Sunteți pe pagina 1din 2

Drepturile si Obligatiile persoanelor implicate in procesul penal

Inculpatul poate participa in mod nelimitat la actele de urmarire penala.


Daca este arestat, inculpatul poate lua contact cu aparatorul sau. In mod
exceptional, in cursul urmaririi penale procurorul poate interzice acest contact
prin ordonanta motivata, pe o durata de cel mult 5 zile si numai daca
interesele urmaririi penale o cer. De la aceasta interdictie exista doua
derogari, cand organul de urmarire penala este obligat sa asigure contactul
inculpatului arestat cu aparatorul sau:
- La prezentarea materialului de urmarire penala;
- La prelungirea arestarii preventive;
Din totalul drepturilor si obligatiilor procesuale ale inculpatului se desprind
doua esentiale: a) Dreptul inculpatului de a fi ascultat oricand; b) Obligatia
pentru organul judiciar penal (atat organul de urmarire penala, cat si instanta
judecatoreasca) de a garanta drepturile procesuale ale inculpatului in tot
cursul procesului, indeosebi dreptul la aparare ca drept fundamental;

Partea vatamata
In privinta drep-turilor si obligatiilor partii vatamate, acestea sunt aceleasi cu
cele ale inculpatului, avand dreptul, ca si inculpatul, sa participe la toate actele
de procedura efectuate in privinta sa, sa formuleze cereri, sa depuna memorii,
sa faca declaratii, sa participe la efectuarea unor procedee probatorii, sa puna
concluzii si sa uzeze de caile de atac prevazute de lege.

Drepturile si obligatiile aparatorului


Aparatorul poate participa in cursul urmaririi penale la efectuarea oricarui act
de urmarire penala. Nu este necesara incuviintarea pralabila a organului de
urmarire pe-nala. Organul de urmarire penala este obligat sa-l incunostiinteze
pe aparator cu pri-vire la data si locul efectuarii oricarui act de urmarire
penala. Neprezentarea aparato-rului nu impiedica efectuarea actelor, cu
exceptia cazului cand participarea aparato-rului este obligatorie, potrivit legii.
Exista regula dupa care aparatorul nu poate participa la efectuarea actelor de
urmarire penala in absenta invinuitului sau inculpatului pe care il asista.
Prezenta personala a acestuia este indispensabila pentru efectuarea asistentei
juridice, in afara cazurilor de reprezentare. Spre deosebire de aparatorul
invinuitului sau inculpatului, aparatorul celorlalte parti poate participa numai
la anumite acte de urmarire penala: ascultarea partii pe care o asista,
efectuarea unei cercetari la fata locului, perchizitia, autopsia, prelungirea
arestarii preventive, precum si la orice alte acte de urmarire penala, dar cu
incuviintarea prealabila a organului de urmarire penala.
Corelativ drepturilor pe care le are aparatorul in procesul penal, legea instituie
numeroase obligatii impuse de continutul profesiei de avocat, precum si de
continu-tul obligatiilor prevazute expres in art. 172, c.pr.pen. Dintre acestea se
remarca obligatia aparatorului de a se prezenta in fata organelor de urmarire
penala si a in-stantelor judecatoresti la toate termenele stabilite si de a uza
doar de mijloacele lega-le, in vederea exercitarii dreptului la aparare. In
ipoteza neindeplinirii obligatiei apa-ratorului de prezentare la termenele
stabilite in fata autoritatii judiciare in caz de asistenta juridica obligatorie,
acesta poate fi sanctionat cu amenda judiciara, pentru ca fapta constituie
abatere, in conditiile prevazute de art. 198, c.pr.pen.
In ipoteza in care se constata un comportament de rea-credinta al
aparatorului, neprezentarea acestuia la efectuarea actelor de urmarire penala
la care este obligat nu este de natura sa impiedice efectuarea acestora, ci
organele de urmarire penala sunt obligate sa faca dovada incunostiintarii, in
timp util, a aparatorului cu privire la data si locul efectuarii actelor, dupa care
pot efectua acte de urmarire si in absenta aparatorului. Dovada
incunostiintarii se poate face prin orice mijloc de proba (chiar si printr-o nota
telefonica). Singura conditie e sa se faca aceasta dovada.