Sunteți pe pagina 1din 11

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA APROBAT începând cu

Facultatea de Litere anul universitar 2018-2019


Departamentul: Departamentul de studii anglo-americane şi germane (D08)
Domeniul de ierarhizare: Limbă şi literatură
Programul de studii: Limba şi literatura modernă (A) (Engleză) - O limbă şi literatură modernă (B)/Limba şi literatura latină (LLE)
Durata studiilor : 3 ani Sem. I Sem. II
Forma de învăţământ : IF Nr. sapt./sem. daca ≠ 14

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT – Anul I (2018-2019)


DF
DO
DD Opt.
Disciplina Cod DA C1 S1 L1 P1 CT1 FV1 C2 S2 L2 P2 CT2 FV2
DS 0/≥1
DF
DC
DISCIPLINE OBLIGATORII SI OPTIONALE
Lingvistică generală D08LLEL101 DF DO 1 2 1 4 E
Limba engleză (grupul verbal) D08LLEL102 DS DO 1 2 1 4 E
Civilizaţie şi literatură engleză (medievală şi
D08LLEL103 DS DO 1 2 1 4 E
renascentistă)
Curs practic de limba şi literatura engleză:
- fonetică şi fonologie D08LLEL104 DS DO 1 4 3 V
- tehnici de scriere academică
Limba modernă 1, 2, 3, 4/ latină 5 D08LLEL105 DS DO 1 2 1 4 E
Literatura modernă 1, 2, 3, 4/ latină5 D08LLEL106 DS DO 1 2 1 4 E
Curs practic de limba şi literatura modernă 1, 2, 3,
4 D08LLEL107 DS DO 1 4 3 V
/ latină5
Limba latină D08LLEL108 DF DA 1 2 2 V
Teoria culturii D08LLEL109 DF DA 2 2 2 V
Curs opţional A1 limbă D08LLEL110 DS DA 1 1 1 2 V
Curs opţional A1 limbă D08LLEL111 DS DA 2 1 1 2 V
Teoria literaturii D08LLEL212 DF DO 1 2 1 3 E

Limba engleză (lexicologie şi grupul nominal) D08LLEL213 DS DO 1 2 1 4 E

Literatura engleză (neoclasicism şi romantism) D08LLEL214 DS DO 1 2 1 4 E

Curs practic de limba şi literatura engleză:


-interpretare de texte literare (teorie literară D08LLEL215 DS DO 1 4 3 V
aplicată)
-exerciţii şi traduceri gramaticale

Limba modernă 1, 2, 3, 4/ latină 5 D08LLEL216 DS DO 1 2 1 3 E


Literatura modernă1,2,3,4/ latină 5 D08LLEL217 DS DO 1 2 1 3 E
1, 2, 3,
Curs practic de limba şi literatura modernă
4 D08LLEL218 DS DO 1 4 3 V
/ latină 5
Limba latină D08LLEL219 DF DA 1 2 2 V
Introducere în antropologia culturală D08LLEL220 DF DA 2 2 2 V
Practica de specialitate D08LLEL221 DS DO 2 2 3 C
Curs opţional A1 literatură D08LLEL222 DS DA 1 1 1 2 V
Curs opţional A1 literatură D08LLEL223 DS DA 2 1 1 2 V
Educatie fizica D08LLEL224 DC DO 1 2 2 3* A/R

TOTAL 13 6 8 0 30 13 6 8 0 30

DISCIPLINE FACULTATIVE
Limba modernă (franceză/ germană/ italiană/ D08LLEL225 DC DF 0 2 2 V 2 2 V
spaniolă)
Biblioteconomie D08LLEL226 DC DF 1 2 2 2 V
Tehnoredactare computerizată D08LLEL227 DC DF 0 2 2 2 V
Psihologia educației D07LLRL228 DC DF 1 2 2 5 E
Fundamentele pedagogiei. Teoria și metodologia D07LLRL29 DC DF 1 2 2 5 E
curriculumului
TOTAL 2 2 6 0 7 4 4 6 0 16

Anexa 1. Limba şi literatura franceză (an I)


Anexa 2. Limba şi literatura germană (an I)
Anexa 3. Limba şi literatura italiană (an I)
Anexa 4. Limba şi literatura spaniolă (an I)
Anexa 5. Limba şi literatura latină (an I)

* Se acorda peste cele 30 de credite transferabile ale unui semestru, conform H.G. Consiliului Aracis din data de 28.06.2012

RECTOR, DECAN, DIRECTOR DEPARTAMENT,


Prof.univ.dr. Cezar Ionuț SPÎNU Conf.univ.dr. Anamaria PREDA Lect.univ.dr. Sorin CAZACU
1.Tipuri de discipline după categoria formativă:
DF- discipline fundamentale,
DD- discipline de domeniu
DS- discipline de specialitate
DC- discipline complementare

2.Tipuri de discipline după opționalitate:


DO- Discipline obligatorii
DA- Discipline opționale (la alegere)
DF- discipline facultative

27 27

RECTOR, DECAN, DIRECTOR DEPARTAMENT,


Prof.univ.dr. Cezar Ionuț SPÎNU Conf.univ.dr. Anamaria PREDA Lect.univ.dr. Sorin CAZACU
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA APROBAT începând cu
Facultatea de Litere anul universitar 2018-2019
Departamentul: Departamentul de studii anglo-americane şi germane (D08)
Domeniul de ierarhizare: Limbă şi literatură
Programul de studii: Limba şi literatura modernă (A) (Engleză) - O limbă şi literatură modernă (B)/Limba şi literatura latină (LLE)
Durata studiilor : 3 ani Sem. I Sem. II
Forma de învăţământ : IF Nr. sapt./sem. daca ≠ 14

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT – Anul II (2019-2020)

DF
DO
Disciplina Cod DD DA Opt. C1 S1 L1 P1 CT1 FV1 C2 S2 L2 P2 CT2 FV2
DS 0/≥1
DF
DC

DISCIPLINE OBLIGATORII SI OPTIONALE


Literatură universală şi comparată D08LLEL328 DF DO 1 2 1 3 E
Limba engleză (sintaxa propoziţiei) D08LLEL329 DS DO 1 2 1 4 E

Literatura engleză (perioada victoriană) D08LLEL330 DS DO 1 2 1 4 E

Curs practic de limba şi literatura engleză:


-conversaţie şi prezentări orale D08LLEL331 DS DO 1 4 3 V
-interpretare de texte literare (poezia)

Limba modernă 1, 2, 3, 4/ latină 5 D08LLEL332 DS DO 1 2 1 3 E


Literatura modernă1,2,3,4/ latină 5 D08LLEL333 DS DO 1 2 1 3 E
1,
Curs practic de limba şi literatura modernă
2, 3, 4 D08LLEL334 DS DO 1 4 3 V
/ latină 5
Stilistică D08LLEL335 DC DA 1 1 1 2 V
Tehnici de scriere creativă D08LLEL336 DC DA 2 1 1 2 V
Curs opţional A2 limbă D08LLEL337 DS DA 1 1 1 2 V
Curs opţional A2 limbă D08LLEL338 DS DA 2 1 1 2 V
Practică de specialitate D08LLEL339 DS DO 2 2 3 C
Istoria teoriilor lingvistice (sec.XX) D08LLEL440 DF DO 1 2 1 3 E
Limba engleză (sintaxa frazei) D08LLEL441 DS DO 1 2 1 4 E
Literatura engleză (sec.XX) D08LLEL442 DS DO 1 2 1 4 E
Curs practic de limba şi literatura engleză:
-exerciţii şi traduceri gramaticale D08LLEL443 DS DO 1 4 3 V
-interpretare de texte literare (roman)

Elemente de traductologie D08LLEL444 DC DA 1 1 1 2 V


Interdisciplinaritate in traducere D08LLEL445 DC DA 2 1 1 2 V
Limba modernă 1, 2, 3, 4/ latină 5 D08LLEL446 DS DO 1 2 1 3 E
Literatura modernă1,2,3,4/ latină 5 D08LLEL447 DS DO 1 2 1 3 E
1,
Curs practic de limba şi literatura modernă D08LLEL448 DS DO 1 4 3 V
2, 3, 4
/ latină 5
Curs opţional A2 literatură D08LLEL449 DS DA 1 1 1 2 V
Curs opţional A2 literatură D08LLEL450 DS DA 2 1 1 2 V
Practica de specialitate D08LLEL451 DS DO 2 2 3 C
Educaţie fizică D08LLEL452 DC DO 1 2 2 3* A/R

TOTAL 12 7 8 0 30 12 7 8 0 30

DISCIPLINE FACULTATIVE
Limba modernă (franceză/ germană/
italiană/ spaniolă) D08LLEL453 DC DF 0 2 2 V 2 2 V

Limbă şi civilizaţie
bulgară/macedoneană/poloneză D08LLEL454 DC DF 1 2 1 2 V 2 1 2 V

Biblioteconomie D08LLEL455 DC DF 0 2 2 V 2 2 V
Tehnoredactare computerizată D08LLEL456 DC DF 0 2 2 V 2 2 V
Teoria și metodologia instruirii. Teoria și
D08LLEL457 DC DF 1 2 2 5 E
metodologia evaluării.
Didactica specializării A D08LLEL458 DS DF 1 2 2 5 E
TOTAL 4 3 6 0 13 4 3 6 0 13

Anexa 1. Limba şi literatura franceză (an II)


Anexa 2. Limba şi literatura germană (an II)
Anexa 3. Limba şi literatura italiană (an II)
Anexa 4. Limba şi literatura spaniolă (an II)

RECTOR, DECAN, DIRECTOR DEPARTAMENT,


Prof.univ.dr. Cezar Ionuț SPÎNU Conf.univ.dr. Anamaria PREDA Lect.univ.dr. Sorin CAZACU
Anexa 5. Limba şi literatura latină (an II)

* Se acorda peste cele 30 de credite transferabile ale unui semestru, conform H.G. Consiliului Aracis din data de 28.06.2012

RECTOR, DECAN, DIRECTOR DEPARTAMENT,


Prof.univ.dr. Cezar Ionuț SPÎNU Conf.univ.dr. Anamaria PREDA Lect.univ.dr. Sorin CAZACU
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA APROBAT începând cu
Facultatea de Litere anul universitar 2018-2019
Departamentul: Departamentul de studii anglo-americane şi germane (D08)
Domeniul de ierarhizare: Limbă şi literatură
Programul de studii: Limba şi literatura modernă (A) (Engleză) - O limbă şi literatură modernă (B)/Limba şi literatura latină (LLE)
Durata studiilor : 3 ani Sem. I Sem. II
Forma de învăţământ : IF Nr. sapt./sem. daca ≠ 14

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT – Anul III (2020-2021)

DF
DD DO Opt.
Disciplina Cod DA C1 S1 L1 P1 CT1 FV1 C2 S2 L2 P2 CT2 FV2
DS 0/≥1
DC DF

DISCIPLINE OBLIGATORII SI OPTIONALE

Lingvistica comparată a limbilor germanice D08LLEL557 DF DO 1 1 1 2 E

Limba engleză (semantică) D08LLEL558 DS DO 1 2 1 4 E


Literaturi în limba engleză (literatură
D08LLEL559 DS DO 1 2 1 4 E
americană)
Curs practic de limba engleză:
-didactică aplicată D08LLEL560 DS DA 1 2 2 V

Curs opţional A3 limbă D08LLEL561 DC DA 1 1 1 2 V


Curs opţional A3 limbă D08LLEL562 DC DA 2 1 1 2 V
Curs opţional A4 literatură D08LLEL563 DS DA 1 1 1 2 V
Curs opţional A4 literatură D08LLEL564 DS DA 2 1 1 2 V
Limba modernă 1, 2, 3, 4/ latină 5 D08LLEL565 DS DO 1 2 1 4 E
Literatura modernă1,2,3,4/ latină 5 D08LLEL566 DS DO 1 2 1 4 E
Curs practic de limba şi literatura modernă 1, D08LLEL567 DS DO 1 2 2 V
2, 3, 4
/ latină 5
Curs opţional B (limbă) D08LLEL568 DS DA 1 1 1 2 V
Curs opţional B (literatură ) D08LLEL569 DS DA 2 1 1 2 V
Estetică D08LLEL570 DC DA 1 2 2 V
Elemente de cultură media D08LLEL571 DC DA 2 2 2 V
Tipologia textului D08LLEL672 DF DA 1 1 1 2 E
Elemente de mitologie D08LLEL673 DF DA 2 1 1 2 E

Limba engleză (introducere în pragmatică) D08LLEL674 DS DO 1 2 1 2 E

Literatura engleză (Perspective


D08LLEL675 DS DO 1 2 1 2 E
contemporane asupra romanului: rescrierea)

Curs practic de literatura engleză:


-interpretare de texte literare (proză scurtă, D08LLEL676 DS DO 1 2 2 V
dramă)
Curs opţional A3 limbă D08LLEL677 DC DA 1 1 1 2 V
Curs opţional A3 limbă D08LLEL678 DC DA 2 1 1 2 V
Curs opţional A4 literatură D08LLEL679 DS DA 1 1 1 2 V
Curs opţional A4 literatură D08LLEL680 DS DA 2 1 1 2 V
Limba modernă 1, 2, 3, 4/ latină 5 D08LLEL681 DS DO 1 2 1 2 E
Literatura modernă1,2,3,4/ latină 5 D08LLEL682 DS DO 1 2 1 2 E
Curs practic de limba şi literatura modernă 1, D08LLEL683 DS DO 1 2 2 V
2, 3, 4
/ latină 5
Curs opţional B (limbă ) D08LLEL684 DS DA 1 1 1 2 V
Curs opţional B (literatură ) D08LLEL685 DS DA 2 1 1 2 V
Stagiu de elaborare a lucrării de licenţă* D08LLEL686 DF DO 2 4 10 C

Examen de finalizare a studiilor 10

TOTAL 14 8 4 0 30 12 8 4 0 30

DISCIPLINE FACULTATIVE
Limba modernă (franceză/ germană/ D08LLEL687 DC DF 0 2 2 V 2 2 V
italiană/ spaniolă)
Limbă şi civilizaţie D08LLEL688 DC DF 1 2 1 2 V 2 1 2 V
bulgară/macedoneană/poloneză
Biblioteconomie D08LLEL689 DC DF 1 2 2 V 2 2 V
Tehnoredactare computerizată D08LLEL690 DC DF 0 2 2 V 2 2 V
Didactica specializării B D08LLEL691 DS DF 1 2 2 5 E
Practica pedagogică în învățământul
D08LLEL692 DS DF 1 3 3 C
preuniversitar obligatoriu
Managementul clasei de elevi D08LLEL693 DC DF 1 1 1 3 C
Instruire asistată de calculator D08LLEL694 DS DF 1 1 1 2 C

Practica pedagogica în invățământul D08LLEL699 DS DF 1 3 3 C


preuniversitar obligatoriu
TOTAL 5 4 6 3 19 3 2 6 6 15

Anexa 1. Limba şi literatura franceză (an III)


Anexa 2. Limba şi literatura germană (an III)
Anexa 3. Limba şi literatura italiană (an III)
Anexa 4. Limba şi literatura spaniolă (an III)

RECTOR, DECAN, DIRECTOR DEPARTAMENT,


Prof.univ.dr. Cezar Ionuț SPÎNU Conf.univ.dr. Anamaria PREDA Lect.univ.dr. Sorin CAZACU
Anexa 5. Limba şi literatura latină (an III)

* Se face cumulat la sfârşitul semestrului, 2 săptămâni

RECTOR, DECAN, DIRECTOR DEPARTAMENT,


Prof.univ.dr. Cezar Ionuț SPÎNU Conf.univ.dr. Anamaria PREDA Lect.univ.dr. Sorin CAZACU
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA APROBAT începând cu
Facultatea de … anul universitar 2018-2019
Departamentul: ... (DXX)
Domeniul de ierarhizare: …
Programul de studii: ... (XXX)
Durata studiilor : … Sem. I Sem. II
Forma de învăţământ : … Nr. sapt./sem. daca ≠ 14

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT – Anul IV (2021-2022)

DF
DO
DD Opt.
Disciplina Cod DA C1 S1 L1 P1 CT1 FV1 C2 S2 L2 P2 CT2 FV2
DS 0/≥1
DF
DC

DISCIPLINE OBLIGATORII SI OPTIONALE

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DISCIPLINE FACULTATIVE

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RECTOR,Prof.univ.dr. Cezar Ionuț SPÎNU DECAN,Conf.univ.dr. Anamaria PREDA DIRECTOR DEPARTAMENT,


RECAPITULATIV
Nr. ore
VERDICT
Nr. ore practica 140 practica
ARACIS
GENERAL DA
Discipline fundamentale, de domeniu, de specialitate si complementare
26.33 >
Standarde ARACIS %
Discipline Lista coduri Nr. % Se verifica?
minim maxim
D08LLEL101, D08LLEL108, D08LLEL212, D08LLEL219,
■ fundamentale (DF)
D08LLEL328, D08LLEL440, D08LLEL557, D08LLEL686,
336 14.29 10 20 DA
■ de domeniu (DD) 0 0.00 DA
D08LLEL102, D08LLEL103, D08LLEL104, D08LLEL105,
D08LLEL106, D08LLEL107, D08LLEL110, D08LLEL111,
D08LLEL213, D08LLEL214, D08LLEL215, D08LLEL216,
D08LLEL217, D08LLEL218, D08LLEL221, D08LLEL222,
D08LLEL223, D08LLEL329, D08LLEL330, D08LLEL331,
D08LLEL332, D08LLEL333, D08LLEL334, D08LLEL337,
D08LLEL338, D08LLEL339, D08LLEL441, D08LLEL442,
■ de specialitate (DS)
D08LLEL443, D08LLEL446, D08LLEL447, D08LLEL448,
1876 79.76 60 80 DA
D08LLEL449, D08LLEL450, D08LLEL451, , D08LLEL558,
D08LLEL559, D08LLEL560, D08LLEL563, D08LLEL564,
D08LLEL565, D08LLEL566, D08LLEL567, D08LLEL568,
D08LLEL679, D08LLEL680, D08LLEL681, D08LLEL682,
D08LLEL683, D08LLEL684, D08LLEL685, D08LLEL698,
D08LLEL699,
D08LLEL224, D08LLEL226, D07LLRL228, , D07LLRL29,
D08LLEL335, D08LLEL444, D08LLEL452, D08LLEL454,
■ complementare (DC)
D08LLEL561, D08LLEL562, D08LLEL688, D08LLEL689,
140 5.95 5 10 DA
D08LLEL695,
TOTAL (fara F) 2352 100.00 2016 2352 DA
TOTAL (cu F) 3542

Discipline obligatorii, la alegere si facultative


Standarde ARACIS %
Discipline Lista coduri Nr. % Se verifica?
minim maxim
D08LLEL101, D08LLEL102, D08LLEL103, D08LLEL104,
D08LLEL105, D08LLEL106, D08LLEL107, D08LLEL212,
D08LLEL213, D08LLEL214, D08LLEL215, D08LLEL216,
D08LLEL217, D08LLEL218, D08LLEL221, D08LLEL224,
D08LLEL328, D08LLEL329, D08LLEL330, D08LLEL331,
■ obligatorii (DO) D08LLEL332, D08LLEL333, D08LLEL334, D08LLEL339,
D08LLEL440, D08LLEL441, D08LLEL442, D08LLEL443,
1876 79.76 60 80 DA
D08LLEL446, D08LLEL447, D08LLEL448, D08LLEL451,
D08LLEL452, D08LLEL557, D08LLEL558, D08LLEL559,
D08LLEL565, D08LLEL566, D08LLEL567, D08LLEL681,
D08LLEL682, D08LLEL683, D08LLEL686,

D08LLEL108, D08LLEL110, D08LLEL111, D08LLEL219,


D08LLEL222, D08LLEL223, D08LLEL335, D08LLEL337,
D08LLEL338, D08LLEL444, D08LLEL449, D08LLEL450,
■ la alegere (DA)
D08LLEL560, D08LLEL561, D08LLEL562, D08LLEL563,
476 20.24 20 40 DA
D08LLEL564, D08LLEL568, D08LLEL679, D08LLEL680,
D08LLEL684, D08LLEL685,
D08LLEL226, D07LLRL228, D07LLRL230, D07LLRL29,
■ facultative (DF) D08LLEL454, D08LLEL458, D08LLEL688, D08LLEL689,
D08LLEL694, D08LLEL695, D08LLEL699,
1190 50.60 0 100 DA
TOTAL (fara F) 2352 100.00
TOTAL (cu F) 3542
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE LITERE
Departamentul: Departamentul de Studii Anglo-Americane şi Germane (D08)
Domeniul de ierarhizare: Limbă şi literatură
Programul de studii: Limba şi literatura modernă (A) (Engleză) - O limbă şi literatură modernă (B)/Limba şi literatura latină (LLE)
Durata studiilor : 3 ani
Forma de învăţământ : IF

Cursuri opţionale A de limbă şi literatură engleză

Anul I Semestrul I Semestrul II


Curs opţional A1 Timp, aspect, modalitate Studii scoţiene
limbă/literatură
Curs opţional A1 Structuri gramaticale şi lexicale în
Shakespeare
limbă/literatură diacronie

Anul II Semestrul I Semestrul II


Curs opţional A2 Propoziţia simplă din perspectivă Hermeneutică literară. Maeştrii
limbă/literatură sistemico-funcţională anglo-americani
Curs opţional A2 Gramatica contrastivă Eseul victorian
limbă/literatură

Anul III Semestrul I Semestrul II


Curs opţional A3 limbă Comunicare interculturală Discurs publicitar şi traducere
Concepte fundamentale ale
Curs opţional A3 limbă Principii de testare şi evaluare
lingvisticii engleze

Curs opţional A4 literatură Tradiţie şi inovaţie romanescă Proza irlandeza (secolul XX)

Romane autobiografice în literatura


Curs opţional A4 literatură engleză Portretul în literatura engleză

RECTOR, DECAN, DIRECTOR DEPARTAMENT,


Prof.univ.dr. Cezar Ionuț SPÎNU Conf.univ.dr. Anamaria PREDA Lect.univ.dr. Sorin CAZACU
RECTOR, DECAN, DIRECTOR DEPARTAMENT,
Prof.univ.dr. Cezar Ionuț SPÎNU Conf.univ.dr. Anamaria PREDA Lect.univ.dr. Sorin CAZACU

S-ar putea să vă placă și