Sunteți pe pagina 1din 4

SUBORDONATA SUBIECTIVĂ (SB)

Subordonata subiectivă este propoziția care, la nivel de frază, ține locul unui
subiect (este o realizare a subiectului la nivel de frază).

ÎNTREBĂRI: cine? / ce?

ELEMENTE REGENTE:
1. Verbe personale predicative: a munci, a citi, a cânta
Ex. Reușește 1/ cine perseverează2/
P1 – PP
P2 – SB (cine reușește?)
Reușește perseverentul.

2. Verbe predicative impersonale precedate sau nu de pronume personale în


Ac și D: a trebui, a ști (a se întâmpla), a urma, a rămâne, îmi convine, ne place,
îți ajunge
Ex. El 1/ trebuie 2/ să repete zilnic.1/ !!!! TREBUIE cere întotdeauna o propoziție
subiectivă (Nu are subiect exprimat în propoziția din care face parte) P1- SB
Urmează 1/ să vină la noi. 2/ P2 - SB
Îmi ajunge 1/ cât m-ai mințit.2/ P2 - SB
Îmi place 1/cum te îmbraci.2/ P2 - SB
Era 1/ să alunece pe gheață. 2/ P2 - SB

3. Verbe reflexive impersonale: se zice, se spune, se știe, se aude, se cade etc.


Ex. Se zice 1/că va fi o vară clăduroasă.2/ P2 - SB
Se spune 1/că virusul a fost creat în laborator.2/ P2 - SB

4. Verbe pasive impersonale: este știut, este spus, este admis, este stabilit
Ex. Este stabilit 1/să ne vedem mâine dimineață. 2/ P2 - SB

5. Expresii verbale impersonale formate din:


- Verb copulativ + adverb de mod: e bine, e rău, e cert, e sigur, e adevărat
etc.
Este clar 1/ce se va întâmpla.2/
!!!! Sunt situații în care o subordonată subiectivă poate urma și unei construcții
eliptice (căreia îi lipsește) verbul copulativ:

Ex. Adevărat / că nu am auzit de asta până acum/. (Este adevărat că nu am auzit de


asta până acum.) – Adevărat este numele predicativ din predicatul nominal căruia îi
lipsește vb copulativ.
Probabil 1/că nu se vor întâlni.2/
Destul 1/că vii tu atunci 2/când te chem. 3/ P2 - SB
- Verb copulativ + locuțiune adverbială de mod: e de prisos, e cu neputință
Ex. E cu neputință 1/să traversezi Atlanticul înot. 2/ P2 - SB

- Verb copulativ + verb la supin: e de neimaginat, e de neînțeles


Ex. E de neînțeles 1/ ce a spus. 2/ P2 - SB

6. Locuțiuni verbale personale.


Ex. Bagă de seamă 1/ cine este atent. 2/ (a băga de seamă = a observa) P2- SB
7. Locuțiuni verbale impersonale
Ex. Îi vine la socoteală 1/ ce a spus prietenul său. 2/ (a-i veni la socoteală = a-i
conveni)

8. Adverbe predicative: desigur, firește, poate, sigur, negreșit, neîndoielnic


(negreșit)+ că
Ex. Firește 1/că a înțeles. 2/ P2 - SB

9. Locuțiuni adverbiale predicative: cu siguranță, fără doar și poate, fără


îndoială + că:
Ex. Cu siguranță 1/ că ne vom simți bine în tabără. 2/ P2 - SB

ELEMENTE INTRODUCTIVE ( de relație)

1. Pronume / adjective pronominale relative: cine, ce, ceea ce , în cazurile


N, Ac, D
Ex.: Înțelege lecția 1/cine este atent. 2/ P2 - SB
Cui i-e frică de câini 1/stă la distanță de ei.2/ P1 - SB

2. Pronume / adjective pronomiale nehorâte în N, Ac, D: oricine, orice


Ex. Oricine învață 1/ câștigă.2/ P1 - SB
Orice copil învață 1/ câștigă. 2/ P1 – SB
Oricui i-am povestit 1/m-a înțeles.2/ P1 - SB
Pe oricine salut1/ îmi răspunde. 2/ P1 - SB
3. Conjuncții subordonatoare: că, dacă, să, ca...să, etc.
Ex. Nu se știe1/ dacă vom ajunge la timp.2/ P2 - SB
Trebuie 1/ ca toți să repete la gramatică. 2/

4. Adverbe relative: unde, cum, când, cât


Ex. Ni s-a spus 1/când să venim. 2/ P2 - SB

TOPICA: Propoziția subordonată subiectivă poate sta atât înainte, cât și după
regenta sa, dar poate fi și intercalată.

Ex. Negreșit 1/că oamenii vor afla adevărul. 2/ P2 - SB


Că oamenii vor afla adevărul 1/ e negreșit. 2/ P1 - SB
Oamenii 1/negreșit2/ că vor afla adevărul. 1/ P2 - SB

PUNCTUAȚIA: Propoziția subiectivă nu se desparte prin virgulă de regenta ei.


!!!!Excepție Când este reluată printr-un pronume demonstrativ / nehotărât în
regentă se desparte.

Cine aleargă repede 1/ are de câștigat. 2/ P1 - SB


Cine aleargă repede, 1/ acela va fi răsplătit. 2/ P1 – SB (DAR ”acela” - subiect
reluat în propoziția P2)