Sunteți pe pagina 1din 3

NUMELE:____________ DATA:_________

Evaluare

1.Completează:

Z U Z U Z U Z U Z U
1 2 1 5 2 0

2.Colorează cu roşu mingile cu numere pare şi cu verde pe cele cu numere


impare :

17 22 30

25
26 28
21

29
24 13

3.Ordonează crescător, apoi descrescător următoarele numere:


23, 16, 4, 30, 19, 10, 2, 27, 9.

4.Scrie sub aparatele care folosesc electricitatea vecinii numerelor:

__ 16 __ ___ 24___ ___ 29___ ___10___


5. Scrie exerciţii de scădere şi adunare care au ca rezultate numerele de pe
acoperişul caselor.

4 6

8- 4 6+ 0

6.Rezolvă problemele ilustrate :

= =

Erau 4 3 2 Erau 10 9 8

Au venit 6 5 8 Am consumat 8 7 5

Sunt ( total) Au rămas


(diferenţa)
8.Compară numerele (<, >, =)

Calificativ:

18□1
249□2
314□2
2□1 20
Semnătura părinte:
PROBĂ DE EVALUARE
Numerele natural de la 0 la 31. Soarele. Electricitatea

COMPETENTE SPECIFICE:

1.1 Scrierea, citirea şi formarea numerelor până la 100


1.2 Compararea numerelor în concentrul 0-100
1.3 Ordonarea numerelor în concentrul 0 -100, folosind poziţionarea pe axa numerelor,
estimări, aproximări
1.6 Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (termen, sumă, total, diferenţă, <, >,
=, +. -) în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme
3.1. Rezolvarea de probleme prin observarea unor regularităţi din mediul apropiat

DESCRIPTORI DE PERFORMANTA
Compe- Itemul Calificativul
tența
Foarte bine Bine Suficient

1.1 1.Reprezintă pe numărători 5 situații 3-4 situații 1-2 situații


numerele date, sau scrie numărul
reprezentat pe numărătoare
1.2 2.Coloreaza numerele pare 4-5 numere 3-4 numere 1-2 numere
2.Coloreaza numerele impare 4-5 numere 3-4 numere 1-2 numere

1. 3 3.Ordoneaza crescător și Ordonează Ordonează Ordonează


descrescător numerele date numerele numerele, cu doar crescător
corect, atat 1-2 greșeli sau
crescător cât și descrescător
descrescător
numerele date

1.2 4.Scrie vecinii numerelor date 5-6 vecini 3- 4 vecini 2 vecini

1.2 5.Coloreaza numerele mai mari 8- 9 numere 5- 7 numere 3- 4 numere


decat cele date 8- 9 numere 5- 7 numere 3- 4 numere
5.Colorează numerele mai mici
decât cele date
1.1 6. Compune și descompune 6 situații 4-5 situații 2-3 situații
numerele date în zeci și unități
1.3 7. Completează șirul de numere Completează Completează Completează
cu cele care lipsesc corect cele trei corect două corect un șir
șiruri șiruri
1.6 8. Compară perechile de numere Completează Completează Completează
cu 7-8 semne cu 5-6 semne cu 3-4 semne
de comparație de comparație de comparație
corecte corecte corecte
3.1 9.Desenează un beneficiar a Deseneaza o Deseneaza o Desenează un
luminii și căldurii Soareleui plantă și ființă plantă sau obiect
ființă oarecare