Sunteți pe pagina 1din 6

Dumnezeu ne vorbeşte prin cuvintele

Sfintei Scripturi.

Rugăciunea este convorbirea omului


cu Dumnezeu.
Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru toate
câte ne-a dăruit.

Îl lăudăm pentru puterea Sa şi dragostea


Lui faţă de noi.

Îi cerem ajutorul pentru ceea ce ne este de


folos.
Identificăm rugăciuni:
- de mulţumire
(rugăciunea la sfârşitul mesei)

- de laudă
(“Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh...”)

- de cerere
(“Îngeraşul”, “Tatăl nostru”).
Ne rugăm ori de câte ori simţim nevoia,
dar mai ales dimineaţa, seara, când ne
aşezăm la masă, când începem un lucru.

Ne putem ruga oriunde am fi: acasă, la


şcoală, la biserică.

Ne putem ruga în gând sau cu voce tare.

Ne rugăm pentru noi, pentru părinţi, bunici,


prieteni, semeni, chiar şi pentru duşmani.
Învăţături

Să ne rugăm lui Dumnezeu!


Să ascultăm sfaturile Sale!
Să ne rugăm şi pentru alţii!
Să ne rugăm cu multă credinţă!