Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA HYPERION

COLEGIUL HYPERION Locaţie: Calea Călăraşi nr. 169. Sector 3, Bucuresti


SPECIALIZAREA: ANALIST PROGRAMATOR
SEM. I 2017-2018
ORAR ANUL I (sapt 1-8 )

Luni Marti Miercuri Joi Vineri


Sisteme de calcul și rețele Comunicare profesională în Limbaje de programare Managementul calității Proiectarea algorimilor
de calculatoare Curs limba moderna Curs Curs Curs
10-12
Prof. Diaconeasa Florin Curs Dr. Ing. Cornel Eugen Prof.Roman Mădălina Prof. Diaconeasa Florin
Corp A Sala 3.4 Prof.Roman Mădălina Corp A Sala 3.4 Corp A Sala 3.4 Corp A Sala 3.4
Corp A Sala 3.4
12-13 Sisteme de calcul și rețele
Limbaje de programare Programare modulară Proiectarea algorimilor
de calculatoare Comunicare profesionala 1 Curs/1 Lab. 1 Curs/1 Lab. 1 Curs/ 1 Lab.
1 Curs/1 Lab. Curs Dr. Ing. Cornel Eugen Dr. Ing. Adrian Costescu Prof. Diaconeasa Florin
13-14 Prof. Diaconeasa Florin
Prof.Roman Mădălina Corp A Sala 3.4 Corp A Sala 3.4 Corp A Sala 3.4
Corp A Sala 3.4
Corp A Sala 3.4
Sisteme de calcul și rețele
Programare modulară Limbaje de programare Programare modulară Proiectarea algorimilor
de calculatoare
14-16 Curs Laborator Laborator Laborator
Laborator Dr. Ing. Adrian Costescu Dr. Ing. Cornel Eugen Dr. Ing. Adrian Costescu Prof. Diaconeasa Florin
Prof. Diaconeasa Florin Corp A Sala 3.4 Corp A Sala 3.4 Corp A Sala 3.4 Corp A Sala 3.4
Corp A Sala 3.4

Pregatire Limba Romana Pregatire Matematica


16-18 5 Prof. Otilia SĂRBU Conf.univ. Dr. Neculai Chifan
Corp A Sala 3.5 Corp A Sala 3.5

18-20

Director colegiu Secretar


Conf. CHIFAN NECULAI HOLBAN PETRUȚA
UNIVERSITATEA HYPERION
COLEGIUL HYPERION Locaţie: Calea Călăraşi nr. 169. Sector 3, Bucuresti
SPECIALIZAREA: ANALIST PROGRAMATOR
SEM. I 2017-2018
ANUL II ( sapt 1-6 )

Luni Marti Miercuri Joi Vineri


Implementarea
Modelarea sistemelor Proiectarea sistemelor Proiectarea sistemelor Managementul
sistemelor informatice
10-12 informatice( curs ) informatice(curs) informatice (curs) proiectelor (curs)
(curs) Dr. Ing. Eugen Cornel Prof. Diaconeasa Florin Prof.Covaci Mihai
Dr. Ing. Costescu Adrian Prof. Diaconeasa Florin
Corp A ,sala 2.9 Corp A ,sala 2.9 Corp A ,sala 2.9
Corp A ,sala 2.9 Corp A ,sala 2.9
Implementarea Implementarea
Modelarea sistemelor Proiectarea sistemelor Managementul
sistemelor informatice sistemelor informatice
12-14 informatice( curs ) informatice(1 curs /1 Lab) proiectelor (curs)
(curs) Dr. Ing. Eugen Cornel
( lab tehn ) Prof. Diaconeasa Florin Prof.Covaci Mihai
Dr. Ing. Costescu Adrian Corp A ,sala 2.9 Dr. Ing. Costescu Adrian Corp A ,sala 2.9 Corp A ,sala 2.9
Corp A ,sala 2.9 Corp A ,sala 2.9
Managementul
Implementarea
Modelarea sistemelor Managementul Proiectarea sistemelor proiectelor Prof.
sistemelor informatice
14-16 informatice(lab tehn) proiectelor (lab tehn) informatice(lab tehn) Covaci Mihai Modelarea
(1 curs/1Lab.) Dr. Ing. Eugen Cornel Prof.Covaci Mihai Prof. Diaconeasa Florin
Dr. Ing. Costescu Adrian
sistemelor informatice
Corp A ,sala 2.9 Corp A ,sala 2.9 Corp A ,sala 2.9 Dr. Ing. Eugen Cornel
Corp A ,sala 2.9
Corp A ,sala 2.9

16-18

18-20

Director colegiu Secretar

Conf. CHIFAN NECULAI HOLBAN PETRUȚA


UNIVERSITATEA HYPERION
COLEGIUL HYPERION Locaţie: Calea Călăraşi nr. 169. Sector 3, Bucuresti
SPECIALIZAREA: ANALIST PROGRAMATOR
SEM. I 2017-2018
ANUL II ( sapt 7-14 )

Luni Marti Miercuri Joi Vineri


Implementarea Modelarea sistemelor Proiectarea sistemelor Managementul
sistemelor informatice informatice(lab tehn) informatice(curs) Proiectarea sistemelor
proiectelor (curs)
10-12 (curs) Dr. Ing. Eugen Cornel Prof. Diaconeasa Florin informatice (curs) Prof.Covaci Mihai
Dr. Ing. Costescu Adrian Corp sala Corp ,sala Prof. Diaconeasa Florin
Corp Sala
Corp sala
Corp ,sala
Implementarea Implementarea Managementul
Modelarea sistemelor Proiectarea sistemelor
sistemelor informatice sistemelor informatice
informatice(lab tehn) informatice(lab tehn) proiectelor (curs)
12-14 (curs) (curs) Prof.Covaci Mihai
Dr. Ing. Eugen Cornel Prof. Diaconeasa Florin
Dr. Ing. Costescu Adrian Dr. Ing. Costescu Adrian
Corp sala Corp Sala Corp sala
Corp ,sala Corp ,sala
Proiectarea sistemelor Managementul
Implementarea informatice Prof. proiectelor (lab tehn)
Modelarea sistemelor Proiectarea sistemelor
sistemelor informatice Diaconeasa Florin Prof.Covaci Mihai
14-16 informatice(lab tehn) Implementarea informatice(lab tehn) Corp sala
(curs) Dr. Ing. Eugen Cornel Prof. Diaconeasa Florin
Dr. Ing. Costescu Adrian Corp Sala sistemelor informatice Corp Sala
Corp ,sala Dr. Ing. Costescu Adrian
Corp Sala

16-18

18-20

Director colegiu Secretar

Conf. CHIFAN NECULAI HOLBAN PETRUȚA

S-ar putea să vă placă și