Sunteți pe pagina 1din 5

Caravaggio – Chemarea Sfintului Matei

Michelangelo Merisi da Caravaggio (n. 29 septembrie 1571 - d. 18 iulie 1610, Porto Ercole),
numit după oraşul său natal Caravaggio, lângă Milano, a fost un pictor italian considerat
precursor al stilului baroc, indiscutabil unul dintre cei mai mari novatori din istoria picturii.
Caravaggio respinge ierarhia genurilor şi canonul frumuseţii în pictură, conceput de umaniştii
care au idealizat corpul omenesc. Pentru sublinierea realismului brutal al tablourilor sale, artistul
foloseşte un dramatic contrast de clarobscur. Scenele biblice le înfăţişează ca imagini de viaţă
cotidiană. dând astfel tablourilor religioase o dimensiune umană deosebită. Biografii s-au apucat
curând după moartea artistului, încă din secolul al XVII-lea, să scrie cărţi despre viaţa lui
Caravaggio. Realitatea se amestecă în aceste scrieri cu fantezia, dar ele povestesc întotdeauna
despre aventuri, scandaluri şi despre destinul schimbător al artistului.

Caravaggismul
Scriind despre Caravaggio (1982), istoricul de artă André Chastel afirmă printre altele: "Arta lui
Caravaggio a constituit saltul cel mai important în întreaga istorie a picturii italiene. Esenţa
picturii sale, care nu cunoaşte niciun fel de tabu, nu este atmosfera, vibraţia culorilor sau
farmecul formelor - toate acestea par a fi de la sine înţeles -, ci prezenţa reală, aproape fizică a
trupurilor, a masei corpurilor şi detaliilor". Această revoluţie care a avut consecinţe deosebite
pentru arta europeană, a însemnat apariţia curentului pictural internaţional numit "caravaggism",
care s-a dezvoltat în mod diferit, în funcţie de specificul fiecărei ţări. Bazele caravaggismului
olandez au fost puse de Hendrick Terbrugghen, care între anii 1604-1614 a trăit la Roma şi s-a
întâlnit personal cu Caravaggio, şi de Dirck van Baburen. Influenţa maestrului italian poate fi
observată şi la Frans Hals sau Jan Vermeer van Delft. În Franţa, în secolul al XVII-lea, moda
clasicismului îngrădeşte dezvoltarea caravaggismului. Totuşi, la Louis Le Nain şi la Georges de
La Tour se recunoaşte folosirea clarobscurului după modelul lui Caravaggio. Mult mai târziu,
Théodore Géricault (1791-1824) demonstrează, de exemplu în tabloul "Pluta Meduzei", că şi-a
însuşit perfect tehnica dispunerii luminii iniţiată de Caravaggio. În Spania, amprentele lui
Caravaggio sunt vizibile pe tablourile timpurii ale lui Velázquez. Expresivitatea personajelor şi
jocul dramatic al luminii din tablourile lui Caravaggio par să fi fost formula ideală pentru
obţinerea dinamicii ascendente în pictura religioasă spaniolă.

(wikipedia)

Зрелое творчество
Период творческой зрелости (конец XVI — первое десятилетие XVII вв.) открывает цикл
монументальных полотен, посвященных св. Матфею (1599—1602, церковь Сан-Луиджи-
деи-Франчези, капелла Контарелли, Рим). В первом и самом значительном из них —
«Призвание апостола Матфея», — перенеся действие евангельской легенды в
полуподвальное помещение с голыми стенами и деревянным столом, сделав его
участниками людей из уличной толпы, Караваджо в то же время выстроил эмоционально
сильную драматургию великого события — вторжения света Истины в самые низы жизни.
«Погребной свет», проникающий в темное помещение вслед за вошедшими туда Христом
и св. Петром, высвечивает фигуры собравшихся вокруг стола людей и одновременно
подчеркивает чудесный характер явления Христа и св. Петра, его реальность и
одновременно ирреальность, выхватывая из темноты лишь часть профиля Иисуса, тонкую
кисть его протянутой руки, жёлтый плащ св. Петра, в то время как фигуры их смутно
проступают из тени.
The Calling of Saint Matthew is a masterpiece by Michelangelo Merisi da Caravaggio,
depicting the Calling of Matthew. It was completed in 1599-1600 for the Contarelli Chapel in the
church of the French congregation, San Luigi dei Francesi in Rome. Over a decade before,
Cardinal Matteu Contreil (in Italian, Matteo Contarelli) had left funds and specific instructions
for the decoration of a chapel based on themes of his namesake. Decoration of the dome was
started with frescoes by the late Mannerist artist, and one of the most popular painters in Rome at
the time, Cavalier D'Arpino, Caravaggio's former employer. But with the elder painter busy with
royal and papal patronage, Cardinal Francesco Del Monte, Caravaggio's patron and also the
prefect of the Fabbrica of St Peter's (the Vatican office for Church property), intervened to obtain
for Caravaggio his first major church commission and first painting with more than a handful of
figures.

The three adjacent Caravaggio canvases in the Contarelli chapel represent a decisive shift from
the idealising Mannerism of which d'Arpino was the last major practitioner, and the newer, more
naturalistic and subject-oriented art represented by Caravaggio and Annibale Carracci: they were
highly influential in their day. The Calling hangs opposite The Martyrdom of Saint Matthew.
Between the two, at the altar, is The Inspiration of Saint Matthew (1602). While the Martyrdom
was likely the first to be started, the Calling was, by report, the first to be completed. The
commission for these two lateral paintings — the Calling and the Martyrdom — is dated July
1599, and final payment was made in July 1600.

The painting depicts the story from the Gospel of Matthew (Matthew 9:9): Jesus saw a man
named Matthew at his seat in the custom house, and said to him, "Follow me", and Matthew
rose and followed him.

In some ways, most of the plebeian, nearly life-sized inhabitants of Levi's money table are the
equivalent, if not modeled by those persons in other Caravaggio paintings, including
Caravaggio's famous secular genre paintings of The Cardsharps (1595).

In this painting, the gloom and the canvassed window appears to situate the table indoors. Christ
brings the true light to the dark space of the sitting tax-collectors. This painting records the
collision of two worlds — the ineluctable power of the immortal faith, and the mundane,
foppish, world of Levi. Jesus spears him with a beam of light, with an apparent effortless hand
gesture he exerts an inescapable sublime gravity, with no need for wrenching worldly
muscularity. Jesus' bare feet are classical simplicity in contrast with the dandified accountants;
being barefoot may also symbolize holiness, as if one is on holy ground. Similarly to his
treatment of Paul in the Conversion on the Way to Damascus, Caravaggio chronicles the moment
when a daily routine is interrupted by the miraculous. Around the man to become Matthew are
either the unperceptive or unperturbed bystanders.

Caravaggio's audience would have seen the similarity between the gesture of Jesus as he points
towards Matthew, and the gesture of God as he awakens Adam in Michelangelo's Sistine Chapel.
Following the line of Christ's left arm, it seems that Matthew is being invited to follow him into
the world at large. "This clear legibility, so different from many Mannerist paintings, ...
accounted for the work's enormous popularity."[1]

The first two Contarelli paintings were indeed immensely popular, and placed Caravaggio at the
forefront of the new naturalistic movement in Rome.

Призвание апостола Матфея


[править]
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к: навигация, поиск

Караваджо

Призвание апостола Матфея, 1599

Vocazione di san Matteo

Холст, масло. 322×340 см

Сан-Луиджи-деи-Франчези, Рим

«Призвание апостола Матфея» (итал. Vocazione di san Matteo) — картина Караваджо,


выполненная им для капеллы Контарелли римской церкви Сан-Луиджи-деи-Франчези в
1599 году.

Содержание
[убрать]

• 1 История создания
• 2 Сюжет
• 3 Произведения на сюжет «Призвание апостола Матфея»

• 4 Литература

[править] История создания


По завещанию богатого строительного подрядчика Матьё Контреля (Маттео Кантарелли)
капелла в честь евангелиста Матфея в церкви французской общины Сан-Луиджи-деи-
Франчези должна была быть оформлена фресковыми росписями. Тематика росписей и их
количество были строго оговорены завещателем. В 1593 году контракт на эти работы был
подписан с известным римским художником Чезари д’Арпино (Cavalier d'Arpino),
бывшим хозяином Караваджо и его соперником. Однако весьма популярный д’Арпино,
заваленный заказами, к 1599 году выполнил лишь роспись свода капеллы. Из-за опасений,
что к юбилейному году церковь так и не будет оформлена, и, учитывая недовольство
французского посла Филиппа де Бетюна, распорядитель фонда Контарелли Вирджилио
Крешенци разорвал договорённость с д’Арпино и обратился к Караваджо. Это была
первая работа художника, предназначенная не для частных заказчиков, а для широкой
публики. Караваджо отказался от фресковой живописи и выполнил заказ на больших
холстах. Первая картина «Призвание апостола Матфея» накануне рождества была
доставлена в церковь из дворца Навичелла, где располагалась тогда мастерская
художника. Произведение Караваджо считается одной из самых значительных картин на
редко встречающийся в изобразительном искусстве евангельский сюжет о призвании
Матфея.

[править] Сюжет
Согласно Евангелию Иисус увидел мытаря Левия (Матфея) у ворот Капернаума и призвал
его на апостольское служение — Мф.9:9:

…Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин, по имени Матфея, и говорит ему:
следуй за Мною. И он встал и последовал за Ним.

Караваджо трактовал сюжет как сцену из современной жизни. В тёмном помещении за


столом идёт подсчёт выручки. Охранники, вооружённые молодые люди, одетые по
последней моде повернули головы в сторону вновь прибывших. Одежда мытаря
свидетельствует о его состоянии. Из всех присутствующих лишь Левий понял, кто стоит
перед ним. В изумлении, он вопросительно указывает на себя, ожидая подтверждения.

Микеланджело. Сотворение Адама. Сикстинская капелла

Поток света, падающий с той стороны, где стоят Иисус и апостол Пётр, прорывает мрак
комнаты. Он символизирует свет веры, ворвавшийся в суетный, тщеславный мир Левия.
Его направление также организует взгляд зрителя, заставляя его читать сцену слева
направо. Фигуру Иисуса почти полностью закрывает Пётр — лишь голова и рука ярко
выделены на тёмном фоне. Иисус на минуту зашёл в помещение — его босые ноги
повёрнуты к выходу. Караваджо трижды повторяет жест вытянутой руки, исследователи
видят в нём сходство с мотивом из «Сотворения Адама» Микеланджело в Сикстинской
капелле.

В отличие от произведений маньеристов, изобразительный язык Караваджо был ясен и


неподготовленному зрителю и именно это создало огромную популярность его картинам.