Sunteți pe pagina 1din 1

P27.

Compunerea (scris) Data: N/P


1. Respect tematica/cerința propusă.
2. Potrivesc titlul compunerii.
3. Întocmesc ghidat planul compunerii.*
4. Alcătuiesc propoziţii dezvoltate, folosind expresii plastice sau după caz, reperele date.
5. Respect părțile textului: introducere, cuprins, încheiere.
6. Expun coerent și clar fiecare gând.
7. Evit repetările de cuvinte.
8. Respect ordinea ideilor.
9. Respect numărul propus de enunțuri.
10. Respect regulile de scriere şi de punctuație.
11. Urmăresc aranjarea în pagină a unui text scris (titlul, alineate).
12. Respect tematica/cerința propusă.
13. Potrivesc titlul compunerii.
14. Întocmesc ghidat planul compunerii.*
15. Alcătuiesc propoziţii dezvoltate, folosind expresii plastice sau după caz, reperele date.

__________________________________________________________________________________________________

P27. Compunerea (scris) Data: N/P


1. Respect tematica/cerința propusă.
2. Potrivesc titlul compunerii.
3. Întocmesc ghidat planul compunerii.*
4. Alcătuiesc propoziţii dezvoltate, folosind expresii plastice sau după caz, reperele date.
5. Respect părțile textului: introducere, cuprins, încheiere.
6. Expun coerent și clar fiecare gând.
7. Evit repetările de cuvinte.
8. Respect ordinea ideilor.
9. Respect numărul propus de enunțuri.
10. Respect regulile de scriere şi de punctuație.
11. Urmăresc aranjarea în pagină a unui text scris (titlul, alineate).
12. Respect tematica/cerința propusă.
13. Potrivesc titlul compunerii.
14. Întocmesc ghidat planul compunerii.*
15. Alcătuiesc propoziţii dezvoltate, folosind expresii plastice sau după caz, reperele date.