Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

Data: 04.10.2019
Educatoare: Oana Diana
Gradinita: cu Program Prelungit nr. 15 Sibiu
Grupa: mare B
Domeniul: Limbă şi comunicare (Educarea limbajului)
Subiectul: „Prietenii mei” de Dan Faur- memorizare
Tipul activităţii: predare/învăţare
Mijloc de realizare: memorizare
Tema: „Cine sunt/suntem?”
Subtema: „Prietenii mei”
Scopul activităţii: formarea deprinderii de a reda independent fragmente sau integral poezia
însuşită şi de a explica pe scurt conţinutul unor idei din text.
Obiective operaţionale:
1. Să reţină conţinutul de idei al poeziei îmbogăţindu-şi sfera de reprezentări despre
fructele toamnei;
2. să memoreze logic textul şi să-l recite expresiv, respectând pauzele, folosind un ton şi
un ritm potrivit;
3. să reţină cuvinte şi expresii noi (păţanie, înfocat, niţel)
4. să integreze cuvintele în contexte noi;
Strategii didactice :
Metode şi procedee :
- povestirea,
- explicaţia,
- demonstraţia,
- exerciţiul,
- problematizarea,
- brainstormingul;
Mijloace didactice:
- Planșe cu rutina zilnică a copiilor
Durata: 25 minute
Bibliografie:
1. Programa activităţilor instructiv – educative în grădiniţa de copii, M.E.C., Bucureşti,
2005
2. Florica Mitu, Ştefania Antonovici, „Metodica activităţilor de educare a limbajului în
învăţământul preşcolar”, Ed. HUMANITAS , Bucureşti, 2005
3. Viorica Preda, „Grădiniţa altfel” ed. Integral, Bucureşti, 2003
4. Aurelia Ana, Smaranda Cioflică, „Proiecte tematice orientative”, Ed. Tehno – Art., 2003
Momentele Obiective Strategia
Desfăşurarea activităţii Evaluarea
activităţii operaţionale didactică
1.Organizarea Crearea condiţiilor optime pentru. buna desfăşurare a
activităţii activităţii:
- aerisirea sălii;
- aşezarea scăunelelor sub formă de semicerc.
2. Captarea Am realizat captarea atenţiei prin intermediul ghicitoarei:
atenţiei Dimineața nu glumește,
Freacă dinții de-i albește,
Sus și jos ea se dă huța,
Ghici voi cine-i?
(Periuța)
3. Enunţarea Îi anunţ pe copii că astăzi vom învăţa o frumoasă poezie
obiectivelor şi a despre cei trei prieteni ai curățeniei și sănătății lor!
temei
4.Reactualizarea O1 Realizez familiarizarea copiilor cu continutul poeziei prin
cunştinţelor O3 imagini cu rutina lor zilnică (cuprinzând apa, săpunul,
anterioare buretele și periuța de dinți), explic cuvintele şi expresiile noi.
5. Dirijarea Realizez recitarea model a întregului text, apoi a doua recitare
invatarii model, pe fragmente, urmata de o scurta convorbire, sau
expunere narativa a continutului de idei al poeziei.

PRIETENII
De Dan Faur
Dis-de-dimineață,
Trei prieteni mă răsfață:
Apa, peria, săpunul.
Mi-s prieteni toți, ca unul.

Apa-mi zice:
Vin la mine,
Să te spăl cum se cuvine!
Să te mângâi pe-ndelete,
Cu săpun și cu burete.

Joaca asta cu clăbucul,


Chiar de-mi gâdilă năsucul,
Tare-mi place.
Las' să joace
Ca pe-o pajiște pe față
Că-i doar dis-de-dimineață.

Vine apoi și periuța,


Dar deodată și dispare.
Unde-o fi?
Păi se dă huța
Peste dinți, voioasă tare.  
6. Obţinerea Repetarea poeziei de catre copii pe fragmente (strofe), apoi
performanţei O2 integral; invatarea se face atat colectiv (pe grupe mici şi cu
intreaga grupa) cât şi individual
7. Asigurarea Recitarea poeziei de catre un copil; fixarea titlului si autorului
retentiei poeziei si a mesajului ei.
8. Evaluare Se fac aprecieri individuale si colective asupra modului in care
O4 copiii au participat la activitate.