Sunteți pe pagina 1din 2

Probleme relatii metrice

1. În ∆ABC, m( ∠ A) = 900, AD ¿ BC, AB = 15 cm, BC = 25 cm. Aflați BD, DC,


AD, AC.

BD 9 24
=
2. În ∆ABC, m( ∠ A) = 900, AD ¿ BC, avem DC 16 și AD = 5 cm. Se cer
BD, DC, BC, AB, AC.

BD 1
=
3. În ∆ABC, m( ∠ A) = 900, AD ¿ BC, avem DC 2 și BC = a √3 . Aflați
BD, DC, AD, AB, AC.

4. În dreptunghiul ABCD, în care AE ¿ BD, E ∈ BD, AC∩BD = {O}, se dă EO = 3


BE
=4
cm și DE . Se cere perimetrul dreptunghiului ABCD.
D C
E

A B

5. În ∆ABC, m( ∠ A) = 900, AD ¿ BC, M este mijlocul lui (BC). Dacă AD = 3 cm


și AM = 5 cm, aflați perimetrul triunghiului ABC.

AB 1
=
6. În ∆ABC, m( ∠ A) = 90 , se dă BC 4
0
și AC = 6 √5 cm. Aflați AB și BC.

7. În triunghiul ABC, m( ∠ A) = 900, se știe că AB = 3, AC = x + 1 și BC = x + 2.


Aflați numărul natural x.
8. Fie ABCD un pătrat cu latura AB = 4 cm, E ∈ (BC), F ∈ (CD) astfel încât BE = 1
cm, CF = 0,75cm. Arătați că AE ¿ EF.

9. Se consideră trapezul dreptunghic ABCD, AD ¿ DC, AB < CD. a) Arătați că dacă


DB este media geometrică a bazelor, atunci are loc relația: DC2 = DA2 + AB2 + BC2; b) În
condițiile punctului a), știind că DC = 2AB = 2 √2 cm, să se calculeze perimetrul
trapezului.
A B

D C
E

10. În paralelogramul ABCD cu diagonalele AC = 16 cm, BD = 12 cm și măsura


unghiului dintre ele de 600, se cere perimetrul paralelogramului.

D C
E

A B

S-ar putea să vă placă și