Sunteți pe pagina 1din 34

ASOCIEREA S.C. POTENTIAL CONS S.R.L. (lider de asociere) , SC CONSTAR INDUSTRY S.R.L.

(asociat) si
PRO STRATEGY CONSTRUCTION S.R.L.(asociat)
OBIECTUL ACHIZITIEI „CONSTRUIRE GRADINITA CU 2 SALI DE CLASA, CU PROGRAM PRELUNGIT, COMUNA RAZVAD, JUD. DAMBOVITA“
DENUMIREA AUTORITATII COMUNA RAZVAD
CONTRACTANTE
LOCUL PRINCIPAL DE COMUNA RAZVAD, SAT RAZVAD, STR, SCOALA DE FETE, NR.4, JUDETUL DAMBOVITA.
EXECUTIE

PLANUL
PRIVIND MASURILE DE SUPRAVEGHERE A LUCRARILOR FINALIZATE
in perioada garantiei de buna executie acordate
URMARIREA COMPORTARII IN TIMP

1. OBIECT:
Prezentul document precizeaza si descrie actiunile necesare pentru supravegherea lucrarilor
finalizate in perioada de garantie de buna executie, perioada de timp de la receptia la terminarea
lucrarilor pana la receptia finala.

2. DOMENIU DE APLICARE:
Prezentul document se refera la supravegherea lucrarilor din cadrul obiectivului
“CONSTRUIRE GRĂDINIȚA CU 2 SALI DE CLASA, CU PROGRAM PRELUNGIT, COMUNA
RAZVAD, JUDETUL DAMBOVITA” pe perioada de garantie. Are ca scop evaluarea starii tehnice
a constructiilor si mentinerea aptitudinii la exploatare pe toata durata de existenta a constructiilor.
Tipul de activitate este sistematica, de observare a cerintelor de calitate a constructiilor, care,
corelata cu activitatea de intretinere, are scopul de a satisface cerintele utilizatorului.

DATE GENERALE:
1.1. Denumirea obiectivului de investiţii
“CONSTRUIRE GRĂDINIȚA CU 2 SALI DE CLASA, CU PROGRAM PRELUNGIT,
COMUNA RAZVAD, JUDETUL DAMBOVITA”

1.2. Amplasamentul
Lucrările ce fac obiectul prezentei documentaţii sunt amplasate intravilanul comunei
Razvad, Sat Razvad, Str. Scoala de Fete, nr. 4, judetul Dambovita.

1.3. Ordonatorul principal de credite


PRIMARIA COMUNEI RAZVAD, JUD. DAMBOVITA

1.4. Investitorul
PRIMARIA COMUNEI RAZVAD, JUD. DAMBOVITA

1.5. Beneficiarul investiţiei


COMUNA RAZVAD, JUDEŢUL DAMBOVITA

1.6. Elaboratorul proiectului tehnic de execuţie


Proiectant general:
S.C. MONIVEST PROFIL S.R.L. – Str. Revolutiei, Nr. 17, cod postal 130011, Targoviste,
Dambovita, Tel : 0345 566 109 ; 0729 904 103, J15 /313 /2001, CUI RO14320935,
Cont:RO40BTRL01601202E36377XX-Banca Transilvania,Cont: RO75TREZ2715069XXX00 4364 -
ASOCIEREA S.C. POTENTIAL CONS S.R.L. (lider de asociere) , SC CONSTAR INDUSTRY S.R.L.(asociat) si
PRO STRATEGY CONSTRUCTION S.R.L.(asociat)
OBIECTUL ACHIZITIEI „CONSTRUIRE GRADINITA CU 2 SALI DE CLASA, CU PROGRAM PRELUNGIT, COMUNA RAZVAD, JUD. DAMBOVITA“
DENUMIREA AUTORITATII COMUNA RAZVAD
CONTRACTANTE
LOCUL PRINCIPAL DE COMUNA RAZVAD, SAT RAZVAD, STR, SCOALA DE FETE, NR.4, JUDETUL DAMBOVITA.
EXECUTIE

Trezoreria Targoviste. E-mail: monivestprofil@gmail.com; Activitate principala: Activitati de


arhitectura - cod CAEN 7111

PREZENTAREA OPTIUNII APROBATE

1.7. Particularitati ale amplasamentului


Pe terenul existent, ce se afla in proprietatea Unitatii Administrativ Teritoriale Terenul
pentru constuctia gradinitei este situat in localitatea Răzvad, Jud. Dâmbovița, strada Școala de
Fete, nr. 4, U.A.T. Răzvad, are numărul cadastral 73468 și o suprafață de 2.192 mp.
Dreptul de proprietate al acestui teren este dat de Actul Administrativ Hotărâre nr. 63, din
18.10.2016, emis de Consiliul Local Răzvad ; Actul Administrativ Anexă la Hotărâre nr. 63, din
18.10.2016, emis de Consiliul Local Răzvad si Actul Administrativ Adresă nr. 10631, din
26.10.2016 emis de Primaria Comunei Răzvad.

Vecinatati:
- la nord– Margarit Ion = 39,29 m;
- Munteanu Emilia = 36,00 m;
- la est – Strada Scoala de Fete = 16,12 m;
- la sud – Ungureanu Gheorghe = 26,18 m;
- NC 668 = 71,11 m;
- most. Mihaescu Vasile = 24,50 m ;
- la vest - most. Mihaescu Vasile = 27,19 m ;

Accesul se poate face atat pietonal cat si auto din strada Scoala de Fete.

1.8. Soluţia tehnica

Caracteristicile constructiei ce urmeaza a fi executate:


Suprafata teren = 2.191,59 mp
Functiunea : Gradinita
Regim de inaltime : Parter +1E
Hmin cornisa : 4,52 m de la CTA
Hmax. coama : 10,15 m de la CTA

Ac = 636,39 mp
Adc = 852,89 mp
Au = 696,14 mp

ASOCIEREA S.C. POTENTIAL CONS S.R.L. (lider de asociere) , SC CONSTAR


INDUSTRY S.R.L. (asociat) si PRO STRATEGY CONSTRUCTION S.R.L. (asociat) isi propune sa
execute, conform documentatiei tehnice, lucrarile de executie pentru o gradinita cu 2 sali de clasa,
cu program prelungit, formata din doua corpuri, cu rost de dilatare intre ele: un corp cu regim de
inaltime parter si un corp cu regim de inaltime parter si etaj. Gradinita va avea si un loc de
joaca.
ASOCIEREA S.C. POTENTIAL CONS S.R.L. (lider de asociere) , SC CONSTAR INDUSTRY S.R.L.(asociat) si
PRO STRATEGY CONSTRUCTION S.R.L.(asociat)
OBIECTUL ACHIZITIEI „CONSTRUIRE GRADINITA CU 2 SALI DE CLASA, CU PROGRAM PRELUNGIT, COMUNA RAZVAD, JUD. DAMBOVITA“
DENUMIREA AUTORITATII COMUNA RAZVAD
CONTRACTANTE
LOCUL PRINCIPAL DE COMUNA RAZVAD, SAT RAZVAD, STR, SCOALA DE FETE, NR.4, JUDETUL DAMBOVITA.
EXECUTIE

De asemenea se vor construi si anexe – altele decat cele definite ca infrastructura


educationala – platforma deseuri si gunoi menajer si parcare.
Astfel, investitia va cuprinde:
- corpurile de cladire gradinita- cu regim de inaltime parter si parter si etaj.
- loc de joaca
- platforma deseuri si gunoi menajer
- parcare
- alei pietonale si carosabile, spatii verzi
- imprejmuire
Prin investitia propusa se doreste crearea spatiilor necesare desfasurarii activitatii de invatamant
prescolar (sali de grupa, dormitoare, sala polifunctionala, vestiar, oficiu, triaj, izolator, grupuri sanitare
pentru fiecare grupa de copii si pentru cadrele didactice, pentru persoane cu dizabilitati)
Compartimentarea propusa pentru cladirea cu functiunea de gradinita cu program prelungit
este:
- 2 sali de grupa, cu depozit jucarii pentru fiecare grupa si debara
- 2 dormitoare de cate 20 de copii ;
- grup sanitar si grup sanitar pentru copii cu mobilitate redusa pentru fiecare sala de grupa
- vestibul;
- vestiar filtru;
- izolator cu grup sanitar propriu;
- cabinet medical;
- sala polifunctionala/de luat masa pentru 40 de copii;
- oficiu cu spalator pentru servirea mesei in sistem “catering”;
- depozitare oficiu;
- spatiu tehnic pentru centrala termica;
- spatiu tehnic pentru grup pompare hidranti interiori;
- casa scarilor;
- birou conducere;
- birou administrativ;
- spalatorie;
- depozit rufe murdare;
- calcatorie + uscatorie;
- depozit rufe curate;
- vestiar personal pe sexe;
- rampe de acces persoane cu mobilitate redusa
- coridoare si holuri de comunicare,
De asemenea se vor construi si anexe – altele decat cele definite ca infrastructura educationala
– loc de joaca, platforma pentru gunoi menajer, parcare.
Din punct de vedere arhitectural, este foarte importanta solutia de rezolvare a
compartimentarilor in ceea ce priveste functiunea acestora, de cladire in care se desfasoara activitati de
invatamant prescolar, in concordanta cu prevederile normativului NP 011-97 “Normativ privind
proiectarea, realizarea si exploatarea constructiilor pentru gradinite de copii”, dar si corelat cu tema
de proiectare si cerintele beneficiarului.
Spatiile care vor rezulta din lucrarile de construire vor avea functiunile enumerate anterior.
ASOCIEREA S.C. POTENTIAL CONS S.R.L. (lider de asociere) , SC CONSTAR INDUSTRY S.R.L.(asociat) si
PRO STRATEGY CONSTRUCTION S.R.L.(asociat)
OBIECTUL ACHIZITIEI „CONSTRUIRE GRADINITA CU 2 SALI DE CLASA, CU PROGRAM PRELUNGIT, COMUNA RAZVAD, JUD. DAMBOVITA“
DENUMIREA AUTORITATII COMUNA RAZVAD
CONTRACTANTE
LOCUL PRINCIPAL DE COMUNA RAZVAD, SAT RAZVAD, STR, SCOALA DE FETE, NR.4, JUDETUL DAMBOVITA.
EXECUTIE

Constructia este formata din doua corpuri, cu rost de dilatare intre ele: un corp cu regim de
inaltime parter si un corp cu regim de inaltime parter si etaj.
Accesul in incinta se va realiza din strada Scoala de Fete, iar accesul principal in cladire se va
realiza prin partea de nord a cladirii. De pe terasa principala de la intrare, copii patrund intr-un
vestibul, din care se intra in camera de vestiar filtru, care are legatura directa cu salile de grupa. Din
vestibul se acceseaza printr-un coridor sala polifunctionala, unde se vor desfasura activitati recreative,
in comun si se va servi masa.
Din vestiarul filtru se face legatura prin vestibul cu izolatorul si cabinetul medical. Izolatorul
are grup sanitar propriu si are iesire separata spre exterior. Din vestiar, copii au acces atat spre cele
doua sali de clasa, cat si spre dormitoare.
Fiecare sala de grupa este prevazuta cu grup sanitar propriu, in care se afla si grup sanitar
destinat persoanelor cu mobilitate redusa si cu cate o incapere destinata depozitarii jucariilor sau
materialului didactic. Din fiecare sala de grupa se acceseaza direct dormitorul.
Sala polifunctionala /loc de luat masa, are legatura directa cu oficiul din care se serveste masa
in regim de catering.
Terasa de la intrarea principala si intrarea pentru personalul administrativ sunt prevazute cu
rampe pentru persoane cu mobilitate redusa.
Prin intermediul accesului principal se face si intrarea cadrelor didactice. Conducerea si
personalul administrativ are acces separat printr-un vestibul, spre casa scarii si apoi la etaj spre birouri
(conducere si administrativ) si catre vestiarele pentru personal, amenajate pe sexe, fiecare cu grup
sanitar si dus.
Pe partea estica a cladirii, la parter, se concentreaza spatiile aferente oficiului cu spalator si
spatiile tehnice – centrala termica si grup pompare hidranti interiori.
Pentru centrala termica s-a prevazut intrare separata, pe partea de sud.
La etaj au fost amplasate incaperile speciale pentru depozitare rufe murdare, spalatorie,
uscatorie, calcatorie si depozitare rufe curate, birourile pentru conducere si personalul administrativ,
vestiare.
Parametrii specifici obiectivului de investitii:
 Regim de înaltime = P +1E
 Suprafata construita = 636,39 mp
 Suprafata construita desfasurata = 852,89 mp
 Suprafata utila = 696,14 mp
Constructia va fi realizata pe o structura de rezistenta in cadre (stalpi si grinzi) din beton armat,
cu fundatii izolate, centuri de fundare, centuri de legatura si echilibrare. Inchiderile perimetrale vor fi
realizate din zidarie de caramida, iar restul compartimentarilor din ziduri de gipscarton.
Toate intrarile vor fi amprentate cu placute tactilo-vizuale.
Salile de grupa si sala polifunctionala vor fi dotate cu echipamente si mobiler modern, adecvat
cerintelor actuale.
Spatiul tehnic- centrala termica, cu acces separat din incinta, va utiliza combustibil - gaze
naturale
Pentru constructia propusa se vor realiza instalatii electrice, sanitare si termice moderne.
Prepararea apei calde de consum se va face cu ajutorul energiei electrice, termice si solare.
ASOCIEREA S.C. POTENTIAL CONS S.R.L. (lider de asociere) , SC CONSTAR INDUSTRY S.R.L.(asociat) si
PRO STRATEGY CONSTRUCTION S.R.L.(asociat)
OBIECTUL ACHIZITIEI „CONSTRUIRE GRADINITA CU 2 SALI DE CLASA, CU PROGRAM PRELUNGIT, COMUNA RAZVAD, JUD. DAMBOVITA“
DENUMIREA AUTORITATII COMUNA RAZVAD
CONTRACTANTE
LOCUL PRINCIPAL DE COMUNA RAZVAD, SAT RAZVAD, STR, SCOALA DE FETE, NR.4, JUDETUL DAMBOVITA.
EXECUTIE

Obiectivul va fi echipat cu instalatii voce-date, iluminat de securitate de evacuare, iluminat de


securitate impotriva panicii, iluminat de securitate pentru interventii, instalatii de detectie, semnalizare
si avertizare incendiu.

Locul de joaca
Pentru activitatile recreative se propune construirea unui loc de joaca, cu o suprafata de
119 mp, dotat cu tobogan, caluti cu arc, leagan cu 2 locuri si platforma rotativa, imprejmuit cu gard din
lemn, cu o lungime de 37,81 ml si o inaltime de 0,60 m montat pe un soclu de 0,10 m.
Platforma deseuri si gunoi menajer
Aceasta va fi amplasata in partea de sud-est a parcarii si aici vor fi pozitionate pubele pentru
colectarea selectiva a gunoiului menajer.
Parcare
In partea de est a incintei va fi construita o parcare cu 5 locuri, din care 4 locuri de parcare cu
dimensiunile 2,5m x 6,00m si 1 loc de parcare cu dimensiunile de 4,00m x 6m pentru persoane cu
dizabilitati, care se incadreaza in prevederile Normativului privind adaptarea cladirilor civile si spatiul
urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012- Revizuire NP
051/2000.
Pentru buna desfasurare a activitatii se vor achizitiona: dotari didactice, dotari gospodaresti +
PSI, dotari si echipamente pentru locul de joaca, echipamente pentru sala polifunctionala, pentru
spalatorie si bucatarie, mobilier.
Pentru a asigura in cadrul incintei o asezare cat mai rationala a constructiei si spatiilor necesare
pentru activitati in aer liber si alte functiuni specifice educatiei copiilor, incinta a fost organizata cu
zone pentru acces pietonal si carosabil, platforma pentru deseuri si gunoi menajer, parcare, alei si
trotuare pietonale.
Sistematizarea verticala
In prezent terenul pe care se va amplasa acest obiectiv este un teren din intravilanul comunei
Razvad, relativ plan.
Accesul pe amplasament se poate face prin strada Scoala de Fete, situata pe latura de est.
Este oportuna proiectarea de accese carosabile, pietonale, amenajarea unei parcari si drenarea
apelor de suprafata spre zona verde.
Alei pietonale si carosabile
Pentru accesul cadrelor didactice si al copiilor prescolari s-au prevazut alei pietonale din beton
armat si alei carosabile din asfalt.
Constructiile vor fi inconjurate de trotuare de protectie din beton armat. Aleile pietonale si
trotuarele vor avea o suprafata totala de 236,60 mp, iar aleile carosabile si parcarea, o suprafata totala
de 596,63 mp.
Imprejmuire
Terenul va fi imprejmuit cu un gard realizat din panouri din plasă bordurata cu rame din otel
montate pe stalpi metalici si soclu din beton armat de 0,15 m, iar pe partea de est se va executa o
poarta de acces pietonal si una de acces auto. Gardul la intrarea principala 11,2m se va realiza cu soclu
si stalpi de beton cu panori din fier forjat.
Spatii verzi
Zonele libere dintre imprejmuire si constructii s-au prevazut cu spatii verzi, plantate cu iarba
(gazon), pe o suprafata de 530,76 mp., arbori ornamentali (5 buc) si arbusti ornamentali (100 buc).
ASOCIEREA S.C. POTENTIAL CONS S.R.L. (lider de asociere) , SC CONSTAR INDUSTRY S.R.L.(asociat) si
PRO STRATEGY CONSTRUCTION S.R.L.(asociat)
OBIECTUL ACHIZITIEI „CONSTRUIRE GRADINITA CU 2 SALI DE CLASA, CU PROGRAM PRELUNGIT, COMUNA RAZVAD, JUD. DAMBOVITA“
DENUMIREA AUTORITATII COMUNA RAZVAD
CONTRACTANTE
LOCUL PRINCIPAL DE COMUNA RAZVAD, SAT RAZVAD, STR, SCOALA DE FETE, NR.4, JUDETUL DAMBOVITA.
EXECUTIE

De-a lungul aleilor si in apropierea locului de joaca s-a prevazut mobilier urban – 4 banci,
4 cosuri de gunoi si 4 stalpi solari fotovoltaici de iluminat exterior.

Finisaje interioare
La constructia propusa, finisajele interioare vor fi realizate din tencuieli pe baza de ispos peste
care se va aplica vopsea lavabila de interior. Pentru zonele umede se va opta pentru o vopsea
hidrofuga.
Pardoselile vor fi placate cu gresie ceramica antiderapanta in vestibul, vestiar, cabinet
medical,grupuri sanitare, spatiile tehnice, oficiu cu spalator, spalatorie, calcatorie+uscatorie, iar in
salile de grupa, dormitoare, sala polifunctionala/ de luat masa, izolator, birou conducere si birou
administrativ - cu parchet laminat (grad de uzura trafic intens).
S-au prevazut placaje cu faianta in grupurile sanitare si oficiu cu material ceramic montat fug
pe fug cu h=1,65 m. (inclusiv plinta).
Tamplaria interioara – usile interioare vor fi realizate intr-un canat, din lemn natural, culoare
stejar auriu, cu prag din aluminiu periat la trecerile dintre tipurile de pardoseli.
In vederea asigurarii performantei termotehnice a constructiei, la placa peste etaj, va fi folosita
termoizolatie placi din polistiren extrudat, intercalate, in grosime totala de 25 cm, iar placa de la cota
+/-0,00 va fi termoizolata cu polistiren extrudat de 15 cm.
Finisaje exterioare
Fatadele vor fi placate cu termoizolatie din polistiren expandat de 10 cm grosime, cu o
rezistenta la compresiune > de 700kpa peste care se va aplica tencuiala decorativa de diverse culori
(conform planselor de fatada) si vopsea lavabila de exterior, de culoare RAL 9016 (alb trafic). La
corpul de cladire cu etaj, deasupra ferestrelor de la parter se va monta un bandou de vata minerala cu
latimea de minim 60 cm. pentru a impiedica propagarea unui eventual incendiu la nivelul superior.
Tamplaria exterioara – usile exterioare vor fi realizate din aluminiu, iar usile de la centrala
termica si spatiul destinat grupului de pompare vor metalice. Ferestrele vor fi din PVC de culoare alba
(sau colorate conform planselor de fatada), cu geam termorezistent si vor fi prevazute cu cercevele fixe
la partea superioara. Se vor monta la ferestre glafuri exterioare din tabla de aluminiu vopsite in camp
electrostatic si glafuri interioare din PVC.
Soclul cladirii va fi prevazut cu tencuiala pe baza de ciment peste termoizolatie – polistiren
extrudat de 10 cm. grosime, de culoare gri, iar termoizolatia va fi aplicata pe o adancime de minim 40
cm. de la cota terenului amenajat.
Apele pluviale vor fi colectate in jgheaburi metalice si evacuarea acestora se va face prin
burlane care vor fi mascate si trecute prin sistemul termoizolant, avand o termoizolatie din neopren de
3 mm.
Accesele si rampele exterioare se vor placa cu gresie antiderapanta, rezistenta la inghet.
Constructia va avea pe tot conturul un trotuar din beton turnat simplu cu latimea de minim 1 m si cu
rost bitum la peretele cladirii.
Se vor monta la fiecare acces in cladire suprafete de avertizare tactilo-vizuala.
Acoperisul si invelitoarea
Acoperisul peste corpul de cladire cu etaj va fi de tip sarpanta, cu invelitoare din tabla plana
faltuita de culoare gri antracit – RAL 7016. Pe acoperis se vor monta panouri solare (3 panouri) cu
ASOCIEREA S.C. POTENTIAL CONS S.R.L. (lider de asociere) , SC CONSTAR INDUSTRY S.R.L.(asociat) si
PRO STRATEGY CONSTRUCTION S.R.L.(asociat)
OBIECTUL ACHIZITIEI „CONSTRUIRE GRADINITA CU 2 SALI DE CLASA, CU PROGRAM PRELUNGIT, COMUNA RAZVAD, JUD. DAMBOVITA“
DENUMIREA AUTORITATII COMUNA RAZVAD
CONTRACTANTE
LOCUL PRINCIPAL DE COMUNA RAZVAD, SAT RAZVAD, STR, SCOALA DE FETE, NR.4, JUDETUL DAMBOVITA.
EXECUTIE

colector solar plan. Agentul termic vehiculat in interiorul panourilor solare va fi solutie antigel pentru a
evita pericolul spargerii pe timp de iarna.
In vederea asigurarii protectiei impotriva traznetului, pe acoperis se va monta o instalatie de
paratraznet cu dispozitiv de amorsare piezoelectric (PDA).
Corpul de cladire cu regim de inaltime parter va avea acoperis tip terasa necirculabila. Peste
planseu se va realiza un strat de bariera de vapori, termoizolatie din polistiren extrudat, protejata cu
folie din polietilena peste care se toarna sapa slab armata de 5 cm, hidroizolatie si protectie la actiunea
razelor solare din pietris de 5 cm.
Rampa pentru persoane cu dizabilitati
Rampele pentru accesul persoanelor cu mobilitate redusa vor avea o panta de maxim 8 cm /100
cm. Aceasta va avea reborduri, finisaje din beton elicopterizat sigilat si suprafete de avertizare tactilo-
vizuala pentru fiecare schimbare de plan vertical (inclusiv trepte exterioare).
Rampele vor fi dotate cu balustrade pe ambele parti, cu doua randuri de mana curenta, montate
la inaltimea de 60 cm si respectiv 90 cm.
Pentru buna desfasurare a activitatii se vor achizitiona: dotari didactice, dotari gospodaresti
+PSI, dotari si echipamente pentru locul de joaca, echipamente pentru sala multifunctionala,
pentru spalatorie si bucatarie
LUCRARI DE STRUCTURA
In amplasament se va realiza o cladire formata din doua corpuri. Un corp cu regim de inaltime
P si un corp cu regim de inaltime P+1E. Cele doua corpuri sunt formate din deschideri avand latime de
3.90m si din travei avand deschiderea tot de 3.90m.
Functiunea celor doua corpuri de cladire este de gradinita.
Sistemul structural propus este de tip structura in cadre din beton armat turnat monolit C20/25
format din stalpi de 40x40cm, 40x70cm, 55x55cm si 55x70cm si grinzi avand dimensiunea de 35x50.
Placa este tot din beton armat turnat monolit C20/25 si are grosimea de 15cm.
Accesul de la parter la etaj se face pe scari cu rampe din beton armat turnat monolit C20/25.
Pentru corpul P+1E acoperisul este de tip sarpanta din lemn pe scaune, iar pentru corpul P
acoperisul este de tip terasa necirculabila. Se va acorda atentie ancorarii elementelor sarpantei de
structura de rezistenta. Elementele din lemn ale sarpantei vor fi tratate ignifug, antiseptic si biocid cu
solutii agrementate de normele in vigoare.
Fundatiile sunt de tip izolat sub stalpi formate din bloc de beton simplu C16/20 si cuzinet de
beton armat C20/25 si de tip grinzi de fundatii din beton armat C20/25 sub peretii de inchidere si cei de
compartimentare, alcatuite si calculate conform Normativului pentru proiectarea structurilor de fundare
directa (NP 112 - 2014).
Placa de la cota –0,08m va fi executata din beton C 20/25 cu grosimea de 10 cm armata cu
plasa Ø 10/100/100. Presiunea conventionala este pconv = 180 kPa, conform studiului geotehnic.
Se recomanda executarea lucrarilor in perioade cu precipitatii scazute. Terenul de fundare este
alcatuit din argila prafoasa, cafeniu roscata, plastic vartoasa. Ultimii 30 cm din gropile fundatiilor se
vor excava inainte de turnarea betonului de egalizare pentru ca eventuale precipitatii ce se pot produce
sa nu modifice caracteristicile geotehnice ale terenului de fundare.
Inchiderile perimetrale vor fi realizate din zidarie avand o densitate de maxim 10 kN/m3 (1000
kg/m3), iar peretii interiori vor fi realizati din pereti usori neportanti.
INSTALATII ELECTRICE DE ILUMINAT SI PRIZE
Au fost alese tipuri de corpuri de iluminat astfel incat sa fie indeplinite conditiile de influente
ASOCIEREA S.C. POTENTIAL CONS S.R.L. (lider de asociere) , SC CONSTAR INDUSTRY S.R.L.(asociat) si
PRO STRATEGY CONSTRUCTION S.R.L.(asociat)
OBIECTUL ACHIZITIEI „CONSTRUIRE GRADINITA CU 2 SALI DE CLASA, CU PROGRAM PRELUNGIT, COMUNA RAZVAD, JUD. DAMBOVITA“
DENUMIREA AUTORITATII COMUNA RAZVAD
CONTRACTANTE
LOCUL PRINCIPAL DE COMUNA RAZVAD, SAT RAZVAD, STR, SCOALA DE FETE, NR.4, JUDETUL DAMBOVITA.
EXECUTIE

externe din incaperi si sa se asigure o iluminare corespunzatoare conform prevederilor normativului


NP-061-02 “Normativ pentru proiectare si executia sistemelor de iluminat artificial din cladiri”:
- sali de grupa : 300 lx
- birouri : 300 lx
- grupuri sanitare : 200 lx
Iluminatul general va fi realizat cu corpuri de iluminat dotate cu surse fluorescente, montate
aparent.
Pe holuri iluminatul se va realiza cu corpuri de iluminat dotate cu surse fluorescente tip FIRA
03-218, montate aparent.
In salile de clasa si birouri iluminatul se va realiza cu corpuri de iluminat dotate cu surse
fluorescente tip FIRA 03-236, montate aparent.
In grupurile sanitare se vor monta corpuri de iluminat dotate cu surse fluorescente tip FIPAD
04-218 si aplice compacte, rezistente la umezeala si praf, montate aparent.
Comanda iluminatului se va realiza local, cu intreruptoare si comutatoare obisnuite, iar in
spatiul tehnic se va utiliza comutator etans, montat aparent si amplasat la 0,90 m de pardoseala. In
salile de grupa, birouri si in hol intrerupatoarele/comutatoarele se vor monta la H=1,50 m.
Prizele in salile de grupa si holuri se vor monta la H=2,00m de la pardoseala. Iar in birouri
prizele se vor monta la H=0,30m
Intre dozele centralizatoare si corpuri de iluminat, intreruptoare, comutatoare, circuitele
electrice se vor proteja in tuburi din materiale plastice fara halogeni cu 16mm, iar intre dozele
centralizatoare si prize, in tuburi din materiale plastice fara halogeni cu 20mm.
Intre doze si corpurile de iluminat etanse, precum si intre doze si comutatoarele etanse montate
ingropat, circuitele se vor realiza cu cablu cu conductoare din cupru cu izolatie fara halogeni, cu
intarziere la propagarea flacarii in manunchi tip H07Z-K 2x1,5 (pentru conductorul de faza si pentru
cel de nul de lucru) si H07Z-K 1x2,5 (pentru conductorul de protectie – acolo unde este cazul) protejat
in tub din material plastic fara halogeni cu 20mm pozat ingropat.
Intre doze si prizele bipolare etanse de 16A montate ingropat, circuitele se vor realiza cu cablu
cu conductoare din cupru cu izolatie fara halogeni, cu intarziere la propagarea flacarii in manunchi tip
H07Z-K 3x2,5 protejat in tub din material plastic fara halogeni cu 20mm, pozat ingropat in pereti sau
in sapa de egalizare a pardoselii. Racordurile la corpurile de iluminat montate pe tavan se vor face
peste placa.
Circuitele de iluminat si prize se vor proteja cu disjunctoare In=10 A cu protectie diferentiala
30mA (circuitul de iluminat) si In=16 A cu protectie diferentiala 30mA (circuitul de prize).
Legaturile sau derivatiile la conductele electrice montate in tuburi se vor face numai in doze
sau cutii de derivatie . Dozele se vor monta numai pe pereti. In dozele centralizatoare legaturile
circuitelor electrice se vor cositori.
Circuitele care se vor monta pe elemente structurale combustibile (structura acoperis) se
vor monta in tub de protectie metalic.
Este interzisa strapungerea sau afectarea elementelor de rezistenta (stalpi grinzi,
buiandrugi).
TABLOURI ELECTRICE
Alimentarea cu energie electrica se va realiza dupa cum urmeaza: din Blocul de Masura si
Protectie Trifazat (BMPT) se va alimenta tabloul electric general (T.G) (prin intermediul unui cablu de
ASOCIEREA S.C. POTENTIAL CONS S.R.L. (lider de asociere) , SC CONSTAR INDUSTRY S.R.L.(asociat) si
PRO STRATEGY CONSTRUCTION S.R.L.(asociat)
OBIECTUL ACHIZITIEI „CONSTRUIRE GRADINITA CU 2 SALI DE CLASA, CU PROGRAM PRELUNGIT, COMUNA RAZVAD, JUD. DAMBOVITA“
DENUMIREA AUTORITATII COMUNA RAZVAD
CONTRACTANTE
LOCUL PRINCIPAL DE COMUNA RAZVAD, SAT RAZVAD, STR, SCOALA DE FETE, NR.4, JUDETUL DAMBOVITA.
EXECUTIE

cupru tip CYABY 5x16 mmp) amplasat la intrarea principala.


Din tabloul electric T.G se va alimenta tabloul electric din centrala termica (T.CT), tabloul
electric de la etaj (TE) si circuitele de la parter.
Tablourile electrice vor fi din cutie metalica IP54, cu incuietori si vor fi echipate cu sine
metalice, borne de conexiuni, borne de legare la pamant.
Toate tablourile vor fi echipate cu intrerupatoare automate (protectie la scurtcircuit si
suprasarcina) cu protectie diferentiala.
Tabloul electric T.G. se va lega la priza de pamant exterioara cu platbanda din Ol-Zn
40 x 4 mm.
ILUMINATUL DE SIGURANTA
Obiectivul a fost dotat cu iluminat de securitate de evacuare, iluminat de securitate pentru
continuarea lucrului si iluminat de securitate pentru interventii. Corpurile de iluminat de siguranta
alese sunt de tipul monobloc echipate cu tuburi fluorescente de 8W cu regim de functionare permanent
prevazute cu acumulatori cu autonomie de 3 ore.
Iluminatul de securitate pentru marcarea hidrantilor interior va fi realizat cu corpuri de iluminat
de tipul monobloc echipate cu tuburi fluorescente de 8W cu regim de functionare permanent prevazute
cu acumulatori cu autonomie de min.1 ora .
Pentru asigurarea iluminatului de securitate pentru interventii in spatiul tehnic, corpurile de
iluminat vor fi cu acumulatori cu autonomie de 3 ore.
Circuitul de iluminat de securitate se va realiza cu conductori de cupru N2XH protejati in tub
din material plastic fara halogeni cu 20mm, montat ingropat. Alimentarea iluminatului de siguranta
se va face inaintea intrerupatorului general al T.G.
INSTALATIE ELECTRICA DE PROTECTIE IMPOTRIVA TRASNETULUI
In urma calculelor realizate, conform Normativului I7/2011, s-a stabilit ca este necesara
prevederea cu instalatie de protectie impotriva trasnetului.
Pentru protectia cladirii impotriva descarcarilor atmosferice se va prevedea o instalatie de
patatrasnet cu dispozitiv de amorsare tip DAT CONTROLER sau echivalent, care se va monta pe un
catarg telescopic, fixat la h=2m fata de cel mai ridicat punct de pe acoperis si va avea doua coborari la
priza de pamant. Coborarile la priza de pamant, se vor executa cu platbanda din Ol-Zn 25x4mm
montata aparent.
La exterior se va realiza o priza de pamant artificiala, compusa din platbanda OL-Zn 40x4 mm
si electrozi din teava OL-Zn 2 ½”, l= 2m.
Rezistenta de dispersie a prizei de pamant nu trebuie sa depaseasca valoarea de 1, aceasta
fiind pentru instalatia de paratrasnet.
INSTALATII ELECTRICE DE ILUMINAT INCINTA
S-a propus pentru iluminatul incintei gradinitei 4 stalpi de iluminat fotovoltaici dotati cu surse
LED 30W, un stalp galvanizat de 4 metri cu flansa si structura de prindere pentru panou solar si o cutie
de conexiuni cu incuietoare.
INSTALATIE DE LEGARE LA PAMANT
Instalatia de protectie impotriva tensiunilor accidentale de atingere, se va realiza prin legarea la
conductorul de protectie a partilor metalice ale instalatiei care in mod normal nu sunt sub tensiune dar
care ar putea fi puse in urma unui defect de izolatie.
Se vor lega la pamant: tablourile electrice, prizele bipolare cu contact de protectie, corpurile de
iluminat etc.
ASOCIEREA S.C. POTENTIAL CONS S.R.L. (lider de asociere) , SC CONSTAR INDUSTRY S.R.L.(asociat) si
PRO STRATEGY CONSTRUCTION S.R.L.(asociat)
OBIECTUL ACHIZITIEI „CONSTRUIRE GRADINITA CU 2 SALI DE CLASA, CU PROGRAM PRELUNGIT, COMUNA RAZVAD, JUD. DAMBOVITA“
DENUMIREA AUTORITATII COMUNA RAZVAD
CONTRACTANTE
LOCUL PRINCIPAL DE COMUNA RAZVAD, SAT RAZVAD, STR, SCOALA DE FETE, NR.4, JUDETUL DAMBOVITA.
EXECUTIE

Circuitele electrice sunt protejate la curentii de scurtcircuit si suprasarcina iar circuitele de prize
si iluminat sunt protejate suplimentar impotriva curentilor reziduali .
Ca schema de legare la pamant s-a utilizat schema de legare TN-S .
La exterior se va realiza o priza de pamant artificiala, compusa din platbanda OL-Zn 40x4 mm
si electrozi din teava OL-Zn 2 ½”, l= 2m.
La priza de pamant se vor lega tablourile electrice .
Rezistenta de dispersie a prizei de pamant nu trebuie sa depaseasca valoarea de 1, aceasta
fiind pentru instalatiile interioare de legare la pamant si protectia impotriva trasnetului.
INSTALATIE DE DETECTARE, SEMNALIZARE SI ALARMARE INCENDIU
Pentru protecţia obiectivului “CONSTRUIRE GRADINITA CU 2 SALI DE CLASA, CU
PROGRAM PRELUNGIT, COMUNA RAZVAD, JUDETUL DAMBOVITA” in comuna Razvad, sat
Razvad, nr. 4, str. Scoala de fete, jud. Dambovita, acesta a fost dotat cu instalatie in vederea detectarii,
semnalizarii si avertizarii asupra izbucnirii unui incendiu, în timp util, interventia în sensul localizarii
si actionarii împotriva propagarii focului si incendiilor.
Protecţia consta in instalarea de detectoare de fum, detectoare de temperatura si a
declansatoarelor manuale ce au rolul de a initia o alarma inca din fazele incipiente ale propagarii unui
incendiu;
Spaţiile de lucru si dependinte
Fiecare spatiu, in functie de suprafata este protejat de unul sau mai multe detectoare de fum sau
de temperatura, astfel încat să nu existe nici un spatiu cu pericol de incendiu care sa nu fie acoperit de
acestea. Spatiile exceptate de la acoperirea cu detectoare sunt reprezentate de grupurile sanitare,
vestiarele unde exista dusuri deschise si podul care nu este circulabil. Toate caile de evacuare din
obiectiv, sunt protejate si prin intermediul declansatoarelor manuale pentru semnalizarea unui
incendiu. Zona centralei este asigurată prin intermediul detectorului adresabil combinate de fum si
temperatura.
Au fost prevazute doua (2) sirene exterioare convenţionale pentru semnalizarea unui incendiu,
pe fatada principala si fatada laterala, în zona de vizibilitate si audibilitate maxima si 7 sirene de
interior conventionale amplasate astfel incat sa poata fi auzite in timp util pentru a se interveni prompt,
in caz de incendiu .
Instalatia de detectie, semnalizare si avertizare incendiu
Instalatia de detectie, semnalizare si avertizare incendiu realizeaza:
- detectarea incendiilor pe căile de acces (holuri), camera tehnica, birouri, sali de clasa, etc.;
 anunţarea incendiului la punctul de supraveghere permanentă, automat şi/sau prin
declanşator manual de alarmă;
 alarmarea operativă a personalului de serviciu, care trebuie să organizeze şi să asigure
prima intervenţie şi evacuarea persoanelor din clădire în conformitate cu planurile de evacuare;
 avertizarea sonoră a persoanelor din clădire asupra pericolului de incendiu;
 avertizarea optică;
 memorie de evenimente (alarme, defecte, lipsa alimentare).
Instalatia de detectie, semnalizare si avertizare incendiu este constituit din:
- centrala de alarmare incendiu de tip adresabila;
- detectoare de fum adresabile;
- detectoare combinate de fum si temperatura adresabile
ASOCIEREA S.C. POTENTIAL CONS S.R.L. (lider de asociere) , SC CONSTAR INDUSTRY S.R.L.(asociat) si
PRO STRATEGY CONSTRUCTION S.R.L.(asociat)
OBIECTUL ACHIZITIEI „CONSTRUIRE GRADINITA CU 2 SALI DE CLASA, CU PROGRAM PRELUNGIT, COMUNA RAZVAD, JUD. DAMBOVITA“
DENUMIREA AUTORITATII COMUNA RAZVAD
CONTRACTANTE
LOCUL PRINCIPAL DE COMUNA RAZVAD, SAT RAZVAD, STR, SCOALA DE FETE, NR.4, JUDETUL DAMBOVITA.
EXECUTIE

- declansatoarele manuale adresabile de semnalizare a incendiului, montate pe caile de


evacuare în caz de incendiu si la fiecare iesire în exterior, astfel încât nici o persoana sa nu fie nevoita
sa parcurga o distanta mai mare de 30m, conform art. 3.7.13.1(1) din P118/3-2015;
- sirene de interior conventionale;
- sirene conventionale de exterior pentru semnalizarea unui incendiu;
- cabluri de semnalizare din cupru J-Y(st), 2x2x0.8mm², cu intarziere la propagarea
flacarii, rezistent la foc 30 minute

Instalatia de detectare
Detectia se face prin detectoare de fum si detectoare combinate de fum si temperatura,
asigurand supravegherea automată a aparitiei unui inceput de incendiu (aparitia fumului sau a
temperaturilor ridicate).
Instalatia de detectare, semnalizare si avertizare incendiu este conceputa pentru a realiza
următoarele funcţiuni:
- detectarea incendiilor, pe căile de acces (holuri), centrala termica, spatiul tehnic, sali de
grupa, dormitoare, sala polifunctionala, cabinet medical, birouri, spalatorie-uscatorie, vestiare, etc.,
precum şi în acele încăperi în care incendiul ar putea evolua nestânjenit, fără a fi observat în timp util;
 anunţarea incendiului la punctul de supraveghere permanentă, automat şi/sau prin
declanşatoarele manuale pe caile de acces;
 alarmarea operativă a personalului de serviciu, care trebuie să organizeze şi să asigure
prima intervenţie şi evacuarea în conformitate cu planurile de evacuare;
 avertizarea sonoră a persoanelor din clădire asupra pericolului de incendiu;
Centrala de alarmare incendiu
Centrala de semnalizare a inceputurilor de incendiu, de tip adresabil, asigură următoarele
functii:
- achizitia si prelucrarea primara a semnalelor primite de la detectoarele de fum adresabile si
declanşatoarele manuale de semnalizare a incendiului ;
- afisarea starii de alarma pe fiecare zona, a prezentei alimentarii principale sau trecerea pe
alimentarea de rezerva si starea de defect a unei zone de detectie.
- parametrizarea algoritmilor de detectie de la panoul de comanda
- autotest continuu pentru zonele de detectie
- memorie de evenimente.
- starea de veghe, când echipamentul de control şi semnalizare este alimentat de o sursă de
alimentare electrica şi în absenţa semnalizării oricărei alte stări;
- starea de dezactivare, când este semnalizată o dezactivare;
- starea de testare, când este semnalizată o testare a funcţionării.
Alarmarea in cazul detectarii unui inceput de incendiu se face :
- optic si sonor, cu afisarea alarmei la nivelul centralei;
- optic si sonor, la nivelul sirenelor conventionale de interior ;
- optic, la nivelul declanşatoarelor manuale de semnalizare a incendiului ;
- optic, la nivelul detectoarelor adresabile;
- optic si sonor la nivelul sirenei de exterior.
Amplasarea echipamentelor de detectie se va face astfel:
ASOCIEREA S.C. POTENTIAL CONS S.R.L. (lider de asociere) , SC CONSTAR INDUSTRY S.R.L.(asociat) si
PRO STRATEGY CONSTRUCTION S.R.L.(asociat)
OBIECTUL ACHIZITIEI „CONSTRUIRE GRADINITA CU 2 SALI DE CLASA, CU PROGRAM PRELUNGIT, COMUNA RAZVAD, JUD. DAMBOVITA“
DENUMIREA AUTORITATII COMUNA RAZVAD
CONTRACTANTE
LOCUL PRINCIPAL DE COMUNA RAZVAD, SAT RAZVAD, STR, SCOALA DE FETE, NR.4, JUDETUL DAMBOVITA.
EXECUTIE

Echipamentul de control si semnalizare (ECS) se va instala in “Cabinet medical”, aflat la parter


cu activitate pe durata programului.
Detectoarele de fum vor fi amplasate în toate încăperile cu risc de incendiu, exceptie facand
grupurile sanitare, vestiarele unde se afla dusuri deschise si podul care nu este circulabil.
In spatiile “Camera Tehnica – CT’’, “Oficiu cu spalator” si “Spatiu tehnic -grup pompare
hidranti” se vor instala detectori de combinati de fum si temperatura.
Pe holuri si/sau caile de acces se vor amplasa declanşatoare manuale adresabile de semnalizare
a incendiului si 7 sirene de interior.
Pe exterior se va instala 2 sirene de exterior .
Lucrările de instalatii electrice cuprinse in prezentul volum, nu necesita supravegherea speciala
a exploatarii in timp, in sensul normativului PI 130/90 privind calitatea constructiei.
Cablarea instalatiei de detectare, semnalizare si avertizare incendiu
IDSAI va dispune de cablaje specifice:
- cabluri de alimentare de la reteaua de 220V/50Hz, pentru alimentarea IDSAI;
- cablu pentru semnalizarea incendiului 2x2x0.8mm², care este rezistent la foc si nu intretine arderea;
- tub de protectie PVC 16mm (sau pat de cablu);
Cablurile aferente IDSAI se vor monta la cel putin 25cm de cablurile instalatiilor de 0.4KV ale
cladirii.
Executia instalatiei de detectare, semnalizare si avertizare incendiu
Montajul echipamentelor si punerea in functiune va fi realizata de catre o firma autorizata, care
asigura garantia pentru lucrare si garantia pentru echipamente.
INSTALATIA DE APA RECE SI APA CALDA
Instalatia sanitara interioara va asigura distributia apei reci si calde menajere, la obiectele
sanitare din grupurile sanitare.
In “Spatiu Tehnic-grup pompare hidranti int.” s-a propus montarea unei statii de dedurizare a
apei, cu regenerare in functie de volum, pentru umplerea instalatiei de incalzire si de apa racita,
capacitate ciclica 150 MCX°Fr, debit maxim 1.5 mc/h, complet echipata, inclusiv accesorii de montaj
si automatizare.
Prepararea apei calde de consum se va face cu ajutorul energiei termice si solare intr-un boiler
cu doua serpentine, V= 300 lt. ce va fi montat in spatiul tehnic (pentru grupurile sanitare amplasate
destinate copiilor si pentru grupul sanitar pentru izolator). Boilerul se va racorda la panourile solare
montate pe acoperisul cladirii (3 panouri solare), dar si la instalatia de incalzire.
Panourile solare vor fi cu colectori solari cu captatori plani. Agentul termic vehiculat in
interiorul panourilor solare va fi solutie antigel pentru a evita pericolul spargerii pe timp de iarna.
Prepararea apei calde de consum pentru grupurile sanitare destinate profesorilor se va realiza cu
un boiler vertical cu rezistenta electrica de capacitate 30lt.
Conductele de distributie de la intrarea in cladire si racordurile catre obiectele sanitare vor fi din
polipropilena reticulata (PPR) pentru instalatii sanitare interioare ce se vor monta aparent deasupra la
pardoseala, ingropate in pardoseala, pereti si ghene de gips carton.
Conductele de alimentare cu apa se vor monta cu panta ascendenta 2-5 o/oo pentru evitarea
formarii sacilor de aer si pentru golirea instalatiei.
Conductele montate in pardoseala se vor izola cu tuburi termoizolante din spuma poliuretanica,
conform listelor de cantitati.
ASOCIEREA S.C. POTENTIAL CONS S.R.L. (lider de asociere) , SC CONSTAR INDUSTRY S.R.L.(asociat) si
PRO STRATEGY CONSTRUCTION S.R.L.(asociat)
OBIECTUL ACHIZITIEI „CONSTRUIRE GRADINITA CU 2 SALI DE CLASA, CU PROGRAM PRELUNGIT, COMUNA RAZVAD, JUD. DAMBOVITA“
DENUMIREA AUTORITATII COMUNA RAZVAD
CONTRACTANTE
LOCUL PRINCIPAL DE COMUNA RAZVAD, SAT RAZVAD, STR, SCOALA DE FETE, NR.4, JUDETUL DAMBOVITA.
EXECUTIE

Atunci cand conducta de apa calda si apa rece se monteaza in apropiere, conducta de apa calda se
va monta deasupra conductei de apa rece.
Acolo unde este cazul sustinerea conductelor de elementele de constructie se va face cu bratari
metalice, holsuruburi si dibluri din plastic.
Dilatarea conductelor va fi preluata prin compensatoarele naturale create pe traseul distributiei.
Obiectele sanitare vor fi din inox la oficiu si din portelan sanitar la grupurile sanitare, prevazute
cu baterii de amestec cu temporizare si robineti de serviciu pentru fiecare racord, montati sub acestea
iar legaturile de la robineti la obiectele sanitare se vor face cu racorduri flexibile.
Pentru optimizarea consumului de apa calda se va face recircularea cu ajutorul unei pompe de
recirculatie de la boiler pana la grupurile sanitare destinate elevilor. Conducta de recirculare se va
monta paralel conductei de circulatie apa calda de consum.
INSTALATIA DE CANALIZARE
Apele uzate menajere de la bucatarie si grupurile sanitare vor fi colectate printr-o retea de
conducte din polipropilena ignifuga (PP) montate sub pardoseala si conduse la reteaua exterioara de
canalizare din incinta compusa din tuburi de policlorula de vinil (PVC), camine din beton ce
deverseaza la bazinul vidanjabil de capacitate 30m3, din polietilena armata cu fibra de sticla, montata
ingropat in incinta obiectivului.
In “Oficiu cu spalator” s-a propus montarea unui separator de grasimi suprateran q=0.3l/s.
Instalatia de canalizare interioara se va executa din tuburi, piese de legatura, sifoane de
pardoseala, etc. din polipropilena ignifuga (PP) pentru canalizare interioara cu caracteristici necesare
pentru montare aparenta sau ingropat pentru portiunile de racordare a obiectelor sanitare la instalatia de
canalizare montata sub pardoseala si pentru portiunile de iesire spre reteaua de canalizare exterioara.
Coloanele verticale de aerisire se vor masca cu ghene de gips carton, in dreptul pieselor de
curatire se vor prevede usite de acces. Inaltimea de montaj a pieselor de curatire va fi de 0.40-0.80m
fata de pardoseala.
Pentru colectarea apelor de la pardoseala s-au prevazut sifoane de pardoseala racordate la
canalizare.
Aerarea instalatiei de canalizare se va face prin coloanele verticale scoase deasupra invelitoarei,
prevazute cu caciuli din PVC pentru ventilatie, prelungite deasupra invelitoarei cu 0,50m, conform
schemei coloanelor. Evacuarea apelor pluviale se va face la suprafata terenului prin jgheaburi si
burlane.
Golurile de intrare sau iesire a conductelor de canalizare sau apa in cladire, se vor etansa
impotriva infiltratiei de ape subterane cu spuma PE.
Hidranţi interiori
    Criteriile care au determinat echiparea cu instalaţii de hidranţi interiori sunt art.4.1., lit. g) din
P118/2-2013. În conformitate cu indicaţiile Anexei 3 din P118/2-2013, clădirea se încadrează în
categoria cladiri de ingrijirea ori cazarea/adapostirea copiilor prescolari cu o capacitate maxima
simultana mai mare de 50 de personae si cu volumul mai mare de 2000m 3 pentru care este necesara
funcţionarea unui jet de apă provenite de la 4 hidranti interiori pentru stingerea unui posibil incendiu.
Timpul de funcţionare al hidranţilor, conform art.4.35 litera d), este de 10 minute. Rezultă debitul de
calcul:
Qhi = 2,10 l / sec.
Respectând prevederile art. 4.36 din P118/2-2013, hidranţii interiori sunt poziţionaţi aparent în
locurile prevăzute în planurile anexate la documentatie, astfel încât să acopere cu doua jeturi de apă
ASOCIEREA S.C. POTENTIAL CONS S.R.L. (lider de asociere) , SC CONSTAR INDUSTRY S.R.L.(asociat) si
PRO STRATEGY CONSTRUCTION S.R.L.(asociat)
OBIECTUL ACHIZITIEI „CONSTRUIRE GRADINITA CU 2 SALI DE CLASA, CU PROGRAM PRELUNGIT, COMUNA RAZVAD, JUD. DAMBOVITA“
DENUMIREA AUTORITATII COMUNA RAZVAD
CONTRACTANTE
LOCUL PRINCIPAL DE COMUNA RAZVAD, SAT RAZVAD, STR, SCOALA DE FETE, NR.4, JUDETUL DAMBOVITA.
EXECUTIE

fiecare suprafaţă interioară a clădirii. Hidranţii interiori sunt marcaţi corespunzător STAS 297/2 şi SR
ISO 6309. Au fost prevăzuţi hidranţi cu furtun plat cu lungimea furtunului de 20 m şi ţeavă de refulare
universală care permite următoarele poziţii de reglare: închidere şi jet pulverizat şi/sau jet compact.
În lipsa iluminatului normal, identificarea hidranţilor trebuie să se facă prin iluminat de
securitate pentru marcarea hidranţilor interiori.
Cutia în care se montează hidrantul şi accesoriile va fi amplasată la 0,80÷1,40 m (cota axului
robinetului) de la pardoseala finită (STAS 3081).
Hidranţii de incendiu interiori se echipează cu furtune plate (STAS SR EN 671-1/2002).
Furtunurile plate au diametrul interior de maxim 52 mm şi lungimea maximă de 20 m.
Hidrantii interiori sunt prevăzuti cu robineti de închidere a alimentării cu apă. Robinetul este cu
deschidere lentă şi se închide prin acţionarea unei roţi de manevră în sens orar; sensul de deschidere
trebuie marcat. Suportul pentru furtun poate fi cu tambur, cu furtun pliat de două ori cu furtun bobinat.
Tamburul trebuie să aibă diametrul minim de 70 mm, cu o fantă largă de cel puţin 20 mm în care se
aşează cuta mediană din lungul furtunului.
Robinetul de închidere cu supapă înşurubat până la refuz, trebuie în aşa fel poziţionat ca să
permită rămânerea a cel puţin 35 mm spaţiu liber în jurul diametrului exterior a roţii de manevră.
Cutiile pentru hidranţi se prevăd cu o uşă şi pot fi echipate cu o încuietoare. Pentru intervenţie
în caz de urgenţă trebuie să existe un dispozitiv de deschidere protejat cu material transparent, care să
poată fi spart cu uşurinţă.
Uşile cutiilor trebuie să se deschidă cu minimum 170° pentru a permite furtunului să fie mişcat
liber în toate direcţiile.
Reţeaua interioară de hidranţi a fost proiectata numai cu conducte din oţel zincat îmbinate prin
fitinguri. Distribuţia instalaţiei de hidranţi interiori va fi de tip ramificat din ţeava zincată Ø 2”,
amplasată conform planurilor, la nivelul tavanului de la fiecare nivel. Acolo unde este cazul, trecerile
prin pardoseală sau pereţi se protejează cu mastic termospumant sau cu orice alt material cu proprietăţi
identice, certificate şi agrementate conform normelor UE.
Racordul pentru fiecare hidrant este realizat din ţeava zincată Ø 2”. Instalaţia a fost
dimensionată conform STAS 1478/90.
Alimentarea reţelei de hidranţi interiori se realizează de la reteaua de alimentare cu apa a
localitatii. Alimentarea se va face printr-un robinet ce se va sigila în poziţia “NORMAL DESCHIS”.
Probele hidraulice ale instalaţiei de hidranţi se efectuează la presiunea de 1,5 ori presiunea de
regim.
Gospodarie apa hidranţi interiori
Se propune o gospodarie de apa pentru hidrantii interiori compusa din urmatoarele
echipamente:
 grup de pompare pentru hidranti interiori, alcatuit din doua electropompe centrifugale
autoamorsante si pompa pilot, vas de expansiune, tablou electric, Qmax=9.6mc/h si
Hmax=48mCA.;
 rezervor de apa cilindric suprateran din polietilena, V=2000lt.
Hidranţi exteriori
În conformitate cu cerinţele P118/2-2013 modificat prin ordinul 6026-2018, art. 6.1 litera f),
cladirea nu trebuie echipata cu instalatie de hidranti pentru stingerea din exterior a incendiilor.
INSTALATIA INTERIOARA DE INCALZIRE
Confortul termic va fi asigurat pentru temperaturile interioare cerute de SR-1907:
ASOCIEREA S.C. POTENTIAL CONS S.R.L. (lider de asociere) , SC CONSTAR INDUSTRY S.R.L.(asociat) si
PRO STRATEGY CONSTRUCTION S.R.L.(asociat)
OBIECTUL ACHIZITIEI „CONSTRUIRE GRADINITA CU 2 SALI DE CLASA, CU PROGRAM PRELUNGIT, COMUNA RAZVAD, JUD. DAMBOVITA“
DENUMIREA AUTORITATII COMUNA RAZVAD
CONTRACTANTE
LOCUL PRINCIPAL DE COMUNA RAZVAD, SAT RAZVAD, STR, SCOALA DE FETE, NR.4, JUDETUL DAMBOVITA.
EXECUTIE

- sala clasa = 200C


- oficiu = 180C
- spatiu tehnic = 120C
- holuri = 180C
- gr. sanitare = 150C
- birouri = 200C
Sistemul de incalzire va fi cu distributie orizontala, bitubulara si arborescenta, compusa din
doua ramuri ce pornesc din spatiul tehnic.
Corpurile de incalzire vor fi radiatoare tip panou din otel, ce se vor monta pe pereti sub
fereastre sau in imediata apropiere a acestora, astfel incât aerul cald realizat prin convectie sa spele
suprafata geamurilor, impiedicând astfel formarea condensului.
Radiatoarele vor fi dotate cu robineti de radiator cu cap termostatat montati pe tur, robineti cu
reglaj fix montati pe retur si dezaeratoare manuale.
Circulatia agentului termic se va face prin conducte din cupru montate in plasa verticala sau
orizontala deasupra pardoselii, conform planurilor.
Montarea radiatoarelor se va face la minim 15 cm de la pardoseala finita pe suportii livrati ca
furnitura la radiatoare.
Legarea radiatoarelor se va face pe aceeasi parte pâna la 1200 mm lungime si in diagonala
peste 1200 mm.
Conductele de distributie se vor monta deasupra pardoselii si vor fi prinse de pereti cu ajutorul
bridelor de prindere din metal, fixate cu holsuruburi si dibluri de plastic.
Toate conductele se vor monta cu panta coborând spre punctele cele mai joase ale instalatiei
unde se vor monta robineti de golire cu portfurtun.
La traversarea usilor conductele se vor monta ingropat in pardoseala sau aparet pe perete la
inaltimea de 2,5m.
Conductele ingropate in pardoseala vor fi din cupru izolat sau se vor izola cu teci
termoizolante.
Trecerile conductelor prin pereti se vor face in tuburi de protectie din cupru sau PVC , cu doua
diametre mai mari decat diametrul tevilor de incalzire.
Dezaerisirea instalatiei se va realiza cu dezaeratoare manuale montate pe fiecare radiator si
dezaeratoare automate montate in punctele cele mai inalte ale instalatiei.
Golirea instalatiei se va realiza pe ramuri cu robineti de golire cu portfurtun, montati in
punctele cele mai joase ale instalatiei sau local prin holenderele de la radiatoare.
CENTRALA TERMICA
Necesarul de încălzire si preparare apa calda menajera va fi asigurat prin intermediul unui grup
format din 2 microcentrale murale cu tiraj fortat si functionare in regim de condensatie montate in
cascada, prevazute cu kit propriu de evacuare a gazelor de ardere Ø80/Ø125mm, alimentare electrica
230V-1ph-50Hz, P=90kW (fiecare centrala), automatizare.
Centrala termică va asigura agent termic apă caldă 80/60°C pentru:
- instalatia de incalzire cu radiatoare;
- preparare apa calda menajera
Instalaţia va fi protejata împotriva creşterii presiunii şi temperaturii peste limitele admise
conform STAS 7132-86 prin:
ASOCIEREA S.C. POTENTIAL CONS S.R.L. (lider de asociere) , SC CONSTAR INDUSTRY S.R.L.(asociat) si
PRO STRATEGY CONSTRUCTION S.R.L.(asociat)
OBIECTUL ACHIZITIEI „CONSTRUIRE GRADINITA CU 2 SALI DE CLASA, CU PROGRAM PRELUNGIT, COMUNA RAZVAD, JUD. DAMBOVITA“
DENUMIREA AUTORITATII COMUNA RAZVAD
CONTRACTANTE
LOCUL PRINCIPAL DE COMUNA RAZVAD, SAT RAZVAD, STR, SCOALA DE FETE, NR.4, JUDETUL DAMBOVITA.
EXECUTIE

- asigurarea expansiunii prin preluarea excedentului de apa provenit din dilatare ca urmare a
creşterii temperaturii, cu vas de expansiune inchis cu membrana elastica cu capacitatea de 300 litri
racordat la cazan (racordat pe retur, înaintea oricărui element de închidere), diametrul 630mm, inaltime
1415mm, prevazut cu supapa de siguranta 3/4”.
- evacuarea excesului de apa/vapori prin purjarea acestuia prin supapele de presiune de pe
cazan şi de pe vasul de expansiune;
- limitarea temperaturii maxime prin termostatul cazanului;
- protecţia cazanului împotriva temperaturilor scăzute pe retur.
Echilibrarea instalatiei de incalzire se va realiza cu ajutorul buteliei de egalizare confectionata
din otel, izolata, cu dimensiunile: diametru Ø168.3x4.5mm si inaltime 650mm.
Distributia agentului termic de incalzire catre consumatori se face prin intermediul
distribuitorului/colectorului confectionat din teava din otel cu diametrul Ø114.3x4.5m, lungime
1000mm, prevazut cu izolatie din cauciuc elastomeric cu grosimea de 9mm, termomanometru, racord
golire 1/2”.
Au fost prevazute pompe de circulatie pe fiecare circuit dupa cum urmeaza :
 Pompa de circulatie (circuit incalzire BEP-D/C) cu turatie variabila, debit agent termic
vehiculat Qmax=8.8mc/h, inaltime maxima de pompare Hmax=2.0mCA, racorduri
aspiratie/refulare DN1 1/2”, alimentare electrica 230V-1ph-50Hz, P=125kW;
 Pompa de circulatie (circuit radiatoare - 2 ramuri distributie) cu turatie variabila, debit agent
termic vehiculat Qmax=4.0mc/h, inaltime maxima de pompare Hmax=6.0mCA, racorduri
aspiratie/refulare DN1”, alimentare electrica 230V-1ph-50Hz, P=75W;
 Pompa de circulatie/recirculatie (circuit boiler) cu turatie variabila, debit agent termic vehiculat
Qmax=2.4mc/h, inaltime maxima de pompare Hmax=2.0mCA, racorduri aspiratie/refulare
DN1”, alimentare electrica 230V-1ph-50Hz, P=20W;
Conductele din centrala termica se vor executa din tevi din otel negre STAS7656-90 si 404/1-
90, se vor monta cu pante de 0.3% (conform normativ I13-3015) si vor fi prevazute cu ventile
automate de aerisire in punctele de cota maxima precum si cu robinete de golire in punctele de cota
minima.
Automatizarea instalatiei din centrala termica se va realiza cu ajutorul tablourilor de comanda
ale cazanelor ce vor fi racordate la tabloul electric al centralei (T.CT).
Funcţionarea în parametrii tehnici, de siguranţă şi economie a centralei termice este prevăzută a
fi asigurată conform cap. 16 din I13/2015, cu aparate de măsură, contorizare şi echipamente de
automatizare care controlează în principal siguranţa şi economicitatea, temperaturile şi presiunile
prescrise, inclusiv protecţia la depăşirea acestora, reglarea temperaturilor agenţilor termici corelat cu
temperatura exterioara şi cu cererea de consum.
Evacuare gazelor de ardere se va realiza prin kitul propriu al microcentralei, la o inaltime de
minim 1.80m fata de zona pietonala, conform Normativ I13-2015, art.7.139 (2).
Cosul de evacuare a gazelor de ardere tip „ventuza” de la cazanele murale se monteaza cu panta
descendenta de maximum 2‰ catre exterior, conform art. 3.10.21 din GP051-2000.
Conductele montate in spaţiul centralei termice vor fi din otel, izolate termic cu tuburi din
cauciuc sintetic cu grosimea de 13 mm; izolatiile se vor proteja cu folie de aluminiu.

3. DOCUMENTE DE REFERINTA:
ASOCIEREA S.C. POTENTIAL CONS S.R.L. (lider de asociere) , SC CONSTAR INDUSTRY S.R.L.(asociat) si
PRO STRATEGY CONSTRUCTION S.R.L.(asociat)
OBIECTUL ACHIZITIEI „CONSTRUIRE GRADINITA CU 2 SALI DE CLASA, CU PROGRAM PRELUNGIT, COMUNA RAZVAD, JUD. DAMBOVITA“
DENUMIREA AUTORITATII COMUNA RAZVAD
CONTRACTANTE
LOCUL PRINCIPAL DE COMUNA RAZVAD, SAT RAZVAD, STR, SCOALA DE FETE, NR.4, JUDETUL DAMBOVITA.
EXECUTIE

REGLEMENTARI TEHNICE ROMÂNESTI IN VIGOARE PRIVIND URMARIREA


COMPORTARII CONSTRUCTIILOR

 Toate standardele, normele si normativele specifice aflate in vigoare, mentionate in Oferta


tehnica.
 Proiectul tehnic, detaliile de executie si caietul de sarcini al lucrarilor de reabilitare;
 Legea 10/1995 Legea privind calitatea in constructii cu modificarile si completarile
ulterioare
 Regulament privind asigurarea activitatii metrologice in constructii. Hotararea
Guvernului Romaniei nr.766/1997.
 Regulament privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor.
 Regulament de organizare si functionare a Inspectiei de Stat in constructii, lucrari
publice,urbanism si amenajarea teritoriului si a inspectiilor teritoriale din subordinea
acesteia.
 Hotararea Guvernului Romaniei nr.507/1997.
 Regulament privind controlul de stat al calitatii in constructii. Hotararea Guvernului
Romaniei nr.272/1994.
 Regulament de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.
 Hotararea Guvernului Romaniei nr.273/1994.
 Norme de intocmire a cartii tehnice a constructiei.
 Hotararea Guvernului Romaniei nr.273/1994.
 STAS 10000/075 - Principii generale de verificare a sigurantei constructiilor.
 STAS 274590 - Teren de fundare. Urmarirea tasarilor constructiilor prin
metodetopografice.
 STAS 127588- Incercari pe betoane. Incercari pe betonul intarit. Determinarea
rezistentelor mecanice.
 STAS 133680 - Constructii. Incercarea in situ a constructiilor prin incercari statice.
 STAS 6606/286 - Defectoscopie cu radiatii penetrante. Examinarea radiografica a
imbinarilor sudate prin topire.
 STAS 9552/87 - Defectoscopie ultrasonica. Examinarea imbinarilor sudate prin
topire.
 STAS 12643/88 - Controlul vizual al imbinarilor sudate prin topire.
 STAS 6102/86 - Betoane pentru constructii hidrotehnice. Clasificare si conditii
tehnice de calitate.
 STAS 6657/289 - Elemente prefabricate din beton, beton armat si beton
precomprimat. Reguli si metode de verificare a calitatii.
 STAS 7883/90 - Constructii hidrotehnice. Supravegherea comportarii in timp.
 STAS 10372/80 - Lucrari de imbunatatiri funciare. Supravegherea comportarii in timp
a lucrarilor de indiguire. Prescriptii generale.
 STAS 2920/83 - Poduri de sosea. Supravegheri si revizii.
 P 100 – 2013 - Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte,
social culturale,agrozootehnice si industriale.
 C 41/74 - Instructiuni tehnice pentru determinarea tasarii constructiilor de locuinte,
socialculturale si industriale prin metode topografice.
ASOCIEREA S.C. POTENTIAL CONS S.R.L. (lider de asociere) , SC CONSTAR INDUSTRY S.R.L.(asociat) si
PRO STRATEGY CONSTRUCTION S.R.L.(asociat)
OBIECTUL ACHIZITIEI „CONSTRUIRE GRADINITA CU 2 SALI DE CLASA, CU PROGRAM PRELUNGIT, COMUNA RAZVAD, JUD. DAMBOVITA“
DENUMIREA AUTORITATII COMUNA RAZVAD
CONTRACTANTE
LOCUL PRINCIPAL DE COMUNA RAZVAD, SAT RAZVAD, STR, SCOALA DE FETE, NR.4, JUDETUL DAMBOVITA.
EXECUTIE

 C 26/85 - Normativ pentru incercarea betonului prin metode nedistructive.


 C 200/81 - Instructiuni tehnice pentru controlul calitatii betonului la constructii
ingropate, prin metoda carotajului sonic.
 C 205/81 - Instructiuni tehnice privind incercarea in situ prin incercari statice,
conform STAS 133680 a constructiilor civile si industriale.
 C 236/91 - Instructiuni tehnice privind folosirea metodei semidistructive prin
smulgere, la determinarea rezistentei betonului.
 C 244/93 - Indrumator pentru inspectarea si diagnosticarea privind durabilitatea
constructiilor din beton armat si beton precomprimat.
 I 25/72 - Instructiuni tehnice pentru efectuarea incercarilor hidraulice si pneumatice la
recipienti.
 PE 432/93 - Normativ pentru urmarirea comportarii in timp a constructiilor CNE.
 PE 738/92 - Instructiuni tehnice privind executarea studiilor pentru evaluarea
hazardului seismic in amplasamentul constructiilor importante (baraje, centrale
nuclearoelectrice).
 CD 156/86 - Norme departamentale pentru urmarirea comportarii in timp a
constructiilor specifice industriei miniere.
 PE 732/89 - Norme tehnice pentru intocmirea instructiunilor si proiectelor de urmarire
a comportarii constructiilor din cadrul obiectivelor termoenergetice.
 PE 741/89 - Norme tehnice pentru intocmirea instructiunilor si proiectelor de urmarire
a comportarii constructiilor de retele electrice.
 CD 119/78 - Norme departamentale de urmarire a comportarii in timp a constructiilor
de hidroamelioratie.
 PE 734/89 - Norme tehnice pentru intocmirea instructiunilor si proiectelor de urmarire
a comportarii constructiilor hidroenergetice.
 AND 522/94 - Instructiuni pentru stabilirea starii tehnice a unui pod.
 78/89 - Norme departamentale pentru urmarirea in timp a constructiilor din ramura
ocrotirii sanatatii.
 CD 107/81 - Normativ departamental privind urmarirea comportarii in timp a
constructiilor din unitati MAIA.
 CD 109/89 - Norme departamentale pentru urmarirea comportarii in timp a
constructiilor din dotarea unitatilor industriei usoare.
 CD 114/88 - Normativ departamental privind urmarirea comportarii in timp a
constructiilor din specificul industriei chimice.
 CD 161/87 - Norme departamentale pentru urmarirea comportarii in timp a cladirilor
si constructiilor specifice din dotarea MCInd.
 CD 165/87 - Normativ departamental MICM pentru urmarirea in timp la cladiri si
constructii speciale pentru intreprinderi din industria constructiilor de masini.
 CD 167/87 - Norme departamentale MICM pentru urmarirea in timp la cladiri si
constructii speciale pentru intreprinderi din industria de utilaj greu.
 Norme tehnice necesare proiectantilor pentru intocmirea instructiunilor scrise privind
urmarirea comportarii in timp a constructiilor, in specificul industriei constructiilor de
masini (prelucrari la rece) inclusiv supravegherea curenta a starii tehnice a acestora.
ASOCIEREA S.C. POTENTIAL CONS S.R.L. (lider de asociere) , SC CONSTAR INDUSTRY S.R.L.(asociat) si
PRO STRATEGY CONSTRUCTION S.R.L.(asociat)
OBIECTUL ACHIZITIEI „CONSTRUIRE GRADINITA CU 2 SALI DE CLASA, CU PROGRAM PRELUNGIT, COMUNA RAZVAD, JUD. DAMBOVITA“
DENUMIREA AUTORITATII COMUNA RAZVAD
CONTRACTANTE
LOCUL PRINCIPAL DE COMUNA RAZVAD, SAT RAZVAD, STR, SCOALA DE FETE, NR.4, JUDETUL DAMBOVITA.
EXECUTIE

 Ordinul MLPAT nr. 3l/N din 2.10.1995 cu privire la Instructiunile privind autorizarea
responsabililor cu urmarirea speciala a constructiilor Buletinul Constructiilor nr.
4/1996.

4. DEFINITII:
Termenii mai frecvent folositi in cadrul prezentului document au urmatoarele semnificatii:
1. “Durata normala de functionare a constructiei” – durata de utilizare in conditii normale de
exploatare, exprimata in ani, de la darea in folosinta pana la introducerea sa in prima
reparatie capitala sau intre doua reparatii capitale.
2. Prin utilizare in conditii normale de exploatare se intelege functionarea scolii in conditiile
preconizate in momentul constructiei sau modernizarii acesteia precum si efectuarea la timp
si corespunzator normelor tehnice, a lucrarilor de intretinere si de reparatii.
3. “Lucrari de intretinere” – totalitatea activitatilor de interventie ce se executa in tot timpul
anului, determinate de uzura si degradarea constructiei in conditii normale de
exploatare, activitati ce au ca scop asigurarea conditiilor tehnice necesare desfasurarii
activitatilor din cadrul scolii in siguranta precum si mentinerea patrimoniului public in
stare permanenta de curatenie si aspect estetic corespunzator.
4. “Lucrari de reparatii” – totalitatea activitatilor de interventie care au ca scop
compensarea
partiala sau totala a uzurii fizice si morale a constructiei produsa ca urmare a exploatarii
normale sau a actiunii agentilor de mediu.
5. “Interventii de urgenta” – acele lucrari necesare in cazul avariilor la retelele edilitare,
instalatii sanitare, structura sau ca urmare a calamitatilor naturale sau a accidentelor.
6. Aptitudinea de utilizare (exploatare) - capacitatea unui produs (serviciu, lucrare, constructie)
de a indeplini functiunea definita pentru care a fost conceput, in conditii
specifice.
7. Cartea tehnica a constructiei - ansamblul documentelor tehnice referitoare la proiectarea,
executia, receptia, exploatarea si urmarirea comportarii in exploatare a constructiei,
cuprinzand toate datele, documentele si evidentele necesare pentru identificarea si
determinarea starii tehnice (fizice) a constructiei respective si a evolutiei acesteia in timp.
8. Comportarea in exploatare - manifestare a modului in care un produs (lucrare, constructie)
reactioneaza prin calitatea sa (totalitatea proprietatilor si caracteristicile sale) la cerintele
stabilite, privind aptitudinea sa la utilizare, in cursul duratei sale de serviciu.
9. Jurnalul evenimentelor - document al cartii tehnice a constructiei, in care se consemneaza,
in ordine cronologica, toate evenimentele (fapte, actiuni, activitati, interventii,
controale,expertize, inspectii etc), care se produc dea lungul perioadei de existenta a
constructiei respective, precum si rezultatele si efectele acestor evenimente asupra acelei
constructii.
11. Urmarirea comportarii (in exploatare) a constructiilor - actiune sistematica de
observare, examinare, investigare a modului in care raspund (reactioneaza) constructiile,
in decursul
utilizarii lor, sub influenta actiunilor agentilor de mediu, a conditiilor de exploatare si
a interactiunii constructiilor cu mediul inconjurator si cu activitatea utilizatorilor.
ASOCIEREA S.C. POTENTIAL CONS S.R.L. (lider de asociere) , SC CONSTAR INDUSTRY S.R.L.(asociat) si
PRO STRATEGY CONSTRUCTION S.R.L.(asociat)
OBIECTUL ACHIZITIEI „CONSTRUIRE GRADINITA CU 2 SALI DE CLASA, CU PROGRAM PRELUNGIT, COMUNA RAZVAD, JUD. DAMBOVITA“
DENUMIREA AUTORITATII COMUNA RAZVAD
CONTRACTANTE
LOCUL PRINCIPAL DE COMUNA RAZVAD, SAT RAZVAD, STR, SCOALA DE FETE, NR.4, JUDETUL DAMBOVITA.
EXECUTIE

5. URMARIREA CURENTA A COMPORTARII CONSTRUCTIILOR


PREVEDERI PRIVIND URMARIREA CURENTA A COMPORTARII
CONSTRUCTIILOR
Urmarirea curenta este o activitate de urmarire a comportarii constructiilor care consta din
observarea si inregistrarea unor aspecte, fenomene si parametri ce pot semnala modificari ale
capacitatii constructiei de a indeplini cerintele de rezistenta, stabilitate si durabilitate stabilite prin
proiecte.
Urmarirea curenta a constructiilor se aplica tuturor constructiilor de orice categorie sau
clasa de importanta si forma de proprietate de pe teritoriul Romaniei, cu exceptia cladirilor pentru
locuinte cu parter si parter plus un etaj si anexele gospodaresti situate in mediul rural si in satele
ce apartin oraselor, precum si constructiilor provizorii (Legea nr. 10/1995, art.2, par.2) si are un
caracter permanent, durata ei coincide cu durata de existenta fizica a constructiei respective.
Urmarirea curenta a comportarii constructiilor se efectueaza:
- lunar - in perioada de executie;
- la un interval de 6 luni in perioada de garantie;
- anual – pe perioada exploatarii;
prin examinare vizuala directa si daca este cazul cu mijloace de masurare de uz curent,
permanent sau temporar.
Organizarea urmaririi curente a comportarii constructiilor noi sau vechi revine in sarcina
beneficiarului si/sau a utilizatorilor, care o executa cu personal si mijloace proprii sau in cazul
in care nu are personal cu mijloace necesare pentru a efectua aceasta activitate, poate contracta
activitatea de urmarire curenta cu o firma abilitata in aceasta activitate.
Urmarirea curenta a comportarii constructiilor se efectueaza in conformitate cu instructiunile
de urmarire curenta a constructiilor prevazute in proiectele de executie. In cazul constructiilor vechi
care nu au instructiuni de urmarire curenta, acestea pot fi comandate unei firme de specialitate.
Instructiunile de urmarire curenta a comportarii vor cuprinde, in mod
obligatoriu, urmatoarele:
a. fenomene urmarite prin observatii vizuale sau cu dispozitive simple de masurare;
b. zonele de observatie si punctele de masurare;
c. amenajarile necesare pentru dispozitivele de masurare sau observatii (nise, scari de acces,
balustrade, platforme etc);
d. programul de masuratori, prelucrari, interpretari, inclusiv cazurile in care observatiile sau
masurarile se fac in afara periodicitatii stabilite;
e. modul de inregistrare si pastrare a datelor (ex. fise, dischete de calculator etc);
f. modul de prelucrare primara;
g. modalitati de transmitere a datelor pentru interpretarea si luarea de decizii;
h. responsabilitatea luarii de decizii de interventie;
i. procedura de atentionare si alarmare a populatiei susceptibila de alertata in cazul
constatarii posibilitatii sau iminentei producerii unei avarii.
Urmarirea curenta se va efectua la intervale de timp prevazute prin programele de
urmarire curenta, dar nu mai rar de o data pe an si in mod obligatoriu dupa producerea de
evenimente deosebite (seism, inundatii, incendii, explozii, alunecari de teren etc.)
Personalul insarcinat cu efectuarea activitatii de urmarire curenta, va intocmi rapoarte ce
vor fi mentionate in Jurnalul evenimentelor si vor fi incluse in Cartea Tehnica a constructiei. In
ASOCIEREA S.C. POTENTIAL CONS S.R.L. (lider de asociere) , SC CONSTAR INDUSTRY S.R.L.(asociat) si
PRO STRATEGY CONSTRUCTION S.R.L.(asociat)
OBIECTUL ACHIZITIEI „CONSTRUIRE GRADINITA CU 2 SALI DE CLASA, CU PROGRAM PRELUNGIT, COMUNA RAZVAD, JUD. DAMBOVITA“
DENUMIREA AUTORITATII COMUNA RAZVAD
CONTRACTANTE
LOCUL PRINCIPAL DE COMUNA RAZVAD, SAT RAZVAD, STR, SCOALA DE FETE, NR.4, JUDETUL DAMBOVITA.
EXECUTIE

cazul in care se constata deteriorari avansate ale structurii constructiei, beneficiarul va solicita
intocmirea unei expertize tehnice.
In cadrul urmaririi curente a constructiilor, la aparitia unor deteriorari ce se considera ca pot
afecta rezistenta, stabilitatea si durabilitatea constructiei proprietarul sau utilizatorul va comanda o
inspectare extinsa asupra constructiei respective urmata daca este cazul de o expertiza tehnica.

REVEDERI PRIVIND INSPECTAREA EXTINSA A UNEI CONSTRUCTII

Inspectia extinsa are ca obiect o examinare detaliata, din punct de vedere al rezistentei,
stabilitatii si durabilitatii, a tuturor elementelor structurale si nestructurale, a imbinarilor constructiei,
a zonelor reparate si consolidate anterior, precum si in cazuri speciale a terenului si zonelor
adiacente.
Aceasta activitate se efectueaza in cazuri deosebite privind siguranta si durabilitatea
constructiilor cum ar fi:
a. deteriorari semnificative semnalate in cadrul activitatii de urmarire curenta;
b. dupa evenimente exceptionale asupra constructiilor (cutremur, foc, explozii, alunecari de
teren etc.) si care afecteaza utilizarea constructiilor in conditii de siguranta;
c. schimbarea destinatiei sau a conditiilor de exploatare a constructiei respective.
Inspectarea extinsa asupra unei constructii se va efectua de catre specialisti atestati, cu
experienta in domeniul cercetarii experimentale a constructiilor.
In cadrul inspectarii extinse se utilizeaza dispozitive, aparatura, instrumente, echipamente si
metode de incercare nedistructive si/sau partial distructive.
In vederea asigurarii posibilitatii practice de efectuare a acestei inspectari extinse, se vor
prevedea conditii de acces la elementele structurale si nestructurale, imbinari etc.
Inspectarea extinsa se incheie cu un raport scris in care se cuprind, separat observatiile
privind degradarile constatate (tip, cauze, gradul si efectul acestora), masurile necesare a fi luate
pentru inlaturarea efectelor acestor degradari, precum si, daca este cazul, extinderea masurilor
curente (anterioare) de urmarire a comportarii in timp.
Raportul privind efectuarea inspectarii extinse se include in Cartea Tehnica a constructiei
respective si se vor lua toate masurile pentru executia eventualelor interventii, reparatii sau
consolidari inscrise in acest raport.

URMARIREA SPECIALA A COMPORTARII CONSTRUCTIILOR

Urmarirea speciala este o activitate de urmarire a comportarii constructiilor care consta din
masurarea, inregistrarea, prelucrarea si interpretarea sistematica a valorilor parametrilor ce definesc
masura in care constructiile isi mentin cerintele de rezistenta, stabilitate si durabilitate stabilite prin
proiecte.
Urmarirea speciala a comportarii constructiilor se instituie la:
a. constructii noi de importanta deosebita sau exceptionala stabilita prin proiect;
b. constructii in exploatare cu evolutie periculoasa, recomandata de rezultatele unei expertize
tehnice sau a unei inspectari extinse;
c. cererea proprietarului, a Inspectiei de Stat in Constructii, Lucrari Publice, Urbanism si
Amenajarea Teritoriului sau a organismelor recunoscute de acesta pe domenii de specialitate.
ASOCIEREA S.C. POTENTIAL CONS S.R.L. (lider de asociere) , SC CONSTAR INDUSTRY S.R.L.(asociat) si
PRO STRATEGY CONSTRUCTION S.R.L.(asociat)
OBIECTUL ACHIZITIEI „CONSTRUIRE GRADINITA CU 2 SALI DE CLASA, CU PROGRAM PRELUNGIT, COMUNA RAZVAD, JUD. DAMBOVITA“
DENUMIREA AUTORITATII COMUNA RAZVAD
CONTRACTANTE
LOCUL PRINCIPAL DE COMUNA RAZVAD, SAT RAZVAD, STR, SCOALA DE FETE, NR.4, JUDETUL DAMBOVITA.
EXECUTIE

In momentul instituirii urmaririi speciale a comportarii constructiilor aceasta va ingloba si


urmarirea curenta.
Urmarirea speciala a comportarii constructiilor se efectueaza cu mijloace de observare si
masurare complexe si specializate, adaptate obiectivelor specifice ale fiecarui caz in parte si
tinand seama de prevederile reglementarilor tehnice in vigoare, standarde, normative, instructiuni
tehnice, ghiduri tehnice).
Organizarea urmaririi speciale este sarcina beneficiarului.
Activitatea de urmarire speciala are un caracter permanent sau temporar, durata ei
stabilinduse de la caz la caz, in conformitate cu prevederile proiectului prin care a fost instituita
urmarirea speciala a comportarii constructiilor. Urmarirea speciala a comportarii constructiilor
poate fi de scurta durata sau de lunga durata.
Instituirea urmaririi speciale asupra unei constructii se comunica de catre investitor,
proprietar sau utilizator, Inspectiei de Stat in Constructii, Lucrari Publice, Urbanism si Amenajarea
Teritoriului.
Obiectivele urmaririi speciale a comportarii constructiilor sunt:
a. asigurarea sigurantei si durabilitatii constructiei, prin depistarea la timp a fenomenelor
periculoase si a zonelor unde apar;
b. supravegherea evolutiei unor fenomene previzibile, cu posibile efecte nefavorabile asupra
aptitudinii in exploatare;
c. semnalarea operativa a atingerii criteriilor de avertizare sau a valorilor limita date de
aparatura de masura si control;
d. verificarea eficientei tuturor masurilor de interventie aplicate;
e. verificarea impactului constructiei asupra mediului inconjurator;
f. asigurarea unui volum mare de date sigure si prelucrabile statistic (banca de date) necesar
pentru:
stabilirea intervalelor valorilor corespunzatoare unei exploatari normale si sigure, in toate
situatiile prin care trece constructia, in decursul vietii sale, atat din punct de vedere al
solicitarilor cat si al influentei mediului. Aceste intervale de valori sunt necesare pentru a
aprecia valabilitatea ipotezelor de calcul si pentru stabilirea intervalelor valorilor de "atentie",
"avertizare" si alarmare, pentru respectivii parametrii;
modificari ale proiectului de executie sau de interventii, in cazul in care situatia de pe teren
nu corespunde cu ipotezele de calcul;
verificarea comportarii in conditii reale si complexe a unor noi tipuri de materiale;
verificarea experimentala a noilor metode de calcul.
Selectarea constructiilor supuse urmaririi speciale se va face dupa criterii obiective, tinand
seama de riscul potential pe care constructia il reprezinta atat in sine, cat si pentru mediul
inconjurator.
In acest sens se vor lua in considerare urmatorii factori:
a. importanta constructiei;
b. gradul (zona) seismica (conform P 100/2013;
c. gradul de asigurare seismica;
d. repetabilitatea constructiei (gradul de risc fiind amplificat, in cazul in care un anumit tip de
constructie are raspandire mare);
e. caracteristici ale infrastructurii;
ASOCIEREA S.C. POTENTIAL CONS S.R.L. (lider de asociere) , SC CONSTAR INDUSTRY S.R.L.(asociat) si
PRO STRATEGY CONSTRUCTION S.R.L.(asociat)
OBIECTUL ACHIZITIEI „CONSTRUIRE GRADINITA CU 2 SALI DE CLASA, CU PROGRAM PRELUNGIT, COMUNA RAZVAD, JUD. DAMBOVITA“
DENUMIREA AUTORITATII COMUNA RAZVAD
CONTRACTANTE
LOCUL PRINCIPAL DE COMUNA RAZVAD, SAT RAZVAD, STR, SCOALA DE FETE, NR.4, JUDETUL DAMBOVITA.
EXECUTIE

f. caracteristici ale suprastructurii;


g. factori de mediu exteriori (calitatea terenului de fundatie, infiltratii, agresivitatea
apelor subterane, umiditatea subterana, inundatii, mediu coroziv exterior, valori absolute
extreme ale temperaturii, incarcari din zapada, actiunea vantului);
h. factori de mediu interiori (umiditate interioara, poluarea interioara, variatia temperaturii
interioare, actiuni biologice si biochimice);
i. calitatea si particularitatile proiectarii, respectarea reglementarilor actuale in special privind
protectia antiseismica pentru constructiile in exploatare, existenta proiectelor si calculelor
pentru constructiile in exploatare, existenta datelor asupra istoriei constructiei si evolutiei
degradarilor, existenta detaliilor constructive si ale instalatiilor, calitatea materialelor
de constructie puse in opera;
j. date privind modul de executie (respectarea proiectului de executie, adaptarea la teren a
proiectului, calitatea materialelor, tehnologii de executie, intreruperi de executie, exercitarea
controlului in timpul executiei, respectarea proiectului de urmarire a comportarii in timpul
executiei, executarea incercarilor de proba importante);
k. date privind modul de exploatare (solicitari in exploatare, respectarea destinatiei, informatii
bazate pe urmarirea comportarii in timp, prezenta degradarilor vizibile, lucrari de reparatie si
intretinere, consolidari, varsta constructiei, numarul seismelor majore suportate, incendii,
explozii, distrugeri datorate operatiilor militare, modul de functionare a echipamentelor de
intretinere si protectie, vibratii si socuri din functionarea utilajelor, vibratii si socuri
din activitatea din zona);
l. factori de risc uman, ecologic, economic (risc pentru populatia din zona si pentru ocupantii
constructiei, risc ecologic asupra mediului, valoarea economica a constructiei, valoarea
culturala si istorica, valoarea constructiilor si investitiilor din zona);
m. alti factori care influenteaza riscul prezentat de constructie (grad de asigurare la incendii a
cladirii si a zonei construite, starea sistemelor de avertizare si alarmare, calitatea sistemelor
de limitare a efectelor accidentelor, ventilarea constructiilor subterane, evacuarea apelor din
infiltratii, poluarea biologica, sisteme de evacuare a oamenilor si bunurilor);
n. factori cu influenta asupra gradului de confort (asigurarea confortului climatic, protectie la
zgomot si vibratii etc).
Urmarirea speciala a comportarii constructiilor efectuanduse cu mijloace complexe si
specializate necesita un personal specializat in astfel de lucrari, specialistii in domeniul cercetarii
experimentale a elementelor si structurilor de constructii, specialisti in dispozitive si aparatura de
masura si control cat si specialisti in achizitia si prelucrarea automata a datelor. Acest personal va fi
organizat in echipe specializate pentru urmarirea speciala a constructiilor.
Urmarirea speciala se efectueaza pe baza unui proiect de urmarire speciala care va
cuprinde urmatoarele:
a. denumirea si amplasarea obiectului de constructie;
b. motivele instituirii urmaririi speciale;
c. descrierea lucrarii pe scurt (tip de constructie, caracteristici generale ale structurii, materiale
folosite, dimensiuni, caracteristici ale conditiilor de fundatie si ale mediului etc);
d. obiectivele urmaririi speciale (proprietati), fenomene, marimi, criterii de apreciere,
conditii de calitate, limite de atentionare, avertizare si alarmare etc);
e. metode de masurare/determinare si aparatura necesara;
ASOCIEREA S.C. POTENTIAL CONS S.R.L. (lider de asociere) , SC CONSTAR INDUSTRY S.R.L.(asociat) si
PRO STRATEGY CONSTRUCTION S.R.L.(asociat)
OBIECTUL ACHIZITIEI „CONSTRUIRE GRADINITA CU 2 SALI DE CLASA, CU PROGRAM PRELUNGIT, COMUNA RAZVAD, JUD. DAMBOVITA“
DENUMIREA AUTORITATII COMUNA RAZVAD
CONTRACTANTE
LOCUL PRINCIPAL DE COMUNA RAZVAD, SAT RAZVAD, STR, SCOALA DE FETE, NR.4, JUDETUL DAMBOVITA.
EXECUTIE

f. stabilirea concreta a punctelor de masura, respectiv locul de montaj al aparatelor, plan de


amplasare cu cotele de montaj;
g. conditii de receptie, verificare, depozitare a aparaturii;
h. stabilirea modului de arhivare a datelor (tabele tip, programe calculator etc.) acordanduse
mare importanta pastrarii si accesibilitatii datelor;
i. indicarea modului de prelucrare primara si de comparare cu valori prestabile (normale, de
atentie, avertizare, alarmare) cat si responsabilitatile in luarea de decizii in aceste cazuri;
j. programul masurarilor, corelat cu fazele de executie sau exploatare, cat si masurile
recomandate, la aparitia unor evenimente legate de factori de risc; grafice de esalonare a
operatiilor de montaj al aparatelor, corelat cu graficul general de executie al constructiei.
Elaborarea proiectului de urmarire speciala se va executa de catre o firma de specialitate in
colaborare cu specialisti in domeniul cercetarii experimentale a elementelor si structurilor de
constructii, cu specialisti in domeniul aparaturii de masura si control cat si specialisti in
automatizari si prelucrarea automata a datelor.
In cazul constructiilor noi elaborarea proiectelor de urmarire speciala se executa
concomitent cu proiectul de executie, de catre proiectant in baza unei comenzi emise de investitor
sau proprietar.
In cazul constructiilor in exploatarea la care sa hotarat urmarirea speciala in baza unei
inspectari extinse sau a unei expertize, proprietarul sau utilizatorul va comanda unei firme
specializate elaborarea unui proiect de urmarire speciala.
Avizarea proiectelor de urmarire speciala se va face conform prevederilor legale in vigoare
cuprinse in Legea nr. 10/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, privind calitatea in
constructii.
Responsabilul din partea investitorului, beneficiarului sau al utilizatorului care se ocupa cu
urmarirea speciala a comportarii constructiei va fi autorizat pentru aceasta activitate de catre
Inspectia de Stat in Constructii, Lucrari Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului, conform
"Instructiunilor privind autorizarea responsabililor cu urmarirea speciala a comportarii in exploatare
a constructiilor", aprobate prin Ordinul MLPAT 3l/N/1995.
In cazul in care urmarirea speciala incepe odata cu executia constructiei sau a consolidarii,
responsabilul cu urmarirea speciala a constructiei respective impreuna cu executatul vor lua toate
masurile pentru executarea proiectului de urmarire speciala prin echipele specializate (pct. 4.10.) sau
prin forte proprii.
Executantul va asigura montarea mijloacelor de observare si masurare in conformitate cu
proiectul de urmarire speciala, va asigura protectia si conservarea lor pe durata executiei
constructiei sau a consolidarii, cat si efectuarea masuratorilor conform programului de masurare
prin forte proprii sau prin echipe specializate.
Personalul insarcinat cu efectuarea urmaririi comportarii speciale a constructiilor va
prezenta rezultatele acestei activitati in rapoarte, la termenele stabilite prin proiectele de urmarire
speciala ce se vor include in Cartea Tehnica a constructiei prin grija responsabilului ce se ocupa
cu urmarirea speciala a constructiei respective.
Fondurile privind efectuarea urmaririi speciale vor fi prevazute de la avizarea investitiei in
cazul constructiilor noi, iar in cazul constructiilor existente in momentul hotararii instituirii urmarii
speciale.
ASOCIEREA S.C. POTENTIAL CONS S.R.L. (lider de asociere) , SC CONSTAR INDUSTRY S.R.L.(asociat) si
PRO STRATEGY CONSTRUCTION S.R.L.(asociat)
OBIECTUL ACHIZITIEI „CONSTRUIRE GRADINITA CU 2 SALI DE CLASA, CU PROGRAM PRELUNGIT, COMUNA RAZVAD, JUD. DAMBOVITA“
DENUMIREA AUTORITATII COMUNA RAZVAD
CONTRACTANTE
LOCUL PRINCIPAL DE COMUNA RAZVAD, SAT RAZVAD, STR, SCOALA DE FETE, NR.4, JUDETUL DAMBOVITA.
EXECUTIE

Proiectantul sau expertul vor analiza rezultatele activitatii de urmarire speciala a constructiei
si vor instiinta investitorii si/sau proprietarii, in scris, asupra masurilor ce se impun.
Valorificarea rezultatelor urmaririi speciale a constructiilor se face de la caz la caz,
in
conformitate cu prevederile proiectului de urmarire speciala.

LISTA ORIENTATIVA DE FENOMENE CARE TREBUIE AVUTE IN VEDERE IN CURSUL


URMARIRII CURENTE

A. Se vor urmari, dupa caz:

a. Schimbari in pozitia obiectelor de constructie in raport cu mediul de implantare al acestora


manifestate direct, prin deplasari vizibile (orizontale, verticale sau inclinari) sau prin efecte
secundare vizibile (desprinderea trotuarelor, scarilor, ghenelor si altor elemente anexa, de
soclul sau corpul cladirilor si aparitia de rosturi, crapaturi, smulgeri); aparitia de fisuri si
crapaturi in zonele de continuitate ale drumurilor si podurilor in dreptul rostului tablierelor
sau elementelor caii;
b. deschiderea sau inchiderea rosturilor de diferite tipuri dintre elementele de constructie,
tronsoane de cladiri, ploturi de baraje, umflarea sau craparea terenului ca urmare a
alunecarilor in versantii diferitelor amenajari, ramblee, pe langa cladirile si constructiile
speciale; obturarea progresiva a orificiilor aflate in dreptul nivelului terenului prin
scufundarea obiectului de constructie; dereglarea sau blocarea functionarii unor utilaje
conditionate de pozitia lor (lifturi, utilaje s.a.);
c. Schimbari in forma obiectelor de constructii manifestate direct prin deformatii vizibile
verticale sau orizontale si rotiri sau prin efecte secundare ca intepenirea usilor sau ferestrelor,
greutati sau blocare in functionarea utilajelor, distorsionarea traseului conductelor
de instalatii sau tehnologice, indoirea barelor sau altor elemente constructive, aparitia unor
defecte in functionarea imbinarilor ca forfecarea sau smulgerea niturilor si suruburilor,
fisurarea sudurilor, slabirea legaturilor s.a.;
d. Schimbari in gradul de protectie si confort oferite de constructie sub aspectul etanseitatii, al
izolatiilor fonice, termice, hidrofuge, antivibratorii, antifoc, antiradiante sau sub
aspect
estetic, manifestate prin umezirea suprafetelor, infiltratii de apa, aparitia izvoarelor in
versantii barajelor si digurilor, inmuierea materialelor constructive, lichefieri ale pamantului
dupa cutremure, exfolierea sau craparea straturilor de protectie, schimbarea culorii
suprafetelor, aparitia condensului, ciupercilor, mucegaiurilor neplacute, efectele nocive ale
vibratiilor si zgomotului asupra oamenilor si vietuitoarelor manifestate prin stari mergand
pana la imbolnavire etc;
e. Defecte si degradari cu implicatii asupra functionabilitatii obiectelor de constructie;
infundarea scurgerilor (burlane, jgheaburi, drenuri, canale); porozitate, fisuri si crapaturi in
elementele si constructiile etanse prin destinatie (rezervoare, bazine, conducte); dereglari in
pozitia si stabilitatea cailor de rulare ale mijloacelor de circulatie, pe roti (cale ferata, linii
tramvai si metrou, poduri rulante); denivelari, santuri, gropi in imbracamintea drumurilor,
ASOCIEREA S.C. POTENTIAL CONS S.R.L. (lider de asociere) , SC CONSTAR INDUSTRY S.R.L.(asociat) si
PRO STRATEGY CONSTRUCTION S.R.L.(asociat)
OBIECTUL ACHIZITIEI „CONSTRUIRE GRADINITA CU 2 SALI DE CLASA, CU PROGRAM PRELUNGIT, COMUNA RAZVAD, JUD. DAMBOVITA“
DENUMIREA AUTORITATII COMUNA RAZVAD
CONTRACTANTE
LOCUL PRINCIPAL DE COMUNA RAZVAD, SAT RAZVAD, STR, SCOALA DE FETE, NR.4, JUDETUL DAMBOVITA.
EXECUTIE

curatenia si mobilitatea elementelor de rezemare ale podurilor, deschiderea rosturilor


functionale etc;
f. Defecte si degradari in structura de rezistenta cu implicatii asupra sigurantei obiectelor de
constructie; fisuri si crapaturi, coroziunea elementelor metalice si a armaturilor la cele de
beton armat si precomprimat, defecte manifestate prin pete, fisuri, exfolieri, eroziuni etc;
flambajul unor elemente componente comprimate sau ruperea altora intinse; slabirea
imbinarilor sau distrugerea lor; afuieri la pilele podurilor; scapari de pe aparatele de reazem;
putrezirea sau slabirea elementelor din lemn sau din mase plastice in urma atacului biologic
etc.
In categoria fenomenelor supuse urmaririi curente intra:
- deplasari vizibile orizontale, verticale sau inclinate, sau alte efecte asociate lor, ca
de exemplu deplasari ale trotuarelor, scarilor si ale altor elemente;
- aparitia de rosturi, crapaturi, smulgeri, etc.;
- distorsionarea traseului conductelor;
- alterari ale gradului de protectie si etansare fonica, termica, infiltratii de apa;
- exfolierea sau craparea straturilor de protectie, aparitia condensului, ciupercilor,
mucegaiului;
- infundarea scurgerilor.
Urmarirea curenta se face la urmatoarele capitole de lucrari:
- situatia terenului de fundare (tasari, umplere, umezire avansata, alunecari);
- fundatii (fisuri, deplasari, rotiri);
- structura de rezistenta (fisuri, coroziune, atac biologic, deformatii, defecte la im-
binari, distrugeri de elemente);
- peretii exteriori, interiori, finisaje (fisuri, coroziune, patare, exfoliere, condens);
- disconfort (higrotermic, acustic, vibratoriu);
- instalatii (electrice, sanitare, incalzire, gaze, climatizare).

B. In cadrul activitatii de urmarire curenta se va da atentie deosebita:


a. Oricaror semne de umezire a terenurilor de fundatie loessoide din jurul obiectelor de
constructie si tuturor masurilor de indepartare a apelor de la fundatia obiectelor de
constructie amplasate in terenuri loessoide (pante spre exterior pe cel putin 10 m, etanseitatea
rostului trotuar cladire, scurgerea apelor spre canalizarea exterioara, integritatea si
etanseitatea conductelor ce transporta lichide de orice fel etc);
b. Incaperilor in care exista conditii de mediu deosebit de agresiv in raport cu materialele din
care sunt alcatuite constructiile (umiditate ridicata, mediu acid sau bazic, uleiuri, ape moi,
degajari mari de temperatura sau emulsii de solutii fierbinti, metale topite, regim criogenic
s.a.);
c. Elementele de constructie supuse unor solicitari deosebite din partea factorilor de mediu
natural sau tehnologic; terase insorite; mediu marin; cai de rulare functionand cu poduri
rulante in regim greu; zone de constructie supuse variatiilor de umiditate uscaciune; locuri
in care se pot acumula murdarie, apa solutii agresive s.a.
d. Modificarilor in actiunea factorilor de mediu natural si tehnologic care pot exprima
comportarea constructiilor urmarite.
ASOCIEREA S.C. POTENTIAL CONS S.R.L. (lider de asociere) , SC CONSTAR INDUSTRY S.R.L.(asociat) si
PRO STRATEGY CONSTRUCTION S.R.L.(asociat)
OBIECTUL ACHIZITIEI „CONSTRUIRE GRADINITA CU 2 SALI DE CLASA, CU PROGRAM PRELUNGIT, COMUNA RAZVAD, JUD. DAMBOVITA“
DENUMIREA AUTORITATII COMUNA RAZVAD
CONTRACTANTE
LOCUL PRINCIPAL DE COMUNA RAZVAD, SAT RAZVAD, STR, SCOALA DE FETE, NR.4, JUDETUL DAMBOVITA.
EXECUTIE

LUCRARI SI ACTIUNI PREGATITOARE


1. In baza programelor de urmarire in timp intocmite de proiectant si vizate de Inspectia
de Stat in Constructii, Lucrari Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului, conform
"Instructiunilor privind autorizarea responsabililor cu urmarirea speciala a comportarii in exploatare
a constructiilor", aprobate prin Ordinul MLPAT 3l/N/1995 s- au stabilit lucrarile de intretinere a
constructiei care se executa permanent pentru mentinerea acesteia in conditii tehnice
corespunzatoare desfasurarii continue, confortabile si fara pericol a activitatii scolare, acestea
executandu-se planificat, in timp ce lucrarile accidentale se executa si se trateaza de la caz la caz.
2. Volumul lucrarilor si a fondurilor necesare se stabilesc in raport cu starea tehnica a
constructiei.
3. Planificarea lucrarilor de intretinere se face pe baza evaluarii volumului de lucrari necesare
si a preturilor medii realizate pe categorii de lucrari in anul precedent, tinand seama de schimbarile
privind conditiile de executie, preturile materialelor, a transporturilor si de salarizare, precum si de
coeficientul de inflatie.

6. MASURI DE SUPRAVEGHERE SI MODALITATI DE INTERVENTIE

Perioada de garantie de buna executie, perioada de timp de la receptia la terminarea


lucrarilor pana la receptia finala, acordata de ASOCIEREA S.C. POTENTIAL CONS S.R.L.
(lider de asociere) , SC CONSTAR INDUSTRY S.R.L.(asociat) si PRO STRATEGY
CONSTRUCTION S.R.L.(asociat)in conformitate cu prevederile Art. 7, Alin. 3 din Legea
10/1995 – Legea calitatii in constructii, cu completarile si modificarile ulterioare este de 36
luni.
6.1. Prevederi generale
In scopul mentinerii constructiei in buna stare de exploatare si de siguranta dupa receptia la
terminarea lucrarilor pana la receptia finala (in perioada de garantie) si ulterior dupa receptia finala,
pe toata durata normala de functionare a cladirii, este necesara luarea unor masuri de urmarire a
cladirii de catre beneficiar si/sau utilizator si anume:
Exploatarea cladirii in conditiile de functionare preconizate prin proiect.

6.2. Masuri generale de urmarire a starii tehnice a constructiei


Urmarirea comportarii in timp se efectueaza conform “Normativului privind comportarea in
timp a constructiilor”, indicativ P – 130 – 99, care raspunde prevederilor Legii nr. 10/1995 cu
modificarile si completarile ulterioare privind calitatea constructiilor si ale regulamentului privind
urmarirea, interventiile in timp si postutilizarea constructiilor, aprobat prin HG nr. 766/1997 si este o
componenta a sistemului calitatii in constructii.
In scopul mentinerii constructiei in buna stare de exploatare, confort si de siguranta este
necesara urmarirea permanenta a comportarii constructiei si instalatiilor aferente pentru depistarea
zonelor unde trebuie sa se intervina operativ cu lucrari de remediere sau cu reparatii mai ample care
trebiue planificate.

6.3. PLANUL - privind masurile de supraveghere a lucrarilor finalizate in perioada


garantiei de buna executie
ASOCIEREA S.C. POTENTIAL CONS S.R.L. (lider de asociere) , SC CONSTAR INDUSTRY S.R.L.(asociat) si
PRO STRATEGY CONSTRUCTION S.R.L.(asociat)
OBIECTUL ACHIZITIEI „CONSTRUIRE GRADINITA CU 2 SALI DE CLASA, CU PROGRAM PRELUNGIT, COMUNA RAZVAD, JUD. DAMBOVITA“
DENUMIREA AUTORITATII COMUNA RAZVAD
CONTRACTANTE
LOCUL PRINCIPAL DE COMUNA RAZVAD, SAT RAZVAD, STR, SCOALA DE FETE, NR.4, JUDETUL DAMBOVITA.
EXECUTIE

În conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii cu modificarile si


completarile ulterioare , publicata în Monitorul Oficial al României nr. 12, Partea I, din 24 ianuarie
1995 si a “Normativului privind urmarirea comportarii în timp a constructiilor”, indicativ P 130/1999,
acest capitol cuprinde instructiuni privind urmarirea în timp a lucrarilor de constructii (cladiri si
instalatii aferente acestora).
Cauzele principale ale avarierii unei clădiri sunt:
• lipsa lucrărilor de întreţinere;
• alterarea proprietăţilor fizico-mecanice ale materialelor în timp şi neînlocuirea lor la termen;
• erori de exploatare;
• solicitări ale mediului în care este amplasată clădirea mai mari decât cele prevăzute în proiect:
solicitări directe prin acţiunea unui sistem de forţe (sarcina utilă, împingerea pământului etc) sau
solicitări indirecte prin deformaţii impuse de alte cauze (variaţii de temperatură, tasări diferenţiate,
mişcări seismice, acţiunea vântului etc).
Apariţia avariilor nu poate fi prezisă cu certitudine deoarece cauzele acestora (solicitări
mai
mari decât cele luate în calcul la proiectare / rezistenţe ale materialelor mai mici decât cele garantate
teoretic) au caracter aleatoriu. Durabilitatea construcţiei este asigurată prin conservarea calităţilor
iniţiale ale construcţiei pe toată durata de viaţă prevăzută, cu condiţia efectuării lucrărilor normale de
întreţinere şi a exploatării conform condiţiilor din proiect (menţinerea cerinţelor standard de
performanţă iniţiale ale construcţiei).
Pentru lucrarile de cladiri si instalatii aferente acestora se vor urmari în mod special, prin
inspectii vizuale, urmatoarele aspecte:
- Asigurarea urmaririi comportarii in timp, in conditii normale de utilizare a
invelitorilor:
- Verificarea, curatirea si repararea, dupa caz, a elementelor de colectre si evacuare a
apelor pluviale (dolii, jgheaburi, burlane);
- Verificarea, repararea sau inlocuirea, dupa caz, a elementelor de invelitoare deterioarate
precum si a elementelor de racord si/sau de tinichigerie aferente invelitorii;
- Verificarea si rectificarea, dupa caz, a suprafetelor peliculizate (anticoroziv si/sau
decorativ).
Împrejmuirea
• fisuri ale soclului, exfolieri ale tencuielii;
• deteriorarea materialului din care este realizată împrejmuirea: schimbarea culorii, pierderea
luciului, exfolierea stratului de protecţie;
• avarierea sistemelor de prindere şi siguranţă.
Trotuarele
• deteriorarea trotuarului; găsirea soluţiei corecte pentru rezolvarea problemelor legate de trotuarul
sau de aleea din jurul clădirii este deosebit de importantă, o abordare greşită putând conduce la
infiltrarea apelor pluviale la fundaţii şi în subsolul şcolii, apariţia igrasiei şi infiltraţiilor de apă în
pereţi; un specialist avizat va rezolva aceste probleme, având în vedere aspectele legate de ventilarea
pereţilor, natura soclului şi a fundaţiilor, dirijarea apelor de ploaie spre exteriorul clădirii (racordarea
jgheaburilor la un canal de scurgere a apelor pluviale, astel încât apa să fie îndepărtată de la fundaţiile
clădirii).
Faţade şi lucrări la exteriorul clădirii
ASOCIEREA S.C. POTENTIAL CONS S.R.L. (lider de asociere) , SC CONSTAR INDUSTRY S.R.L.(asociat) si
PRO STRATEGY CONSTRUCTION S.R.L.(asociat)
OBIECTUL ACHIZITIEI „CONSTRUIRE GRADINITA CU 2 SALI DE CLASA, CU PROGRAM PRELUNGIT, COMUNA RAZVAD, JUD. DAMBOVITA“
DENUMIREA AUTORITATII COMUNA RAZVAD
CONTRACTANTE
LOCUL PRINCIPAL DE COMUNA RAZVAD, SAT RAZVAD, STR, SCOALA DE FETE, NR.4, JUDETUL DAMBOVITA.
EXECUTIE

- Verificarea finisajelor exterioare / intervenţii de reparare / înlocuire la apariţia semnelor


de deteriorare (exfoliere, schimbarea aspectului iniţial, deteriorarea elementelor
decorative).
Tencuieli şi zugrăveli (tradiţionale sau moderne), zidărie aparentă se verifica:
- fisuri sau crăpături profunde în zidărie (de ex. în cazul cutremurelor);
- apariţia condensului şi a igrasiei, ciupercilor, mucegaiului;
- modificarea aspectului iniţial (culoare, consistenta, etc.).
Elemente decorative (lemn, piatră, cărămidă, ceramică smălţuită) se verifica:
- fisuri, exfolieri, zgârieri;
- apariţia condensului, ciupercilor, mucegaiului;
- deteriorarea chitului din îmbinările şi deschiderile placajelor;
- exfolierea stratului de protecţie sau a substanţelor de tratare şi prezervare a lemnului.
Uşi şi ferestre (lemn - cu sau fără elemente decorative, metal, PVC) se verifica:
- deformarea uşilor sau a ferestrelor;
- exfolieri, fisuri ale stratului de vopsea de protecţie determinând ruginirea sau deteriorarea
- la tocuri de uşi sau ferestre, uşi, ferestre şi montanţi de lemn, rame metalice la uşi, ferestre
şi grilaje;
- deteriorarea chiturilor;
- geamuri sparte, neetanşeizări între elemente de tâmplărie şi zidărie;
- deteriorarea glafurilor (pervazurilor) şi a lăcrimarelor ferestrelor şi uşilor (elemente care
- împiedică scurgerea apei de ploaie pe faţadă).
Feronerii (elemente metalice: clanţe, balamale etc.) se verifica:
- deformaţii ale elementelor metalice sau nefuncţionarea lor;
- coroziunea elementelor metalice: schimbarea culorii, pierderea luciului, exfolierea stratului
de protecţie de pe suprafaţa elementului.
Neetanşeităţi la îmbinările dintre zidăria exterioară şi tâmplaria ferestrelor şi uşilor unde;
datorită materialelor cu coeficienţi diferiţi de dilatare, la schimbările de temperatură, se pot produce
deschideri ale îmbinărilor care vor permite infiltrarea apei;
- crăpături la pereţii exteriori care favorizează infiltraţiile de apă prin erodarea mortarului
care realizează legătura dintre diferitele părţi de zidărie;
- punţi termice: zona în care local izolaţia termică este mai mică decât cea curentă, vaporii
de apă de la interior condensând la contactul cu suprafaţa rece unde izolaţia termică este
deteriorată, favorizând condensul;
- infiltraţii datorate distrugerii hidroizolaţiei fundaţiilor (acolo unde au fost prevăzute
hidroizolaţii);
- funcţionarea incorectă a burlanelor sau pante greşite de scurgere a apelor de ploaie de pe
acoperiş;
Lucrări interioare
Tencuieli cu sau fără elemente decorative şi zugrăveli tradiţionale sau moderne la pereţi şi tavane:
- Fisuri sau crăpături (în caz de cutremure, tasări sau alunecări de teren);
- apariţia condensului, ciupercilor, mucegaiului;
- modificarea aspectului iniţial (culoare, consistenţă etc.).
Elemente decorative:
- fisuri, exfolieri, zgârieri;
ASOCIEREA S.C. POTENTIAL CONS S.R.L. (lider de asociere) , SC CONSTAR INDUSTRY S.R.L.(asociat) si
PRO STRATEGY CONSTRUCTION S.R.L.(asociat)
OBIECTUL ACHIZITIEI „CONSTRUIRE GRADINITA CU 2 SALI DE CLASA, CU PROGRAM PRELUNGIT, COMUNA RAZVAD, JUD. DAMBOVITA“
DENUMIREA AUTORITATII COMUNA RAZVAD
CONTRACTANTE
LOCUL PRINCIPAL DE COMUNA RAZVAD, SAT RAZVAD, STR, SCOALA DE FETE, NR.4, JUDETUL DAMBOVITA.
EXECUTIE

- apariţia condensului, igrasiei, ciupercilor, mucegaiului;


- exfolierea stratului de protecţie sau a substanţelor de tratare şi prezervare a lemnului.
Feronerii:
- deformaţii ale elementelor metalice;
- coroziunea elementelor metalice: schimbarea culorii, pierderea luciului, exfolierea stratului de
protecţie de pe suprafaţa elementului.
Scări interioare (metalice, beton armat, lemn) şi componentele lor (podest, vang, trepte şi
contratrepte, mâna curentă, parapet):
- deformaţii sau deteriorări ale elementelor componente care pun în pericol rezistenţa şi
stabilitatea, precum şi garanţia în exploatare;
- avarierea sistemelor de îmbinare si prindere;
- coroziunea elementelor metalice: schimbarea culorii, pierderea luciului, exfolierea stratului de
protecţie de pe suprafaţa elementului.
- fisurarea, deformarea finisajelor treptelor şi contratreptelor.
Pardoseli (din ceramică, piatră, mozaic, gresie, linoleum, parchet):
- orice formă de deteriorare: zgâriere, tăiere, lovire;
- modificările proprietăţilor antiderapante (care ar putea favoriza alunecarea);
- schimbarea culorii, pierderea luciului, exfolierea, îmbătrânirea materialelor.
Instalaţii sanitare
- controlul şi verificarea instalaţiilor pentru asigurarea funcţionării în regim normal;
- revizii ale echipamentelor şi instalaţiei;
- lucrări de înlocuire a unor elemente ale instalaţiei care pot prezenta condiţii de apariţie a
accidentelor (avariilor).
- controlul etanşeităţii instalaţiei, respectiv controlul eventualelor pierderi de apă pe la
îmbinările conductelor sau chiar prin tubul conductei.
- localizarea defectelor se realizează urmărind zonele umede (umezirea pereţilor, a tavanelor);
- în cazul în care defecţiunea e importantă, atunci se sesizează o scădere a presiunii la punctele
de consum;
- Defectele posibile care pot determina scăpări de apă de-a lungul traseelor conductelor:
- apariţia de fisuri sau crăpături pe peretele conductei sau la îmbinări.
- apariţia de neetanşeităţi (pierderi de apă) la îmbinările cu mufe, datorită dilatărilor şi
contractărilor succesive ale conductelor sau datorită îmbătrânirii sau pierderii materialului de
etanşeitate
Instalaţiile de canalizare
Inspecţia lavoarelor, spălătoarelor, chiuvetelor
- fisuri sau spărturi ale obiectelor sanitare, care se sesizează prin inspecţia vizuală a obiectului
sanitar; fisurile sunt provocate, de regulă, de lovituri accidentale. Sigura remediere posibilă
este înlocuirea.
- starea consolelor de susţinere în perete a obiectului sanitar, care trebuie să fie fixe şi rigide;
controlul se face încercând stabilitatea fixării obiectului sanitar; dacă poziţia lui nu este fixă şi
se clatină, atunci fixarea lui defectuoasă poate determina nu numai fisuri ale obiectului sanitar,
dar şi dislocarea îmbinării la racordurile de apă şi canalizare.
- Remedierea constă în demontarea obiectului sanitar, refacerea îmbinării consolelor în perete
iar apoi remontarea obiectului sanitar pe console, cu refacerea legăturilor la apă şi canalizare.
ASOCIEREA S.C. POTENTIAL CONS S.R.L. (lider de asociere) , SC CONSTAR INDUSTRY S.R.L.(asociat) si
PRO STRATEGY CONSTRUCTION S.R.L.(asociat)
OBIECTUL ACHIZITIEI „CONSTRUIRE GRADINITA CU 2 SALI DE CLASA, CU PROGRAM PRELUNGIT, COMUNA RAZVAD, JUD. DAMBOVITA“
DENUMIREA AUTORITATII COMUNA RAZVAD
CONTRACTANTE
LOCUL PRINCIPAL DE COMUNA RAZVAD, SAT RAZVAD, STR, SCOALA DE FETE, NR.4, JUDETUL DAMBOVITA.
EXECUTIE

- dacă se sesizează pierderi de apă pe la îmbinarea armăturii sau a sifonului, datorită unei
neetanşeităţi a legăturilor obiectului sanitar la canalizare sau la apă, se recomandă remedierea
acestora, care constă în refacerea legăturilor respective, cu eventuala înlocuire a garniturilor.
- dacă se sesizează înfundarea sifonului de scurgere, datorită acumulării de materiale care
obturează evacuarea apelor la conducta de legătură, atunci remedierea constă în desfacerea
prin deşurubare şi curăţarea sifonului, după care se montează la loc.

Instalaţii termice de încălzire


- circuitul de alimentare cu gaz-filtre, regulatoare, reţea de conducte; NU sunt admise
- scurgeri de gaz; când acestea se depistează se opresc gazele!!!
- priza de aer de ardere: echiparea ei cu jaluzele fixe care nu pot fi închise;
- suprafaţa de decompresie (gol în structură prevăzut cu ramă şi geam) ca element de siguranţa
la o eventuală explozie;
- automatizarea: vane electromagnetice, senzori: înlocuirea echipamentelor defecte.
conducte din materiale plastice:
- etanşeitatea îmbinărilor cu racorduri olandeze, cu inele de presare, cu inele de sertizare;
- susţinerile – brăţări, console etc.;
- posibilităţile de preluare a dilatărilor;
- continuitatea şi protecţia izolaţiei termice.
- La reţeaua de conducte se verifică pantele de montaj şi existenţa posibilităţilor de golire şi de
aerisire a instalaţiei, inclusiv existenţa robinetelor de golire şi dispozitivelor de aerisire (vase
de aerisire, ventile automate de aerisire) şi starea lor de funcţionare.
La radiatoare:
- etanşeitatea radiatorului şi a racordurilor, inclusiv robinete, racorduri olandeze etc.;
- dacă radiatorul se încălzeşte în totalitate;
- posibilităţile de golire şi aerisire;
- consolele sau picioarele de susţinere.

Instalaţii electrice
Depistarea cauzei şi remedierea defectului se face în mod obligatoriu prin intervenţia unei
persoane autorizate în instalaţii electrice.
Sisteme de iluminat
starea de funcţionarea a surselor de lumină;
- existenţa tuturor surselor de lumină în corpul de iluminat (se interzice echiparea corpului de
iluminat cu un număr mai mic de surse de lumină decât numărul de surse pentru care acesta a
fost conceput);
- culoarea aparentă a surselor de lumină (să fie aceeaşi pentru toate sursele de lumină);
- existenţa efectului de pâlpâire a sursei de lumină;
- numărul de ore de funcţionare al surselor de lumină până la data verificării, astfel încât acesta să
nu depăşească numărul de ore de funcţionare considerat de producător;
- nivelul de iluminare cu luxmetrul, în planul în care se găseşte sarcina vizuală (bancă, birou etc.,
conform normativului pentru proiectarea şi executarea sistemelor de iluminat artificial din
clădiri;
- existenţa unui zgomot supărător, produs în cazul defectării unui balast;
ASOCIEREA S.C. POTENTIAL CONS S.R.L. (lider de asociere) , SC CONSTAR INDUSTRY S.R.L.(asociat) si
PRO STRATEGY CONSTRUCTION S.R.L.(asociat)
OBIECTUL ACHIZITIEI „CONSTRUIRE GRADINITA CU 2 SALI DE CLASA, CU PROGRAM PRELUNGIT, COMUNA RAZVAD, JUD. DAMBOVITA“
DENUMIREA AUTORITATII COMUNA RAZVAD
CONTRACTANTE
LOCUL PRINCIPAL DE COMUNA RAZVAD, SAT RAZVAD, STR, SCOALA DE FETE, NR.4, JUDETUL DAMBOVITA.
EXECUTIE

- existenţa unui defect (ruperea, desprinderea, fisurarea) la grătarul de protecţie vizuală a corpului
de iluminat;
- verificarea stării de curăţenie a corpurilor de iluminat conform recomandărilor făcute în
cuprinsul acestei lucrări.
- funcţionarea corespunzătoare a starterului aferent fiecărei surse de lumină;
- existenţa unui defect (spargerea, fisurarea, străpungerea) la părţile izolatoare ale corpului de
iluminat;
- existenţa unui defect la igniter;
- funcţionarea corespunzătoare a balastului / balasturilor aferente surselor de lumină;
- legăturile electrice la bornele corpurilor de iluminat (acestea se refac în timpul controlului dacă
se constată că sunt slăbite);
- montarea în corpul de iluminat a unor surse de lumină conform proiectului iniţial de instalaţii
electric
- starea de funcţionare a întreruptoarelor, comutatoarelor (se acţionează aparatul);
- starea de funcţionare a fişelor de introducere în priză a receptoarelor electrice;
- fixarea întreruptoarelor în doza de aparat;
- fixarea prizelor în doza de aparat;
- integritatea întrerupătoarelor, comutatoarelor şi a fişelor de introducere în priză: existenţa
fisurilor, crăpăturilor, spărturi în corpul aparatului, topirea sau deformarea acestora,
- schimbarea culorii iniţiale;
- integritatea prizelor: existenţa fisurilor, crăpăturilor, topirea, deformarea sau schimbarea culorii
iniţiale;
- starea de supraîncălzire locală a întreruptorului sau comutatorului;
- starea de supraîncălzire locală a prizei;
- starea normală de funcţionare a tabloului electric;
- verificarea integrităţii tubului de protecţie în cazul montării aparente a circuitelor electrice.

Instalaţii de protecţie
INSTALAŢIA DE PROTECŢIE A OMULUI PRIN LEGAREA LA PĂMÂNT ŞI
PRIZA DE PĂMÂNT
- legăturile dintre carcasele metalice ale receptoarelor electrice şi conductoarele de legare la
pământ;
- legăturile dintre conductoarele de legare la pământ şi priza de pământ;
- starea conductoarelor de legare la pământ;
- piesele de legătură şi legăturile aparente de îmbinare între elementele instalaţiei de legare la
pământ.
- verificarea prinderii elementelor componente de elementele de construcţie;
- verificarea apariţiei coroziunii;
- verificarea legăturilor şi a îmbinărilor care trebuie să asigure continuitatea electrică;
- verificarea continuităţii de-a lungul elementelor componente.

In toate cazurile in care se vor constata deformatii sau degradari aparute ca urmare a
defectelor de execuţie vor fi semnalate constructorului si remediate pe cheltuiala acestuia.
ASOCIEREA S.C. POTENTIAL CONS S.R.L. (lider de asociere) , SC CONSTAR INDUSTRY S.R.L.(asociat) si
PRO STRATEGY CONSTRUCTION S.R.L.(asociat)
OBIECTUL ACHIZITIEI „CONSTRUIRE GRADINITA CU 2 SALI DE CLASA, CU PROGRAM PRELUNGIT, COMUNA RAZVAD, JUD. DAMBOVITA“
DENUMIREA AUTORITATII COMUNA RAZVAD
CONTRACTANTE
LOCUL PRINCIPAL DE COMUNA RAZVAD, SAT RAZVAD, STR, SCOALA DE FETE, NR.4, JUDETUL DAMBOVITA.
EXECUTIE

Beneficiarul va valorifica operativ rezultatele urmaririi curente a constructiei prin luarea din
timp a masurilor de intretinere si reparatie legale, in caz de pericol, de sprijinire a
elementelor deteriorate sau alte interventii in vederea evitarii accidentelor de orice fel.
Beneficiarul va intocmi rapoarte privind rezultatele actiunii de urmarire a comportarii si le
va insera in cartea constructiei.

Modalitatea de interventie pentru remedierea eventualelor defectiuni ce pot aparea pe


perioada de garantie este dupa cum urmeaza:
ASOCIEREA S.C. POTENTIAL CONS S.R.L. (lider de asociere) , SC CONSTAR
INDUSTRY S.R.L.(asociat) si PRO STRATEGY CONSTRUCTION S.R.L.(asociat) are s e d i u s i
baza de lucru in localitatea Targoviste, de unde poate disponibiliza o echipa de interventie, care in
decurs de 2 ore, de la notificarea Beneficiarului referitor la defectiunile aparute poate ajunge la
locatia Razvad, in vederea constatarii defectiunilor aparute si intocmirea necesarului de resurse,
pentru remedierea acestora.
Echipa de interventie care va interveni pentru executia remedierilor va fi compusa din
5 persoane, o autoutilitara dotata cu scule si echipamente de mica mecanizare, precum si materiale
necesare remedierii.
In cazul unei defectiuni de amploare ce solicita la remedierea acesteia o dotare de mare
mecanizare, subscrisa poate disponibiliza orice utilaje vor fi necesare pentru interventie, precum
si echipa de interventie, astfel incat executia remedierii defectiunii aparute sa se faca in maxim 3
zile functie de comlexitatea interventiei.
Toate materialele ce sunt necesare pentru interventia de remediere la aparitia unei
defectiuni vor fi relocate din locatia – baza de lucru Targoviate.

7. MASURI DE TEHNICA SECURITATII MUNCII


La executarea lucrarilor care fac obiectul prezentului manual de intretinere si operare se vor
respecta masurile de securitate a muncii si P.S.I. prevazute in:
1. Legea nr. 319/2006 – legea Securitatii si Sanatatii in Munca.
2. Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006
3. HG nr. 300/2006 privind santierele temporare si mobile
4. HG nr. 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca
5. HG nr. 1093/2006 privind stabilirea cerintelor minime pentru semnalizarea la locul de munca
6. HG nr. 1218/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca
pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici
7. HG nr. 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in
munca de catre lucratori a echipamentelor de munca
8. HG nr. 1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea
manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare
9. HG nr. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre
lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de de munca
ASOCIEREA S.C. POTENTIAL CONS S.R.L. (lider de asociere) , SC CONSTAR INDUSTRY S.R.L.(asociat) si
PRO STRATEGY CONSTRUCTION S.R.L.(asociat)
OBIECTUL ACHIZITIEI „CONSTRUIRE GRADINITA CU 2 SALI DE CLASA, CU PROGRAM PRELUNGIT, COMUNA RAZVAD, JUD. DAMBOVITA“
DENUMIREA AUTORITATII COMUNA RAZVAD
CONTRACTANTE
LOCUL PRINCIPAL DE COMUNA RAZVAD, SAT RAZVAD, STR, SCOALA DE FETE, NR.4, JUDETUL DAMBOVITA.
EXECUTIE

10. HG nr. 1028/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca referitoare la
utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare
11. HG nr. 493/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea
lucratorilor la riscurile generate de zgomot
12. HG nr. 1136/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la
expunerea lucratorilor la riscuri generate de campuri electromagnetice
13. Legea 307/2006-privind apararea impotriva incendiilor
14. Legea nr. 481/2004-privind protectia civila
15. Ordinul 163/2007-Norme generale de aparare impotriva incendiilor
16. O.U.G. 21/2004-privind sistemul national de management al situatiilor de urgenta
17. Semnalizarea rutieră a punctelor de lucru la lucrările de întreţinere şi reparare din zona
strazilor, precum şi asigurarea circulaţiei pe timpul execuţiei lucrărilor se va face conform
"Normelor metodologice privind condiţiile de închidere a circulaţiei şi de instituire a restricţiilor de
circulaţie în vederea executării de lucrări în zona drumului public şi/sau pentru protejarea
drumului" aprobată prin Ordinul MI şi MT nr. 1124/411 din 2000.

Ofertant,
ASOCIEREA S.C. POTENTIAL CONS S.R.L. (lider de asociere) , SC CONSTAR INDUSTRY S.R.L.(asociat) si
PRO STRATEGY CONSTRUCTION S.R.L.(asociat)

S-ar putea să vă placă și