Sunteți pe pagina 1din 3

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară CONSTANTA Nr.

cerere 150299
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Constanta Ziua 29
Luna 10
Anul 2019
EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ Cod verificare
PENTRU INFORMARE
Carte Funciară Nr. 224890 Constanța

A. Partea I. Descrierea imobilului


Nr. CF vechi:35984(e:35984)
TEREN Intravilan Nr. cadastral vechi:78/2
Adresa: Loc. Mamaia, Bdul Mamaia , Nr. 522, Jud. Constanta
Nr. Nr. cadastral
Suprafaţa* (mp) Observaţii / Referinţe
Crt Nr. topografic
A1 224890 Din acte: 1.967 Teren imprejmuit;
Masurata: 1.968 Intre punctele 28-29-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-
22 limita constructie
Intre punctele 22-23-24-25-26-27-28 gard viu

Construcţii
Nr cadastral
Crt Adresa Observaţii / Referinţe
Nr.
A1.1 224890-C1 Loc. Mamaia, Bdul Mamaia , Nr. 522, Nr. niveluri:2; S. construita la sol:1738 mp; SPATIU
Jud. Constanta COMERCIAL P+1E, CU O SUPRAFATA CONSTRUITA LA SOL
S=1738MP.
NU DETINE CERTIFICAT DE PERFORMANTA ENERGETICA

B. Partea II. Proprietari şi acte


Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale Referinţe

7964 / 12/04/2006
Plan Cadastral nr. 12324, din 11/04/2006 emis de OCPI C-ta (incheiere rectificare nr.2827/17.04.2006 emis
de BNP Iosif;);
Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Conventie, cota A1, A1.1
B3
actuala 1/1
1) S.C. EXPONENTIAL S.R.L.
47502 / 18/04/2018
Act Notarial nr. 1152, din 17/04/2018 emis de Chivu Nicolae Bogdan;
Se noteaza interdictiile de instrainare, grevare, inchiriere, A1, A1.1
B5 dezmembrare, alipire, demolare, construire, restructurare si
amenajare in favoarea
1) RAIFFEISEN BANK SA, CIF:361820
88797 / 13/07/2018
Act Notarial nr. 2071, din 02/07/2018 emis de Iosif Mariana;
se noteaza actul aditional aut.nr.2071/02.07.2018 la BNP Iosif la A1, A1.1
B6
contractul de vanzare cumparare aut.nr.2961/25.07.2003

C. Partea III. SARCINI


Înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate,
Referinţe
drepturi reale de garanţie şi sarcini
47502 / 18/04/2018
Act Notarial nr. 1152, din 17/04/2018 emis de Chivu Nicolae Bogdan;
Intabulare, drept de IPOTECA, Valoare:100000 RON, si celelalte A1, A1.1
C8
obligatii aferente creditului
1) RAIFFEISEN BANK SA, CIF:361820
Intabulare, drept de IPOTECA, Valoare:550000 RON, si celelalte A1, A1.1
C9
obligatii aferente creditului
1) RAIFFEISEN BANK SA, CIF:361820

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 1 din 3

Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro Formular versiunea 1.1


Carte Funciară Nr. 224890 Comuna/Oraş/Municipiu: Constanța
Anexa Nr. 1 La Partea I
Teren
Nr cadastral Suprafaţa (mp)* Observaţii / Referinţe
224890 Din acte: 1.967 Intre punctele 28-29-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22
Masurata: 1.968 limita constructie
Intre punctele 22-23-24-25-26-27-28 gard viu
* Suprafaţa este determinată in planul de proiecţie Stereo 70.
DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren


Nr Categorie Intra Suprafaţa
Crt Tarla Parcelă Nr. topo Observaţii / Referinţe
folosință vilan (mp)
1 curti DA Din acte: - - - Intre punctele 28-29-1-2-3-4-5-6-7-8-
constructii 1.967 9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-
Masurata: 21-22 limita constructie
Intre punctele 22-23-24-25-26-27-28
1.968
nematerializat

Date referitoare la construcţii


Destinaţie Situaţie
Crt Număr Supraf. (mp) Observaţii / Referinţe
construcţie juridică
constructii S. construita la sol:1738 mp; SPATIU
administrative si COMERCIAL P+1E, CU O SUPRAFATA
A1.1 224890-C1 social culturale 1.738 Cu acte C O N S T R U I T A L A S O L S = 1 7 3 8 M P .
NU DETINE CERTIFICAT DE PERFORMANTA
ENERGETICA

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 2 din 3

Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro Formular versiunea 1.1


Carte Funciară Nr. 224890 Comuna/Oraş/Municipiu: Constanța
Lungime Segmente
1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obţinute din proiecţie în plan.
Punct Punct Lungime segment Punct Punct Lungime segment
început sfârşit (** (m) început sfârşit (** (m)
1 2 7.91 2 3 2.052
3 4 13.667 4 5 16.235
5 6 3.66 6 7 4.417
7 8 8.913 8 9 3.274
9 10 6.591 10 11 26.143
11 12 0.001 12 13 8.983
13 14 4.974 14 15 1.735
15 16 3.93 16 17 4.288
17 18 21.834 18 19 6.798
19 20 9.355 20 21 13.251
21 22 0.722 22 23 4.099
23 24 10.487 24 25 0.712
25 26 3.366 26 27 2.272
27 28 4.853 28 29 2.165
29 30 29.225 30 1 8.848
** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecţie Stereo 70 şi sunt rotunjite la 1 milimetru.
*** Distanţa dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Certific că prezentul extras corespunde cu poziţiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest
birou.
Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin
care se sting drepturile reale precum şi pentru dezbaterea succesiunilor, iar informaţiile prezentate sunt
susceptibile de orice modificare, in conditiile legii.
S-a achitat tariful de 20 RON, -Online nr.33600/29-10-2019 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate
imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluţionării, Asistent Registrator, Referent,


30-10-2019 AUREL MOISE _____________________
Data eliberării, ______________________ ______________________
__/___/____ (parafa şi semnãtura) (parafa şi semnãtura)

Semnat digital de Aurel Moise


Aurel Moise Data: 2019.10.30 08:46:31
+02'00'

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 3 din 3

Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro Formular versiunea 1.1