Sunteți pe pagina 1din 6

S.C. FERROLI ROMANIA S.R.L.

Anexa nr.1
la exerciţiu de incendiu/evacuare

ÎNŞTIINŢARE

În conformitate cu prevederile Ord. M.Ad.I. nr.163/2007 privind aprobarea


Normelor Generale de apărare împotriva incendiilor, art.144-145, se aduce la cunoştinţa
salariaţilor că în data de …………….., ora …….. este planificată efectuarea exerciţiului
privind modul de acţiune în caz de incendiu la locaţia din Bucuresti, sector 6,
bd.Timisoara, nr. 104E, locul de întâlnire fiind ………………………………………………. .
Toţi salariaţii prezenţi la serviciu la data planificată au obligaţia să respecte
instrucţiunile prezentate de cadrul tehnic cu atribuţii în domeniu şi să confirme prin
semnătură prezenţa la exerciţiu conform tabelului prezentat.

Cadru tehnic cu atribuţii în domeniul


apărării împotriva incendiilor
…………………………
S.C. FERROLI ROMANIA S.R.L. Anexa nr.2
la exerciţiu de incendiu/evacuare

TABEL NOMINAL
cu participanţii la exerciţiu de incendiu/evacuare
din data de ……………..
conform Ord. nr. 163/2007, art.145

Nr. Numele şi prenumele Funcţia Semnătura Obs.


crt. sau postul de participare
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
S.C. FERROLI ROMANIA S.R.L. Anexa nr.3
la exerciţiu de incendiu/evacuare

REGISTRU
de evidenţă a exerciţiilor de intervenţie
conform Ord. nr. 163/2007, art.146

Nr. Data şi ora Tipul Locul/sectorul Cine a organizat Obs.


crt. executării exerciţiului de activitate exerciţiu
exerciţiului (Nume, semnătură şi
funcţia)
0 1 2 3 4 5
S.C. FERROLI ROMANIA S.R.L. Anexa nr.4
la exerciţiu de incendiu/evacuare

RAPORT

in urma simularii de incendiu in cadrul locatiei .......................


Azi ……………………

Exercitiul de incendiu a avut ca scop modul de alarmare si evacuare a personalului.

 Sarcinile specifice unei situatii de urgenta au fost indeplinite de persoanele nominalizate


pentru organizarea stingerii incendiilor in decizia nr...…./……………….., ce a avut in
vedere Legea nr. 307/2006, art. 19, lit. a), g) ,j), Ord. M.Ad.I. nr. 163/2007, art. 25, 26;
Astfel - interventia a fost condusa de..................................................................………...
-.............................................................................................................incendiul a fost
anuntat de ........................................................................................………...................
-................................................................................................................salariatii au fost
alarmati de .........................................................................................……….................
-..............................................................................................................salariatii a fost
evacuati de .......................................................................................………...................
-..............................................................................................................stingatoarelor
si/sau hidrantilor au fost actionate de .................................................………..................

 Exercitiul a inceput la ora ……prin alarmarea tuturor persoanelor de catre responsabilul


nominalizat.
 Imediat dupa anuntarea incendiului au fost ,,alertati" pompierii printr-un apel de urgenta
la 112 si s-a trecut la "actionarea " stingatoarelor si/sau hidrantilor.
 In urma alarmarii, persoanele au fost evacuate si indrumate spre iesirile de urgenta
semnalizate corespunzator catre locul de intalnire din afara cladirii.
 S-au verificat toate birourile, (lifturile), toaletele si incaperile de serviciu si nimeni nu a
ramas in locatie dupa evacuare.

 La locul de intalnire, s-a verificat prezenţa conform tabelului nominal intocmit de


catre conducatorul interventiei.

 Timpul de interventie, cronometrat de la alarmare pana la evacuarea intregului personal a


fost de ……….. minute.
Concluzii
- nu s-au inregistrat neconformitati sau abateri de la "Planul de desfasurare" al exercitiului
de evacuare in caz de incendiu.

Coordonator exerciţiu,

…………………………..