Sunteți pe pagina 1din 1

Tema romanului: Aspectele abordate în roman sunt în primul rând,destinul satului în perioada interbelică

si dupa cel de-al doilea război mondial.Totodată,este descrisă și stratificarea socială în dependență de
statutul social.
Conflictele:
Interioare Exterioare
 Îngrijorarea pentru ca să le mărite pe fetele  Neînțelegerea lui Ilie dintre el și fiii săi,în
lui și să ajungă surse materiale pentru aceasta momentul când au fugit cu bunurile lui la
 Dorința de a avea pământ și teama lui de a nu București
fi colectivizat acesta.  Cearta dintre Ilie și Catrina din cauza că Ilie
 Frica că nu mai are bani,și nu mai are roade pleacă la București să se împace cu fiii și să-i
ca să le vândă. cheme înapoi în sat.
 Învrăjbirea sa cu sora Maria(Guica)
 Conflictul său cu vecinul Tudor Bălosu din
cauza salcâmului
 Situația tensionată între el și jandarmii care
vin constant pentru lichidări

Aspecte sociale surprinse:


 Diferențierea socială stratificată
 Problema tăranilor referitor la pamânt
 Dezumanizarea din cauza valorilor materiale
 Devalorizarea educatiei
 Căsătoriile din profit

S-ar putea să vă placă și