Sunteți pe pagina 1din 1

Data: ................................. Numele: ..........................................

Prenumele: .....................................

Exerciții

2.Analizează frazele date, apoi încercuieşte varianta corectă sau completează spaţiile punctate, după caz: 10p

I. În enunţul Elevii trebuie să se pregătească. , subordonata SB este:…………..........………………………

II. În enunţul Cine a învăţat pentru astăzi, va răspunde. cuvântul cine este :

a) pronume interogativ; b) adverb relativ; c) pronume relativ; d).pronume nehotărât

III. În enunţul Hărnicia înseamnă să te trezeşti devreme. verbul a însemna:

a).are funcţia sintactică de PN incomplet; b).are funcţia sintactică de PN c) are funcţia sintactică de PV

IV. În enunţul Cine are vorba blândă ajunge să fie apreciat de toţi. există:

a) două propoziţii (regenta şi PR) ; b) trei propoziţii (regenta, SB, PR) ; c) trei propoziţii (regenta şi două SB)

V. În enunţul : Spune că va face întocmai de mâine., propoziţia subordonată este:

a).PR; b).SB c). alt tip de subordonată.

3.Construieşte câte o frază în care conjuncţia dacă să introducă: 6p


a) PR.........................................................................................................................................................................
b)SB ..........................................................................................................................................................................

4. Împarte frazele în propoziţii, precizează felul lor, apoi realizează contragerile: 24p
a. Nu s-a aflat cine a expediat coletul. ...................................................................................................................
b. Mariei îi place să picteze flori. ...........................................................................................................................
c. George părea că s-a supărat. ................................................................................................................................
d. Întrebarea este când ajungem la destinaţie. .........................................................................................................

5..Completează spaţiile punctate , astfel încât subordonata dată să fie, pe rând: 6p


SB........................................................cum vom fi recompensaţi pentru rezultatele obţinute.
PR........................................................cum vom fi recompensaţi pentru rezultatele obţinute.

6. Realizează expansiunea cuvântului subliniat. Vei preciza f.s., respectiv tipul subordonatei rezultate: 8p
a. Se aştepta un răspuns. .............................................................................................................
b. Cecilia a rămas neschimbată. .................................................................................................
c. Este de preferat munca cinstită. ...........................................................................................
d. Matei s-a făcut doctor. ............................................................................................................

7. Împarte fraza în propoziţii şi oferă răspunsuri pentru cerinţele formulate:


Ploaia cădea ropotind, cerul era cum nu se mai văzuse şi mi se părea că norii se rupseseră şi erau azvârliţi
de vântul năpraznic până pe pământ. 12p

a). Rescrie o SB............................................................................................................. 2p


b).Rescrie două propoziţii coordonate prin joncţiune............................................................................................. 4p
c).Transcrie propoziţia care conţine un PN incomplet........................................................2p
d).Precizează felul predicatului erau azvârliţi..............................................................2p
e).Realizează contragerea propoziţiei cum nu se mai văzuse, precizând f.s. a cuvântului ........................................4p
f). Rescrie un verb la diateza reflexivă............................................... 4p

Se acordă 10 p din oficiu Mult succes! 