.000 Oraș 30- Oraș 70- Oraș >100.000
Sat Comună
loc. 70.000 loc. 100.000 loc. loc.

[Dorința de a vă vedea cu cineva Da 73% 80% 82% 69% 70% 73%


drag] Nu 27% 20% 18% 31% 30% 27%
[Sentimentul că dacă criza Da 36% 45% 43% 38% 39% 42%
durează mai mult, ați putea
rămâne fără resurse de trai] Nu 63% 54% 57% 62% 61% 56%
Da 40% 40% 47% 40% 43% 40%
[O mare supărare pentru vreuna
Nu 59% 59% 53% 60% 57% 57%
dintre deciziile autorităților]
Nu răspund 0% 1% 0% 0% 0% 3%
Da 47% 42% 42% 26% 34% 37%
[Sentimentul de singurătate]
Nu 53% 58% 58% 74% 66% 63%
[Frică generată de sentimentul că Da 43% 39% 41% 31% 38% 35%
ați putea să vă infectați și să
muriți] Nu 57% 60% 59% 69% 62% 65%

[Frica generată de faptul că ar Da 37% 41% 46% 45% 45% 27%


putea să vină o criză de alimente ] Nu 63% 59% 54% 55% 55% 73%

AGENDĂ PUBLICĂ – STAREA EMOȚIONALĂ A ROMÂNILOR ÎN PANDEMIE, Aprilie 2020


De la declararea stării de urgență, ați simțit vreuna dintre următoarele stări sau
sentimente? 8
ANALIZE (I)

Dumneavoastră cum ați traversat cele mai multe zile


dintre cele 30 de zile, de până acum, ale stării de
De la declararea stării de urgență, ați simțit vreuna urgență?
Total
dintre următoarele stări sau sentimente?
Doar cu partenerul
Singur Cu familia
de viață

[Dorința de a vă vedea cu cineva Da 81% 78% 74% 76%


drag] Nu 19% 22% 26% 24%
Da 39% 32% 45% 41%
[Sentimentul că dacă criza
durează mai mult, ați putea Nu 60% 66% 55% 58%
rămâne fără resurse de trai]
Nu răspund 1% 2% 1%
Da 53% 36% 40% 41%
[O mare supărare pentru vreuna
Nu 46% 61% 59% 58%
dintre deciziile autorităților]
Nu răspund 2% 3% 0% 1%
Da 63% 39% 35% 40%
[Sentimentul de singurătate]
Nu 37% 61% 64% 60%
[Frică generată de sentimentul că Da 35% 42% 38% 38%
ați putea să vă infectați și să
muriți] Nu 65% 58% 62% 61%

[Frica generată de faptul că ar Da 39% 38% 38% 38%


putea să vină o criză de alimente ] Nu 61% 62% 62% 61%

AGENDĂ PUBLICĂ – STAREA EMOȚIONALĂ A ROMÂNILOR ÎN PANDEMIE, Aprilie 2020


De la declararea stării de urgență, ați simțit vreuna dintre următoarele stări sau
sentimente? 9
ANALIZE (II)

Mediul de
De la declararea stării de urgență, ați simțit Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
rezidență
vreuna dintre următoarele stări sau
Trans.
sentimente? M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Înaltă Urban Rural Sud Mold.
+ Ban.
Dorința de a merge la un Da 42% 25% 63% 35% 22% 7% 27% 34% 46% 36% 30% 29% 38% 32%
restaurant Nu 58% 75% 37% 65% 78% 93% 73% 65% 54% 64% 70% 71% 62% 68%

Stări de nervozitate, pe care nu Da 31% 33% 39% 32% 25% 33% 39% 28% 30% 32% 33% 30% 34% 32%
le aveți de obicei Nu 69% 67% 61% 68% 75% 67% 61% 72% 70% 68% 67% 70% 66% 68%

Sentimentul că sunteți Da 18% 16% 20% 12% 16% 20% 24% 15% 5% 14% 20% 12% 17% 24%
părăsit/ă de toată lumea Nu 82% 84% 80% 88% 84% 80% 76% 85% 95% 86% 80% 88% 83% 76%
Probleme de sănătate mai mari Da 14% 14% 9% 10% 14% 25% 13% 15% 11% 14% 13% 16% 12% 13%
decât cele de dinainte de
această perioadă Nu 86% 86% 91% 90% 86% 75% 87% 85% 89% 86% 87% 84% 88% 87%

Stări de nervozitate și certuri Da 10% 16% 21% 11% 11% 9% 18% 10% 12% 13% 13% 12% 14% 13%
cu cei din familie Nu 90% 84% 79% 89% 89% 91% 82% 90% 88% 87% 87% 88% 86% 87%

AGENDĂ PUBLICĂ – STAREA EMOȚIONALĂ A ROMÂNILOR ÎN PANDEMIE, Aprilie 2020


De la declararea stării de urgență, ați simțit vreuna dintre următoarele stări sau
sentimente? 10
ANALIZE (II)

Tip de localitate

Oraș cu mai Oraș cu mai


De la declararea stării de urgență, ați simțit puțin de Oraș cu 30- Oraș cu 70- mult de
vreuna dintre următoarele stări sau sentimente? Sat Comună 30.000 loc. 70.000 loc. 100.000 loc. 100.000 loc.
[Dorința de a merge la un Da 28% 31% 33% 44% 33% 38%
restaurant]
Nu 72% 68% 67% 56% 67% 62%
[Stări de nervozitate, pe care nu Da 32% 31% 34% 32% 14% 38%
le aveți de obicei]
Nu 68% 69% 66% 68% 86% 62%
[Sentimentul că sunteți părăsit/ă Da 26% 17% 20% 17% 10% 11%
de toată lumea]
Nu 74% 82% 80% 83% 90% 89%
[Probleme de sănătate mai mari Da 10% 13% 19% 15% 8% 15%
decât cele de dinainte de această
Nu 90% 87% 81% 85% 92% 85%
perioadă]
[Stări de nervozitate și certuri cu Da 8% 14% 11% 32% 9% 11%
cei din familie]
Nu 92% 86% 89% 68% 91% 89%

AGENDĂ PUBLICĂ – STAREA EMOȚIONALĂ A ROMÂNILOR ÎN PANDEMIE, Aprilie 2020


De la declararea stării de urgență, ați simțit vreuna dintre următoarele stări
11
sau sentimente?

REZULTATE SUBEȘANTION VÂRSTNICI – 65+


Da Nu
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Frică generată de sentimentul că ați putea să vă infectați și să


muriți - 65+
55% 45%
Frică generată de sentimentul că ați putea să vă infectați și să
muriți - TOTAL
38% 62%

Sentimentul de singurătate - 65+ 52% 48%

Sentimentul de singurătate - TOTAL 40% 60%


Frica generată de faptul că ar putea să vină o criză de
alimente - 65+
47% 53%
Frica generată de faptul că ar putea să vină o criză de
alimente - TOTAL
38% 62%
Probleme de sănătate mai mari decât cele de dinainte de
această perioadă - 65+
25% 75%
Probleme de sănătate mai mari decât cele de dinainte de
această perioadă - TOTAL
14% 86%

Sentimentul că sunteți părăsit/ă de toată lumea - 65+ 20% 80%

Sentimentul că sunteți părăsit/ă de toată lumea - TOTAL 17% 83%

AGENDĂ PUBLICĂ – STAREA EMOȚIONALĂ A ROMÂNILOR ÎN PANDEMIE, Aprilie 2020


De la declararea stării de urgență, ați simțit vreuna dintre următoarele stări sau
sentimente? 12
ANALIZE (II)

Dumneavoastră cum ați traversat cele mai multe


zile dintre cele 30 de zile, de până acum, ale stării
De la declararea stării de urgență, ați simțit de urgență?
Total
vreuna dintre următoarele stări sau sentimente? Doar cu
Singur partenerul de Cu familia
viață
Da 30% 18% 39% 33%
[Dorința de a merge la un
Nu 70% 82% 61% 67%
restaurant]
Nu răspund 0% 0%
[Stări de nervozitate, pe care Da 36% 28% 33% 32%
nu le aveți de obicei] Nu 64% 72% 67% 68%
Da 23% 15% 16% 17%
[Sentimentul că sunteți
Nu 76% 85% 84% 83%
părăsit/ă de toată lumea]
Nu răspund 1% 0%
[Probleme de sănătate mai Da 14% 20% 12% 14%
mari decât cele de dinainte de
această perioadă] Nu 86% 80% 88% 86%
[Stări de nervozitate și certuri Da 7% 11% 15% 13%
cu cei din familie] Nu 93% 89% 85% 87%

AGENDĂ PUBLICĂ – STAREA EMOȚIONALĂ A ROMÂNILOR ÎN PANDEMIE, Aprilie 2020


Dumneavoastră cum ați traversat cele mai multe zile dintre cele 30 de zile, de
13
până acum, ale stării de urgență?

14%

Singur

Doar cu partenerul
de viață 22%

Cu familia
64%

AGENDĂ PUBLICĂ – STAREA EMOȚIONALĂ A ROMÂNILOR ÎN PANDEMIE, Aprilie 2020


Dumneavoastră cum ați traversat cele mai multe zile dintre cele 30 de zile, de până acum,
ale stării de urgență? 14
ANALIZE

Mediul de
Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
rezidență
Trans.
M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Înaltă Urban Rural Sud Mold.
+ Ban.
Dumneavoastră cum ați Singur 10% 17% 6% 9% 17% 25% 12% 15% 11% 16% 11% 12% 13% 18%
traversat cele mai multe
Doar cu partenerul
zile dintre cele 30 de zile, 20% 25% 12% 12% 26% 45% 17% 24% 28% 26% 18% 22% 23% 21%
de viață
de până acum, ale stării de
urgență? Cu familia 70% 58% 82% 79% 57% 29% 70% 61% 61% 58% 71% 66% 64% 61%

AGENDĂ PUBLICĂ – STAREA EMOȚIONALĂ A ROMÂNILOR ÎN PANDEMIE, Aprilie 2020


Dumneavoastră cum ați traversat cele mai multe zile dintre cele 30 de zile, de
15
până acum, ale stării de urgență?

REZULTATE SUBEȘANTION VÂRSTNICI – 65+

65+ TOTAL

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

25%
Singur
14%

45%
Doar cu partenerul de viață
22%

29%
Cu familia
64%

AGENDĂ PUBLICĂ – STAREA EMOȚIONALĂ A ROMÂNILOR ÎN PANDEMIE, Aprilie 2020


Dumneavoastră, pe parcursul unei zile, aproximativ câte ore petreceți
16
singur/ă, în gospodărie?

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Nicio oră 46%

1-3 ore 19%

4-6 ore 10%

7-12 ore 10%

13-18 ore 2%

19-24 ore 12%

Nu răspund 1%

AGENDĂ PUBLICĂ – STAREA EMOȚIONALĂ A ROMÂNILOR ÎN PANDEMIE, Aprilie 2020


Dumneavoastră, pe parcursul unei zile, aproximativ câte ore petreceți singur/ă, în
gospodărie? 17
ANALIZE

Mediul de
Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
rezidență
Trans.
M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Înaltă Urban Rural Sud Mold.
+ Ban.
Nicio oră 43% 49% 49% 52% 43% 37% 45% 47% 46% 46% 47% 49% 41% 53%

1-3 ore 21% 16% 23% 18% 18% 14% 15% 20% 23% 22% 14% 19% 20% 14%

Dumneavoastră, pe 4-6 ore 13% 7% 12% 11% 12% 4% 10% 9% 11% 8% 12% 9% 13% 4%
parcursul unei zile,
aproximativ câte ore 7-12 ore 10% 11% 9% 10% 9% 14% 14% 9% 8% 8% 13% 9% 11% 11%
petreceți singur/ă, în
gospodărie? 13-18 ore 3% 2% 0% 2% 4% 2% 2% 2% 1% 3% 2% 1% 4% 1%

19-24 ore 10% 14% 6% 7% 14% 24% 12% 12% 11% 13% 11% 12% 11% 14%

Nu răspund 1% 2% 0% 1% 0% 4% 2% 1% 0% 1% 1% 1% 1% 3%

AGENDĂ PUBLICĂ – STAREA EMOȚIONALĂ A ROMÂNILOR ÎN PANDEMIE, Aprilie 2020


Dumneavoastră, pe parcursul unei zile, aproximativ câte ore petreceți
18
singur/ă, în gospodărie?

REZULTATE SUBEȘANTION VÂRSTNICI – 65+

65+ TOTAL
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Nicio oră 37%


46%
1-3 ore 14%
19%
4-6 ore 4%
10%
7-12 ore 14%
10%
13-18 ore 2%
2%
19-24 ore 24%
12%
Nu răspund 4%
1%

AGENDĂ PUBLICĂ – STAREA EMOȚIONALĂ A ROMÂNILOR ÎN PANDEMIE, Aprilie 2020


AGENDĂ PUBLICĂ – STAREA EMOȚIONALĂ A ROMÂNILOR ÎN PANDEMIE, Aprilie 2020