Sunteți pe pagina 1din 10

Momentul Activitatea Activitatea Metode şi Material Evalua

didactic educatoarei copiilor procedee didactic re

Asigurarea cadrului
adecvat pentru
desfăşurarea optimă ♥ Copiii
a activităţii. Spre intră în sala
1. Organizarea exemplu: de grupă şi
grupei ♥ aerisirea sălii se aşează
de grupă turceşte .
♥ aşezarea
turceşte în semicerc
sau în ∩, u

Se face referire la
2.Reactualizare cunoştiinţele Unul din Conversaţi Încuraj
a cunoştinţelor copiilor pe care deja copii a are
le au, pentru a le execută Explicaţia Laude
putea aprofunda. cerintele Aprecie
cadrului ri
didactic verbale
Se anunţă titlul
3.Anunţarea jocului didactic şi Copii ascultă
temei şi a apoi se explică, în cu atenţie
obiectivelor termeni accesibili poezia
copiilor, obiectivele
propuse pentru
realizare.
Copiii ascultă cu
atenţie şi interes
explicaţiile
educatoarei. Se va
anunta jocul pe care
il vom juca
impreuna.
Se citeşte o
scrisoare primită de
la Zâna Primăverii
“ Dragi copii,
Eu ştiu că vă
pregătiţi să
sărbătoriţi Ziua
Mămicilor şi în
această cutie v-am
adus nişte prăjituri.
Azi va trebui să
ghiciţi ce prăjituri
sunt în cutie, să le
recunoaşteţi după
mărime, formă,
grosime, să le
sortaţi în funcţie de
formă, culoare,
mărime, grosime, să
le comparaţi.”

Se explică regulile
5.Explicarea şi jocului propus de Copii ascult Explicaţia
demonstrarea către cadrul cu atenţie Exerciţiul
regulilor jocului didactic, cu ajutorul regulile
unor termeni simpli, jocului
uşori şi pe înţelesul
fiecărui copil.
Exemplu în cazul
jocului propus:
Ordonaţi pe
scăunelele aşezate
în semicerc copiii se
grupează astfel:
grupa cercurilor şi
grupa pătratelor,
grupa
dreptunghiurilor,
grupa triunghiurilor.
Jocul începe cu
următoarele versuri:
„Prăjiturile colorate
În cutie sunt
aşezate
Şi-aşteaptă să
povestim,
Tot ce despre ele
ştim”.

Explicarea şi
demonstrarea
jocului
Educatoarea
explică copiilor
conţinutul jocului:
un copil numit de la
fiecare grupă vine la
masa unde este
cutia cu piese din
trusa Dienes, caută
o piesă geometrică,
o analizează fără a
o vedea şi-i descrie
atributele de formă,
mărime şi grosime.
Apoi,
piesa(prăjitura) va fi
scoasă din cutie,
descrisă din nou, de
data aceasta i se
specifică şi
culoarea. Ea va fi
aşezată la vederea
tuturor copiilor.
Educatoarea
stimulează
curiozitatea copiilor
prin versurile:
„Cutiuţă colorată,
Hai, arată-ne îndată,
Ce-ai ascuns cu
dibăcie
Căci copii vor să
ştie”.

Laude
La această etapă Rezolvă Observaţea şi
6.Jocul de probă 1,2 copii realizează cerinţele Conversaţi încuraj
o “simulare” a cadrului a ări
jocului, prin didactic
încercarea acestora
de a se juca în urma
explicării regulilor.
Astfel se observă
unde nu s-a înţeles,
sunt neclarităţi şi se
remediază. Jocul de
probă se va executa
în scopul verificării
înţelegerii regulilor
de joc de către toţi
copiii şi a respectării
sarcinilor didactice.

Se va da semnalul
7.Realizarea de începere a
jocului jocului. Dacă
răspund corect, vor Pe grupe
fi aplaudaţi, iar cei
care întâmpină Realizarea
greutăţi vor fi ajutaţi jocului după Aprecie
ri
de colegi sau de regulile Demonstraţi îndividu
a ale şi
educatoare. impuse.
general
Varianta nr. 2 Exerciţiul e
Explicaţia
Formele rămase în
cutie sunt
răsturnate pe covor.
Se va cere copiilor,
să grupeze piesele
după formă. La
semnalul
educatoarei copiii
închid ochii iar
aceasta ia o piesă şi
o alătură altui grup.
Se cere copiilor să
descopere greşeala
făcută folosind
negaţia logică.
De exemplu:
Această piesă nu
este mere, nu este
groasă, nu este
galbenă, nu este
roşie, nici rotund ,
nici pătrat, nici
triunghi.
Se caută obţinerea
performanţei
copilului, astfel se
ridică gradul de
dificultate.
Varianta a III-a
Din cosulet vor
scoate atatea
8.Complicarea obiecte cate batai
jocului din palme vor auzi
(sau altfel de
sunete).

Doi copii (câte


unul de la fiecare
grupă), vor descrie
asemănările şi
deosebirile dintre
cerc şi pătrat.
• Descrierea
asemănărilor dintre
cele două forme
geometrice ( au
aceeaşi culoare şi
mărime);
• Descoperirea Asculta Recompen
9.Aprecieri deosebirilor dintre aprecierile se ( bulină
cele două forme Primesc roşie,ştam
geometrice stimulente pile,etc)
(grosime şi formă).
Ei vor raporta
concluziile, iar
educatoarea le va
nota pe bule la
panou.

Încheierea activităţii
se face prin
aprecieri asupra
desfăşurării

UNIVERSITATEA DE VEST TIMIŞOARA


FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE
DEPARTAMENTUL ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI
SPECIALIZAREA PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI
PREŞCOLAR
PROIECT DE ACTIVITATE

-joc logico-matematic-

STUDENT: SINCU CRISTINA-MIHAELA


ANUL ii

Categoria de activitate: Activităţi matematice


Tema: Numere si numeratie
Mod/ Mijloc de realizare: joc logico- matematic
Tipul de activitate: consolidare
Obiective operaţionale:
- să enumere atributele pieselor geometrice;
- să grupeze piesele după formă, culoare, mărime şi grosime;
- să descopere forma geometrică rătăcită prin negaţie logică;Sarcina
didactica
Numararea obictelor in limitele 1-3, asocierea cantitatii la numar
si invers.
SARCINA DIDACTICĂ: Recunoaşterea numai cu ajutorul simţului
tactil a formei, a mărimii şi a grosimii figurilor geometrice (cerc, pătrat,
triunghi, dreptunghi); deducerea culorii.
ELEMENTE DE JOC: Mânuirea materialului, aplauze, surpriza,
mişcarea.

REGULI DE JOC: Pe rând copiii numiţi vor alege din cutie prin pipăire
o piesă geometrică căreia îi vor preciza atributele (forma, mărime,
grosime). După ce vor fi scoase din cutie câteva piese se va face
denumirea culorii acestora. Ele vor fi grupate după formă, mărime şi
culoare, iar educatoarea va strecura o piesă “intrus”, copiii trebuind să
o descopere folosind negaţia logică: nu este, nici.

STRATEGII DIDACTICE:
a. Metode si procedee: conversaţia,
exerciţiul,demonstraţia,explicaţia, problematizarea, jocul, Bula dublă.
b. Material didactic: Trusa Dienes (48 piese), o cutie, planşa
“Bula dublă”.

EVALUARE:
- Evaluare continuă prin aprecieri;
-Verificare orală, observarea permanentă a comportamentui,
aprecieri stimulative, analiza răspunsurilor şi a produselor activităţii,
corectarea imediată a răspunsurilor.
DURATA: 25-30 minute.
Bibliografie:
1. Conf.univ.dr. Pălăşan T., Lect.univ. dr. Voinea M., Ghid pentru
practică pedagogică, Braşov, 2012
2. Codorean G., Harakai M., Caiet de practică pedagogică
specializarea ştiinţele educaţiei, Editura eurobit, 2010
3. Suport de curs

S-ar putea să vă placă și