Sunteți pe pagina 1din 113

SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU

Scop: asigurarea evaluării, armonizării şi reflectării interdependenţei dintre nivelurile de


performanţă privind siguranţa la foc şi măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor,
stabilite şi necesare.

Denumirea investiţiei:
REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE SI DOTARE DISPENSAR UMAN SI
CENTRU MEDICAL DE PERMANENTA IN COMUNA FALCIU, JUDETUL VASLUI

1. Caracteristicile construcţiei sau amenajarii


(1)1.1. Datele de identificare

A.Denumire:
„REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE SI DOTARE DISPENSAR UMAN SI
CENTRU MEDICAL DE PERMANENTA IN COMUNA FALCIU, JUDETUL VASLUI

Beneficiar: PRIMARIA FALCIU


Adresa: COMUNA FALCIU, JUDETUL VASLUI
Nr. de telefon: 0760244393
Fax: 0235/430361 e-mail: primariafalciu@yahoo.com

B.Profilul de activitate: CLADIRE DE SANATATE

Destinaţia : CLADIRE DE SANATATE

Program de lucru: 08 – 20 pentru public, permanent pentru medici și asistente.

(2)1.2.Destinatia
 Functii principale: Cladire civila (publica); CLADIRE DE SANATATE
 Functii secundare: Nu este cazul;
 Functii conexe: Nu este cazul.

(3) 1.3 Categoria si clasa de importanta


A. Categoriile de importanta:

Categoria de importanta: C conf. HGR 766/97.

B. Clasele de importanta:

III (conform Normativului P100-1/2013).

(4.1.4 Particularităţi specifice construcţiei:

A. Principalele caracteristici ale construcţiei:

a) tipul cladirii:

(i)civila; civila(publica).

b)regimul de inaltime si volumul constructiei; Subsol tehnic+Parter +1 Etaj

Volumul constructiei=4981.68 mc

1
(c)aria construita si desfasurata, cu principalele destinatii ale incaperilor si ale
spatiilor aferente costructiei;

Cladirea cu destinația dispensar are - aria construita Ac = 493.35 mp, aria


desfăşurata Ad = 1015.65 mp si Au = 790.24 mp.
Functional propus:

Indicativ
incapere Denumire incapere Suprafata utila (mp)
SUBSOL
S-01 Subsol tehnic 39,20

Indicativ
incapere Denumire incapere Suprafata utila (mp)
PARTER
P-01 CT 11,66
P-02 Casa scarii 9,80
P-03 Depozit 3,65
P-04 Depozit 1,65
P-05 Hol 16,94
Sala consultatii Centru Medical de
P-06 Permanenta 23,79
Sala tratament Centru Medical de
P-07 Permanenta 17,03
P-08 Hol 28,90
P-09 Sterilizare centrala 18,52
P-10 Grup sanitar 4,61
P-11 G.S. personal 5,55
P-12 G.S. personal 5,55
P-13 Depozit deseuri medicale 12,18
P-14 Casa scarii 15,73
P-15 Depozit materiale curatenie 12,57
P-16 Stationar medical 18,25
P-17 Grup sanitar 5,84
P-18 Grup sanitar 5,84
P-19 Stationar medical 16,29
P-20 Hol 10,89
P-21 Hol 41,59
P-22 Cabinet 17,68
P-23 Cabinet 17,68
P-24 Sala tratament 17,56
P-25 Grup sanitar 4,14
P-26 G.S pacienti 7,43
P-27 Vestiar+G.S. Personal B 8,06
P-28 Vestiar+G.S. Personal F 9,28
P-29 Casa scarii 12,64

Indicativ
incapere Denumire incapere Suprafata utila(1) (mp)
ETAJ
E-01 Casa scarii 7,46
E-02 Sala de mese personal 22,35
E-03 Oficiu personal 13,00

2
E-04 Hol 6,20
E-05 Depozit 2,76
E-06 Camera recreere personal 25,77
E-07 Hol 28,82
Camera odihna asistenti
E-08 (femei) 17,54
E-09 Grup sanitar 5,84
E-10 Grup sanitar 5,84
E-11 Camera odihna asistenti barbati) 18,25
E-12 Casa scarii 12,61
E-13 Birou 12,46
E-14 Camera odihna medici (femei) 18,25
E-15 Grup sanitar 5,84
E-16 Grup sanitar 5,84
E-17 Camera odihna medici barbati) 16,29
E-18 Hol 41,59
E-19 Sterilizare stomatologie 10,96
E-20 Cabinet stomatologie 36,53
E-21 Sala tratamente stomatologie 17,56
E-22 Grup sanitar 4,15
E-23 G.S pacienti 7,43
E-24 Vestiar+G.S. Personal B 8,06
E-25 Vestiar+G.S. Personal F 9,28
E-26 Casa scarii 9,06

Clădirea aferentă grupului electrogen are - aria construita Ac = 23.34 mp, aria
desfăşurata Ad = 23.34 mp si Au = 20.54 mp.

d) Numărul compartimentelor de incendiu şi ariile acestora

Numărul compartimentelor de incendiu – 1.

Pe amplasament se regaseste un compartiment de incendiu format din:


 clădirea dispensar cu aria construita totala de Ac = 493.35 mp si aria desfasurata
Ad = 1015.65 mp;
 clădirea aferentă grupului electrogen cu aria construita Ac = 23.34 mp și aria
desfăşurată Ad = 23.34 mp.

e) Numărul maxim de utilizatori: persoane, animale

Numărul maxim de utilizatori pe fiecare nivel

Indicativ
Denumire incapere Număr persoane
incapere
PARTER
P-01 CT 1
Sala consultatii Centru Medical de
P-06 Permanenta 3
Sala tratament Centru Medical de
P-07 Permanenta 3
P-09 Sterilizare centrala 1
P-13 Depozit deseuri medicale 1
P-15 Depozit materiale curatenie 3

3
P-16 Stationar medical 2
P-19 Stationar medical 2
P-21 Hol 10
P-22 Cabinet 2
P-23 Cabinet 2
P-24 Sala tratament 2
Total parter 32

Indicativ
Denumire incapere Număr persoane
incapere
ETAJ
E-02 Sala de mese personal 0
E-03 Oficiu personal 1
E-06 Camera recreere personal 2
Camera odihna asistenti
E-08 (femei) 0
E-11 Camera odihna asistenti (barbati) 0
E-13 Birou 1
E-14 Camera odihna medici (femei) 0
E-17 Camera odihna medici barbati) 0
E-18 Hol 5
E-19 Sterilizare stomatologie 1
E-20 Cabinet stomatologie 2
E-21 Sala tratamente stomatologie 2
Total etaj 14

Numărul maxim de persoane ce se pot afla in cladire simultan este 46.

f) Prezenţa permanentă a persoanelor, capacitatea de autoevacuare a acestora

Prezenta persoanelor este in timpul programului stabilit – Program de lucru: 08 – 20


pentru public, permanent pentru medici și asistente.

Cladirea nu este prevazuta cu personal de paza.

Persoanele angajate care utilizeaza obiectivul cunosc cladirea si se pot autoevacua in caz de
incendiu.

Persoanele in calitate de vizitatori, utilizatori, etc. care utilizeaza obiectivul nu cunosc


cladirea dar se pot autoevacua in caz de incediu.

Copiii vor fi însoțiti de adulți în caz de evacuare. Persoanele cu dizabilități fizice vor fi
însoțite de adulți în caz de evacure.

g) Capacităţi de depozitare sau de adăpostire

Clădirea nu dispune de încăperi de adăpostire.

Clădirea dispunde de următoarele încăperi cu destinația specifică de depozitare:


Parter:
 P03 – Depozit – 3,65 mp, ușă rezistentă la foc 90 minute;
 P15 – Depozit materiale de curățenie – 12,57 mp, ușă rezistentă la foc 90 minute;
 P13 – Depozit deșeuri medicale – 12,18 mp, ușă rezistentă la foc 90 minute.
Etaj:

4
 E05 – Depozit – 2,76 mp, ușă rezistentă la foc 90 minute.

h) Caracteristicile proceselor tehnologice şi cantităţi de substanţe periculoase,


potrivit clasificării din Legea nr. 59/2016 privind controlul activităţilor ce
reprezintă pericole de accidente majore in care sunt implicate substanţe
periculoase.

In interiorul cladirilor nu sunt procese tehnologice si nici nu sunt utilizate sau depozitate
substante periculoase incadrate astfel potrivit clasificării din Legea nr. 59/2016 privind
controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase.

In conformitate cu prevederile tabel 6.2.19. din Normativul P118/99, materialele si


substantele ce se pot afla depozitate in interiorul cladirii se incadreaza in clasa de
periculozitate P.4.B.

i)Numărul căilor de evacuare si, dupa caz a refugiilor

Este asigurat numarul necesar de cai de evacuare a utilizatorilor corespunzator dispuse,


alcatuite si dimensionate functie de numarul maxim de utilizatori.

Cladirea are asigurat un numar de 3 cai de evacuare care duc în exterior, astfel:
 1 usa simpla de 1.15 x2,10 m, Ue4 acces nr.6, asigura 2 fluxuri de evacuare.
 1 usa 1.20 x 2,70 m, Ue3 acces nr.5, asigura 2 fluxuri de evacuare.
 1 usa 1.50 x 2,10 m, Ue2 acces nr.4, asigura 2 fluxuri de evacuare.

Usa de la accesul 1 (Ue1) cu dimensiunile de 1.60/2.10 ml, asigura evacuarea/accesul


personalului la subsol și la etaj, usa de la accesul 2 (Ue2) cu dimensiunile de 1.50/2.10
ml asigura evacuarea/accesul personalului la centrala termică, usa de la accesul 3 (Ue3)
cu dimensiunile de 1.20/2.70 ml asigura evacuarea/accesul personalului la depozitul de
deseuri medicale, usa de la accesul 4 (Ue4) cu dimensiunile de 1.15/2.10 ml asigura
evacuarea/accesul personalului si publicului la parter și etaj, usa de la accesul 5 (Ue5) cu
dimensiunile de 1.40/2.10 ml asigura evacuarea/accesul personalului la parter și etaj, usa
de la accesul 6 (Ue3) cu dimensiunile de 1.20/2.10 ml asigura evacuarea/accesul
personalului si publicului la parter.

Evacuarea utilizatorilor în exterior se va face prin cele trei usi de la accesele 4, 5 și 6 care
ca marime, forma si amplasament sunt conforme cu prevederile normativului P 118/99.

Evacuarea de la subsol si etaj 1 se face prin casele de scari care duc la parter.
Accesul la etaje se face prin intermediul scarilor interioare. Cladirea dispune de trei case
de scara, din care doar 2 vor fi utilizate pentru evacuare.

Scarile interioare (P29) care duc la etaj au lățime de 1.20 ml și asigură 2 fluxuri de
evacuare, podestul este de 2.60x1.20 ml. Scara este prevazuta cu trepte normale.

Scarile interioare (P02) care duc de la subsol la parter si de la parter la etaj nu vor fi
utilizate în caz de evacure.

Scarile interioare (P14) care duc la etaj au lățime de 1.20 ml și asigură 2 fluxuri de
evacuare, podestul este de 2.50x1.20 ml. Scara este prevazuta cu trepte normale.

Pentru asigurarea circulatiei pe verticala a persoanelor cu dizabilitati locomotorii, cladirea va


fi dotata cu un ASCENSOR executat in exterior. Ascensorul va asigura si accesul
persoanelor cu dizabilități. Dimensiunile ascensorului sunt 1,60x 1,75 ml,
dimeniunea usii de evacuare este de 0.90x2.10 ml.

5
Ușile de evacuare în exterior la nivelul parterului au dimensiunile care asigura
trecerea numărului total de persoane de la etaj și parter.

Cladirea cu destinatia de unitate medico-sociala are prevăzute căi pentru evacuare din
încăperi după cum urmează:
 25 uși interioare de 0.90x2.10 ml;
 1 uși interioare de 0.90x2.00 ml;
 4 uși interioare de 0.90x2.15 ml;
 12 uși interioare de 0.80x2.10 ml;
 4 uși interioare de 0.70x2.10 ml;
 2 uși interioare de 0.80x2.15 ml;
 4 uși interioare de 1.00x2.10 ml;
 2 uși interioare de 1.00x2.20 ml;
 4 uși interioare de 1.20x2.10 ml.

Holul de circulatie de la parter (P08) are lungimea de 16.00 ml, latimea de 2,15 ml si
înălțimea de 2,95 ml.

Holul de circulatie de la parter (P05) are lungimea de 9.10 ml, latimea de minim 1,85 ml si
înălțimea de 2,95 ml.

Holul de circulatie de la parter (P20) are lungimea de 4.85 ml, latimea de 2,31 ml si
înălțimea de 2,95 ml.

Holul de circulatie de la parter (P21) are forma de litera L pe o latură are lungimea de 11.70
ml, latimea de 2,20 ml si înălțimea de 2,95 ml, iar pe cealaltă latură are lungimea de 9.65
ml, latimea de 2,05 ml si înălțimea de 2,95 ml.

Holul de circulatie de la parter (P21) are forma de litera L pe o latură are lungimea de 11.70
ml, latimea de 2,20 ml si înălțimea de 2,95 ml, iar pe cealaltă latură are lungimea de 9.65
ml, latimea de minim 1,90 ml si înălțimea de 2,95 ml.

Holul de circulație la parter aferent liftului are lungimea de 2.85 ml, latimea de 1,60 ml si
înălțimea de 2,95 ml.

Holul de circulatie de la parter (E07) are lungimea de 16.00 ml, latimea de 2,15 ml si
înălțimea de 2,95 ml.

Holul de circulatie de la etaj (E18) are forma de litera L pe o latură are lungimea de 11.54
ml, latimea de 2,20 ml si înălțimea de 2,95 ml, iar pe cealaltă latură are lungimea de 9.65
ml, latimea de minim 1,90 ml si înălțimea de 2,95 ml.

Holul de circulație la etaj aferent liftului are lungimea de 2.85 ml, latimea de 1,60 ml si
înălțimea de 2,95 ml.

Clădirea nu dispunde de refugii.

B. Precizări privind instalaţiile utilitare aferente clădirii sau amenajării de


încălzire, ventilare, climatizare, electrice, gaze, automatizare etc.

6
INSTALATII TERMICE
Proiectul cuprinde următoarele categorii de instalații termice:
Instalațiile de încălzire cu corpuri statice;
Instalații de preparare apă caldă menajera;
 Datele termice generale ale obiectivului sunt:
Puterea instalată pe cazanul cu gazeificare, cu funcționare pe combustibil solid este:
Q=150,0 kW
-Temperaturi interioare: ti = 10°C÷24°C;
-Temperatura exterioară de calcul: te = -18°C;

La alegerea soluțiilor tehnice s-a urmărit obținerea unui consum minim de materiale și a
unui consum propriu tehnologic minim.

Determinarea necesarului de căldură pentru încălzire


Sarcina termică interioara pentru încălzire s-a determinat conform SR 1907/97, obiectivul
fiind amplasat în comuna Fălciu, județul Vaslui, pentru temperatura exterioara de calcul de -
18°C (zona climatica III).
In scopul asigurări condițiilor de confort termic s-a efectuat un calcul al necesarului pentru
satisfacerea temperaturilor interioare conform SR 1907/2-97.
Asigurarea necesarului pentru încălzire va fi realizat local cu ajutorul radiatoarelor din
aluminiu.

Sistemul de încălzire
Se va utiliza drept agent termic apă caldă cu temperatura maximă de 90°C.
Agentul termic își mărește potențialul termic, preluând o parte din energia termică cedată
de către agentul primar, iar printr-o rețea închisă de conducte transferă energia termică
acumulată, spațiului ce urmează a fi încălzit, utilizând suprafețe de încălzire.
Conform normativului pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalațiilor de încălzire
centrală (revizuire şi comasare normativele I 13-2002 şi I13/1-2002)", indicativ I 13-2015,
art.7.30, centralele termice funcționând cu cărbune şi combustibili organici de origine
vegetală se amplasează, de regulă în afara zonelor de locuit, ținând seama de dificultățile
create de transportul combustibilului, zgurii şi cenușii, precum şi de pericolul de poluare. Fac
excepție centralele termice folosind combustibili din categoria celor menționați, echipate cu
cazane având capacitatea sub 70 kW, pentru care condițiile de amplasare sunt aceleași ca şi
pentru cele folosind combustibil lichid sau gazos.

Conform normativului pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalațiilor de încălzire


centrală (revizuire şi comasare normativele I 13-2002 şi I13/1-2002)", indicativ I 13-2015,
art.7.42, camera centralei termice nu este amplasată în nici una din situațiile prezentate
mai sus.

Alimentarea cu energie termică a clădirii, se va realiza prin intermediul a două cazane


cu gazeificare cu funcționare pe combustibil solid având putere termică de Q = 75,0
kW fiecare și o putere totală instalată de 150,0 kW , care va prepara apă caldă menajeră în
mod instantaneu, în regimul ”prioritar apă caldă”.

Conform normativului pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalațiilor de încălzire


centrală (revizuire şi comasare normativele I 13-2002 şi I13/1-2002)", indicativ I 13-2015,
art.7.213, în centralele termice cu combustibil solid, în sala cazanelor se prevăd hidranți
interiori de incendiu, dacă aceasta este amplasată într-o construcție echipată cu asemenea
instalații, sau stingătoare având performanța de stingere 21A şi 113B, amplasate câte unul
la fiecare 100 mp suprafață de pardoseală.

7
Conform articolului 7.213 mai sus menționat, se va prevedea un stingător având
performanța de stingere 21A şi 113B.

Alegerea schemei de distribuție s-a făcut astfel încât să se asigure:


- alimentarea corpurilor de încălzire
- funcționarea concomitentă a acestora dar și posibilitatea funcționarii parțiale a
instalației
- stabilitatea hidraulica a instalației, la variații de debit
- posibilitatea reglării instalației la schimbarea condițiilor nominale

Alimentarea corpurilor de încălzire, se face de la cazanele cu gazeificare, cu funcționare pe


combustibil solid, prin rețele de distribuție către distribuitorul/colectorul amplasat în camera
tehnică a clădirii.

Corpuri de încălzire

Numărul și mărimea corpurilor de încălzire a fost ales pentru fiecare încăpere astfel încât să
satisfacă necesarul de încălzire determinat pentru fiecare încăpere pentru asigurarea
temperaturilor interioare.

Pentru asigurarea necesarului termic aferent fiecărei încăperi s-a optat pentru utilizarea de
corpuri statice, radiatoare de tip panou din oțel, cu înălțimea de 600 mm și cu lungimi
conform listei de radiatoare.
Racordarea corpurilor la instalație se face astfel încât circulația agentului termic să se facă
de sus în jos și în diagonală. Montarea corpurilor de încălzire, se face cu ajutorul consolelor
speciale (prevăzute de furnizorul de echipamente).

Conductele de distribuție se vor monta cu pantă de minim 2‰ spre punctele de golire


pentru asigurarea golirii și aerisirii instalației.
Poziționarea corpurilor de încălzire în cadrul încăperilor, se va face pe cât posibil în dreptul
spațiilor vitrate, iar racordarea acestora la distribuitor/colector se face cu țevi din cupru,
montate în șapă și protejate cu tub elastomer.

Poziționarea corpurilor de încălzire din toate încăperile clădirii, se va face în dreptul spațiilor
vitrate și vor fi prevăzute cu grilaje de protecție pentru evitarea accidentelor.

Distribuțiile de alimentare cu agent termic (tur-retur), vor fi din țevi din cupru pentru
instalații termice, montate în șapă și protejate cu tub elastomer.
Fiecare radiator este prevăzut cu ventile de reglaj, ventile de aerisire, robinet de golire și
robinet cu cap termostatat.
Instalația va fi dotată cu robinete cu dop și port furtun pentru golirea instalației. Pentru
reglarea locală a temperaturii se propune montarea de robinete cu cap termostat la fiecare
radiator.

Dezaerarea instalației se face local prin intermediul dezertoarelor manuale Dn1/2” montate
pe radiatoare.

Dimensionarea și amplasarea conductelor


Alegerea diametrelor conductelor de distribuție, s-a efectuat în funcție de debitele de
căldură.
Q aferente fiecărui tronson și de vitezele de circulație v ale apei (recomandat intre 0.2 –
0,65 m/s) conform nomogramelor de dimensionare aferente țevilor din cupru.

În clădire distribuția agentului termic va fi tip ramificat, pe două ramuri.

8
Distribuția se va realiza din conducte montate îngropate in șapă și protejate în tub
elastomer.
Conductele de distribuție a agentului termic vor fi din țeavă de țevi din cupru cu diametre de
la 15 la 42 mm.

Trecerea conductelor (tur – retur) prin pereți se va face prin intermediul manșoanelor de
protecție din țeavă metalică.

Golirea instalației se face, la sifonul de pardoseală din băi, prin intermediul robinetelor de
golire cu dop și portfurtun Dn20.

Energia termică pentru încălzire se va obține cu ajutorul cazanelor cu gazeificare cu


funcționare pe combustibil solid având putere termică de Q = 75,0 kW fiecare și o putere
totală instalată de 150,0 kW , care va prepara apă caldă menajeră în mod instantaneu, în
regimul ”prioritar apă caldă”.

Camera centralei termice are un volum de 39,40 m3 (suprafața de 11,66 mp și înălțimea de


2,95m)s, conform P118/1-1999 articolul 80, golul pentru decomprimare în caz de explozie
trebuie să fie de 1,97 mp (o arie minima de 0,05 mp pentru fiecare 1 mc).

Camera centralei termice este prevăzută cu un geam având o suprafață totală de


2,34 mp șio ușă cu geam având o suprafață vitrată de 0,24 mp, plus o grilă de
ventilație. Suprafața totală fiind de 4,67 mp se asigură golul necesar
decomprimării în caz de explozie.

Camera centralei termice va fi echipată cu o grilă de admisei aer de combustie și grilă de


ventilare.

Grila de admisie aer proaspăt va fi amplasată în ușa de acces, în partea inferioară a


acesteia, la o cotă de 0,20 m față de pardoseala camerei centralei termice. Grila de admisie
aer de combustie va avea o înălțime de 600 mm și o lățime de 400mm.

Grila de ventilare va fi amplasată în ușa de acces, în partea superioară a acesteia, la o cotă


de 0,35 m sub cota finită tavanului camerei centralei termice. Grila de ventilare aer de
combustie va avea o înălțime de 600 mm și o lățime de 400 mm.

Coșul de fum inox dublu izolat, complet echipat având caracteristicile: Dn = 250 mm,
H=11,0 m are următoarele elemente componente din Oțel-Inox:

PANOU SOLAR
PACHETUL CONŢINE:
1. Colector solar cu 22 tuburi vidate heat-pipe 1800A-22
2. Set suporți din inox pentru colector solar cu 22 de tuburi pentru acoperiș inclinat din
tabla
3. Automatizare solara echipata cu 3 senzori de temperatura
4. Grup de pompare izolat termic cu pompa electronica cu termometru, debitmetru,
manometru
5. Vas expansiune solar 18 litri
6. Suport pentru vasul de expansiune solar cu filet 3/4"
7. Niplu 3/4" cu suprafața de așezare a garniturii mărita
8. Set racord de legătura grup de pompare - vas expansiune
9. Aerisitor solar automat 180 gr.C
10. Antigel solar 20 litri

Pachetul conţine toate elementele necesare montajului, mai puțin traseul de țeava din inox

9
flexibil cu izolație si fitingurile aferente, care fac conexiunea intre colectorul solar, grupul de
pompare si boilerul bivalent.
Centrala termică asigură necesarul de încălzire și de apă caldă menajeră astfel:

Scăderea temperaturii exterioare sub temperatura prescrisa, este sesizată de regulatorul


electronic, cu ajutorul senzorului de temperatură exterior. Regulatorul automat va comanda
pornirea pompelor de circulație a agentului termic (P1, PR, P a.c.m., P2, P3). După
creșterea temperaturii de ambient la o valoarea mai mare, cu 4-5ºC, decât temperatura
prescrisă, regulatorul automat comandă robineții cu trei căi. Agentul termic fiind recirculat
până la scăderea temperaturii de ambient, moment în care regulatorul automat va comuta
robinetul cu trei căi.

Pompa de circulație a agentului termic pentru prepararea apei calde de consum va fi


comandată de sonda de temperatură imersată în mantaua boilerului, ce asigură prin
intermediul regulatorului automat, limitarea temperaturii apei calde de consum, la valoarea
prescrisă.
Punerea în funcțiune a cazanului și alimentarea acestuia cu combustibil se va face manual.
În scopul asigurării condițiilor optime de confort termic se realizează o instalație de încălzire
dimensionată pentru a asigura temperatura interioară conform SR 1907/2 97.
Toate lucrările ce se execută la instalațiile interioare construcțiilor, vor corespunde din punct
de vedere al calității celor prevăzute prin Legea nr. 10 a calității în construcții, în scopul
satisfacerii exigențelor de calitate pentru care au fost proiectate.

După terminarea lucrărilor de instalații, acestea vor fi supuse tuturor verificărilor și probelor
specifice înainte de punerea în funcțiune.

Instalația de panouri solare


Imobilul este prevăzut cu un panou solar cu 22 tuburi vidate pentru producere apă caldă
menajeră, amplasat pe acoperișul tip șarpantă și orientat corespunzător unui aport solar cât
mai îndelungat pe parcursul întregii zile. Transferul căldurii de la panourile solare la apa
rece ce se vrea încălzită se realizează prin intermediul unui boiler, acesta fiind echipat cu
două serpentine, mai exact prin transferul de căldură dintre antigelul din bucla solara
presurizată și apa din boiler, prin serpentina acestuia.

Bucla solară va fi prevăzută cu supapă de siguranță adecvată temperaturilor din aceasta


pentru a permite evacuarea antigelului în cazul creșterii presiunii peste 6 bar. Se vor mai
prevedea senzori de protecţie pentru supratemperatură. Pentru siguranță în exploatare la
creșterea presiunii și crearea unei rezerve de antigel de completare, se va monta în camera
tehnică și un vas de expansiune închis V = 18 l, cu membrană interschimbabilă, cu
presiunea de 2,5 bar. Se va monta un grup de Pompare pentru transportul agentului termic
din panourile solare in boiler. Conductele din bucla solară vor fi din cupru moale 18x1 cu
izolație solară.
Sistem de răcire si protecţie împotriva supraîncălzirii instalațiilor solare termice Radiator
hidraulic cu ventilator și termostat de imersie 0 - 90 gr.C

Sistemul de răcire si protecţie pentru panouri solare termice este format dintr-un radiator
hidraulic de răcire cu ventilator și un termostat de imersie care se montează pe boiler/
buffer.
Termostatul de imersie pornește si oprește ventilatorul in funcție de temperatura din
boilerul solar.

Radiatorul cu ventilator și termostat de imersie are rolul de a proteja supraîncălzirea


instalațiilor termice cu panouri solare. Acest sistem de răcire si protecţie ajuta prin disiparea
energiei termice acumulata de la soare in atmosfera si tine temperatura instalației solare
sub temperatura setata. Temperatura la care radiatorul cu ventilator si termostat va intra in

10
sarcina fără ca instalatia solara sa intre in stagnare va fi afișata de automatizarea solara.

In cazul unei avarii, instalația de panouri solare va fi prevăzută și cu un rezervor pentru


antigelul solar cu capacitatea de 60 litri. Pentru umplerea instalației aferentă panoului solar,
se va prevedea și o pompă de umplere.

INSTALATII SANITARE

Alimentarea cu apă proiectată se va realiza printr – un branșament de la rețeaua


de apă existentă, printr-o conductă proiectată din PEID PE100 PN10 SDR 17,
având diametrul de 40 mm. Cu ajutorul acestei conducte din PEID PE100 PN10 SDR 17,
având diametrul de 40 mm se vor alimenta echipamentele din camera centralei precum și
obiectele sanitare aferente dispensarului Fălciu, comuna Fălciu”, județul Vaslui.

Alimentarea hidranților interiori, cu apă, proiectată se va realiza printr – un branșament de


la rețeaua de apă existentă, printr-o conductă proiectată din PEID PE100 PN10 SDR 17,
având diametrul de 63 mm.

În imediata apropiere a racordului în căminul de apometru propus, se vor prevedea un


contoar apă rece cu Dn=32mm, fiind prevăzut pentru înregistrarea consumului de apă
provenit de la obiectele sanitare și un contoar apă rece cu Dn=50mm, fiind prevăzut pentru
înregistrarea consumului de apă provenit de la hidranții interiori.

Pozarea conductelor din PEID se va face direct în șanț, la o adâncime medie de 1,2 m, pe un
strat de nisip de 15 cm și înglobată lateral și deasupra 30 cm.

La schimbările de direcție în plan orizontal, pentru preluarea eforturilor rezultate din forțele
de presiune hidraulică, se vor prevedea masive de ancoraj.

Rețeaua de canalizare
Apele uzate menajere inclusiv materia grosieră provenite de la obiectele sanitare, se vor
deversa în rețeaua de canalizare existentă.

Instalații sanitare – apă rece, apă caldă

Instalațiile interioare de apă rece și caldă vor deservi grupurilor sanitare, ale clădirii.

Grupurile sanitare, vor fi echipate cu:


 lavoare din inox sanitar cu senzor (pentru a economisi consumul de apă), montat
pe console;
 lavoare din inox sanitar cu senzor (pentru a economisi consumul de apă), montat
pe console;
pentru persoane cu dizabilități;
 vas wc din porțelan sanitar tip duo bloc, cu rezervor de spălare din porțelan montat
pe vas;
 vas wc din porțelan sanitar tip duo bloc, cu rezervor de spălare din porțelan montat
pe vas pentru persoane cu dizabilități;
 spălător din inox;
 căzi de duș din porțelan;
 sifon de pardoseală din polipropilenă Dn 50 mm.

Grupurile sanitare vor fi utilate cu accesorii precum: port prosop, etajeră, port hârtie,
săpunieră și oglindă sanitară.

11
Instalațiile de alimentare cu apă rece și caldă de consum de tip ramificat, se vor executa cu
țevi din polipropilenă tip random (PP – R), montate îngropat în șapă, protejate în tub
elastomer. Echiparea grupurilor sanitare și a bucătăriilor, se va realiza cu obiecte sanitare
din porțelan sanitar și inox sanitar, iar dotarea acestora se va face cu:
 baterie amestecătoare mono comandă stative din inox cu senzor pentru lavoare;
 baterie amestecătoare mono comandă stative din inox cu senzor pentru căzi de
duș;
 baterie amestecătoare mono comandă stative din inox pentru spălător;
 robinete cu închidere din inox pentru vasele de closet;
 robinete de reținere cu ventil și mufe;
 sifon și ventil canalizare;
 sifon de pardoseala cu grătar din inox;

Debitele de apă sunt după cum urmează:


Tabel nr.1
Debite caracteristice ale necesarului de apă
Qmed zi Qmax zi Qorar max
(mc/zi) (l/s) (mc/zi) (l/s) (mc/h) (l/s)
0,68 0,008 0,84 0,01 0,07 0,02

Apa caldă de consum se va prepara cu ajutorul unui boiler cu două serpentine având debit
ACM [l/h]: 570 + 760 (80/10/45 °C) și o putere termică boiler [kW]: 24 + 32 (80/10/45
°C). Boilerul va avea un volum V = 200 litri.

Alimentarea cu energie termică a clădirii, se va realiza prin intermediul a două cazane cu


gazeificare cu funcționare pe combustibil solid având putere termică de Q = 75,0 kW
fiecare și o putere totală instalată de 150,0 kW , care va prepara apă caldă menajeră în
mod instantaneu, în regimul ”prioritar apă caldă”.

În clădire distribuția apei reci și calde, va fi de tip inferior la nivelul demisol. Distribuția se
va realiza din conducte montate îngropate in șapă.
Conductele de distribuție a agentului termic vor fi din țeavă de PPR cu diametre de la 20 la
40 mm.

Trecerea conductelor (tur – retur) prin pereți se va face prin intermediul manșoanelor de
protecție din țeavă metalică.

Golirea instalației se face, la sifonul de pardoseală din băi și din camera centralei, prin
intermediul robinetelor de golire cu dop și portfurtun Dn20.

Instalații sanitare – canalizare menajeră

Apele uzate menajere vor fi colectate prin intermediul coloanelor și conductelor orizontale și
dirijate spre căminele de canalizare exterioară propuse.

Apele uzate menajere inclusiv materia grosieră provenite de la obiectele sanitare, se vor
deversa în canalizarea existentă din incinta obiectivului. Canalizarea interioară proiectată
este prevăzută a se realiza din țeavă de polipropilenă, iar cea exterioară din PVC-KG.

Pentru o bună evacuare a debitelor uzate menajere, se va acorda o atenție deosebită


pantelor conductelor de scurgere și a colectoarelor orizontale, care vor fi funcție de
diametrele conductelor conform STAS 1795-87 și a planșelor de instalații sanitare.

12
Apele uzate convențional curate de pe pardoseală (grupuri sanitare) sunt preluate cu
ajutorul sifoanelor de pardoseală și evacuate apoi către rețeaua exterioară de canalizare
menajeră.

Pentru intervenții în caz de colmatare a conductelor, în imediata apropiere a vaselor closet,


s-au prevăzut piese de curățire și ventile automate de aerisire.

Instalații sanitare – canalizare pluvială


Apele pluviale colectate de pe acoperișul tip șarpantă, vor fi dirijate prin intermediul
jgheaburilor către burlanele de pe laturile clădirii, spre spațiul verde.

Instalații pentru stingerea incendiilor – hidranți interiori si exteriori


In conformitate cu ORDIN nr. 6026 din 25 octombrie 2018 pentru modificarea şi
completarea reglementării tehnice "Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor,
Partea a II-a - Instalații de stingere", indicativ P 118/2-2013, aprobată prin Ordinul
viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administrației publice, nr. 2.463/2013,
Art.1 punctul 4.1(1) litera g) clădiri de sănătate/pentru supravegherea, îngrijirea ori
cazarea/adăpostirea copiilor preșcolari, a bătrânilor, persoanelor cu dizabilități
sau lipsite de adăpost, dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiții:
(i)au capacitatea maximă simultană mai mare de 50 de persoane;
(ii)au volumul mai mare de 2000 m3;
obiectivul VA FI prevăzut cu instalații de stingere a incendiului cu hidranți interiori,
deoarece numărul de persoane este mai mic de 50, clădirea are un nivel subteran și două
niveluri supraterane, iar volumul de 4981,68 m².

In conformitate cu ORDIN nr. 6026 din 25 octombrie 2018 pentru modificarea şi


completarea reglementării tehnice "Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor,
Partea a II-a - Instalații de stingere", indicativ P 118/2-2013, aprobată prin Ordinul
viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administrației publice, nr. 2.463/2013,
Art.1 punctul 6.1 (4), litera e) clădiri de sănătate/pentru supravegherea, îngrijirea ori
cazarea/adăpostirea copiilor preșcolari, persoanelor în vârstă, persoanelor cu dizabilități sau
lipsite de adăpost dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiții:
(i)au capacitatea maximă simultană mai mare de 100 de persoane;
(ii)au peste 2 (două) niveluri şi aria construită mai mare de 600 m2;
obiectivul NU VA FI prevăzut cu instalații de stingere a incendiului cu hidranți exteriori,
deoarece numărul de persoane este mai mic de 50, clădirea are un nivel subteran și două
nivele supraterane, iar aria construita este de 493.35 m².

INSTALAȚII PENTRU STINGEREA INCENDIILOR – GOSPODĂRIA DE APĂ

In conformitate cu ORDIN nr. 6026 din 25 octombrie 2018 pentru modificarea şi


completarea reglementării tehnice "Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor,
Partea a II-a - Instalații de stingere", indicativ P 118/2-2013, aprobată prin Ordinul
viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administrației publice, nr.
2.463/2013, Art.1 punctul 4.1 (1), litera g), obiectivul va fi prevăzut cu instalații
de stingere a incendiului cu hidranți interiori.

Grupul de pompare incendiu funcționează în sistem hidrofor, menținând astfel sub


presiune constantă, apa din instalația de stingere incendii.

Gospodăria de apă pentru incendiu, va fi alcătuita din:


- grup de pompare pentru incendiu este compus din 2 pompe verticale (1A+1P). Pompa
activă având Q=3,0 l/s, H=60mCA, iar pompa pilot având Q=0,9 l/s, H=70mCA, de înaltă
presiune, normal aspirante, cu rotoarele, difuzoarele și toate pârțile în contact cu fluidul
vehiculat din oțel inoxidabil, etanșare mecanică bidirecțională. Fiecare pompă este

13
prevăzută cu robinet sferic cu motor pe aspirație și pe refulare și clapetă de reținere pe
refulare.
- rezerva intangibilă de incendiu, este păstrată într-un rezervor de incendiu subteran
prefabricat din PAFS, având capacitatea de 2 mc, și va avea semnalizare acustică și
optică pentru monitorizarea nivelului apei. Atunci când se montează mai multe
rezervoare unul lângă altul, între ele trebuie să existe un spațiu de 600 mm minim. În acest
mod se va putea asigura o bună acoperire şi compactare în jurul rezervoarelor și va ușura
montarea chingilor de ancorare după caz.

Calculul de dimensionare a rezervei de apă de stins incendiu s-a realizat pentru situația cea
mai defavorabilă, la debitul şi durata de funcționare cea mai mare. Rezervorul va fi
prefabricat.

Stația de pompare va fi în incinta camerei vanelor construită lângă rezervorul de


apă.

Căminul de pompare PSI va fi din beton armat cu dimensiunile de 3m x 3m. Încăperea


stației de pompare este separată, îngropată, prevăzută cu acces din exterior și
aerisiri.

Pentru a se permite amplasarea robinetului cu plutitor, rezervorul de incendiu va fi proiectat


astfel încât să rămână deasupra nivelului maxim al apei un spațiu de 50cm, spațiu care este
destinat şi pentru valul seismic.

Rezervorul va fi alimentat din branșamentul de la rețeaua stradală existentă


proiectată prin intermediul unui robinet cu plutitor Dn 63mm amplasat pe o
conductă Dn 63mm. Rezervorul este prevăzut cu preaplin.

Grupul de pompare hidranți trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute din ”Normativ


privinde securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a II-a. Instalații de stingere”,
indicativ P 118/2-2013.

Conform P118 2/2013, art.13.3 (2) în cazurile în care este obligatorie și nu se poate asigura
a doua sursă de energie electrică (de rezervă), se montează pompe fixe cu motor cu ardere
internă, cu pornire automată. În acest proiect s-a prevăzut un grup electrogen ca a
doua sursă de energie electrică, pentru a nu se mai monta o pompă de rezervă.

Conform P118 2/2013, art.13.4 pompele de incendiu sunt acționate automat și/sau manual.
În cazul de față pompele fiind acționate automat, s-a prevăzut în mod obligatoriu și o
comandă cu acționare manuală.

Conform P118 2/2013, art.13.5 oprirea pompelor, în toate cazurile se face manual, din
stația de pompare.

Conform P118 2/2013, art.13.8 (1) pornirea pompelor de incendiu se realizează, conform
instrucțiunilor de funcționare a instalației, în unul din următoarele moduri:
a) manual, din stația de pompare, sau de la distanță, prin acționarea butoanelor de pornire
amplasate în acest scop lângă fiecare hidrant interior de incendiu - în cazul pompelor de
incendiu prevăzute să lucreze independent de presiunea din hidrofor;
c) automat, la scăderea presiunii din rețea.

Conform P118 2/2013, art.13.9 oprirea pompelor la terminarea incendiului se face manual
din stația de pompare.

14
Pentru acționarea pompelor de incendiu, care lucrează independent de presiunea din
rezervorul tampon închis, se prevăd butoane de pornire din casa pompelor și de la fiecare
hidrant, iar oprirea se face din stațiile de pompare prin acționare manuală, la terminarea
incendiului.

Conform P118 2/2013, art.13.10 se admite oprirea automată a pompelor numai în cazul
lipsei de apă.

Conform P118 2/2013, art.13.14 (1) pompele de incendiu se montează astfel încât nivelul
rezervei de apă pentru incendiu să fie mai sus decât partea superioară a corpului pompei
(pompă înecată). Conductele de legătură între pompe și rezervor nu se montează deasupra
nivelului rezervei de apă pentru incendiu.

Conform P118 2/2013, art.13.15 pentru încercarea periodică a pompelor de incendiu se


recomandă asigurarea posibilității întoarcerii apei în rezervor.

Conform P118 2/2013, art.13.18 este indicat ca fiecare pompă pentru stins incendiul să aibă
conductă proprie de aspirație din rezervorul de apă.

Conform P118 2/2013, art.13.22 stația de pompare pentru apă de incendiu este instalată
într-o clădiri independentă.

Conform P118 2/2013, art. 13.24 clădirile independente ale stațiilor de pompare trebuie să
asigure cerințele nivelurilor de stabilitate la incendiu I sau II, iar în cazul când există numai
o pompă de incendiu, ele trebuie să asigure nivelul de stabilitate la incendiu III. Nu se admit
construcții cu structuri metalice neprotejate sau protejate parțial.

Grupul de pompare are în dotare:


 pe partea hidraulică: tubulatură de aspirație şi refulare, robineți şi supape de sens,
manometru;
 pe partea electrică: tablou electro – electronic (comandat pentru funcționare anti-
incendiu):
 regulator electronic pentru test săptămânal, sistem de alarmă sonor şi luminos,
comandă la distanță;
 pornirea, în caz de incendiu a grupului de pompare, se face cu butoanele de incendiu
amplasate în clădire pe fiecare nivel (”Normativ privind securitatea la incendiu a
construcțiilor, Partea a II-a . Instalații de stingere”, indicativ P 118/2-2013), care vor
transmite comanda prin intermediul centralei de incendiu, grupului de pompare și
electrovanei de secționare a sistemului aer-apă.

Funcționalitățile stației de pompare (conform P 118/2-2013 art.14 ) sunt:


 alimentarea separată a instalațiilor de incendiu;
 evacuarea la rețeaua de canalizare a apei din rezervor;
 distribuția apei potabile de la branșament spre bateria de robineți cu flotor cât şi
spre
 distribuitorul de apă pentru incendiu;
 evacuarea liberă în canalizare a apelor accidentale provenite din preaplinul
rezervorului în căminul de canalizare care va avea clapetă anti – retur.

Pentru menținerea unei temperaturi de min. 6grd C, camera vanelor se va monta sub limita
de îngheț a apei.

Pompele de incendiu sunt acționate automat şi/sau manual. În cazul în care se


optează pentru pompe automate, ele se vor prevedea obligatoriu și cu acționare manuală.

15
Pompele de incendiu se prevăd şi cu dispozitive (butoane marcate corespunzător) care să
permită acționarea manuală, cel mai târziu în 5 minute de la darea semnalului de alarmă în
caz de incendiu. Oprirea pompei se face manual, din stația de pompare.

Pompele de incendiu sunt acționate manual de la butonul de actionare manuala amplasat in


camera statiei de pompare si automat in cazul scaderii presiunii din retea.

Grupul de pompare va fi dotat cu un grup electrogen pentru situația în care nu


există tensiune în rețeaua electrică.

Caracteristicile electroenergetice ale grupului electrogen ce alimentează tabloul


TEG sunt următoarele:
 Putere grup electrogen Pn = 125,00 kVA;
 Tensiunea de utilizare Un = 1 x 230 V.c.a./3 x 400 V.c.a.;
 Frecventa Fu = 50 ± 0,2 Hz;
 Pornire automată;
 Insonorizat;
 Grad de protecție IP 65;
 Factor de putere cos φ = 0,8;
 Tablou de automatizare A.A.R.;
 Alarme funcționare;
 Rezervor 190L;
 Timp de pornire 15s;
 Buton de oprire de urgență.

INSTALAȚII PENTRU STINGEREA INCENDIILOR – HIDRANȚI INTERIORI

Distribuția apei necesare stingerii incendiilor se va realiza prin conducte din PEID 100,
PN10, SDR 17, Dn 63mm, pentru hidranții interiori.
La pozarea conductelor exterioare se vor respecta prevederile SR 4163-95 - Rețele de
distribuție.

Alimentarea cu apă se va face de la stația de pompare apă pentru stins incendiu prin
rețeaua de conducte, dimensionate pentru debitul de calcul și presiunea necesară
intervenției directe de la hidranți.

Hidranții interiori de incendiu in număr de 6, sunt amplasați la parter pe holurile P08, P-21,
în camera centralei termice P-01 și la nivelul etaj pe holurile E-07 și E-18, pe perete in loc
vizibil si ușor accesibil. Hidranții de incendiu interiori vor fi montați in cutii de 0,65m x
0,54m, cu racordul la înălțimea de 1,5m fata de pardoseala si vor fi marcați corespunzător.

Hidrantul cu numărul 2, amplasat în camera centralei termice de la nivelul parter (P-01), va


deservi stingerea incendiului în această încăpere (P-01), care va fi dotată și cu un stingător
cu pulbere de tip P6 ABC având performanța de stingere 21A şi 113B.

Hidranții de interior H1, H2, H3, H4, H5, și H6 sunt amplasați și echipați cu furtun plat Dn
52mm cu lungimi conform planșelor (IH-01, IH-02 și IH-03), (standard de referința STAS
SR EN 671-2/2002) cu ajutaj Ø13mm. Fiecare hidrant a fost prevăzut cu țeavă de refulare
care permite următoarele poziții de reglare: închidere si jet pulverizat si/sau jet compact
(standarde de referința STAS SR EN 671-1/2002 si STAS SR EN 671-2/2002).

Fiecare hidrant are o rază de stingere incendiu de 30m, acoperind fiecare punct al clădirii.

Hidranții interiori vor avea următoarele caracteristici:


 debitul specific : qhi = 2,1 l/sec

16
 număr de jeturi in funcțiune simultana: 1
 număr de hidranți complet echipați: 6
 lungimea minimă a jetului compact este de 10 m.
 timpul teoretic de funcționare a hidranților interiori este de 10 minute.
 necesarul de apă pentru un incendiu va fi: Vihi=qhi x Ti = 1 x 2,1 l/s x 10 min. x 60
s = 1260 l = 1.26 mc.
 presiunea minima necesara la hidrantul cel mai defavorizat: 4 bari;
 presiunea maxim admisa la oricare hidrant: 6,0 bari;
 diametrul ajutajului:13 mm;
 lungimea furtun: 20 m.

Măsuri de securitate la incendiu


Prezentul proiect s-a elaborat cu respectarea prevederilor din legislația P.S.I., normele și
normativele republicane și departamentale, standardele și Prescripțiile tehnice în vigoare.

Au fost respectate Prescripțiile P.S.I. prevăzute în “Normele generale de protecție împotriva


incendiilor la proiectarea și realizarea construcțiilor și instalațiilor”.

Instalațiile sanitare vor fi executate și exploatate cu respectarea prevederilor normelor în


vigoare.
Instalațiile sanitare de orice natură, vor fi executate numai de către unități autorizate și care
vor utiliza numai personal calificat.
Personalul de exploatare va fi instruit asupra măsurilor de prevenire și combatere a
incendiilor, în condițiile concrete ale locului de muncă.
Stingerea incendiilor în faza incipientă la Instalațiile sanitare, se va face cu stingătoare
portative cu CO2, cu stingătoare portative cu praf și CO2.

INSTALATII ELECTRICE

Proiectul conține soluțiile de realizare a următoarelor instalații electrice:


 instalații de distribuție a energiei electrice;
 instalații electrice interioare de iluminat normal;
 instalații electrice interioare de iluminat de siguranță;
 instalații electrice de prize;
 instalații pentru protecție împotriva electrocutării în cazul apariției unor tensiuni
accidentale, în situația unor defecte în instalație;
 instalație electrică de protecție împotriva supratensiunilor de origine atmosferică -
instalații de paratrăsnet;
 instalații electrice de legare la priza de pământ;
 instalații electrice de curenți slabi;
 instalații de supraveghere video;
 instalații de desfumare;
 Instalații de detectare, semnalizare și avertizare incendiu IDSAI.

Caracteristicile electrice ale obiectivului:


Distribuția energiei electrice se va face prin intermediul a cinci tablouri electrice:
 Tabloul electric general TEG;
 Tabloul electric TEE;
 Tabloul electric TES;
 Tabloul electric TEPI;
 Tabloul electric centrala termică TCT.

17
Caracteristicile electroenergetice ale TEG ce alimentează receptorii electrici de la
nivelul parter sunt următoarele:
 Putere instalată: Pi = 88,8 kW;
 Putere maximă cerută: Pc = 71,04 kW;
 Tensiunea de utilizare Un = 1 x 230 V.c.a./3 x 400 V.c.a.;
 Frecvența rețelei de alimentare Fu = 50 ± 0,2 Hz;
 Factor de putere cos φ = 0,92 (neutral);
 Tipuri de instalaţii funcţionale: iluminat normal și artificial, prize, tablouri electrice.
 Este alimentat din doua surse de tensiune BMPT și grup eletrogen.

Caracteristicile electroenergetice ale grupului electrogen ce alimentează tabloul


TEG sunt următoarele:
 Putere grup electrogen Pn = 125,00 kVA;
 Tensiunea de utilizare Un = 1 x 230 V.c.a./3 x 400 V.c.a.;
 Frecventa Fu = 50 ± 0,2 Hz;
 Pornire automată;
 Insonorizat;
 Grad de protecție IP 65;
 Factor de putere cos φ = 0,8;
 Tablou de automatizare A.A.R.;
 Alarme funcționare;
 Rezervor 190L;
 Timp de pornire 15s;
 Buton de oprire de urgență.

Caracteristicile electroenergetice ale TEE ce alimentează receptorii electrici de la


etaj sunt următoarele:
 Putere instalată: Pi = 22,00 kW;
 Putere maximă cerută: Pc = 17,60 kW;
 Tensiunea de utilizare Un = 1 x 230 V.c.a./3 x 400 V.c.a.;
 Frecventa rețelei de alimentare Fu = 50 ± 0,2 Hz;
 Factor de putere cos φ = 0,92 (neutral);
 Tipuri de instalaţii funcţionale: iluminat normal și artificial, prize.

Caracteristicile electroenergetice ale TES ce alimentează receptorii electrici de la


susbsolul tehnic sunt următoarele:
 Putere instalată: Pi = 6,00 kW;
 Putere maximă cerută: Pc = 4,8 kW;
 Tensiunea de utilizare Un = 1 x 230 V.c.a./3 x 400 V.c.a.;
 Frecventa rețelei de alimentare Fu = 50 ± 0,2 Hz;
 Factor de putere cos φ = 0,92 (neutral);
 Tipuri de instalaţii funcţionale : iluminat normal și artificial, prize.

Caracteristicile electroenergetice ale TEPI ce alimentează receptorii electrici din


camera pompelor sunt următoarele:
 Putere instalată: Pi = 15,0 kW;
 Putere maximă cerută: Pc = 12,00 kW;
 Tensiunea de utilizare Un = 1 x 230 V.c.a./3 x 400 V.c.a.;
 Frecventa rețelei de alimentare Fu = 50 ± 0,2 Hz;
 Factor de putere cos φ = 0,92 (neutral);
 Tipuri de instalaţii funcţionale: iluminat normal și artificial, prize, echipamente
aferente camerei pompelor.

Caracteristicile electroenergetice ale TCT ce alimentează receptorii electrici din


camera centralei termice sunt următoarele:

18
 Putere instalată: Pi = 13,80 kW;
 Putere maximă cerută: Pc = 11,04 kW;
 Tensiunea de utilizare Un = 1 x 230 V.c.a./3 x 400 V.c.a.;
 Frecventa rețelei de alimentare Fu = 50 ± 0,2 Hz;
 Factor de putere cos φ = 0,92 (neutral);
 Tipuri de instalaţii funcţionale: iluminat normal și artificial, prize, echipamente
aferente centralei termice.

Tablourile electrice vor fi realizate în schemă TN-S, vor avea cel puțin același grad de
protecție cu celelalte echipamente din spațiile deservite și vor fi prevăzute la intrarea lor cu
întrerupătoare automate, cu protecție la scurtcircuit și la suprasarcina, iar pentru circuitele
cu echipamente electrice în zone cu pericol de electrocutare se vor prevedea și protecție
diferențială la curenți de defect (prize, etc).

Totodata, în tablourile electrice se vor prevedea protecție împotriva supratensiunilor


electrice indirecte (induse) în instalațiile interioare, determinate de supratensiuni
atmosferice și de deconectări interioare, prin utilizarea unui SPD tip 1+2 - amplasat în TEG,
SPD tip 2 – amplasat în TCT, TES, TEPI, aval de dispozitivele de tip 1 instalate în tablourile
electrice descendente din TEG conform I7/2011, fig.4.7. în vederea protejării
echipamentelor electrice.

Reanclanșarea întrerupătoarelor automate se va face manual numai după remedierea


defecțiunii. Puterile necesare la tablourile obiectivului sunt menționate in schemele
monofilare. Execuția tablourilor electrice se va face respectând prevederile Standard SR EN
- 60.439.1.

Receptorii electrici vor fi alimentați din tablourile electrice TEG, TEE, TES, TEPI și TCT
amplasate astfel:
 TEG va fi amplasat în exterior, la nivelul parter;
 TEE va fi amplasat în interior, la nivelul etaj;
 TCT va fi amplasat în camera centralei termice, la parterul clădirii;
 TES va fi amplasat la subsol;
 TEPI va fi amplasat in camera pompelor.

Receptori electrici din camera centralei termice vor fi alimentați din tabloul electric TCT
amplasat în camera centralei termice, receptorii electrici de la subsol vor fi alimentați din
tabloul TES amplasat în aceasta camera, receptorii de la etaj vor fi alimentați din TEE,
receptorii din camera de pompare vor fi alimentați din TEPI, receptorii de la parter vor fi
alimentați din TEG, tablou electric ce alimentează tablourile de mai sus este TEG.

Coloanele electrice de alimentare a tablurilor electrice vor fi următoarele:


 Coloana electrică de alimentare a TEPI se va realiza cu conductor din cupru tip NHXCH
E90 FE180 5x6 mm2, montată în tub de protecție din PVC cu Dn 32 mm, îngropat în
tencuială;
 Coloana electrică de alimentare a TES se va realiza cu conductor din cupru tip CYYF
5x4 mm2, montată în tub de protecție din PVC cu Dn 32 mm, îngropat în tencuială;
 Coloana electrică de alimentare a TCT se va realiza cu conductor din cupru tip CYYF
5x6 mm2, montată în tub de protecție din PVC cu Dn 32 mm, îngropat în tencuială;
 Coloana electrică de alimentare a TEE se va realiza cu conductor din cupru tip CYYF
5x10 mm2, montată în tub de protecție din PVC cu Dn 32 mm, îngropat în tencuială;
 Coloana electrică de alimentare a TEG se va realiza cu cablu din cupru tip CYABY-F
5x70 mm2, îngropat în pământ pe pat de nisip cu înaltime de 15 cm și protejat de
profil tip m.

Iluminatul artificial normal

19
La dimensionarea instalației de iluminat interior s-a avut în vedere respectarea condițiilor
generale și speciale cerute de prescripțiile tehnice în vigoare și a recomandărilor din
literatura de specialitate (SR 6646-1,2,3-1996; NP 061-2002) respectiv:
 domeniul de iluminări și factorii de uniformitate recomandați;
 caracteristica mediului;
 categoria de depreciere a corpurilor de iluminat;
 factorii de utilizare ai corpurilor de iluminat;
 clasa de calitate din punct de vedere al limitării orbirii directe.

În aceste condiții, instalațiile de iluminat au fost dimensionate și concepute în funcție de


specificul activității iluminatul artificial se va realiza astfel:
 în sali de tratamente, cabinete iluminatul artificial va fi asigurat cu corpuri de iluminat
etanse, echipate cu lămpi tip led, montate aparent pe tavan, cu o putere de 28 W și
3996 lm.
 în săli consultații centru medical de permanență, sterilizare centrala, camera recreere
persoanl, sterilizare stomatologie iluminatul artificial va fi asigurat cu corpuri de
iluminat etanse, echipate cu lămpi tip led, montate aparent pe tavan, cu o putere de
35,5 W și 3699 lm.
 în depozit deseuri medicale, holuri parter și etaj iluminatul artificial va fi asigurat cu
corpuri de iluminat etanse, echipate cu lămpi tip led, montate aparent pe tavan, cu o
putere de 23 W și 1752 lm.
 în depozit materiale curățenie și depozit iluminatul artificial va fi asigurat cu corpuri de
iluminat etanse, echipate cu lămpi tip led, montate aparent pe tavan, cu o putere de
14 W și 1250 lm.
 Pe casele de scarii, grupuri sanitare parter și etaj, sala de mese, oficiu personal
iluminatul artificial va fi asigurat cu corpuri de iluminat etanse, echipate cu lămpi tip
led, montate aparent pe tavan, cu o putere de 36 W și 3093 lm.
 În grupuri sanitare etaj iluminatul pe deasupra lavoarelor este realizat cu corpuri de
iluminat etanse, echipate cu lămpi tip led, montate aparent pe tavan, cu o putere de 6
W și 498 lm.
 În vestiare și grupurile sanitare aferente iluminatul artificial va fi asigurat cu corpuri de
iluminat etanse, echipate cu lămpi tip led, montate aparent pe tavan, cu o putere de
21 W și 2699 lm, repectiv 28 W și 2849 lm.
 Pe holuri și casele de scari in dreptul ochiurilor mobile pentru desfumare iluminatul
artificial va fi asigurat cu corp de iluminat etanș, cu lămpi de tip led, montate aparent
pe tavan, cu o putere de 27 W și 2699 lm iar pentru iluminatul de securitate pentru
intervenții s-a folosit kit de emergenta pentru iluminat de panică cu baterie locala
(back-up: T functionare=3h si T punere in functie < 5 secunde).
 în staționar medical, camera odihna medici, camera odihna asistenți iluminatul
artificial va fi asigurat cu corpuri de iluminat etanse, echipate cu lămpi tip led, montate
aparent pe tavan, cu o putere de 28 W și 2849 lm.
 în hol, iluminatul artificial va fi asigurat cu corpuri (aparate) de iluminat cu lămpi cu
led, montate aparent pe tavan, cu putere de 23 W și 1752 lm, care vor fi comandate
cu senzor de mișcare pentru economia energiei electrice;
 în camera centralei termice iluminatul artificial va fi asigurat cu corp de iluminat etanș,
cu lămpi de tip led, montate aparent pe tavan, cu o putere de 27 W și 4000 lm iar
pentru iluminatul de securitate pentru intervenții s-a folosit kit de emergenta pentru
iluminat de panică cu baterie locala (back-up: T functionare=3h si T punere in functie
< 5 secunde).
 la fiecare ieșire din clădire s-a prevăzut câte un corp de iluminat tip aplică 1x40W,
IP65.
 în subsol iluminatul artificial va fi asigurat cu corpuri de iluminat etanse, echipate cu
lămpi tip led, montate aparent pe tavan, cu o putere de 21 W și 2797 lm.

20
 pe casa scăriilor de la subsol iluminatul artificial va fi asigurat cu corpuri de iluminat
etanșe, echipate cu lămpi tip led, montate aparent pe tavan, cu o putere de 31 W și
2388 lm, vor fi comandate cu senzor de mișcare pentru economia energiei electrice.
 în săli de tratamente stomatologie, cabinet stomatologie, birou, iluminatul artificial va
fi asigurat cu corpuri de iluminat etanse, echipate cu lămpi tip led, montate aparent pe
tavan, cu o putere de 35 W și 5494 lm.
 în camera ECS iluminatul artificial va fi asigurat cu corp de iluminat etanș, cu lămpi de
tip led, montate aparent pe tavan, cu o putere de 23 W și 1752 lm iar pentru
iluminatul de securitate pentru continuarea lucrului s-a folosit kit de emergenta pentru
iluminat de panică cu baterie locala (back-up: T functionare=3h si T punere in functie
< 5 secunde).
 În grupul sanitar pentru persoane cu dizabilități iluminatul artificial va fi asigurat cu
corp de iluminat etans, echipat cu lămpi tip led, montat aparent pe tavan, cu o putere
de 21 W și 2699 lm.
 La fiecare ieșire din clădire, pe casele de scări, pe holuri și la grupul sanitar pentru
persoane cu dizabiltăți s-a prevăzut corp de iluminat de securitate pentru evacuare de
3W, IP42.
 Pentru iluminatul de securitate destinat hidranțiilor s-a folosit un corp de iluminat de
3W, IP42.

Pentru a reduce consumul de energie sau adoptat urmatoarele măsuri:


 toate corpurile de iluminat vor fi echipate cu lămpi tip led, astfel crescând durata de
viață a lămpilor cu până la 6 ori și estimăm o economie de energie de până la 50%.
 comanda iluminatului se va realiza sectorizat pentru a folosi un numar cât mai limitat
de corpuri de iluminat;
 în grupurile sanitare, holuri și pe casa scrării se vor monta senzor de prezență pentru
corpurile de iluminat, astfel reducând consum de energie pentru corpurile de iluminat.

Comandă iluminatului se va realiza sectorizat cu întrerupătoare, comutatoare și senzori de


prezență în execuție normală/etanșă, montate îngropat.
Instalații electrice de prize
Se vor prevede instalații de prize cu contact de protecție alimentate din tablourile electrice.
Toate circuitele de prize vor fi protejate la plecările din tablourile electrice cu întrerupatoare
automate prevazute cu protecție automată la curenți de defect (PACD) de tip diferențial (cu
declanșare la un curent de defect de 0,03 A).

Conform I7/2011, art.5.4 sub. cap. 5.4.25, se recomandă ca prizele să fie montate pe pereți
la urmatoarele înălțimi măsurate de la axul aparatului până la nivelul pardoselii finite:
 peste 2,0 m, la școli, în clase;
 peste 1,5 m în camerele de copii din creșe, grădinițe, cămine, spitale de copii și alte
clădiri similare;
 peste 0,1 m în alte încăperi decât grupuri sanitare, dușuri, băi, spălătorii și bucătarii,
 indiferent de natura pardoselii.

Dotări și soluții tehnice impuse de criteriile de performanta, care asigură cerințele


fundamentale de calitate prevăzute de lege cu respectarea reglementărilor tehnice
în vigoare.
Documentația întocmită, pe seama temei de proiectare, asigură îndeplinirea cerințelor
esențiale de calitate în conformitate cu Legea 10/95, modificată prin Legea nr.123, din 5
mai 2007 si 177/2015, în conformitate cu cerințele fundamentale, specifice categoriei de
importantă a obiectivului, respectiv:
 rezistență mecanică şi stabilitate
 securitate la incendiu;
 igienă, sănătate şi mediu înconjurător;
 siguranță si accesibilitate în exploatare;

21
 protecţie împotriva zgomotului;
 economie de energie şi izolare termică,
 utilizare sustenabila a resurselor naturale , după cum urmează:

Rezistență mecanică și stabilitate


Instalațiile electrice s-au conceput şi se vor realiza cu echipamente adecvate Categoriilor şi
claselor de influențe externe şi cu certificat de conformitate, conform Legii 608/ 2001.

Tablourile electrice se vor amplasa în spatii şi poziții care, pe de o parte nu vor afecta
structura de rezistență a clădirii, iar pe de altă parte le vor proteja împotriva acțiunii
agenților chimici sau de mediu, așa cum rezultă din planșele IE-01, IE-02, IE-03 și IE-04.

Traseele circuitelor şi coloanelor electrice, pe de o parte, nu vor afecta structura de


rezistență a clădirii, iar pe de altă parte, nu vor determina solicitarea lor la tasarea
diferențială a construcției sau terenului, așa cum rezultă din planșele IE-01, IE-02, IE-03 și
IE-04.
Instalația de detectare, semnalizare și avertizare incendiu s-a conceput și se va realiza cu
echipamente adecvate Categoriilor și claselor de influențe externe și cu certificat de
conformitate, conform Legii 608/ 2001.

Instalația de curenți slabi, s-a conceput și se va realiza cu echipamente adecvate


Categoriilor și claselor de influențe externe și cu certificat de conformitate, conform Legii
608/ 2001.

Prizele de date, prizele TV, router-ul și switch-ul, se vor amplasa conform planșelor IE.CS-
01 și IE.CS-02.

Traseele circuitelor, pe de o parte, nu vor afecta structura de rezistență a clădirii, iar pe de


altă parte, nu vor determina solicitarea lor la tasarea diferențială a construcției sau
terenului, așa cum rezultă din planșele IE.CS-01 și IE.CS-02.

Stație de pompe şi vane de incendiu.


Receptorii electrici ai grupului de pompare și a rezervei intangibile de incendiu vor
fi alimentați din tabloul electric TEPI. Acesta va fi alimentat înaintea
întrerupătorului general a tabloului electric general TEG. TEG cât și TEPI vor fi
dotate cu sursă de alimentare de rezervă, acesta fiind un grup electrogen de 125
kVA, conform plasei E12.

Amplasarea TEPI respecta cerințele NP I7/2-11, art. 7.22.5 (pe o singură cale dintr-o
bară (tablou) alimentată de la cele două surse printr-un sistem AAR, în cazul în care aceasta
se află în apropierea (în aceeași încăpere sau încăperi alăturate categoria BE1) tablourilor
pompelor de incendiu şi sistemului de evacuarea fumului.)

De asemeni amplasarea TEG asigura cerințele NP I7/2011, art 7.22.2 (Se admite ca
alimentarea tabloului de distribuție al stației pompelor şi electrovanelor de incendiu şi a
altor dispozitive de securitate la incendiu să se facă din tabloul general al unei clădiri numai
dacă acesta este amplasat astfel încât funcționarea lui nu este periclitată în caz de incendiu
în clădirea respectivă.

Se consideră că amplasarea satisface aceste condiții dacă tabloul general este amplasat în
exteriorul clădirii respective, în construcții independente de nivelul I sau II de stabilitate la
incendiu, sau în interiorul clădirii, în încăperi cu acces ușor din exterior. Încăperea tabloului
general trebuie să fie separată de restul clădirii prin pereți de A1, A2 s1do, fără goluri şi cu
rezistența la foc REI/EI 180 şi planșee REI 90, având asigurat acces direct din exterior. Se
admite şi comunicarea cu restul construcției încăperii tabloului general prin ușa cu rezistență

22
la foc de minimum EI90, echipată cu dispozitive de autoînchidere sau închidere automată în
caz de incendiu. În camera ECS se afla un panou se semnalizare optică și acustică pentru
funcționarea pompelor de incendiu, deasemenea tot aici se afla si butonul de acționare
pompe incendiu hidranți interiori.

Separarea fată de încăperile din categoriile BE3a şi BE3b (cu risc foarte mare de incendiu)
se realizează cu pereți şi planșee anti ex şi goluri de comunicare funcțională protejate
potrivit P118.

Pentru asigurarea acestei cerințe, corespunzător categoriei de importantă a clădirii şi în


conformitate cu reglementările tehnice, s-au prevăzut următoarele :
Sistem de iluminat de siguranță de securitate, care cuprinde următoarele
categorii:
Pentru realizarea iluminatului de securitate (siguranță) s-au respectat prevederile
normativului I7-2011, paragraful 7.23 precum și recomandările din SR EN 1838 și SR
12294.
Se vor prevedea următoarele tipuri de iluminat de siguranță:
 iluminatul pentru intervenții - conform I7/2011, paragraf 7.23.6. (literele: a și
b) iluminatul pentru intervenții se va amplasa în camera centralei termice,
conform I7/2011, paragraf 7.22.22 și în dreptul fiecărui ochi mobil destinat
pentru desfumare, va asigura o durată minimă de funcționare de 3h și
asigură nivelul de iluminat din normativ nivelul de iluminare este 231 lx la o
suprafata de 11,66 mp respectându-se nivelul minim de iluminare de 50 lx
(Anexa 3 la I7/2011):
- montat în zonele aferentei clădirii, conform planșelor IE-02 și IE-03
- Luminoblocurile vor fi realizate din materiale clasa B de reacţie la foc.
 iluminatul pentru evacuare permanent – conform I7/2011, paragraf 7.23.7.1, se
va amplasa:
a) în clădire – cu funcțiune de dispensar uman, deoarece numărul maxim
simultan va fi 50 de persoane;
b) în următoarele spații din clădire:
 grupuri sanitare de la parter și etaj - cu suprafață mai mare de 8 mp;
 grupuri sanitare de la parter și etaj pentru persoane cu dizabilități.

- conform I7/2011, paragraf 7.23.7.2 se prevede iluminat de siguranță:


a) lângă scări, astfel încât fiecare treaptă să fie iluminată direct;
b) la fiecare ușă de ieșire destinată a fi folosită în caz de urgență;
c) la fiecare schimbare de direcție;
d) în exteriorul si lângă fiecare iesire din cladire;
e) lângă fiecare echipament de intervenție împotriva incendiului
(stingătoare) și fiecare punct de alarmă (declanșatoare manuale de alarmă în
caz de incendiu;
f) de-a lungul căilor de evacuare, distanța dintre corpurile de iluminat pentru
evacuare trebuie să fie de maxim 15 metri:
- montat în zonele aferentei clădirii, conform planselor IE-01, IE-02 și IE-
03.
- Luminoblocurile vor fi realizate din materiale clasa B de reacţie la foc.
 iluminatul pentru continuarea lucrului - conform I7/2011, paragraf 7.23.5.
(litera: a) iluminatul pentru continuarea lucrului se va amplasa în camera
ECS-ul este destinat pentru ECS și pentru centrala de desfumare și în
camera stației de pompe incediu și va asigura o durată minimă de
funcționare de 3h. Lămpile vor fi prevăzute cu kit de emergentă (invertor și
acumulator pentru autonomie de 3h) și asigură nivelul de iluminat care sa
permită citirea cu usurință a indicatiilor vizuale cel puțin 200lx, normativ

23
P118/3/2015 (pentru 2700 lm raportat la suprafata camerei ECS 1mp
rezultă 2700lx):
- montat în zonele aferentei clădiri confrom planșei IE-02
- Luminoblocurile vor fi realizate din materiale clasa B de reacţie la foc.
 iluminatul pentru marcarea hidrantiilor interiori de incediu este prezent lângă
fiecare hidrant, lămpile vor fi prevăzute cu kit de emergentă (invertor și
acumulator pentru autonomie de 3h). Iluminatul pentru hidranți este cu
funcționare permanentă.
- montat în zonele aferentei clădirii, conform planselor IE-01, IE-02 și IE-03.
- Luminoblocurile vor fi realizate din materiale clasa B de reacţie la foc.

Iluminatul de securitate pentru intervenții se va realiza cu corpuri de iluminat cu lămpi tip


led 27 W, echipate cu invertor și acumulator Ni-Cd ce asigură o autonomie de funcționare în
regim de siguranță de 3 ore, în construcție normală/etanșă conform încăperilor unde se vor
monta, asigură nivelul de iluminat din normativ nivelul de iluminare este 231 lx la o
suprafata de 11,66 mp (camera centralei termice) respectându-se nivelul minim de
iluminare de 50 lx (Anexa 3 la I7/2011).

Iluminatul pentru marcarea hidrantiilor interiori de incediu este prezent pe fiecare


etaj semnalizat cu un corp de iluminat de 2W, echipate cu invertor și acumulator
Ni-Cd, montaj PT. Iluminatul pentru hidranți este cu funcționare permanentă.

Iluminatul de securitate pentru evacuare, marcarea ieșirilor din încăperi, a traseului și a


ieșirilor căilor de evacuare se va face folosind corpuri (aparate) de iluminat tip „indicator
luminos” conform STAS 297/3. Ele se amplasează astfel încât să indice traseul de urmat în
caz de pericol.

Iluminatul de securitate pentru evacuare se va realiza cu corpuri de iluminat cu lămpi tip led
3 W, echipate cu invertor și acumulator Ni-Cd ce asigura o autonomie de funcționare în
regim de siguranță de 3 ore, în construcție normală/etanșă conform încăperilor unde se vor
monta, inscripționate vizibil IEȘIRE (EXIT), vor fi amplasate lângă fiecare ușă de ieșire și în
locurile unde este necesar să fie semnalizat un pericol potențial sau amplasamentul unui
echipament de siguranță, la fiecare schimbare de direcție, în exteriorul și lângă fiecare
ieșire din clădire, la fiecare ușă de ieșire destinată a fi folosită în caz de urgență, orice altă
schimbare de nivel, lângă scări.

Iluminatul de securitate pentru continuarea lucrului se va realiza cu corpuri de iluminat cu


lămpi tip led de 20 W, echipate cu invertor și acumulator Ni-Cd ce asigură o autonomie de
funcționare în regim de siguranță de 3 ore, în construcție normală/etanșă conform
încăperilor unde se vor monta, va asigura o durată minimă de funcționare de 3h, lămpile
vor fi prevăzute cu kit de emergentă (invertor și acumulator pentru autonomie de 3h) și
asigură nivelul de iluminat care sa permită citirea cu usurință a indicatiilor vizuale cel puțin
200lx, normativ P118/3/2015 (pentru 2700 lm raportat la suprafata camerei ECS 1mp
rezultă 2700lx).

IDSAI- Instalație detectare, semnalizare si alarmare incendiu

Conform Ordinului nr. 6025/2018 pentru modificarea reglementării tehnice ,,Normativ


privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a III – a – Instalații de detectare,
semnalizare și avertizare” indicativ P118-3/2015, aprobată prin Ordinul ministrului
dezvoltării regionale și administrației publice nr. 364/2015, art.1, punctul 3.3.1., obiectivul
va fi prevăzut cu instalații de detectare, semnalizare și avertizare la incendiu.

Sunetul alarmei de incendiu va avea un nivel cu 5 dB deasupra oricărui alt sunet care ar
putea să dureze pe o perioadă mai mare de 30 de secunde, dar nu mai mic de 65dB. Dacă

24
alarma are scopul de a trezi persoane care din somn, atunci nivelul minim trebuie să fie de
75 dB.

Gradul de acoperire este total, fiind supravegheate toate spațiile clădirii cu excepția
grupurilor sanitare:
 Zona de detectare – întreg spațiul analizat;
 Zona de alarmare – întreg spațiul analizat.

Clădirea analizată este dotată cu IDSAI de tip adresabil pentru identificarea rapidă a unui
potențial incendiu. Sistemul de este compus din echipamente performante, echipamente
avizate de catre IGSU. Cu ajutorul acestui sistem se poate realiza o supraveghere completă
a obiectivului ce urmează să fie protejat contra incendiului.

Pe holul de la parter și de la etaj sunt montate două lampi de semnalizare optică în caz de
incendiu, montaj PT, cu tehnologie LED, tensiune de alimentare 17-30V dc, consum 3mA,
care sunt comandate de centrala de incendiu.

FUNCTIILE SISTEMULUI

Sistemul va realiza urmatoarele functii:


 detectie rapida a inceputurilor de incendiu;
 afisarea zonei de detectoare aflate in alarma;
 autotestare a echipamentului central si a detectorilor;
 semnalizarea acustica la nivelul intregii cladiri;
 semnalizarea manuala a incendiului de la butoanele de alarmare.

Pentru prezentul proiect s-a prevazut o centrala de avertizare la incendiu, montata la


parter, in încaperea – cancelarie. Instalarea sistemului de securitate se face de către firme
sau personae autorizate de către IGSU pentru instalațiile de detecție și semnalizare la
incendii. La amplasarea echipamentelor se vor respecta toate cerințele formulate în cartile
tehnice ale produselor.
Sistemul este organizat pe 67 zone de avertizare și se va instala un post telefonic conectat
la sistemul de telefonie interioară a obiectivului.
Camera ECS-ului, va fi prevazută cu cel puțin un element de detectare conectat la ECS.
Fiecare zonă supravegheată va avea o ieșire din ECS, ceea ce permite o rapidă definire a
spațiilor supravegheate.

Instalația de detectare, semnalizare și avertizare (IDSAI) va avea cel putin două surse de
alimentare, o sursă de bază și o sursa de rezervă. Atat sursa de bază cât și cea de rezervă
va asigura, în mod independent una de cealalta, funcționarea la parametrii normali ai
IDSAI. Când este disponibilă sursa de bază, aceasta trebuie să fie sursa de alimentare
exclusivă a instalaţiei de detectare şi semnalizare a incendiului din TEG existent inainte de
intrerupator general. Sursa de rezervă va fi constituită din baterii de acumulatoare
reîncărcabile de 12 Vc.c. ECS-ul este alimentat de la TEG inaintea intrerupatorului general
prin intermediul unui cablu de NHXH E90 3x1.5mm, montat aparent (230 Vca) și de la sursa
de alimentare tampon (acumulator 12 Vcc).

La reapariţia tensiunii pe sursa de bază, IDSAI va fi alimentată cu energie electrică din


aceasta şi revenirea trebuie să se facă, de asemenea, automat. Toate sursele de alimentare
(interne şi externe) aferente IDSAI (alimentare detectori din surse externe, sirene, etc.) vor
fi certificate SR EN 54-4 şi să poată permite monitorizarea parametrilor conform cap. 4.3

25
din P-118-3-2015. Sursa de alimentare cu energie electrică a elementelor componente a
ECS va fi aceeaşi ca şi cea pentru ECS sau să fie compatibilă cu aceasta.

Buclele de semnalizare preiau elementele de detectie si semnalizare amplasate la subsol,


parter și etaj. S-au prevazut detectoare de fum cu cameră de ionizare, detector de
temperatură în centrala termică, butoane de semnalizare și sirene pentru avertizare
acustică.
Dispozitivele de avertizare acustice interioare sunt componenta a sistemului de semnalizare
care face avertizarea acustica si optica asupra starii unui eveniment. Sirenele interioare sunt
amplasate pe hol astfel incat semnalizarea produsă de acestea sa fie audibilă în spațiile în
care sunt instalate, chiar în prezența altor semnalizări sau zgomote de fond existente în
aceste locuri. Dispozitivul de alarmare acustic exterior este componenta IDSAI care face
avertizarea optică și acustică asupra stării unui eveniment este montată pe fațada clădirii
IE.DI-01.
Declansatoarele manuale de alarmare sunt in numar de 1 și sunt amplasate pe căile de
evacuare la interior. Culoarea lor este roșie si sunt inscripționate în mod specific pentru
incendiu.

Sursa de alimentare de rezervă (bateria) sistemului este dimensionată astfel încât să


asigure autonomia în funcționare a instalației pe o durata de 48 ore în condiții normale
(stare de veghe) după care încă 30 minute în condiții de alarmă generală de incendiu (toate
dispozitivele de alarmă în funcțiune). Pentru asigurarea funcţionării sistemului fără tensiune
de la reţea timp de 48 h și respectiv 0,5h în stare de alarmare sunt necesari 2(doi)
acumulatori 12 Vc.c.

Conform art. 5.3.2. din P118/3–2015 cablurile aferente sistemului vor fi obligatoriu de tip
ignifug 2 x 0,8 J-Y (St) mmp, avand o rezistenta la foc cel putin 30 minute conf. art. 5.3.5
al.1 din P118/3-2015.

Senzorii de fum vor fi amplasați în punctele de acumulare maximă de fum IE.DI 01, IE.DI
02, IE.DI 03 și IE.DI 04.

Butoanele de avertizare vor fi amplasate in locuri cu acces facil, la 1,20 m de pardoseala


finita. Legaturile intre senzorii de fum, butoanele de incendiu si centrala de avertizare se vor
stabili la momentul executiei de catre furnizorul de materiale desemnat de catre beneficiar.
Cablarea se va face pe trasee separate față de rețeaua electrică de uz curent, ferite de
riscul deteriorarii sau al deformariilor mecanice sau termice.
Bucla cuprinde, un circuit din cablu JEH(St)E30 2x2x0,8 mm montat în tub PVC ignifug de
∅13mm compusă din detectoare adresabile de fum și creștere temperatură, declansator
manual de alarmare dispozitiv de alarmare acustic interior și exterior. Conectarea
terminalelor cablurilor la echipamente se va face cu pini terminali sau papuci pentru a evita
apariția de contacte imperfecte și de alarme false.
Conf. art. 3/7/13/1 alin 2din P118/3-2015 distanta maxima de parcurs din orice punct al
cladirii la cel mai apropiat declansator manual nu va depasi 20 m pentru clădiri cu
aglomerări de persoane.

Adaptarea echipamentelor instalației de detectare, semnalizare și avertizare


incendiu la ariile periculoase determinate de atmosferă explozivă gazoasă sau cu praf
combustibil.

Instalația de detectare, semnalizare și avertizare la incendiu. Funcțiuni și


componență
Funcțiuni:
 detectia inceputurilor de incendiu prin intermediul detectoarelor de fum si
temperatura punctuale si a detectoarelor de fum lineare;

26
 declansarea manuala a alarmei de la butoanele de incendiu;
 semnalizarea incendiului prin dispozitive de alarmare interioare si exterioare in
scopul evacuarii personalului din incinta obiectivului;
 afisarea zonei de detectie aflata in alarma la panoul si display-ul centralei de
semnalizare si a panoului repetor de semnalizare ;
 transmiterea la distanta a semnaleloer de alarma si defect prin intermediul unui
comunicator telefonic;
 transmiterea comenzii de pornire a instalatiei de desfumare;
 transmiterea comenzii de oprire a instalatiei de ventilare si conditionare a aerului;
 continuarea functionarii instalatiei (pe sursa de rezerva) in conditiile intreruperii
sursei principale de alimentare cu energie electrica;
Componență:
 echipament de control si semnalizare (centrala de semnalizare adresabila);
 detectoare optice de fum si temperatura ( multicriteriale) punctuale;
 butoane manuale de semnalizare incendiu (butoane de incendiu );
 dispozitive de alarmare interioare si exterioare;
 dispozitiv de transmitere la distanta a starilor de alarma si defect ( comunicator
telefonic ) ;
 sistem de alimentare;
 centrala de semnalizare folosita este de tip adresabil si indeplineste cerintele
standardelor EN54-2 (echipamente de control si semnalizare ) si EN54-4
(echipamente de alimentare electrica).
 conform EN54-2 centrala de semnalizare va dispune de urmatoarele :
 iesire pentru dispozitiv de alarmare la incendiu;
 iesire pentru defect echipament ;
 intarzieri iesiri;
 contor evenimente ( alarme, defecte, erori );
 memorie evenimente;
 afisaj alfanumeric;
 semnalizare defect ( deconectare, scurt circuit ) alimentare ;
 semnalizare defect sirene;
 semnalizare defect sistem ;
 interfete intrari/iesiri standardizate ;
 conditie test.

Conform standardului EN54-4 centrala de semnalizare va dispune de doua surse


independente de alimentare cu energie electrica:
 una de baza (principala) – la tensiunea de 230Vca din Sistemul Electroenergetic
National, realizata sub forma unei coloane proprii, independenta de orice dispozitiv
de separare generala a cladirii, racordată dinaintea întrerupătorului automat, din
tabloul electric TEG, conform planșei IE-08.
 una de rezerva, la tensiunea de 24Vcc, constituita din acumulatori amplasati
intr-un compartiment dedicat din carcasa echipamentului de control si semnalizare,
ai caror capacitate asigura alimentarea cu energie electrica a instalatiei timp de 48
ore plus 30 min. la incarcarea de alarma, in conditiile intreruperii sursei de
alimentare de baza sau pe perioadele in care aceasta nu asigura tensiunea nominala
de functionare.

Conductorii folosiți vor fi din cupru, care să asigure un nivel sigur de transmisie a
semnalelor electrice conform specificațiilor tehnice ale echipamentelor. Se vor evita traseele
care ar putea fi expuse la mediu coroziv sau cu umezeală excesivă. Protejarea conductorilor
se realizează în tuburi PVC pozate îngropat în tencuiala pereți și a tavanelor.
Golurile pentru trecerea traseelor de cabluri prin pereți și plafoane vor fi protejate după
montarea cablurilor, cu materiale care nu vor modifica rezistenta la foc a elementului de
compartimentare.

27
IDENTIFICAREA ECHIPAMENTELOR INSTALAȚIEI DE DETECTARE, SEMNALIZARE ȘI
AVERTIZARE INCENDIU

Trebuie ca legătura dintre semnalizările de control, echipamentul de semnalizare și poziția


oricărui detector să se facă repede și cu ușurință.
Se vor afișa la loc vizibil, în imediata apropiere ECS planșele de zonare a instalației
conform anexelor.
Echipamentele IDSAI (detectoarele de incendiu, declanșatoarele manuale de alarmare și
dispozitive de alarme acustice de interior/exterior) se vor marca pentru o identificare ușoară
astfel:
 marcarea se face conform numărului de zonă / numărului de echipament conform
planșelor proiectului;
 se face în imediata apropiere a echipamentului;
 dimensiunea minimă în cm a caracterelor utilizate va fi egală cu distanța de citire,
exprimată în metri și împărțită la 3.

Indexul zonelor de detectare

Zonele de detectare sunt reprezentate și în hărțile zonelor de detecție a celor două niveluri,
acestea se vor afișa la loc vizibil, în imediata apropiere ECS.
Tabel 1. Indexul zonelor de detectare
Nr. Zona de
Nivelul Încăperi / Planșă
crt. detectare
0 1 2 3
1 Zona 1 subsol Planșa IE.DI-06
2 Zona 2 parter Planșa IE.DI-07
3 Zona 3 etaj Planșa IE.DI-08
4 Zona 4 pod Planșa IE.DI-09

Lista componentelor instalații de detectare, semnalizare și avertizare


incendiu

Zonele de detectare sunt reprezentate și în hărțile zonelor de detecție a celor două niveluri,
acestea se vor afișa la loc vizibil, în imediata apropiere ECS.

Tabel 2. Lista componentelor IDSAI


Nr.
Echipament Bucați
crt.
0 1 2
1 ECS adresabil 1
2 Acumulatori 12V c.c. 2 h 2
3 Detector de fum 72
4 Detector de fum și temperatură 1
5 Soclu detector 73
6 Declanșator manual de alarmare 11
7 Dispozitiv de alarmare interior 6
Dispozitiv de alarmare sonor și
8 2
optic exterior
9 Comunucator telefonic 1
Echipament de alarmare vizuală
10 2
interior

28
Proprietarul sau utilizatorul clădirii trebuie să informeze atunci când există circumstanțe
speciale în care sunt necesare activități de întreținere specială, precum:
 incendiu (indiferent dacă a fost detectat automat sau nu);
 incidența unor alarme false sau neobișnuite;
 extinderea, modificarea sau zugrăvirea clădirii;
 modificări în ocuparea și activitățile derulate în zona acoperită de IDSAI.
 modificări ale nivelului de zgomot ambiental sau atenuare a sunetului care să ducă la
schimbarea cerințelor privind sirenele de alarmare.
 deteriorarea instalației chiar dacă aparente aceasta funcționează corect;
 orice modificare a echipamentelor suplimentare;
 utilizarea instalației înainte de finalizarea lucrărilor și predarea către beneficiar sau
pentru:
 indicații privind un deranjament al instalației:
- deteriorarea oricărei părți a instalației;
- oricare modificare în structura sau destinația clădirii;
- oricare modificare a activității în zona protejată care poate modifica riscul de
incendiu.

Adaptarea instalației de detectare, semnalizare și avertizare incendiu la gradul de


rezistență la foc al elementelor de construcție

Pentru ca, componentele instalațiilor de detectare, semnalizare și avertizare incendiu să nu


determine risc de incendiu, acestea nu se vor monta pe suporturi combustibile.
Pentru cazurile în care acest deziderat nu se poate asigura s-au luat următoarele măsuri
(cabluri cu rezistență mărită la propagarea focului).

Componenta sistemului de voce-date


Rowtherele wireless sunt dotate cu 4 porturi RJ-45 și un Porturi WAN 1 x RJ-45. Sunt
prevăzute cu antene externe cu Wi-Fi Dual Band care extind foarte mult acoperirea wireless.
In cadrul proiectului propus se vor include numai echipamente active care vor asigura
infrastructura de comunicații in interiorul obiectivului.

La fiecare post de lucru s-a prevăzut o priza dubla cu cate doi conectori RJ45 Cat.6 UP
pentru clădirile obișnuite sau Cat.6 SFTP pentru clădirile speciale. Prizele de date se vor
monta îngropat, în perete.

La realizarea traseelor de cabluri pentru prizele de date se va tine cont de rețeaua de


curenți tari, păstrându-se o distanta de cel puțin 30 cm fata de acesta.

Pentru distribuția orizontala a cablurilor s-au prevăzut tuburi PVC pentru traseul îngropat in
perete, pentru traseul din încăperi, de la routher la prize.

SISTEM DE PROTECŢIE LA TRĂSNET


Instalație de paratrăsnet pentru protecția la lovituri directe de trăsnet

În conformitate cu prevederile I7/2011, cap. 6, a rezultat necesitatea realizării


instalației de paratrăsnet exterioară IPTE şi interioară IPTI.

IPTE, realizată cu PDA corespunzător nivelului de protecție III. Dispozitivul de captare se


leagă la priza de pământ prin 2 conductoare de coborâre, prevăzute cu piese de
separare conform planșei IE-09.

Sistemul de protecție (cu amorsare anticipată a descărcărilor atmosferice) se montează pe


un catarg (h = 6,5m) conform planșei din proiect.

29
Conductoarele de pe acoperiș vor fi confecționate din platbanda OL-Zn 25x4 mm. PDA-ul va
avea 2 coborâri. Conductoarele de coborâre se vor executa din platbanda OL-Zn 25x4 mm și
se vor fixa cu suporți de susținere dispuși la distanță de 0,5 m pe traseul instalației de
protecție.

Traiectoria conductoarelor de coborâre trebuie să fie cât mai dreaptă posibil, având cel mai
scurt traseu de coborare, oferind o cale de scurgere de impedanță mică de la punctul de
captare la pământ.

Raza de curbură a conductorului nu trebuie sa fie mai mica de 20 cm. Conductoarele de


coborâre vor fi instalate pe exteriorul imobilului evitând traseele de gaze sau electrice,
încadrându-se pe cât mai armonios posibil in arhitectura clădirii.

Contoarele de lovituri de trăsnet sunt amplasate pe conductoarele de coborâre și deasupra


piesei de separație la o înălțime de 2,5 m. Este utilizat pentru contorizarea şi afişarea
numărului de lovituri de trăsnet preluate de o instalaţie de paratrăsnet. Se instalează pe
conductorul de coborâre al paratrăsnetului, fixarea se face cu ajutorul a două bride. Nivel de
protecţie: IP 54. Fiecare coborâre va fi prevazută cu o piesă de separație ce permite
deconectarea sistemului de împământare în scopul efectuării măsurătorilor. Piesele de
separație se montează la o înălțime de 2 m față de sol și se prevăd cutii pentru protejarea
acestora.

Traseul conductoarelor de coborâre se va găsi la cel puțin 0,5 m de cadrul ferestrelor și


ușilor.Conductoarele de coborâre vor fi protejate în tub pe o lungime de 1,8 m deasupra
solului și 0,3 m sub pamant. Profilul de protecție va fi de asemenea fixat de perete în cel
puțin 3 puncte.

Conductoarele de coborare vor fi legate la priza de pământ artificială, ce va fi utilizată atât


pentru protecția împotriva trăsnetului cât și pentru protecția contra atingerilor accidentale.

Deoarece în spațiile din interiorul obiectivului există carcase (mase ale echipamentelor
electrice) şi elemente metalice în contact cu pământul, pentru care nu se poate asigura
distanta de separare, se va realiza IPT Interioară, respectiv se vor executa legături de
echipotenţializare, inclusiv suplimentare cf. schema IE-06.1, IE-12 si IE-13.

Aceste legături sunt parte a Sistemului de legare la pământ, conform I7/2011, sub cap. 5.5.
si GEx 012-fig.7.3.

Încadrarea construcției în volumul protejat şi elementele componente ale IPT exterioară şi


interioară se prezintă în planșa H-00.

Paratrăsnet cu dispozitiv de amorsare (PDA) este alcatuit din:


- dispozitiv de captare Rp=max31m, ∆t=10µs, nivel de protecție normal II,
cota de montaj catarg +10,20m, lungime catarg 5,5m, cota PDA
+14,20m
- număr conductoare de coborâre, 2 buc, conductor rotund de AL Ø 8mm,
L=36ml
- montarea piesei de separatie la 2m deasupra solului
- catarg telescopic 3 tronsoane, L=6,5m oțel galvanizat
- set de trei picioare pentru catarg d=300mm
- con de cauciuc
- brida jgheab, 2 buc
- racord rotund – rotund din oțel galvanizat Ø 8mm - Ø 10mm
- racord verifcare inox, 2buc
- colier de strangere cu surub 32-50, 3 buc

30
- colier de strangere cu surub 40-60, 3 buc
- ataș PVC pentru conductor rotund Ø 8mm, h=40mm, 28 buc
- garnitura pentru clips inox, 16 buc
Notă:
În cazul în care nu se obține rezistența de dispersie dorită, priza se îmbunătățește prin:
- adăugarea pământului vegetal împrejurul conductoarelor
- adăugarea ţăruşilor la ţăruşii deja existenţi
- aplicarea unui tratament pentru diminuarea impedanţei solului

Sistem de protecție la efectele trăsnetului, LMPS, respectiv supratensiuni atmosferice


transmise prin rețea şi de comutație este realizat cu aparate de protecţie la supratensiuni,
prevăzute în schemele electrice din schema IE-06, IE-07 și IE-08. astfel:
SPD tip 1+2 - amplasat în TEG și SPD tip 2 – amplasat în TEE,TCT, TEPI și TES, conform
I7/2011, fig.4.7.

Alte măsuri pentru protecție la incendiu sau explozie


Adaptarea instalației electrice la gradul de rezistență la foc al elementelor de construcție
Pentru ca, componentele instalațiilor electrice să nu determine risc de incendiu, acestea nu
se vor monta pe suporturi combustibile.
Pentru cazurile în care acest deziderat nu se poate asigura s-au luat următoarele măsuri:
 cabluri cu rezistență mărită la propagarea focului.

Pentru limitarea incendiilor de origine internă a instalațiilor electrice s-a asigurat


protecția automată la scurtcircuit pentru fiecare circuit şi coloană, cu aparate de protecţie cu
capacitate de rupere adecvată.
Capacitate de rupere a întrerupătoarelor automate, este superioară valorii curenților de
scurtcircuit maximi pe care va trebui să-i deconecteze, rezultată din notele de calcul.

Siguranța și accesibilitate în exploatare


Pentru instalația de iluminat și prize, asigurarea acestei cerințe, corespunzător categoriei de
importantă a obiectivului și în conformitate cu reglementările tehnice, s-au prevăzut
următoarele dotări:
Sistem de protecţie la șoc electric, bazat pe întreruperea alimentării, corespunzător
rețelei TN.
Pentru creșterea siguranței, protecția suplimentară folosind legătura de echipotențializare de
protecție suplimentară, IE-06, Sistemului de protecţie la șoc electric se vor aplica şi
următoarele măsuri suplimentare, conform I7/2011:
 legarea suplimentară la priza de pământ a conductorului neutru de protecţie PEN/PE .
Aceste legături se efectuează în fiecare tablou electric, în care această operație este
posibilă;
 din punctul în care nu se mai poate realiza legarea suplimentară la pământ,
conductorul PE se execută din cupru;
 echipotenţializare, deoarece există posibilitatea ca unele carcase să poată fi atinse
simultan de o persoană.

Conform I7/2011, cap. 4, art. 4.1.2.1. A., ca măsură tehnică suplimentară se


utilizează protecția cu dispozitive de curent diferențial rezidual (DDR) de cel mult
30mA. pentru care se asigura actionare selectiva pe verticală.

Sistem de protecţie la suprasolicitări termice determinate de curenți de


suprasarcină şi scurtcircuit, pentru limitarea zonei afectate de un eventual defect
Acesta s-a realizat cu întrerupătoare automate, dimensionate conform I7/2011 şi pentru
care se asigură şi acționare selectivă. Caracteristicile acestora sunt menționate în schemele
electrice.

31
Conductoarele circuitelor și coloanelor schemei electrice, fie se vor poza în tuburi, adecvate
categoriilor de medii normale, cu risc de incendiu sau zonelor cu pericol de explozie. Aceste
caracteristici sunt prezentate pe planuri și pe schemele electrice.

Priza de pământ
Pentru Sistemul de legare la pământ, specific Rețelei TN, se va realiza priză de pământ.
Pentru realizarea prizei de pământ artificiale de 4 ohmi s-au folosit 3 electrozi verticali
dispuși in triunghi echilateral, la o distanta de 7 m intre ei. Lungimea unui electrod vertical
este de 2 m si are un diametru de 6 cm . Electrozii orizontali sunt din platbanda zincata cu o
secțiune de 40x4 mm si sunt pozați la o adâncime de 0,6 m. La nivelul TEG se va măsura
priza de împământare. Daca rezistenta de dispersie a prizei de pământ depășește valoarea
de 4 Ohmi se va adaugă platbanda OL Zn 40x4mm si electrozi de otel cu d=6 cm, l = 2 m;
îngropați in pământ pana se va atinge valoarea rezistentei de dispersie de maxim 4 Ohmi.
La priză de pământ se va lega, conform schemei din planșa IE.08, bara principală de
protecţie şi echipotenţializare BPPE;

Pentru realizarea prizelor de pământ artificiale de 10 ohmi, aferente IPTE s-au folosit 3 de
electrozi verticali dispuși in triunghi echilateral, la o distanta de 4 m intre ei. Lungimea unui
electrod vertical este de 1 m si are un diametru de 6 cm . Electrozii orizontali sunt din
platbanda zincata cu o secțiune de 40x4 mm si sunt pozați la o adâncime de 0,6 m. Se va
măsura priza de împământare. Daca rezistenta de dispersie a prizei de pământ depășește
valoarea de 10 Ohmi se va adaugă platbanda OL Zn 40x4mm si electrozi de otel cu d=6 cm,
l = 2 m; îngropați in pământ pana se va atinge valoarea rezistentei de dispersie de maxim
10 Ohmi.

Instalația de curenți slabi


Încăperile de la nivelul etaj ce necesită instalații de curenți slabi sunt:
 Săli consultații centru medical de permanență;
 Cabinete;
 Săli tratamente;
 Sală de mese personal;
 Cameră recreere personal;
 Cabinet stomatologie;
 Sală tratamente stomatologie;
 Cameră odihnă medici;
 Cameră odihnă asistenți;
 Staționare medicale.
Instalația de curenți slabi este compusă din prize de date și prize tv. Prizele de la parter
sunt conectate la switch-ul amplasat la nivelul de parter al clădirii în camera ECS. Prizele de
la etaj sunt conectate la switch-ul amplasat la nivelul de etaj al clădirii.

Instalația de curenți slabi. Funcțiuni și componență


Funcții:
 Realizarea transmisiilor de voce si de date
 Posibilitatea conectarii echipamentelor la retea (computer, telefon, fax, imprimanta,
echipamente de fotocopiat)
 Flexibilitate ridicata, orice post de lucru putand sa fie mutat rapid (plug&play)

Componență:
 1 Rack cu 42 porturi LAN 15 x RJ-45
 2 routere cu 4 porturi LAN 15 x RJ-45
 1 modem pentru semnalul TV
 Organizatoare de cabluri
 Patch corduri cat.6 UTP

32
Rack-ul este complet echipat cu 2 switch-uri cu 8 porturi și 16 porturi și două routere
wireless cu 4 porturi RJ-45 și un Porturi WAN 1 x RJ-45. Fiecare router este dotat cu antene
externe cu Wi-Fi Dual Band care extind foarte mult acoperirea wireless.
Rack-ul din clădire are în componență:
 Unitate de ventilatoare in partea superioara pentru circulația aerului
 Unitate cu prize si protecţie la scurtcircuit pentru alimentarea echipamentelor
 Switch date 8 porturi cat.6 UP clădiri obișnuite / SFTP Clădiri speciale
 Switch date 16 porturi cat.6 UP clădiri obișnuite / SFTP Clădiri speciale
 Routere wireless cu 4 porturi RJ-45 + Port WAN 1 x RJ -45
 Organizatoare de cabluri
 Patch corduri cat.6 UP clădiri obișnuite sau SFTP cat.6 pentru clădirile speciale

In cadrul proiectului propus se vor include numai echipamente active care vor asigura
infrastructura de comunicații in interiorul obiectivului.

La fiecare post de lucru s-a prevăzut o priza dubla cu cate doi conectori RJ45 Cat.6
UP pentru clădirile obișnuite sau Cat.6 SFTP pentru clădirile speciale. Prizele de date se vor
monta îngropat, în pardoseală, în același suport cu prizele de 230 V.

La realizarea traseelor de cabluri pentru prizele de date se va tine cont de rețeaua de


curenți tari, păstrându-se o distanta de cel puțin 30 cm fata de acesta.

Pentru distribuția orizontala a cablurilor s-au prevăzut tuburi PVC pentru traseul îngropat in
șapă pentru traseul din încăperi, de la switch-uri la prize.

Cablurile folosite vor fi UTP cat.6 , care să asigure un nivel sigur de transmisie a semnalelor
electrice conform specificațiilor tehnice ale echipamentelor. Se vor evita traseele care ar
putea fi expuse la mediu coroziv sau cu umezeală excesivă. Protejarea cablurilor se
realizează în tuburi PVC pozate îngropat în tencuiala pereților și a tavanelor.

Golurile pentru trecerea traseelor de cabluri prin pereți și plafoane vor fi protejate după
montarea cablurilor, cu materiale care nu vor modifica rezistenta la foc a elementului de
compartimentare.

INSTALAȚIA DE CURENȚI SLABI. DESCRIERE

Asignarea tipului de comunicatie, voce sau date se va realiza cu patch-corduri. Pentru


atingerea acestui deziderat se va asigura din start trasee de conectare identice ca
performante pentru cele doua tipuri de terminale, deci se vor utiliza aceleasi tipuri de priza,
cablu, patch panel, respectiv patch-cord, toate certificate cat.6, UTP, atat pentru o
conexiune de computer, cat si pentru o conexiune de telefon.

Lungimea unui traseu orizontal (de la rack pana la priza de perete) nu va depasi 90 de
metri, astfel incat lungimea totala a intregului tronson (inclusiv patch-cordul din rack si
patch-cordul de conectare de la priza la calculator) sa nu depaseasca 100 m.

Cablarea retelei de voce-date, se va realiza cu cablu UTP, 4 perechi, cat.6.


Conexiune la Tv se va realiza din cablu coaxial RG 6 / 75 ohm de la modemul, va fi montat
de furnozrul de servicii, din camera ECS.

INSTALAȚIA DE SUPRAVEGHERE VIDEO


Pentru marirea eficienței de supraveghere se instalează un sistem complex de televiziune în
circuit închis TVCI. Imaginile video vor fi preluate din toate zonele importante ale
obiectivului.

33
Sistemul de televiziune cu circuit închis dedicat acestui obiectiv vizează atât supravegherea
căilor de acces în incintă cât și zonele adiacente acestui obiectiv.

Sistemul de televiziune cu circuit închis va dispune de o sursă independentă de alimentare


cu energie electrică capabilă de a susține sistemul în cazul căderilor de tensiune accidentale.
Transmiterea semnalului video și alimentarea camerelor se realizează prin cablu FTP.

Instalația cuprinde echipamente pentru prelucrarea și compactarea imaginilor precum și


inregistrarea simultană a acestora, asigurându-se identificarea persoanelor participante și a
bunurilor supravegheate.

Soluția aleasă constă în utilizarea de camere video de înaltă rezoluție pentru interior,
dispozitiv de tip DVR necesar stocării informațiilor provenite de la camere, precum si un
server dedicat vizualizării informațiilor. Camerele de interior sunt de tip dome antivandal, cu
posibilitate de vedere noaptea, rezoluție mare.

Kit sistem de supraveghere camere interior/exterior, este alcătuit din:


 10 camere de supraveghere interioare, IR, dome de 2 megapixeli
 7 camere de supraveghere exterioare, IR, dome de 2 megapixeli
 DVR 16 canale analog fullHD 4 canale cu IP
 Sursă de alimentare
 Cabluri si conectori pentru cele 16 camere mufe BNC / mufa F cu filet
 Hard disc HDD 6TB
 Cablu de alimentare AC
 Camerele sunt pentru montaj pe perete sau tavan, interior
 Camerele sunt pentru montaj pe perete, exterior
 Sticker supraveghere video
 Cablu twin de alimentare coaxial CCA RG6 + 2x0,75mmp / impedanță 75 ohm

De asemenea, clădirea va dispune de un ascensor cu structura portanta metalica


independenta. Ascensorul va asigura si accesul persoanelor cu dizabilități. Liftul
va fi montat si pus in functiune doar de personal specializat, si se va asigura
mentenanta pe perioada functionarii acestuia.

INSTALAȚIA DE DESFUMARE. FUNCȚIUNI ȘI COMPONENȚĂ


Funcțiuni:
 deschiderea automată a ochiurilor mobile pentru evacuare fumului și a gazelor de
ardere;
 deschiderea automată a ușilor pentru introducerea aportul de aer proaspăt;
 deschiderea manuală a ochiurilor mobile și a ușilor cu ajutorul butoanelor de
alarmare;
 continuarea funcționarii instalației (pe sursa de rezervă) în condițiile întreruperii
sursei principale de alimentare cu energie electrică.

Componență:
 echipament de control (centrală de desfumare) x 1 buc, Ulucru=100-240Vac, 50-
60Hz, Unominală=26Vdc, centralele de desfumare includ și aculumatorii care asigură
alimentarea de urgență, timp functionare pe baterie backup: 72 h în care se asigură
cel putin 3 acționari, posibilitate conectare senzor de vânt și senzor de ploaie.
 ochiuri mobile pentru evacuarea fumului și a gazelor de ardere la etaj 7 buc;
 ochi mobil pentru introducerea aerului proaspăt 5 buc.;
 motor de 24Vcc pentru deschiderea/închiderea a ochiurilor mobile și a ușilor,
Ulucru=24V;

34
 butoane manuale de semnalizarea a incendiului montaj PT x 7 buc, compatibil cu
centralele de desfumare, alimentare 24V, led status, IP42, temperatura de operare
-10 + 50 grade, carcasa plastic culoare roșu, 125x125x36mm, resetabil manual;
 butoane manuale electrice pentru acționarea ochiurilor mobile;
 cabluri cu rezistență mărită la foc tip NHXH E90 FE180 / JE-H (st)H 4X2X0,8mm E90
în tub de proteție;
 sistem de alimentare cu energie electrică cu cablu NHXH E90 FE180 3x2,5 mmp.

Conform standardului EN54-4 centrala de desfumare va dispune de două surse


independente de alimentare cu energie electrică:
 una de bază (principală) – la tensiunea de 230 Vca din Sistemul Electroenergetic
Național, realizată sub forma unei coloane proprii, independentă de orice dispozitiv
de separare generală a clădirii, racordată la tabloul electric general.
 una de rezervă, la tensiunea de 24 Vcc, constituită din acumulatori amplasați
într-un compartiment dedicat din carcasa echipamentului de control.

Conductorii folosiți vor fi din cupru, care să asigure un nivel sigur de transmisie a
semnalelor electrice conform specificațiilor tehnice ale echipamentelor. Se vor evita traseele
care ar putea fi expuse la mediu coroziv sau cu umezeală excesivă. Protejarea conductorilor
se realizează în tuburi PVC pozate îngropat în tencuiala pereți și a tavanelor.

Golurile pentru trecerea traseelor de cabluri prin pereți și plafoane vor fi protejate după
montarea cablurilor, cu materiale care nu vor modifica rezistenta la foc a elementului de
compartimentare.

Desfumarea se va realiza prin tiraj natural organizat, aceasta se realizează prin introducere
de aer proaspăt și evacuare de fum.

Dispozitivele de introducere a aerului proaspăt au fost dimensionate ținând cont de


reglementările în vigoare, și anume că aria minimă utilă de introducere aer proaspăt a fi de
60% din aria necesară desfumării a respectivului spațiu.

Încăperile ce necesită instalații de desfumare conform P118/99 vor fi împărțite în trei zone
de desfumare astfel:
 zona 1 este formată din zona hol intrare parter și casa scării de la etaj situată între
axele G-E/D1 și 1-4;
 zona 2 este formată din zona hol parter, situată între axele D1-B3,B-D2 și 3b-1b.
 zona 3 este formată din zona hol parter/etaj și casa scării de la parter/etaj, situată
între axele D1-B1 și 1a-7a.
 zona 4 este formată din zona hol etaj, situată între axele B3-E2 și 2b-2c.
 zona 5 este formată din zona hol etaj și casa scării de la etaj, situată între axele A2-
C3 și 3c-4a.
 zona 6 casa casei de lift, situată între axele D2-B2 și 2C-3C.

Fiecare ochi mobil poate fi actionat, manual, din butonul manual alocat.
Centrala de desfumare va fi interconectată conform planșei D03.

ZONA 1

Aria hol intrare parter și casa scării de la etaj este de 7,46 m2 astfel suprafațele utile minime
de desfumare este de 0,37 m2.
Desfumarea se va realiza prin intermediul a unui ochi aflat la etaj. Dimensiunile ochiurilor
sunt de 1400 mm x 1000 mm, rezultând o arie utilă totală de introducera aer proaspat de
1,4 m2.

35
Aportul de aerului proaspat se va asigura prin intermediul unei uși aflate la parter.
Dimensiunile uși sunt de 1600 mm x 2100 mm rezultând o aria utilă totală de introducere
aer proaspat de 3,36 m2.

ZONA 2

Aria hol parter este de 58,63 m2 astfel suprafațele utile minime de desfumare este de 0,58
m 2.

Desfumarea se va realiza prin intermediul a două ochiuri mobile aflate la parter.


Dimensiunile ochiurilor sunt de 1500 mm x 600 mm, 600mm x 1300mm, rezultând o arie
utilă totală de introducere a aer proaspat de 1,68 m2.

Aportul de aerului proaspat se va asigura prin intermediul unei uși aflate la parter.
Dimensiunile uși sunt de 1200 mm x 2100 mm rezultând o aria utilă totală de introducere
aer proaspat de 2,52 m2.

ZONA 3

Aria formată din zona hol parter/etaj și casa scării de la parter/etaj este de 41,43 m2 astfel
suprafațele utile minime de desfumare este de 2,07 m2.

Desfumarea se va realiza prin intermediul a doua ochiuri mobile aflate la etaj. Dimensiunile
ochiurilor sunt de 450 mm x 1800 mm, 800 mm x 1800 mm, rezultând o arie utilă totală
de introducere a aer proaspat de 2,25m2.

Aportul de aerului proaspat se va asigura prin intermediul unei uși aflate la parter.
Dimensiunile uși sunt de 1500 mm x 2100 mm rezultând o aria utilă totală de introducere
aer proaspat de 3,15 m2.

ZONA 4

Aria hol etaj este de 41,59 m2 astfel suprafațele utile minime de desfumare este de 0,41 m2.
Desfumarea se va realiza prin intermediul unui ochi mobil aflat la etaj. Dimensiunile ochiului
de la etaj sunt de 450mm x 1300mm, rezultând o arie utilă totală de introducere a aer
proaspat de 0,58 m2.

Aportul de aerului proaspat se va asigura prin intermediul unui ochi mobil aflat la etaj.
Dimensiunea ochiului mobil este de 450mm x 1300mm rezultând o aria utilă totală de
introducera aer proaspat de 0,58 m2.

ZONA 5

Aria casa scării etaj este de 9,08 m2 astfel suprafațele utile minime de desfumare este de
0,45 m2.

Desfumarea se va realiza prin intermediul a unui ochi mobil aflate la etaj. Dimensiunile
ochiuliu de la etaj sunt de 800 mm x 1800 mm, rezultând o arie utilă totală de introducere a
aer proaspat de 1,44 m2.

Aportul de aerului proaspat se va asigura prin intermediul unei uși aflate la parter.
Dimensiunile uși sunt de 1200 mm x 2100 mm, rezultând o aria utilă totală de introducere
aer proaspat de 2,52 m2.

36
ZONA 6

Pentru zona casei de lift s-a folosit varianta punerii în suprapresiune față de încăperile cu
care comunică, hol, prin introducerea pe cale mecanică a aerului din exterior. Ventilatorul
este comandat manual de la butonul din camera ECS și automat de detectorul de fum de pe
holuri. Diferența de presiune va permite evacuarea fumului la deschidere ușilor din lift. Priza
de aer se află la nivel parter, tubulatura de introducere a aerului pentru desfumare va fi
rezistentă la foc timp de 180 minute.

În caz de incendiu se va actiona butonul de comandă manual și va comanda funcționarea


ventilatorului până la valoarea de 20Pa. În acest mod se va stabili presiunea necesară
pentru pastrarea in interiorul lift a aerului neviciat, pentru calea de evacuare.

Date tehnice ventilator:


 ventilator centrifugal monoaspirant de medie putere;
 oțel galvanizat, IP55, clasa de izolare F;
 montat pe suporți cu amortizare la vibratii;
 reglaj opțional cu convertizor de frecvență;
 temperatură ambiantă -35....+40 grade Celsius;
 flanșă exterioară 255x295mm;
 flanșă interioară 205x245mm;
 putere electrică P=0,37kW, 230/400V;
 flanșă Ø=min.200 – max.250 mm;
 debit aer min.2500 – max.3000 m3/h.

Date tehnice casa de lift:


 L= 1,76 m;
 H= 5,8 m;
 l= 1,58 m.

Numărul de schimburi orare pentru instituțiile de sănătate – săli de zi - conform Normativ


I5-2010 Anexa 7 este de 10. Pentru casa liftului se va alege un număr de 5 schimburi.

Debitul de aer introdus, zona casei de lift:


Qp=L x H x l x 5=1,76 x 5,8 x 1,58 x 5=80,70 m3/h.

COMANDA INSTALATIILOR DE DESFUMARE

Dispozitile de evacuare a fumului cât și cele de introducere a aerului proaspat din toate cele
sase zone de desfumare vor fi comandate automat de la centrala de desfumare amplasată
in camera comuna cu centrala ECS și manual de la butoane de comandă, pe care le are
fiecare zonă de desfumare astfel:
 zona 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / – 8 butoane de acționare a instalației de desfumare, 8
butoane manuale electrice pentru acționarea ochiurilor mobile.

Comanda automată a centralei de desfumare se va realiza cu ajutorul centralei de detectie


și avertizare la incendiu, conectată la centrala de desfumare astfel:
 zona 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / – centrala de incendiu ECS.

CAPITOLUL 2. RISCUL DE INCENDIU

A. Identificarea şi stabilirea nivelurilor de risc de incendiu se fac potrivit


reglementarilor tehnice specifice, luandu-se in considerare:

37
a. Densitatea sarcinii termice
Densitatea sarcinii termice, reprezintă cantitatea de căldura ce poate fi dezvoltata prin
arderea materialelor combustibile raportata pe unitatea de suprafaţa şi se calculează
conform STAS 10903/2 - 79, astfel:
qs =Σ(Pc x G) unde: qs - densitatea sarcinii termice (MJ/mp);
As Pc - puterea calorifica inferioara a materialului combustibil (MJ/kg) - conform STAS
10903/2 -Anexa A
G - cantitatea de material combustibil (kg)
As - aria cantitatea de material combustibil (kg) As - aria

Densitate
Putere Sarcina
sarcinii
Cantitate Calorifica termica
Incăperi Materiale qs =Q/S
G (Kg) inferioara Q=Pci xG
(MJ/m2)
Pci (MJ/kg (Mi)
Risc incendiu
SUBSOL
Subsol tehnic - lemn(mobilier) 25.00 19.25 481.0 93.14 MIC
S=39.20 mp -produse diverse 50.00 20.00 1000.00
-tevi PVC 50.00 43.40 2170.00
3651.25
PARTER
CT -lemn(mobilier) 20.00 19.25 385.00 226.11
S=11.66 mp -hârtie -textile 5,00 16,30 81.50
-material plastic 20.00 33.5 670.00
-aparatura din 25.00 60 1500.00 MIJ.
mat. plastice 2636.50

Casa scarii -lemn 20.00 19.25 385.00 39.28


S=9.80 mp MIC

Depozit -lemn(mobilier) 5.00 19.25 96.25 81.16


S=3.65 mp -produse diverse 10.00 20.00 200.00 MARE
296.25

Camera ECS -lemn(mobilier) 5.00 19.25 96.25 91.55


S=1.65mp - aparatura din 20.00 60.00 1.200.00 MIC
mat. plastice 1.296.25

HOL -lemn(mobilier) 20.00 19.25 385.00 77.64


S=16.94 mp -hârtie -textile 2,00 16.3 32.60
-pliante+panouri 15.00 60.00 900.00 MIC
1317.60

Sala -lemn(mobilier) 40.00 19.25 770.00 161.93


consultatii -hârtie -textile 5,00 16,30 81.50
S=23.79 mp -material plastic 20.00 33.50 670.00 MIC
-aparatura din 25.00 60.00 1500.00
mat. plastice
-tamplarie PVC 50.00 13.80 690.00
-alcool sanitar 2.00 30.00 60.00
-pansamente 1.00 20.95 20.95
3852.45
Sala -lemn(mobilier) 40.00 19.25 770.00 226.22

38
Densitate
Putere Sarcina
sarcinii
Cantitate Calorifica termica
Incăperi Materiale qs =Q/S
G (Kg) inferioara Q=Pci xG
(MJ/m2)
Pci (MJ/kg (Mi)
Risc incendiu
tratament -hârtie -textile 5,00 16,30 81.50
S=17.03 mp -material plastic 20.00 33.50 670.00 MIC
-aparatura din 25.00 60.00 1500.00
mat. plastice
-tamplarie PVC 50.00 13.80 690.00
-alcool sanitar 2.00 30.00 60.00
-pansamente 1.00 20.95 20.95
3852.45
HOL -lemn(mobilier) 20.00 19.25 385.00 45.59
S=28.90 mp -hârtie -textile 2,00 16.3 32.60
-pliante+panouri 15.00 60.00 900.00 MIC
1317.60

Sterilizare lemn(mobilier) 40.00 19.25 770.00 204.77


S = 18.52 mp -hârtie -textile 5,00 16,30 81.50
-material plastic 20.00 33.50 670.00 MIC
-aparatura din 25.00 60.00 1500.00
mat. plastice
-tamplarie PVC 50.00 13.80 690.00
-alcool sanitar 2.00 30.00 60.00
-pansamente 1.00 20.95 20.95
3792.45
GS -hârtie –textile 1,00 16.30 16.30 112.53
S=4.61 mp -material plastic 10,00 33.5 335.00
-textile 10,00 16.75 167.50 MIC
518.80
GS personal -hârtie –textile 1,00 16.30 16.30 93.47
S = 5.55 mp -material plastic 10,00 33.5 335.00
-textile 10,00 16.75 167.50 MIC
518.80

GS personal -hârtie –textile 1,00 16.30 16.30 93.47


S=5.55 mp -material plastic 10,00 33.5 335.00
-textile 10,00 16.75 167.50 MIC
518.80
Depozit -hârtie –textile 10.00 19.25 192.50 132.39
deseuri -material plastic 10,0 33.50 335.00 MARE
medicale -teava PVC 25.00 43.40 1085.00
S=12.18 mp 1612.50

Casa scarii -panouri 25.00 60.00 1500.00 95.36


S=15.73 mp MIC

Camera mat. -lemn(mobilier) 5.00 19.25 96.25 38.24


curatenie - material plastic 5.00 33.50 167.5 MIC
S=12.57 mp -galeti PVC 5.00 43.40 217.0
480.7
Stationar lemn(mobilier) 40.00 19.25 770.00 207.81
medical -hârtie -textile 5,00 16,30 81.50

39
Densitate
Putere Sarcina
sarcinii
Cantitate Calorifica termica
Incăperi Materiale qs =Q/S
G (Kg) inferioara Q=Pci xG
(MJ/m2)
Pci (MJ/kg (Mi)
Risc incendiu
S=18.25 mp -material plastic 20.00 33.50 670.00 MIC
-aparatura din 25.00 60.00 1500.00
mat. plastice
-tamplarie PVC 50.00 13.80 690.00
-alcool sanitar 2.00 30.00 60.00
-pansamente 1.00 20.95 20.95
3792.45
Grup sanitar -hârtie –textile 1,00 16.30 16.30 88.83
S=5.84 mp -material plastic 10,00 33.5 335.00
-textile 10,00 16.75 167.50 MIC
518.80
Grup sanitar -hârtie –textile 1,00 16.30 16.30 88.83
S=5.84 mp -material plastic 10,00 33.5 335.00
-textile 10,00 16.75 167.50 MIC
518.80
Stationar - hartie 2.00 16.30 36.20 121.00
medical -tamlarie PVC 20.00 13.80 276.0 MIC
S=16.29 MP
HOL -panouri 5.00 60.00 600.0 55.09
S=10.89 mp MIC

Hol - hartie 2.00 16.30 36.20 114.7


S=41.59 MP -tamlarie PVC 20.00 13.80 276.0 MIC

Cabinet -lemn(mobilier) 50.00 19.25 962.50 238.63


S=17.68 mp -hârtie -textile 5,00 16,30 81.50
-material plastic 50.00 33.50 1675.00
-aparatura din 25.00 60.00 1500.00 MIC
mat. plastice 4219.00

Cabinet -lemn(mobilier) 50.00 19.25 962.50 238.63


S=17.68 mp -hârtie -textile 5,00 16,30 81.50
-material plastic 50.00 33.50 1675.00
-aparatura din 25.00 60.00 1500.00 MIC
mat. plastice 4219.00

Sala -lemn(mobilier) 50.00 19.25 962.50 303.00


tratament -hârtie -textile 5,00 16,30 81.50 MIC
S=17.56 mp -material plastic 50.00 33.50 1675.00
-aparatura din 25.00 60.00 1500.00
mat. plastic
-tamplarie PVC 80.00 13.80 1104.00
5323.00
Grup sanitar -hârtie –textile 1,00 16.30 16.30 125.31
S=4.14 mp -material plastic 10,00 33.5 335.00
-textile 10,00 16.75 167.50 MIC
518.80
Grup sanitar -hârtie –textile 1,00 16.30 16.30 69.82

40
Densitate
Putere Sarcina
sarcinii
Cantitate Calorifica termica
Incăperi Materiale qs =Q/S
G (Kg) inferioara Q=Pci xG
(MJ/m2)
Pci (MJ/kg (Mi)
Risc incendiu
pacienti -material plastic 10,00 33.5 335.00
S=7.43 mp -textile 10,00 16.75 167.50 MIC
518.80
Vestiar +GS - textile 25.00 16.30 407.5 84.55
baieti -lemn 10.00 19.25 192.5 MIC
S=8.06 mp -hartie 5.00 16.30 81.50
681.5

Vestiar +GS - textile 25.00 16.30 407.5 73.43


femei -lemn 10.00 19.25 192.5 MIC
S=9.28 mp -hartie 5.00 16.30 81.50
681.
5

Casa scarii -panouri 15.00 60.00 900.00 71.20


S=12.64 mp MIC

Casa liftului - material plastic 10 33,5 335,00 71.44


S=2,80 mp MIC
ETAJ
Casa scarii -panouri 15.00 60.00 900.00 120.64
S=7.46 MP MIC

Sala de mese - textile 35.00 16.30 570.5 101.70


S=22.35 mp -lemn 80.00 19.25 1540. MIC
-hartie 10.00 16.30 163.0
2273
.
Oficiu -lemn(mobilier) 10.00 19.25 192.50 93.00
personal -hârtie -textile 5,00 16,30 81.50
S=13.00 mp -material plastic 10.00 33.50 335.00
-aparatura din 10.00 60.00 600.00 MIC
mat. plastice 1209.00

Hol -lemn(mobilier) 50.00 19.25 962.50 168.39


S=6.20 mp -hârtie -textile 5,00 16,30 81.50 MIC
1044.00

Depozit -hartie 5.00 16.30 81.50 206.70


S=2.76 mp -textile 30.00 16.30 489.00 MARE
570.50

Camera -lemn(mobilier) 50.00 19.25 962.50 206.55


recreere -hârtie -textile 5,00 16,30 81.50 MIC
S=25.77 mp -material plastic 50.00 33.50 1675.00
-aparatura din 25.00 60.00 1500.00

41
Densitate
Putere Sarcina
sarcinii
Cantitate Calorifica termica
Incăperi Materiale qs =Q/S
G (Kg) inferioara Q=Pci xG
(MJ/m2)
Pci (MJ/kg (Mi)
Risc incendiu
mat. plastic
-tamplarie PVC 80.00 13.80 1104.00
5323.00

Hol -hârtie -textile 10.00 16.30 163.00 62.87


S=28.82 mp -material plastic 10,00 33.50 335.00 MIC

Camera -material plastic 20.00 33.50 670.00 55.51


odihna MIC
asistenti-F
S=17.54 mp
Grup sanitar -hârtie –textile 1,00 16.30 16.30 88.83
S=5.84 mp -material plastic 10,00 33.5 335.00
-textile 10,00 16.75 167.50 MIC
518.80
Grup sanitar -hârtie –textile 1,00 16.30 16.30 88.83
S=5.84 MP -material plastic 10,00 33.5 335.00
-textile 10,00 16.75 167.50 MIC
518.80
Camera -covor PVC 30.00 16.30 489.00 88.10
odihna -B MIC
S=18.25 mp
Casa scarii -lenjerie 50.00 16.30 815.00 98.19
S=12.61 mp MIC
Birou -lemn(mobilier) 10.00 19.25 192.50 149.62
S=12.46 mp -textile 25.00 16.30 407.50 MIC
-produse dverse 30.00 20.00 600.00

Camera -hartie 5.00 16.30 81.50 71.44


odihna -textile 10.00 16.30 163.00 MIC
medici-F -produse diverse 50.00 20.00 1000.00
S=18.25 mp
Grup sanitar -hârtie –textile 1,00 16.30 16.30 88.83
S=5.84 mp -material plastic 10,00 33.5 335.00
-textile 10,00 16.75 167.50 MIC
518.80
Grup sanitar -hârtie –textile 1,00 16.30 16.30 88.83
S=5.84 mp -material plastic 10,00 33.5 335.00
-textile 10,00 16.75 167.50 MIC
518.80
Camera -textile 10.00 16.30 163.00 72.21
odihna -lemn 5.00 19.25 96.25 MIC
medici-B
S=16.29 mp

Hol - textile 25.00 16.30 407.5 80.78


S=41.59 MP -lemn 10.00 19.25 192.5 MIC
-tamplarie PVC 200.00 13.80 2760.

42
Densitate
Putere Sarcina
sarcinii
Cantitate Calorifica termica
Incăperi Materiale qs =Q/S
G (Kg) inferioara Q=Pci xG
(MJ/m2)
Pci (MJ/kg (Mi)
Risc incendiu
3360

Sterilizare -material plastic 50.00 16.30 815.00 195.36 MIC


stomatologie -tamplarie PVC 20.00 33.50 737.00
S=10.96 mp -alcool 10.00 30.05 300.50
-lemn-mobilier 15.00 19.25 288.75
2141.25
Cabinet -material plastic 50.00 16.30 815.00 140.74
stomatologic -tamplarie PVC 20.00 33.50 737.00 MIC
S=36.53 mp -alcool 10.00 30.05 300.50
-lemn-mobilier 15.00 19.25 288.75
-aparatura 50.00 3000.00
5141.25

Sala -material plastic 50.00 16.30 815.00 121.93


tratamente -tamplarie PVC 20.00 33.50 737.00 MIC
stomatologie -alcool 10.00 30.05 300.50
S=17.56 mp -lemn-mobilier 15.00 19.25 288.75
2141.25
Grup sanitar -hârtie –textile 1,00 16.30 16.30 125.01
S=4.15 mp -material plastic 10,00 33.5 335.00
-textile 10,00 16.75 167.50 MIC
518.80
Grup sanitar -hârtie –textile 1,00 16.30 16.30 69.83
pacienti -material plastic 10,00 33.5 335.00
S=7.43 mp -textile 10,00 16.75 167.50 MIC
518.80
Vestiar +GS -hârtie –textile 5.00 16.30 81.50 72.45
B -material plastic 10,00 33.5 335.00
S=8.06 mp -textile 10,00 16.75 167.50 MIC
584.00
Vestiar +GS -hârtie –textile 10,00 16.30 163.00 71.71
-F -material plastic 10,00 33.5 335.00
S=9.28 mp -textile 10,00 16.75 167.50 MIC
665.50
Casa scarii - textile 5.00 16.30 81.50 64.40
S=9.06 MP -hartie 5.00 19.25 96.25 MIC

Casa liftului - material plastic 10 33,5 335,00 71.44


S=2,80 mp MIC

Asa cum rezulta din tabelul prezentat mai sus, densitatea sarcinii termice este mai mica de
420 Mj/ mp si riscul de incendiu poate fi considerat „mic „ conform art.2.1.2. din
P118/99.

b)Clasele de reactie la foc/Clasele de combustibilitate ale produselor, stabilite


potrivit reglementarilor specifice

43
- Zidarie portanta din BCA de 35 cm si 25.00 cm (samburi si stalpi din beton
armat la colturi si intersectii), cat si pe orizontala (centuri si grinzi din beton
armat)+sistem de cadre locale cu stalpi si grinzi din beton armat monolit -
rezistență la foc 180 minute;
- Planseul realizat din beton armat–rezistente la foc 120 minute;
- Acoperisul tip sarpanta din lemn pe scaune cu invelitoare din tabla tip tigla;
- Structură metalică (stâlpi și grinzi) aferente grupului electrogen - rezistente la foc 120
minute;
- Panouri de tip sandwich aferente grupului electrogen - rezistente la foc 120 minute.

Inchideri exterioare si compartimentari interioare; Inchiderile exterioare: pereti din


zidarie de caramida tip BCA de 35 si 25.00 cm cm grosime cu protectie termosistem cu placi
de polistiren expandat de 10 cm grosime; Compartimentari interioare: pereti din zidarie de
caramida BCA de 30 cm grosime; Compartimentari la grupurile sanitare din gips carton pe
structura metalica.

Acoperisul si invelitoarea
Acoperisul se va realiza tip sarpanta din lemn pe scaune; Invelitoarea se va realiza din tabla
amprentata tip tigla-nuanta RAL 7016 (inclusiv ventilatii si opritori de zapada-sistem
integrat).

Clasele de performanta privind reactiea la foc ale materialelor şi substanţelor


utilizate in realizarea constructiei, in conformitate cu tabelul 2, 3 si 4 din Regulamentul
privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru construcţii pe baza performanţelor de
comportare la foc, aprobat prin Ordinul comun al ministrului transporturilor, construcţiilor şi
turismului şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.822/394/2004, sunt
urmatoarele:

Beton din componenta fundatiilor, elevatiilor, peretilor, planseelor, stalpilor, grinzilor,


rampelor scarilor, podestelor, etc.=clasa A1 produse care nu contribuie la foc in nici o faza
a incediului standard de referinta EN ISO 1182, EN ISO 1716.

Zidarie -închideri din zidărie de BCA de 35 cm grosime;compartimentări din zidărie de BCA


de 25.00 cm;= clasa A1 produse care nu contribuie la foc in nici o faza a incendiului
standard de referinta EN ISO 1182 EN ISO 1716.

Gresie, faianta din componenta placajelor si pardoselilor = clasa A1 produse care nu


contribuie la foc in nici o faza a incendiului standard de referinta EN ISO 1182 EN ISO 1716.

Tencuieli = clasa A1 produse care nu contribuie la foc in nici o faza a incendiului standard
de referinta EN ISO 1182 EN ISO 1716.

Pentru materialele utilizate in realizarea pardoselilor:


 beton din componenta suportului pentru pardoseli = clasa A1 FL standard de
referinta EN ISO 1182, EN ISO 1716.
 gresie ceramica din componenta pardoselilor in spatiile de circulatie si grupurile
sanitare = clasa A1 FL standard de referinta EN ISO 1182, EN ISO 1716.
 parchet laminat din componenta pardoselilor din unele incaperi=clasa DFL –s2-
produse care rezista o perioada lunga la actiunea unei flacari de mica intensitate cu
emisie limitata de fum cu un timp de expunere de minim 15 sec. standard de
referinta SR EN ISO 9239-1 si SR EN ISO 11925.

In conformitate cu prevederile art. 6.2.19. si tabel 6.2.19. din normativul P119/99,


materialele si substantele ce se pot afla depozitate in interiorul cladirii se incadreaza in

44
clasa de periculozitate P.4.B.
 pardoseli si plinta din covor PVC de trafic greu lipit pe sapa M 100 clasa de
reactie la foc - E FL picaturi arzande, standard de referinta EN ISO l1925-2;
 gipscarton rezistent la umezeala, pe structura metalica la compartimentari grupuri
sanitare

c)Sursele potentiale de aprindere si imprejurarile care pot favoriza aprinderea:

Iniţierea unui incendiu este un fenomen complex şi presupune interacţiunea următoarelor


elemente:
 sursa de aprindere şi mijlocul care o produce, sursă care să posede energia
minimă necesară pentru aprinderea combustibilului;
 existenţa materialului combustibil (gazos, lichid,solid) in cantitate suficientă
pentru susţinerea arderii; trebuie făcută deosebirea intre primul material care s-a
aprins (materialul care a contribuit la iniţierea arderii) şi primul material semnificativ
aprins (materialul care a avut rolul cel mai important in propagarea arderii);
 existenţa unor împrejurări determinate şi altor condiţii favorizante care să pună
in contact sursa de aprindere cu combustibilul, precum şi absenţa inhibatorilor de
reacţie in spaţiul unde se manifestă incendiul.

Clasificarea incendiilor in raport cu cauzele care le-au produs se poate face in funcţie de
elementele obligatorii menţionate, dar, in cele mai multe cazuri, se optează pentru analiza
naturii surselor de aprindere.

Sursele potenţiale de aprindere :


In situatia studiata sursele de aprindere potentiale pot fi (Conform ORDIN nr. 210 din 21
mai 2007 pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea si controlul
riscurilor de incendiu):
 surse de aprindere cu flacara: flacara de chibrit, lumanare, aparat de sudura si altele
asemenea;
 surse de aprindere de natura electrica: arcuri si scantei electrice, scurtcircuit,
electricitate statica si altele asemenea;
 surse de aprindere de natură termică: obiecte incandescente, căldură degajată
 de aparate termice, efectul termic al curentului electric şi altele asemenea;
 surse de aprindere de natură electrică: arcuri şi scântei electrice, scurtcircuit,
 electricitate statică şi altele asemenea;
 surse de aprindere datorate exploziilor la centrala termica

Împrejurările preliminate care pot determina şi/sau favoriza iniţierea, dezvoltarea


şi/sau propagarea unui incendiu:

In situatia studiata sursele preliminate pot fi (Conform ORDIN nr. 210 din 21 mai 2007
pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de
incendiu):
 instalaţii şi echipamente electrice, defecte ori improvizate;
 receptori electrici lăsaţi sub tensiune, nesupravegheaţi;
 sisteme şi mijloace de încălzire, instalaţii de ventilare, climatizare, răcire defecte,
improvizate sau nesupravegheate;
 defecţiuni tehnice de exploatare;
 nereguli organizatorice;
 explozie urmată de incendiu;
 alte împrejurări.

MASURI PENTRU REDUCEREA SAU ELIMINAREA FACTORILOR DETERMINANTI :


 Flacara :

45
 Efectuarea lucrărilor de sudare, tăiere, lipire sau a altor asemenea operaţiuni care
prezintă pericol de incendiu se poate executa în spaţiile respective numai după ce s-au luat
măsuri pentru îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile, aerisirea sau
ventilarea atelierelor şi spaţiilor de întreţinere şi reparaţii, dotarea locurilor de muncă cu
mijloace de limitare şi stingere a incendiilor. evacuare persoane indepartarea sau
protejarea materiale combustibile
 dotare cu mijloace de stingere
 instruire personal
 in toate cazurile sunt obligatorii instruirea personalului de execuţie, control şi
supraveghere asupra măsurilor de apărare împotriva incendiilor, precum şi informarea
serviciului voluntar public/privat pentru situaţii de urgenţă.
 Natura termica:
 reglementarea fumatului : locuri speciale, dotate cu vas de apa, lada de nisip,
stingator
 produsele, materialele si substantele combustibile se amplaseaza la distante de
siguranta fata de sursele de caldura sau se protejeaza corespunzator.
 interzicerea exploatarii sistemelor, instalatiilor, dispozitivelor, echipamentelor,
aparatelor, masinilor si utilajelor cu defectiuni, improvizatii sau fara protectia
corespunzatoare fata de materialele sau substantelor combustibile
 utilizarea aparatelor electrocasnice si de incalzit certificate si verificate
 supravegherea permanenta a operatiunilor tehnologice cu materiale in stare de
incandescenta
 interzicerea utilizarii lampilor cu incandescenta neprotejate in zone cu pericol de
explozie
 dimensionarea corecta a cablurilor si conductoarelor electrice
 Natura electrica :
 proiectarea, executia si montarea elementelor componente ale instalatiei electrice
conform normelor si normativelor in vigoare (I-7-98)
 remedierea imediata a oricarei defectiuni, scoaterea de sub tensiune a aparatelor
cu improvizatii sau defectiuni.
 respectarea conditiilor tehnice speciale la echipamentele din mediu cu pericol de
explozie.
 alegerea corecta a sistemelor de protectie a instalatiilor electrice.
 evitarea supraincalzirii instalatiilor electrie : motoare, circuit prize
 interzicerea pozarii conductorilor si tablourilor electrice direct pe materiale
combustibile
 montarea de carcase la tablourile electrice
 supravegherea permanenta a aparatajului electric in conditiile impuse tehnologic.
 mentinerea curata a instalatiilor electrice, inlaturarea prafului, scamelor, etc.
 separarea cablurilor fata de surse cu temperaturi inalte ( conducte abur)
 etansarea cablurilor la trecerea prin pereti si plansee.
 protectia impotriva solicitarilor mecanice si termice ( ecranari,etc)
 evitarea supraincarcarii cu consumatori
 evitarea deteriorarilor mecanice.
 ventilare spatii
 instalatii de semnalizare,iluminat de siguranta, etc.
 prevenirea formarii sarcinilor electrostatice
 legarea la pamant pentru dispersarea sarcinilor electrostatice
 Aprindere spontana:
 pastrarea materialelor si substantelor in conditii adecvate naturii lor, ventilare,
control.
 inscriptionarea recipientelor cu substante sau materiale care se pot aprinde spontan
 ventilare spatii
 distante fata de sursele de caldura
 Natura mecanica :

46
 interzicerea folosirii dispozitivelor, aparatelor, uneltelor, sculelor neprotejate
corespunzator sau care pot produce scantei prin functionare, lovire sau frecare.
 palete ventilatoare din materiale neferoase
 evitare scurgeri sau scapari de gaze, lichide inflamabile
 interzicerea executarii lucrarilor de polizare,rectificare, in locuri cu pericol
 Surse naturale:
 respectarea I 7/2011la proiecatarea si executarea IPT verificare IPT
si prizelor de pamant
 imbinari elemente IPT prin sudura
 50 cm intre elementele de coborare si pereti combustibili
 legare la pamant a structurii metalice.
 Alte surse de aprindere:
 nelasarea in functiune sau nesupravegheate a aparatelor de incalzire sau
preparare hrana
 ventilare incaperi
 verificare etanseitate instalatie gaze
 duze adecvate gazului folosit
 interzicere butelii improvizate
 interzicere furtunuri din material plastic
 folosirea de butelii cu sisteme de autoinchidere.

B - NIVELURILE RISCULUI DE INCENDIU - se stabilesc pentru fiecare incapere,


spatiu, zona, compartiment, potrivit reglementarilor tehnice.

Nivelul riscului de incendiu s-a stabilit in funcţie de densitatea sarcinii termice, destinaţiile
încăperilor, respectiv de natura activităţilor desfăşurate, comportarea la foc a elementelor
de construcţie si caracteristicile de ardere a materialelor si substanţelor utilizate, manipulate
sau depozitate. - Risc de incendiu- MIC

Densitate sarcinii
Incăperi qs =Q/S (MJ/m2) Risc incendiu

SUBSOL
Subsol tehnic;S=39.20 mp 93.14 MIC
PARTER
CT;S=11.66 mp 226.11 MIJ.
Casa scarii;S=9.80 mp 39.28 MIC
Depozit ;S=3.65 mp 81.16 MARE
Camera ECS ;S=1.65mp 91.55 MIC
HOL;S=16.94 mp 77.64 MIC
Sala consultatii;S=23.79 mp 161.93 MIC
Sala tratament;S=17.03 mp 226.22 MIC
HOL;S=28.90 mp 45.59 MIC
Sterilizare ;S = 18.52 mp 204.77 MIC
GS;S=4.61 mp 112.53 MIC
GS personal;S = 5.55 mp 93.47 MIC
GS personal;S=5.55 mp 93.47 MIC
Depozit deseuri medicale S=12.18 132.39 MARE
mp

47
Densitate sarcinii
Incăperi qs =Q/S (MJ/m2) Risc incendiu

Casa scarii;S=15.73 mp 95.36 MIC


Camera mat. curatenie;S=12.57 mp 38.24 MIC
Stationar medical;S=18.25 mp 207.81 MIC
Grup sanitar;S=5.84 mp 88.83 MIC
Grup sanitar;S=5.84 mp 88.83 MIC
Statoionar medical; S=16.29 MP 121.00 MIC
HOL;S=10.89 mp 55.09 MIC
Hol ; S=41.59 MP 114.7 MIC
Cabinet ;S=17.68 mp 238.63 MIC
Cabinet ;S=17.68 mp 238.63 MIC
Sala tratament;S=17.56 mp 303.00 MIC
Grup sanitar;S=4.14 mp 125.31 MIC
Grup sanitar pacienti;S=7.43 mp 69.82 MIC
Vestiar +GS baieti;S=8.06 mp 84.55 MIC
Vestiar +GS femei;S=9.28 mp 73.43 MIC
Casa scarii;S=12.64 mp 71.20 MIC
Casa liftului; S=2,80 mp 71.44 MIC
ETAJ
Casa scarii;S=7.46 MP 120.64 MIC
Sala de mese;S=22.35 mp 101.70 MIC
Oficiu personal;S=13.00 mp 93.00 MIC
Hol ;S=6.20 mp 168.39 MIC
Depozit ;S=2.76 mp 206.70 MARE
Camera recreere;S=25.77 mp 206.55 MIC
Hol ;S=28.82 mp 62.87 MIC
Camera odihna asistenti-F;S=17.54 55.51 MIC
mp
Grup sanitar;S=5.84 mp 88.83 MIC
Grup sanitar;S=5.84 MP 88.83 MIC
Camera odihna -B;S=18.25 mp 88.10 MIC
Casa scarii;S=12.61 mp 98.19 MIC
Birou ;S=12.46 mp 149.62 MIC
Camera odihna medici-F;S=18.25 71.44 MIC
mp
Grup sanitar;S=5.84 mp 88.83 MIC
Grup sanitar;S=5.84 mp 88.83 MIC
Camera odihna medici-B;S=16.29 mp 72.21 MIC
Hol ;S=41.59 MP 80.78 MIC
Sterilizare stomatologie;S=10.96 195.36 MIC
mp
Cabinet stomatologic;S=36.53 mp 140.74 MIC
Sala tratamente 121.93 MIC
stomatologie;S=17.56 mp
Grup sanitar;S=4.15 mp 125.01 MIC
Grup sanitar pacienti;S=7.43 mp 69.83 MIC
Vestiar +GS B;S=8.06 mp 72.45 MIC
Vestiar +GS -F;S=9.28 mp 71.71 MIC
Casa scarii;S=9.06 MP 64.40 MIC
Casa liftului; S=2,80 mp 71.44 MIC

48
CAPITOLUL 3. NIVELURILE CRITERIILOR DE PERFORMANTA PRIVIND
SECURITATEA LA INCENDIU

(1)3.1 STABILITATEA LA FOC


Stabilitatea la foc se estimează potrivit prevederilor normelor generale de apărare împotriva
incendiilor si reglementarilor tehnice in funcţie de:

a) Rezistenta la foc a elementelor de construcţie .


Conform anexei 1 din Ordinul nr.1822/394/2004, clasele de reactie la foc ale materialelor de
constructie utilizate sunt urmatoarele:
 pereti exteriori din zidarie BCA grosimea de 35 cm: A1 - produse care nu
contribuie la foc in nici o faza a incendiului, standard de referinta EN IS01182, EN ISO
1716;
 pereti interiori de compartimentare portanti si neportanti din BCA având grosimea
de 25 cm, clasa de reactie la foc – A1- produse care nu contribuie la foc in nici o faza
a incendiului, standard de referinta EN IS01182, EN ISO 1716;
 cadre din beton armat monolit – stâlpi, centuri si grinzi, clasa de reactie la foc –
A1 - produse care nu contribuie la foc in nici o faza a incendiului, standard de
referinta EN IS01182, EN ISO 1716;
 compartimentari la grupuri sanitare cu gipscarton rezistent la umezeala, montat
pe structura metalica.

Pentru materialele de pardoseli:


 beton din componenta pardoselilor etc, clasa de reactie la foc A1 FL, produse care nu
contribuie la foc in nici o faza a incendiului standard de referintaEN ISO l 182, EN ISO
1716
 pardoseli si plinta din covor PVC de trafic greu lipit pe sapa M 100 grupa de reactie
la foc - E FL picaturi arzande, standard de referinta EN ISO l1925-2;

Rezistenta la foc a principalelor elemente de construcţie (in special al celor portante sau cu rol
de compartimentare) stabilita potrivit criteriilor din regulamentul privind clasificarea si
încadrarea produselor pentru construcţii pe baza performantelor de comportare la foc
reglementarilor tehnice si standardelor europene de referinţa.

Conform notaţiilor din tabelul 6 din ordinul 1822/394/2004 si a rezultatelor experimentărilor


efectuate de ÎNCERC pana in anul 1983 cuprinse in anexa MP-008-2000- combustibilitatea si
rezistenta la foc a principalelor elemente de construcţie sunt:
Clasele de reactie Clasificare element pe
Denumire element la foc - baza performantelor la
combustibilitate foc – Rezistenta la foc
Fundaţii continue din beton sub diafragme
A 1 (C0) -
din zidărie
REI 180
Stâlpi, centuri și grinzi din beton armat A1 (C0)
RF 3 ore
Pereti exteriori din BCA având grosimea de REI 180
A 1 (C0)
35 cm la exterior - RF 3 ore
Pereti interiori de compartimentare portanti, REI 180
A 1 (C0)
de BCA având grosimea de 25 cm - RF 3 ore
REI 120
Planseu din beton A 1 (C0)
- RF 2 ore
Pereti din gipscarton pe structura metalica cu REI 15 min
A1
vata minerala in grupuri sanitare

49
Conform art.4.2.54 din P118/99, comportarea la foc a peretilor de pe caile de
evacuare, respecta conditiile din tabelul 4.2.54;

Elementele din lemn din componenta acoperisului se vor ignifuga în conformitate cu


prevederile Normativului C 58/96.

Prin ignifugare s-a imbunatatit comportarea la foc a şarpantei din lemn, clasa de
combustibilitate in urma ignifugarii este de cel puţin C2 sau C1 - conform OMAI 231/2011.

Ignifugarea se va realiza de o persoană juridică autorizată în conditiile legii.

Clădirea aferentă grupului electrogen este amplasată pe latura sud-vestică a trenului la o


lungime de 12,71 m de clădirea cu funcțiunea de dispensar și la o lungime de 6,76 m de
limita de proprietate pe latura vestică. Accesul la grupul electrogen se realizează pe alee
betonată.

Clădirea aferentă grupului electrogen cu aria construita Ac = 23.34 mp și aria


desfăşurată Ad = 23.34 mp este construită din structură metalică cu inchideri din panouri
sandwich RF 120 minute. Stâlpii și grinzile metalice aferente construcției sunt protejați cu
vopsea termospumantă REI 120 minute. Panourile de închidere de tip sandwich au grosimea
de 10 cm și EI 120 minute. Cladirea este dotată cu grilă de admisie aer și grilă de ventilare.

Grila de admisie aer proaspăt va fi amplasată în perete, în partea inferioară a acesteia, la o


cotă de 0,20 m față de pardoseala. Grila de admisie aer va avea o înălțime de 600 mm și o
lățime de 400mm.

Grila de ventilare va fi amplasată în ușa de perete, în partea superioară a acesteia, la o cotă


de 0,35 m sub cota finită tavanului. Grila de ventilare aer de combustie va avea o înălțime
de 600 mm și o lățime de 400 mm.

Ușa de la intrarea în clădirea grupului electrogen are următoarele dimensiuni: 1,50x2,10 m.

b) nivelul de stabilitate la incendiu/gradul de rezistenta la foc a constructiei


sau a compartimentului de incendiu.

Gradul de rezistenta la foc este dat de elementul cu cea mai defavorabila incadrare din
punct de vedere al clasei de reactie la foc (combustibilitate si limita de rezistenta la foc).

Gradul de rezistenta la foc al unei cladiri se determina in functie de alcatuirea principalelor


elemente de constructie ce o compun, conform art. 2.1.8. – 2.1.14. din Normativ P118/99,
conditiile minime care trebuie indeplinite fiind date in tabelul 2.1.9. din aceleasi norme
tehnice.

Din acest punct de vedere se stabilesc: limita de rezistenta la foc si clasa de combustibilitate
pentru materialele din care sunt executate elementele de constructii ale cladirii, conform
STAS 7771/81.

Coreland datele prezentate privind limita de rezistenta la foc și clasa de combustibilitate a


elementelor de constructie ce compun cladirea și conform tabelului 2.1.9. şi art. 2.1.10
precum şi precizărilor art. 2.1.11. din Normativul P 118-99, clădirea se încadrează în
gradul II de rezistenţă la foc.

In aceste conditii se asigura corelarea intre gradul de rezistenta la foc a constructiei, II si


aria maxima admisa pentru compartimente de incendiu ale cladiriilor civile (publice)

50
supraterane cu un nivel prevazute de art. si tabel 3.2.4. Normativ P 118-99, care este de
1000 mp.

(2)3.2 LIMITAREA PROPAGARII INCENDIULUI SI EFLUIENTILOR INCENDIULUI


IN INTERIORUL CONSTRUCTIEI/COMPARTIMENTULUI DE INCENDIU.

Constructia REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE SI DOTARE DISPENSAR


UMAN SI CENTRU MEDICAL DE PERMANENTA IN COMUNA FALCIU, JUDETUL
VASLUI, regim de inaltime S+ Parter+ 1 Etaj, constituie un compartiment de incendiu
de gradul II rezistenta la foc, nu necesita a fi separata antifoc fata de alte constructii.

Peretii care separa functiunile cu risc mijlociu si mare de cele cu risc mic din
compartimentul de incendiu intrunesc conditiile de rezistenta la foc pentru pereti, fiind
realizati din materiale din clasa A1 de reactie la foc, se respecta art. si tabel 3.4.4. din
Normativ P 118 / 99.

Se respectă prevederile art. si tabel . 3.4.4. nr. Crt. 3. din Normativ P 118/99, privind
separarea incaperilor cu risc mijlociu de incendiu de căile de evacuare care precizează faptul
că nu se admite practicarea în pereti a altor goluri decât celor necesare usilor de acces .

Cladirea proiectata, este o cladire cu pod si potrivit art. 2.4.39 Normativ P 118 /99, la
cladirile cu pod de gradul I...IV de rezistenta la foc golurile prevazute in plansee spre pod se
protejeaza cu elemente de inchidere rezistente la foc minimum 30 minute. Golul de acces în
pod va fi protejat cu oblon rezistent la foc 45 minute. Constructiile si elementele de
constructii se alcatuiesc si se realizeaza astfel incat sa nu favorizeze aparitia si propagarea
incendiilor.

Pe holurile de circulație care constituie cai de evacuare din clădire, sunt utilizate finisaje din
materiale incombustibile. Potrivit art. 2.3.20 din Normativ P 118 /99 finisajul de pe caile
de evacuare ale persoanelor), trebuie sa fie C0 (CA1) conditie îndeplinită în cazul de
fată. Cladirea nu dispune de spatii de depozitare cu suprafete mai mari de 36 mp care sa
necesite separari cu pereti rezistenti la foc foc.

La Camera depozit deseuri in suprafata de 12.18 mp, conform art.2.3.15. din P118/99,
elementele de constructie care o separa de restul constructiei, este realizat din materiale
C0(CA1) rezistente la foc 3 ore, ei vor fi realizati din BCA de 25 cm grosime, iar
planseul este rezistent la foc 2 ore, fiind planseu din beton. Usa de acces de pe hol, in
camera deseuri va fi rezistenta la foc 90 de minute. Camera unde se va depozita
deseuri, are si usa in exterior cu dimensiunile de 1.20/2.10 ml.

a) elemente de constructie de separare a compartimentului de incendiu si de


protectie a golurilor functionale din acestea;

Conform situatiei din teren, cladirea cu regim de inaltime S+P+E, gradul II de


rezistenta la foc, constituie un compartiment de incendiu de gradul II rezistenta la
foc, este amplasata fata de constructiile limitrofe la distante care respectă în totalitate
distantele minime de sigurantă impuse de tabel tabel 2.2.2. din Normativ P118/99, de 6 m.

În conformitate cu art. 2.2.2. din Normativ P 118/99, construcţiile independente şi grupările


sau comasările de construcţii constituite conform art. 2.2.1., se amplasează astfel încât să
nu permită propagarea incendiilor o perioadă de timp normată sau, în cazul prăbuşirii, să nu
afecteze obiectele învecinate, respectânduse distanţele minime de siguranţă din tabelul
2.2.2. ori compartimentându-se prin pereţi rezistenţi la foc alcătuiţi corespunzător
densităţii sarcinii termice celei mai mari, potrivit normativului.

51
Cladirea, este amplasata independent, constituita dintr-un 1 compartiment de incendiu,
de gradul II rezistenta la foc, cu suprafata construita la sol Ac = 493.35 mp, Ad =
1015.65 mp, regim de inaltime Subsol+ Parter+ 1 Etaj.

În conformitate cu tabel 2.4.2. din Normativ P 118/99 pentru o densitate de sarcina termică
cuprinsă între 210 Mj/mp și 420 Mj/mp peretele exterior al corpului de clădire tebuie să
fie dimensionat pentru o rezistenţa la foc minimă admisă de 1 oră.

Clădirea aferentă grupului electrogen este amplasată pe latura sud-vestică a trenului la o


lungime de 12,71 m de clădirea cu funcțiunea de dispensar și la o lungime de 6,76 m de
limita de proprietate pe latura vestică. Accesul la grupul electrogen se realizează pe alee
betonată.

Clădirea aferentă grupului electrogen cu aria construita Ac = 23.34 mp și aria


desfăşurată Ad = 23.34 mp este construită din structură metalică cu inchideri din panouri
sandwich RF 120 minute. Stâlpii și grinzile metalice aferente construcției sunt protejați cu
vopsea termospumantă REI 120 minute. Panourile de închidere de tip sandwich au grosimea
de 10 cm și EI 120 minute. Cladirea este dotată cu grilă de admisie aer și grilă de ventilare.

Grila de admisie aer proaspăt va fi amplasată în perete, în partea inferioară a acesteia, la o


cotă de 0,20 m față de pardoseala. Grila de admisie aer va avea o înălțime de 600 mm și o
lățime de 400mm.

Grila de ventilare va fi amplasată în ușa de perete, în partea superioară a acesteia, la o cotă


de 0,35 m sub cota finită tavanului. Grila de ventilare aer de combustie va avea o înălțime
de 600 mm și o lățime de 400 mm.

Ușa de la intrarea în clădirea grupului electrogen are următoarele dimensiuni: 1,50x2,10 m.

b)Masuri constructive adaptate la utilizarea construcţiei, respectiv acţiunea


termica estimata in construcţie, pentru limitarea propagării incendiului in
interiorul compartimentului de incendiu si in afara lui: pereţii, planseele rezistente
la foc si elementele de protecţie a golurilor din acestea precum si posibilitatea de
întrerupere a continuităţii golurilor din elementele de construcţii.

Construcţia are un singur compartiment de incendiu:


 construcţia are forma in plan neregulata;
 evacuarea in caz de incendiu este pe 3 laturi;
 spatiile sunt folosite ca spatii pentru sanatate.

Structura portanta fiind din beton armat si zidarie BCA, cantitatea de căldura si
densitatea cantităţii de căldura se apreciază ca nu pune in pericol stabilitatea construcţiei in
caz de incendiu.

■ Degajările de fum, gaze fierbinţi si produse nocive:


In cazul producerii unui incendiu degajările de fum si gazele fierbinţi vor fi minime datorita
faptului ca elementele de construcţie sunt incombustibile si in incinta spatiilor ce compun
construcţia sunt materiale combustibile din clasa P1 - fara pericol si P2 - cu pericol redus, si
P3 - cu pericol mediu, in cantităţi mici, astfel incat prin inflamarea acestora sa nu se
depăşească limita admisibila ce trebuie asigurata pentru protecţia utilizatorilor.

■ Etansietatea la fum si flăcări: viteza de ardere si de propagare a flăcării:


Limitarea propagării fumului sau a flăcărilor se face prin elemente despărţitoare etanşe
(plansee, pereţi) si prevederea dispozitivelor de evacuare a fumului in caz de incendiu:
ferestrele au ochiri mobile prevăzute cu sistem manualsi automat de deschidere.

52
■ Propagarea flăcării si a fumului: - durata arderii

Alcătuirea elementelor de construcţie este astfel rezolvata incat incendiul sa nu se propage


cu uşurinţa, iar propagarea flăcărilor pe suprafaţa acestora sa reprezinte cel mult 45 cm in
10 minute (conform STAS 11357).

Pentru a limita propagarea focului la clădirile învecinate s-a asigurat prin proiect rezistenta
la foc a pereţilor exteriori si a acoperişului.

Combustibilitatea si rezistenta la foc ale elementelor de faţada si ale acoperişului:


Inchideri - pereţi exteriori neportanti - clasa de combustibilitate Co - incombustibil,
capacitate portanta, izolare termica si etanşeitate peste 7h.

Acoperişul - autoportant cu pod, clasa de combustibilitate CO – incombustibil, capacitate


portanta, izolare termica si etansietate peste 2h. Lemn ignifugat – dificil inflamabil,
capacitate portanta de 30 min.

Structura peretilor exteriori la extinderea pe orizontala este astfel prevazuta a se executa


incat sa limiteze propagarea unui eventual incendiu;

Prevederea instalaţiei de paratrăsnet (conform I20/2000).

Clădirea aferentă grupului electrogen este amplasată pe latura sud-vestică a trenului la o


lungime de 12,71 m de clădirea cu funcțiunea de dispensar și la o lungime de 6,76 m de
limita de proprietate pe latura vestică. Accesul la grupul electrogen se realizează pe alee
betonată.

Clădirea aferentă grupului electrogen cu aria construita Ac = 23.34 mp și aria


desfăşurată Ad = 23.34 mp este construită din structură metalică cu inchideri din panouri
sandwich RF 120 minute. Stâlpii și grinzile metalice aferente construcției sunt protejați cu
vopsea termospumantă REI 120 minute. Panourile de închidere de tip sandwich au grosimea
de 10 cm și EI 120 minute. Cladirea este dotată cu grilă de admisie aer și grilă de ventilare.

Grila de admisie aer proaspăt va fi amplasată în perete, în partea inferioară a acesteia, la o


cotă de 0,20 m față de pardoseala. Grila de admisie aer va avea o înălțime de 600 mm și o
lățime de 400mm.

Grila de ventilare va fi amplasată în ușa de perete, în partea superioară a acesteia, la o cotă


de 0,35 m sub cota finită tavanului. Grila de ventilare aer de combustie va avea o înălțime
de 600 mm și o lățime de 400 mm.

Ușa de la intrarea în clădirea grupului electrogen are următoarele dimensiuni: 1,50x2,10 m.

c) Sistemele de evacuare a fumului si, dupa caz a gazelor fierbinti.

INSTALAȚIA DE DESFUMARE. DESCRIERE


Funcțiuni:
 deschiderea automată a ochiurilor mobile pentru evacuare fumului și a gazelor de
ardere;
 deschiderea automată a ușilor pentru introducerea aportul de aer proaspăt;
 deschiderea manuală a ochiurilor mobile și a ușilor cu ajutorul butoanelor de
alarmare;
 continuarea funcționarii instalației (pe sursa de rezervă) în condițiile întreruperii
sursei principale de alimentare cu energie electrică.

53
Componență:
 echipament de control (centrală de desfumare) x 1 buc, Ulucru=100-240Vac, 50-
60Hz, Unominală=26Vdc, centralele de desfumare includ și aculumatorii care asigură
alimentarea de urgență, timp functionare pe baterie backup: 72 h în care se asigură
cel putin 3 acționari, posibilitate conectare senzor de vânt și senzor de ploaie.
 ochiuri mobile pentru evacuarea fumului și a gazelor de ardere la etaj 7 buc;
 ochi mobil pentru introducerea aerului proaspăt 5 buc.;
 motor de 24Vcc pentru deschiderea/închiderea a ochiurilor mobile și a ușilor,
Ulucru=24V;
 butoane manuale de semnalizarea a incendiului montaj PT x 7 buc, compatibil cu
centralele de desfumare, alimentare 24V, led status, IP42, temperatura de operare
-10 + 50 grade, carcasa plastic culoare roșu, 125x125x36mm, resetabil manual;
 butoane manuale electrice pentru acționarea ochiurilor mobile;
 cabluri cu rezistență mărită la foc tip NHXH E90 FE180 / JE-H (st)H 4X2X0,8mm E90
în tub de proteție;
 sistem de alimentare cu energie electrică cu cablu NHXH E90 FE180 3x2,5 mmp.

Conform standardului EN54-4 centrala de desfumare va dispune de două surse


independente de alimentare cu energie electrică:
 una de bază (principală) – la tensiunea de 230 Vca din Sistemul Electroenergetic
Național, realizată sub forma unei coloane proprii, independentă de orice dispozitiv
de separare generală a clădirii, racordată la tabloul electric.
 una de rezervă, la tensiunea de 24 Vcc, constituită din acumulatori amplasați într-un
compartiment dedicat din carcasa echipamentului de control.

Conductorii folosiți vor fi din cupru, care să asigure un nivel sigur de transmisie a
semnalelor electrice conform specificațiilor tehnice ale echipamentelor. Se vor evita traseele
care ar putea fi expuse la mediu coroziv sau cu umezeală excesivă. Protejarea conductorilor
se realizează în tuburi PVC pozate îngropat în tencuiala pereți și a tavanelor.

Golurile pentru trecerea traseelor de cabluri prin pereți și plafoane vor fi protejate după
montarea cablurilor, cu materiale care nu vor modifica rezistenta la foc a elementului de
compartimentare.

Desfumarea se va realiza prin tiraj natural organizat, aceasta se realizează prin introducere
de aer proaspăt și evacuare de fum.

Dispozitivele de introducere a aerului proaspăt au fost dimensionate ținând cont de


reglementările în vigoare, și anume că aria minimă utilă de introducere aer proaspăt va fi de
60% din aria necesară desfumării a respectivului spațiu.

Încăperile ce necesită instalații de desfumare conform P118/99 vor fi împărțite în trei zone
de desfumare astfel:
 zona 1 este formată din zona hol intrare parter și casa scării de la etaj situată între
axele G-E/D1 și 1-4;
 zona 2 este formată din zona hol parter, situată între axele D1-B3,B-D2 și 3b-1b.
 zona 3 este formată din zona hol parter/etaj și casa scării de la parter/etaj, situată
între axele D1-B1 și 1a-7a.
 zona 4 este formată din zona hol etaj, situată între axele B3-E2 și 2b-2c.
 zona 5 este formată din zona hol etaj și casa scării de la etaj, situată între axele A2-
C3 și 3c-4a.
 zona 6 casa casei de lift, situată între axele D2-B2 și 2C-3C.

Fiecare ochi mobil poate fi actionat, manual, din butonul manual alocat.

54
Centrala de desfumare va fi interconectată conform planșei D03.

ZONA 1

Aria hol intrare parter și casa scării de la etaj este de 7,46 m2 astfel suprafațele utile minime
de desfumare este de 0,37 m2.
Desfumarea se va realiza prin intermediul a unui ochi aflat la etaj. Dimensiunile ochiurilor
sunt de 1400 mm x 1000 mm, rezultând o arie utilă totală de introducera aer proaspat de
1,4 m2.
Aportul de aerului proaspat se va asigura prin intermediul unei uși aflate la parter.
Dimensiunile uși sunt de 1600 mm x 2100 mm rezultând o aria utilă totală de introducere
aer proaspat de 3,36 m2.

ZONA 2

Aria hol parter este de 58,63 m2 astfel suprafațele utile minime de desfumare este de 0,58
m 2.

Desfumarea se va realiza prin intermediul a două ochiuri mobile aflate la parter.


Dimensiunile ochiurilor sunt de 1500 mm x 600 mm, 600mm x 1300mm, rezultând o arie
utilă totală de introducere a aer proaspat de 1,68 m2.

Aportul de aerului proaspat se va asigura prin intermediul unei uși aflate la parter.
Dimensiunile uși sunt de 1200 mm x 2100 mm rezultând o aria utilă totală de introducere
aer proaspat de 2,52 m2.

ZONA 3

Aria formată din zona hol parter/etaj și casa scării de la parter/etaj este de 41,43 m2 astfel
suprafațele utile minime de desfumare este de 2,07 m2.

Desfumarea se va realiza prin intermediul a doua ochiuri mobile aflate la etaj. Dimensiunile
ochiurilor sunt de 450 mm x 1800 mm, 800 mm x 1800 mm, rezultând o arie utilă totală
de introducere a aer proaspat de 2,25m2.

Aportul de aerului proaspat se va asigura prin intermediul unei uși aflate la parter.
Dimensiunile uși sunt de 1500 mm x 2100 mm rezultând o aria utilă totală de introducere
aer proaspat de 3,15 m2.

ZONA 4

Aria hol etaj este de 41,59 m2 astfel suprafațele utile minime de desfumare este de 0,41 m2.
Desfumarea se va realiza prin intermediul unui ochi mobil aflat la etaj. Dimensiunile ochiului
de la etaj sunt de 450mm x 1300mm, rezultând o arie utilă totală de introducere a aer
proaspat de 0,58 m2.

Aportul de aerului proaspat se va asigura prin intermediul unui ochi mobil aflat la etaj.
Dimensiunea ochiului mobil este de 450mm x 1300mm rezultând o aria utilă totală de
introducera aer proaspat de 0,58 m2.

ZONA 5

Aria casa scării etaj este de 9,08 m2 astfel suprafațele utile minime de desfumare este de
0,45 m2.

55
Desfumarea se va realiza prin intermediul a unui ochi mobil aflate la etaj. Dimensiunile
ochiuliu de la etaj sunt de 800 mm x 1800 mm, rezultând o arie utilă totală de introducere a
aer proaspat de 1,44 m2.

Aportul de aerului proaspat se va asigura prin intermediul unei uși aflate la parter.
Dimensiunile uși sunt de 1200 mm x 2100 mm, rezultând o aria utilă totală de introducere
aer proaspat de 2,52 m2.

ZONA 6

Pentru zona casei de lift s-a folosit varianta punerii în suprapresiune față de încăperile cu
care comunică, hol, prin introducerea pe cale mecanică a aerului din exterior. Ventilatorul
este comandat manual de la butonul din camera ECS și automat de detectorul de fum de pe
holuri. Diferența de presiune va permite evacuarea fumului la deschidere ușilor din lift. Priza
de aer se află la nivel parter, tubulatura de introducere a aerului pentru desfumare va fi
rezistentă la foc timp de 180 minute.

În caz de incendiu se va actiona butonul de comandă manual și va comanda funcționarea


ventilatorului până la valoarea de 20Pa. În acest mod se va stabili presiunea necesară
pentru pastrarea in interiorul lift a aerului neviciat, pentru calea de evacuare.

Date tehnice ventilator:


 ventilator centrifugal monoaspirant de medie putere;
 oțel galvanizat, IP55, clasa de izolare F;
 montat pe suporți cu amortizare la vibratii;
 reglaj opțional cu convertizor de frecvență;
 temperatură ambiantă -35....+40 grade Celsius;
 flanșă exterioară 255x295mm;
 flanșă interioară 205x245mm;
 putere electrică P=0,37kW, 230/400V;
 flanșă Ø=min.200 – max.250 mm;
 debit aer min.2500 – max.3000 m3/h.

Date tehnice casa de lift:


 L= 1,76 m;
 H= 5,8 m;
 l= 1,58 m.

Numărul de schimburi orare pentru instituțiile de sănătate – săli de zi - conform Normativ


I5-2010 Anexa 7 este de 10. Pentru casa liftului se va alege un număr de 5 schimburi.

Debitul de aer introdus în zona casei de lift:


Qp=L x H x l x 5=1,76 x 5,8 x 1,58 x 5=80,70 m3/h.

COMANDA INSTALATIILOR DE DESFUMARE

Dispozitile de evacuare a fumului cât și cele de introducere a aerului proaspat din toate cele
sase zone de desfumare vor fi comandate automat de la centrala de desfumare amplasată
in camera comuna cu centrala ECS și manual de la butoane de comandă, pe care le are
fiecare zonă de desfumare astfel:
 zona 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / – 8 butoane de acționare a instalației de desfumare, 8
butoane manuale electrice pentru acționarea ochiurilor mobile.

Comanda automată a centralei de desfumare se va realiza cu ajutorul centralei de detectie


și avertizare la incendiu, conectată la centrala de desfumare astfel:

56
 zona 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / – centrala de incendiu ECS.

d) Instalarea de bariere contra fumului (usi etanşe la fum)

Constructia cu regim de inaltime Subsol +Parter+ 1 Etaj- gradul II rezistenta la foc,


constituie un compartiment de incendiu, nu necesita a fi separata antifoc fata de alte
constructii.

Peretii care separa functiunile cu risc mijlociu de cele cu risc mic din compartimentul de
incendiu intrunesc conditiile de rezistenta la foc pentru pereti si pentru plansee.

Clădirea cu regim de inaltime S+P+etaj, gradul II rezistenta la foc are alte functiuni cu risc
mijlociu si mare (CT, depozit deseuri sanitare) definite conform art. 4.2.94. din Normativ P
118 / 99, sunt separate cu elemente rezistente la foc.

e)Sistemele si instalaţiile de detectare, semnalizare si stingere a incendiului.

Conform Ordinului nr. 6025/2018 pentru modificarea reglementării tehnice ,,Normativ


privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a III – a – Instalații de detectare,
semnalizare și avertizare” indicativ P118-3/2015, aprobată prin Ordinul ministrului
dezvoltării regionale și administrației publice nr. 364/2015, art.1, punctul 3.3.1., obiectivul
va fi prevăzut cu instalații de detectare, semnalizare și avertizare la incendiu.

Sunetul alarmei de incendiu va avea un nivel cu 5 dB deasupra oricărui alt sunet care ar
putea să dureze pe o perioadă mai mare de 30 de secunde, dar nu mai mic de 65dB. Dacă
alarma are scopul de a trezi persoane care din somn, atunci nivelul minim trebuie să fie de
75 dB.

Gradul de acoperire este total, fiind supravegheate toate spațiile clădirii cu excepția
grupurilor sanitare:
 Zona de detectare – întreg spațiul analizat;
 Zona de alarmare – întreg spațiul analizat.

Clădirea analizată este dotată cu IDSAI de tip adresabil pentru identificarea rapidă a unui
potențial incendiu. Sistemul de este compus din echipamente performante, echipamente
avizate de catre IGSU. Cu ajutorul acestui sistem se poate realiza o supraveghere completă
a obiectivului ce urmează să fie protejat contra incendiului.

Pe holul de la parter și de la etaj sunt montate două lampi de semnalizare optică în caz de
incendiu, montaj PT, cu tehnologie LED, tensiune de alimentare 17-30V dc, consum 3mA,
care sunt comandate de centrala de incendiu.

FUNCTIILE SISTEMULUI

Sistemul va realiza urmatoarele functii:


 detectie rapida a inceputurilor de incendiu;
 afisarea zonei de detectoare aflate in alarma;
 autotestare a echipamentului central si a detectorilor;
 semnalizarea acustica la nivelul intregii cladiri;
 semnalizarea manuala a incendiului de la butoanele de alarmare.

Pentru prezentul proiect s-a prevazut o centrala de avertizare la incendiu, montata la


parter, in încaperea – cancelarie. Instalarea sistemului de securitate se face de către firme

57
sau personae autorizate de către IGSU pentru instalațiile de detecție și semnalizare la
incendii. La amplasarea echipamentelor se vor respecta toate cerințele formulate în cartile
tehnice ale produselor.
Sistemul este organizat pe 67 zone de avertizare și se va instala un post telefonic conectat
la sistemul de telefonie interioară a obiectivului.
Camera ECS-ului, va fi prevazută cu cel puțin un element de detectare conectat la ECS.
Fiecare zonă supravegheată va avea o ieșire din ECS, ceea ce permite o rapidă definire a
spațiilor supravegheate.

Instalația de detectare, semnalizare și avertizare (IDSAI) va avea cel putin două surse de
alimentare, o sursă de bază și o sursa de rezervă. Atat sursa de bază cât și cea de rezervă
va asigura, în mod independent una de cealalta, funcționarea la parametrii normali ai
IDSAI. Când este disponibilă sursa de bază, aceasta trebuie să fie sursa de alimentare
exclusivă a instalaţiei de detectare şi semnalizare a incendiului din TEG existent inainte de
intrerupator general. Sursa de rezervă va fi constituită din baterii de acumulatoare
reîncărcabile de 12 Vc.c. ECS-ul este alimentat de la TEG inaintea intrerupatorului general
prin intermediul unui cablu de NHXH E90 3x1.5mm, montat aparent (230 Vca) și de la sursa
de alimentare tampon (acumulator 12 Vcc).

La reapariţia tensiunii pe sursa de bază, IDSAI va fi alimentată cu energie electrică din


aceasta şi revenirea trebuie să se facă, de asemenea, automat. Toate sursele de alimentare
(interne şi externe) aferente IDSAI (alimentare detectori din surse externe, sirene, etc.) vor
fi certificate SR EN 54-4 şi să poată permite monitorizarea parametrilor conform cap. 4.3
din P-118-3-2015. Sursa de alimentare cu energie electrică a elementelor componente a
ECS va fi aceeaşi ca şi cea pentru ECS sau să fie compatibilă cu aceasta.

Buclele de semnalizare preiau elementele de detectie si semnalizare amplasate la subsol,


parter și etaj. S-au prevazut detectoare de fum cu cameră de ionizare, detector de
temperatură în centrala termică, butoane de semnalizare și sirene pentru avertizare
acustică.
Dispozitivele de avertizare acustice interioare sunt componenta a sistemului de semnalizare
care face avertizarea acustica si optica asupra starii unui eveniment. Sirenele interioare sunt
amplasate pe hol astfel incat semnalizarea produsă de acestea sa fie audibilă în spațiile în
care sunt instalate, chiar în prezența altor semnalizări sau zgomote de fond existente în
aceste locuri. Dispozitivul de alarmare acustic exterior este componenta IDSAI care face
avertizarea optică și acustică asupra stării unui eveniment este montată pe fațada clădirii
IE.DI-01.
Declansatoarele manuale de alarmare sunt in numar de 1 și sunt amplasate pe căile de
evacuare la interior. Culoarea lor este roșie si sunt inscripționate în mod specific pentru
incendiu.

Sursa de alimentare de rezervă (bateria) sistemului este dimensionată astfel încât să


asigure autonomia în funcționare a instalației pe o durata de 48 ore în condiții normale
(stare de veghe) după care încă 30 minute în condiții de alarmă generală de incendiu (toate
dispozitivele de alarmă în funcțiune). Pentru asigurarea funcţionării sistemului fără tensiune
de la reţea timp de 48 h și respectiv 0,5h în stare de alarmare sunt necesari 2(doi)
acumulatori 12 Vc.c.

Conform art. 5.3.2. din P118/3–2015 cablurile aferente sistemului vor fi obligatoriu de tip
ignifug 2 x 0,8 J-Y (St) mmp, avand o rezistenta la foc cel putin 30 minute conf. art. 5.3.5
al.1 din P118/3-2015.

Senzorii de fum vor fi amplasați în punctele de acumulare maximă de fum IE.DI 01, IE.DI
02, IE.DI 03 și IE.DI 04.

58
Butoanele de avertizare vor fi amplasate in locuri cu acces facil, la 1,20 m de pardoseala
finita. Legaturile intre senzorii de fum, butoanele de incendiu si centrala de avertizare se vor
stabili la momentul executiei de catre furnizorul de materiale desemnat de catre beneficiar.
Cablarea se va face pe trasee separate față de rețeaua electrică de uz curent, ferite de
riscul deteriorarii sau al deformariilor mecanice sau termice.
Bucla cuprinde, un circuit din cablu JEH(St)E30 2x2x0,8 mm montat în tub PVC ignifug de
∅13mm compusă din detectoare adresabile de fum și creștere temperatură, declansator
manual de alarmare dispozitiv de alarmare acustic interior și exterior. Conectarea
terminalelor cablurilor la echipamente se va face cu pini terminali sau papuci pentru a evita
apariția de contacte imperfecte și de alarme false.
Conf. art. 3/7/13/1 alin 2din P118/3-2015 distanta maxima de parcurs din orice punct al
cladirii la cel mai apropiat declansator manual nu va depasi 20 m pentru clădiri cu
aglomerări de persoane.

Adaptarea echipamentelor instalației de detectare, semnalizare și avertizare


incendiu la ariile periculoase determinate de atmosferă explozivă gazoasă sau cu praf
combustibil.

Instalația de detectare, semnalizare și avertizare la incendiu. Funcțiuni și


componență
Funcțiuni:
 detectia inceputurilor de incendiu prin intermediul detectoarelor de fum si
temperatura punctuale si a detectoarelor de fum lineare;
 declansarea manuala a alarmei de la butoanele de incendiu;
 semnalizarea incendiului prin dispozitive de alarmare interioare si exterioare in
scopul evacuarii personalului din incinta obiectivului;
 afisarea zonei de detectie aflata in alarma la panoul si display-ul centralei de
semnalizare si a panoului repetor de semnalizare ;
 transmiterea la distanta a semnaleloer de alarma si defect prin intermediul unui
comunicator telefonic;
 transmiterea comenzii de pornire a instalatiei de desfumare;
 transmiterea comenzii de oprire a instalatiei de ventilare si conditionare a aerului;
 continuarea functionarii instalatiei (pe sursa de rezerva) in conditiile intreruperii
sursei principale de alimentare cu energie electrica;
Componență:
 echipament de control si semnalizare (centrala de semnalizare adresabila);
 detectoare optice de fum si temperatura ( multicriteriale) punctuale;
 butoane manuale de semnalizare incendiu (butoane de incendiu);
 dispozitive de alarmare interioare si exterioare;
 dispozitiv de transmitere la distanta a starilor de alarma si defect ( comunicator
telefonic ) ;
 sistem de alimentare;
 centrala de semnalizare folosita este de tip adresabil si indeplineste cerintele
standardelor EN54-2 (echipamente de control si semnalizare ) si EN54-4
(echipamente de alimentare electrica).
 conform EN54-2 centrala de semnalizare va dispune de urmatoarele :
 iesire pentru dispozitiv de alarmare la incendiu;
 iesire pentru defect echipament ;
 intarzieri iesiri;
 contor evenimente ( alarme, defecte, erori );
 memorie evenimente;
 afisaj alfanumeric;
 semnalizare defect ( deconectare, scurt circuit ) alimentare ;
 semnalizare defect sirene;
 semnalizare defect sistem ;

59
 interfete intrari/iesiri standardizate ;
 conditie test;

Conform standardului EN54-4 centrala de semnalizare va dispune de doua surse


independente de alimentare cu energie electrica:
 una de baza ( principala ) – la tensiunea de 230Vca din Sistemul Electroenergetic
National, realizata sub forma unei coloane proprii, independenta de orice dispozitiv
de separare generala a cladirii, racordată dinaintea întrerupătorului automat, din
tabloul electric TEG, conform planșei IE-08.
 una de rezerva, la tensiunea de 24Vcc, constituita din acumulatori amplasati
intr-un compartiment dedicat din carcasa echipamentului de control si semnalizare,
ai caror capacitate asigura alimentarea cu energie electrica a instalatiei timp de 48
ore plus 30 min. la incarcarea de alarma, in conditiile intreruperii sursei de
alimentare de baza sau pe perioadele in care aceasta nu asigura tensiunea nominala
de functionare.

Conductorii folosiți vor fi din cupru, care să asigure un nivel sigur de transmisie a
semnalelor electrice conform specificațiilor tehnice ale echipamentelor. Se vor evita traseele
care ar putea fi expuse la mediu coroziv sau cu umezeală excesivă. Protejarea conductorilor
se realizează în tuburi PVC pozate îngropat în tencuiala pereți și a tavanelor.

Golurile pentru trecerea traseelor de cabluri prin pereți și plafoane vor fi protejate după
montarea cablurilor, cu materiale care nu vor modifica rezistenta la foc a elementului de
compartimentare.

IDENTIFICAREA ECHIPAMENTELOR INSTALAȚIEI DE DETECTARE, SEMNALIZARE ȘI


AVERTIZARE INCENDIU

Trebuie ca legătura dintre semnalizările de control, echipamentul de semnalizare și poziția


oricărui detector să se facă repede și cu ușurință.
Se vor afișa la loc vizibil, în imediata apropiere ECS planșele de zonare a instalației
conform anexelor.
Echipamentele IDSAI (detectoarele de incendiu, declanșatoarele manuale de alarmare și
dispozitive de alarme acustice de interior/exterior) se vor marca pentru o identificare ușoară
astfel:
 marcarea se face conform numărului de zonă / numărului de echipament conform
planșelor proiectului;
 se face în imediata apropiere a echipamentului;
 dimensiunea minimă în cm a caracterelor utilizate va fi egală cu distanța de citire,
exprimată în metri și împărțită la 3.

Indexul zonelor de detectare

Zonele de detectare sunt reprezentate și în hărțile zonelor de detecție a celor două niveluri,
acestea se vor afișa la loc vizibil, în imediata apropiere ECS.

Tabel 1. Indexul zonelor de detectare


Nr. Zona de
Nivelul Încăperi / Planșă
crt. detectare
0 1 2 3
1 Zona 1 subsol Planșa IE.DI-06
2 Zona 2 parter Planșa IE.DI-07
3 Zona 3 etaj Planșa IE.DI-08
4 Zona 4 pod Planșa IE.DI-09

60
Lista componentelor instalații de detectare, semnalizare și avertizare
incendiu

Zonele de detectare sunt reprezentate și în hărțile zonelor de detecție a celor două niveluri,
acestea se vor afișa la loc vizibil, în imediata apropiere ECS.

Tabel 2. Lista componentelor IDSAI


Nr.
Echipament Bucați
crt.
0 1 2
1 ECS adresabil 1
2 Acumulatori 12V c.c. 2 h 2
3 Detector de fum 72
4 Detector de fum și temperatură 1
5 Soclu detector 73
6 Declanșator manual de alarmare 11
7 Dispozitiv de alarmare interior 6
Dispozitiv de alarmare sonor și
8 2
optic exterior
9 Comunucator telefonic 1
Echipament de alarmare vizuală
10 2
interior

Proprietarul sau utilizatorul clădirii trebuie să informeze atunci când există circumstanțe
speciale în care sunt necesare activități de întreținere specială, precum:
 incendiu (indiferent dacă a fost detectat automat sau nu);
 incidența unor alarme false sau neobișnuite;
 extinderea, modificarea sau zugrăvirea clădirii;
 modificări în ocuparea și activitățile derulate în zona acoperită de IDSAI.
 modificări ale nivelului de zgomot ambiental sau atenuare a sunetului care să ducă la
schimbarea cerințelor privind sirenele de alarmare.
 deteriorarea instalației chiar dacă aparente aceasta funcționează corect;
 orice modificare a echipamentelor suplimentare;
 utilizarea instalației înainte de finalizarea lucrărilor și predarea către beneficiar sau
pentru:
 indicații privind un deranjament al instalației:
- deteriorarea oricărei părți a instalației;
- oricare modificare în structura sau destinația clădirii;
- oricare modificare a activității în zona protejată care poate modifica riscul de
incendiu.

Adaptarea instalației de detectare, semnalizare și avertizare incendiu la gradul de


rezistență la foc al elementelor de construcție.

Pentru ca, componentele instalațiilor de detectare, semnalizare și avertizare incendiu să nu


determine risc de incendiu, acestea nu se vor monta pe suporturi combustibile.

Pentru cazurile în care acest deziderat nu se poate asigura s-au luat următoarele măsuri
(cabluri cu rezistență mărită la propagarea focului).

Instalații pentru stingerea incendiilor – hidranți interiori si exteriori


In conformitate cu ORDIN nr. 6026 din 25 octombrie 2018 pentru modificarea şi
completarea reglementării tehnice "Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor,

61
Partea a II-a - Instalații de stingere", indicativ P 118/2-2013, aprobată prin Ordinul
viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administrației publice, nr. 2.463/2013,
Art.1 punctul 4.1(1) litera g) clădiri de sănătate/pentru supravegherea, îngrijirea ori
cazarea/adăpostirea copiilor preșcolari, a bătrânilor, persoanelor cu dizabilități
sau lipsite de adăpost, dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiții:
(i)au capacitatea maximă simultană mai mare de 50 de persoane;
(ii)au volumul mai mare de 2000 m3;
obiectivul VA FI prevăzut cu instalații de stingere a incendiului cu hidranți interiori,
deoarece numărul de persoane este mai mic de 50, clădirea are un nivel subteran și două
niveluri supraterane, iar volumul de 4981,68 m².

In conformitate cu ORDIN nr. 6026 din 25 octombrie 2018 pentru modificarea şi


completarea reglementării tehnice "Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor,
Partea a II-a - Instalații de stingere", indicativ P 118/2-2013, aprobată prin Ordinul
viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administrației publice, nr. 2.463/2013,
Art.1 punctul 6.1 (4), litera e) clădiri de sănătate/pentru supravegherea, îngrijirea ori
cazarea/adăpostirea copiilor preșcolari, persoanelor în vârstă, persoanelor cu dizabilități sau
lipsite de adăpost dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiții:
(i)au capacitatea maximă simultană mai mare de 100 de persoane;
(ii)au peste 2 (două) niveluri şi aria construită mai mare de 600 m2;
obiectivul NU VA FI prevăzut cu instalații de stingere a incendiului cu hidranți exteriori,
deoarece numărul de persoane este mai mic de 50, clădirea are un nivel subteran și două
nivele supraterane, iar aria construita este de 493.35 m².

INSTALAȚII PENTRU STINGEREA INCENDIILOR – GOSPODĂRIA DE APĂ

In conformitate cu ORDIN nr. 6026 din 25 octombrie 2018 pentru modificarea şi


completarea reglementării tehnice "Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor,
Partea a II-a - Instalații de stingere", indicativ P 118/2-2013, aprobată prin Ordinul
viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administrației publice, nr.
2.463/2013, Art.1 punctul 4.1 (1), litera g), obiectivul va fi prevăzut cu instalații
de stingere a incendiului cu hidranți interiori.

Grupul de pompare incendiu funcționează în sistem hidrofor, menținând astfel sub


presiune constantă, apa din instalația de stingere incendii.

Gospodăria de apă pentru incendiu, va fi alcătuita din:


- grup de pompare pentru incendiu este compus din 2 pompe verticale (1A+1P). Pompa
activă având Q=3,0 l/s, H=60mCA, iar pompa pilot având Q=0,9 l/s, H=70mCA, de înaltă
presiune, normal aspirante, cu rotoarele, difuzoarele și toate pârțile în contact cu fluidul
vehiculat din oțel inoxidabil, etanșare mecanică bidirecțională. Fiecare pompă este
prevăzută cu robinet sferic cu motor pe aspirație și pe refulare și clapetă de reținere pe
refulare.
- rezerva intangibilă de incendiu, este păstrată într-un rezervor de incendiu subteran
prefabricat din PAFS, având capacitatea de 2 mc, și va avea semnalizare acustică și
optică pentru monitorizarea nivelului apei. Atunci când se montează mai multe
rezervoare unul lângă altul, între ele trebuie să existe un spațiu de 600 mm minim. În acest
mod se va putea asigura o bună acoperire şi compactare în jurul rezervoarelor și va ușura
montarea chingilor de ancorare după caz.

Calculul de dimensionare a rezervei de apă de stins incendiu s-a realizat pentru situația cea
mai defavorabilă, la debitul şi durata de funcționare cea mai mare. Rezervorul va fi
prefabricat.

62
Stația de pompare va fi în incinta camerei vanelor, construită lângă rezervorul de
apă.

Căminul de pompare PSI va fi din beton armat cu dimensiunile de 3m x 3m. Încăperea


stației de pompare este separată, îngropată, prevăzută cu acces din exterior și
aerisiri.

Pentru a se permite amplasarea robinetului cu plutitor, rezervorul de incendiu va fi proiectat


astfel încât să rămână deasupra nivelului maxim al apei un spațiu de 50cm, spațiu care este
destinat şi pentru valul seismic.

Rezervorul va fi alimentat din branșamentul de la rețeaua stradală existentă


proiectată prin intermediul unui robinet cu plutitor Dn 63mm amplasat pe o
conductă Dn 63mm. Rezervorul este prevăzut cu preaplin.

Grupul de pompare hidranți trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute din ”Normativ


privinde securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a II-a. Instalații de stingere”,
indicativ P 118/2-2013.

Conform P118 2/2013, art.13.3 (2) în cazurile în care este obligatorie și nu se poate asigura
a doua sursă de energie electrică (de rezervă), se montează pompe fixe cu motor cu ardere
internă, cu pornire automată. În acest proiect s-a prevăzut un grup electrogen ca a doua
sursă de energie electrică, pentru a nu se mai monta o pompă de rezervă.

Conform P118 2/2013, art.13.4 pompele de incendiu sunt acționate automat și/sau manual.
În cazul de față pompele fiind acționate automat, s-a prevăzut în mod obligatoriu și o
comandă cu acționare manuală.

Conform P118 2/2013, art.13.5 oprirea pompelor, în toate cazurile se face manual, din
stația de pompare.

Conform P118 2/2013, art.13.8 (1) pornirea pompelor de incendiu se realizează, conform
instrucțiunilor de funcționare a instalației, în unul din următoarele moduri:
a) manual, din stația de pompare, sau de la distanță, prin acționarea butoanelor de pornire
amplasate în acest scop lângă fiecare hidrant interior de incendiu - în cazul pompelor de
incendiu prevăzute să lucreze independent de presiunea din hidrofor,
c) automat, la scăderea presiunii din rețea.

Conform P118 2/2013, art.13.9 oprirea pompelor la terminarea incendiului se face manual
din stația de pompare.
Pentru acționarea pompelor de incendiu, care lucrează independent de presiunea din
rezervorul tampon închis, se prevăd butoane de pornire din casa pompelor și de la fiecare
hidrant, iar oprirea se face din stațiile de pompare prin acționare manuală, la terminarea
incendiului.

Conform P118 2/2013, art.13.10 se admite oprirea automată a pompelor numai în cazul
lipsei de apă.

Conform P118 2/2013, art.13.14 (1) pompele de incendiu se montează astfel încât nivelul
rezervei de apă pentru incendiu să fie mai sus decât partea superioară a corpului pompei
(pompă înecată). Conductele de legătură între pompe și rezervor nu se montează deasupra
nivelului rezervei de apă pentru incendiu.

Conform P118 2/2013, art.13.15 pentru încercarea periodică a pompelor de incendiu se


recomandă asigurarea posibilității întoarcerii apei în rezervor.

63
Conform P118 2/2013, art.13.18 este indicat ca fiecare pompă pentru stins incendiul să aibă
conductă proprie de aspirație din rezervorul de apă.

Conform P118 2/2013, art.13.22 stația de pompare pentru apă de incendiu este instalată
într-o clădiri independentă.

Conform P118 2/2013, art. 13.24 clădirile independente ale stațiilor de pompare trebuie să
asigure cerințele nivelurilor de stabilitate la incendiu I sau II, iar în cazul când există numai
o pompă de incendiu, ele trebuie să asigure nivelul de stabilitate la incendiu III. Nu se admit
construcții cu structuri metalice neprotejate sau protejate parțial.

Grupul de pompare are în dotare:


 pe partea hidraulică: tubulatură de aspirație şi refulare, robineți şi supape de sens,
manometru;
 pe partea electrică: tablou electro – electronic (comandat pentru funcționare anti-
incendiu):
 regulator electronic pentru test săptămânal, sistem de alarmă sonor şi luminos,
comandă la distanță;
 pornirea, în caz de incendiu a grupului de pompare, se face cu butoanele de incendiu
amplasate în clădire pe fiecare nivel (”Normativ privind securitatea la incendiu a
construcțiilor, Partea a II-a . Instalații de stingere”, indicativ P 118/2-2013), care vor
transmite comanda prin intermediul centralei de incendiu, grupului de pompare și
electrovanei de secționare a sistemului aer-apă.

Funcționalitățile stației de pompare (conform P 118/2-2013 art.14 ) sunt:


 alimentarea separată a instalațiilor de incendiu;
 evacuarea la rețeaua de canalizare a apei din rezervor;
 distribuția apei potabile de la branșament spre bateria de robineți cu flotor cât şi spre
 distribuitorul de apă pentru incendiu;
 evacuarea liberă în canalizare a apelor accidentale provenite din preaplinul
rezervorului în căminul de canalizare care va avea clapetă anti – retur.

Pentru menținerea unei temperaturi de min. 6grd C, camera vanelor se va monta sub limita
de îngheț a apei.

Pompele de incendiu sunt acționate automat şi/sau manual. În cazul în care se


optează pentru pompe automate, ele se vor prevedea obligatoriu și cu acționare manuală.

Pompele de incendiu se prevăd şi cu dispozitive (butoane marcate corespunzător) care să


permită acționarea manuală, cel mai târziu în 5 minute de la darea semnalului de alarmă în
caz de incendiu. Oprirea pompei se face manual, din stația de pompare.

Pompele de incendiu sunt acționate manual de la butonul de actionare manuala amplasat in


camera statiei de pompare si automat in cazul scaderii presiunii din retea.

INSTALAȚII PENTRU STINGEREA INCENDIILOR – HIDRANȚI INTERIORI

Distribuția apei necesare stingerii incendiilor se va realiza prin conducte din PEID 100,
PN10, SDR 17, Dn 63mm, pentru hidranții interiori.
La pozarea conductelor exterioare se vor respecta prevederile SR 4163-95 - Rețele de
distribuție.

64
Alimentarea cu apă se va face de la stația de pompare apă pentru stins incendiu prin
rețeaua de conducte, dimensionate pentru debitul de calcul și presiunea necesară
intervenției directe de la hidranți.

Hidranții interiori de incendiu in număr de 6, sunt amplasați la parter pe holurile P08, P-21,
în camera centralei termice P-01 și la nivelul etaj pe holurile E-07 și E-18, pe perete in loc
vizibil si ușor accesibil. Hidranții de incendiu interiori vor fi montați in cutii de 0,65m x
0,54m, cu racordul la înălțimea de 1,5m fata de pardoseala si vor fi marcați corespunzător.

Hidrantul cu numărul 2, amplasat în camera centralei termice de la nivelul parter (P-01), va


deservi stingerea incendiului în această încăpere (P-01), care va fi dotată și cu un stingător
cu pulbere de tip P6 ABC având performanța de stingere 21A şi 113B.

Hidranții de interior H1, H2, H3, H4, H5, și H6 sunt amplasați și echipați cu furtun plat Dn
52mm cu lungimi conform planșelor (IH-01, IH-02 și IH-03), (standard de referința STAS
SR EN 671-2/2002) cu ajutaj Ø13mm. Fiecare hidrant a fost prevăzut cu țeavă de refulare
care permite următoarele poziții de reglare: închidere si jet pulverizat si/sau jet compact
(standarde de referința STAS SR EN 671-1/2002 si STAS SR EN 671-2/2002).

Fiecare hidrant are o rază de stingere incendiu de 30m, acoperind fiecare punct al clădirii.

Hidranții interiori vor avea următoarele caracteristici:


 debitul specific : qhi = 2,1 l/sec
 număr de jeturi in funcțiune simultana: 1
 număr de hidranți complet echipați: 6
 lungimea minimă a jetului compact este de 10 m.
 timpul teoretic de funcționare a hidranților interiori este de 10 minute.
 necesarul de apă pentru un incendiu va fi: Vihi=qhi x Ti = 1 x 2,1 l/s x 10 min. x 60
s = 1260 l = 1.26 mc.
 presiunea minima necesara la hidrantul cel mai defavorizat: 4 bari;
 presiunea maxim admisa la oricare hidrant: 6,0 bari;
 diametrul ajutajului:13 mm;
 lungimea furtun: 20 m.

Probe si verificări
La instalația de apa rece si calda se vor verifica:
 distantele intre conducte si intre conducte si elementele de construcție;
 modul de fixare al conductelor;
 modul de etanșare al golurilor e trecere.

Proba de presiune la instalația de apa rece si calda se executa la presiune de 6 bar, timp de
30 de minute. După efectuarea probei de presiune se vor verifica toate punctele de consum
la debit.

Măsuri de securitate la incendiu


Prezentul proiect s-a elaborat cu respectarea prevederilor din legislația P.S.I., normele și
normativele republicane și departamentale, standardele și Prescripțiile tehnice în vigoare.

Au fost respectate Prescripțiile P.S.I. prevăzute în “Normele generale de protecție împotriva


incendiilor la proiectarea și realizarea construcțiilor și instalațiilor”.

Instalațiile sanitare vor fi executate și exploatate cu respectarea prevederilor normelor în


vigoare.

65
Instalațiile sanitare de orice natură, vor fi executate numai de către unități autorizate și care
vor utiliza numai personal calificat.
Personalul de exploatare va fi instruit asupra măsurilor de prevenire și combatere a
incendiilor, în condițiile concrete ale locului de muncă.
Stingerea incendiilor în faza incipientă la Instalațiile sanitare, se va face cu stingătoare
portative cu CO2, cu stingătoare portative cu praf și CO2.

f) Masurile de protecţie la foc pentru instalaţiile de ventilare-climatizare (canale


de ventilare rezistente la foc, clapete antifoc, etc)

Nu este cazul.

g) Masurile constructive pentru faţade, pentru impiedicarea propagării focului la


părţile adiacente ale aceleiaşi clădiri.

Pentru impiedicarea transmiterii incendiilor pe fatade s-au respectat prevederile din


Normativul P118/99 prin realizarea inchiderilor exterioare din materiale incombustibile clasa
de reactie la foc A1 (zidarie BCA) cu grosimea de minim 25 cm, clasa A1 reactie la foc, EI
180/REI180.

Acoperisul este de tip autoportant cu pod din lemn ignifugat.

Pe directia fatadei din nord propagarea incendiulu nu se poate realiza, deoarece


constructia de gradul II este la distanta de 6.76 si 18.30 m fata de constructii de gradul
IV, peretele spre cladirea de la distanta de 8.20 m, este plin (35 cm, zidarie +
termosistem) fara nici un gol de ferastra si rezistent la foc 180 minute.

Distanța dintre fațadele clădirii este de 4,9 m, pereții sunt din zidarie + termosistem cu
grosimea de 35 cm si rezistenți la foc 180 minute.

Structura liftului este metalică protejată cu spumă termospumantă cu REI120 și


închisă cu panouri de tip sandwich cu EI120.

Clădirea în care este montat grupul electrogen este cu structura metalică protejată
cu spumă termospumantă cu REI120 și închisă cu panouri de tip sandwich cu
EI120.

(3)3.3 LIMITAREA PROPAGĂRII INCENDIULUI LA VECINĂTĂŢI

a)Distantele de siguranţa asigurate conform reglementarilor tehnice sau masurile


alternative conforme cu reglementerilor tehnice, atunci cand aceste nu pot fi
realizate.

In conformitate cu art. 2.2.1. din Normativ P 118-99 constructiile se amplaseaza comasate


sau grupate la distante nenormate intre ele in limita unui compartiment de incendiu cu aria
maxima admisa in functie de destinatie, gradul de rezistenta la foc cel mai dezavantajos,
riscul de incendiu si numarul de niveluri cel mai mare (luând in calcul suma ariilor construite
efective).

Planul de situatie prezentat în documentatia tehnică reflectă situatia din teren. Pe


amplasament, în incintă și în vecinătăti sunt realizate constructii care sunt prezentate în
planul de situatie.

66
Conform situatiei din teren, cladirea situată in sat Falciu, Judetul Vaslui, regim de inaltime
Subsol+ Parter+1 Etaj, gradul II rezistenta la foc, constituie un compartiment de
incendiu de gradul II rezistenta la foc, este amplasata fata de constructiile limitrofe la
distante care respectă în totalitate distantele minime de sigurantă impuse de tabel tabel
2.2.2. din Normativ P118/99, de 6 m intre constructii de gradul II rezistenta la foc.

Cladirea ,,REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE SI DOTARE DISPENSAR UMAN


SI CENTRU MEDICAL DE PERMANENTA IN COMUNA FALCIU, JUDETUL VASLUI
 este amplasat independent, constituita dintr-un 1 compartiment de incendiu, de
gradul II rezistenta la foc, cu suprafata construita la sol Ac= 493.35 mp, Ad =
1015.65 mp, regim de inaltime Subsol +Parter+ 1 Etaj.

In conformitate cu art. și tabel 2.2.2. din Normativ P 118/99 distantele de


sigurantă dintre o constructiile de gradul II de rezistentă la foc este de 6.00m.

În conformitate cu tabel 2.4.2. din Normativ P 118/99 pentru o densitate de sarcina termică
cuprinsă între 210 Mj/mp și 420 Mj/mp peretele exterior al corpului de clădire tebuie să
fie dimensionat pentru o rezistenţa la foc minimă admisă de 1 oră.

Peretii exteriori al imobilului proiectat sunt realizati din zidărie de BCA cu grosimea de 35
cm, REI > 180, asigurând limita de rezistentă la foc de minimum 3 ore, limită superioară
celei necesare asigurării compartimentării prin pereţi rezistenţi la foc alcătuiţi
corespunzător densităţii sarcinii termice celei mai mari.

Pe toate fatadele sunt practicate goluri de uși cu supralumini protejate cu tâmplarie din PVC
cu geam termopan.

Conform art. 2.4.35. din Normativ P 118/99, golurile de circulaţie funcţională practicate în
pereţii rezistenţi la foc sunt protejati corespunzător condiţiilor precizate în normativ şi în
reglementările tehnice de specialitate.

Constructia Subsol+ Parter+ 1 Etaj, este amplasata independent, constituie un


compartiment de incendiu de gradul II rezistenta la foc cu suprafata construita la sol de
448.40 mp, compartiment care se incadreaza in reglementarile art. 3.2.4. si tabel 3.2.4.
din Normativ P 118/99, referitoar la aria construita admisa pentru compartimente de
incendiu, care au gradul II de rezistenta la foc.

Peretii care separa functiunile cu risc mijlociu si mare (centrala termică, depozit deseuri) de
cele cu risc mic din compartimentul de incendiu intrunesc conditiile de rezistenta la foc
pentru pereti si îndeplinesc conditiile si pentru plansee.

Prin amplasament, se indeplinesc dispozitiile art. 2.2.1 - 2.2.3. din Normativ P 118/99
referitoare la amplasarea constructiei fata de constructiile învecinate.

Se respecta prevederile legale cu privire la aria maxima admisa pentru un compartiment de


incendiu (1400 mp), corelat cu gradul de rezistenta la foc II, conditii impuse de art. si tabel
3.2.4. din Normativ P 118-99.

Vecinătăţi:
Distanţele minime faţă de vecinătăţi sunt:
 de 11.76 m faţă de limita de proprietate din N -SC Comercial Nofin Trans si 18.30
m pana la constructia de gr.IV si 6.70 m fata de anexa C2-gr.II
 de 9.73 m faţă de limita de constructie gr.III si 11.91 m constr. gr.IV din E -
 de 10.10 m faţă de ax DS din S

67
 de 23.73 m faţă de axul DS și la 12,71 m față de clădirea în care se află grupul
electrogen - din V.

b) Masuri constructive pentru limitarea propagării incendiului pe faţade si pe


acoperiş de exemplu performanta la foc exterior a acoperişului/invelitorii de
acoperiş.

Conform anexei 1 din Ordinul nr.1822/394/2004, clasele de reactie la foc ale materialelor de
constructie utilizate sunt urmatoarele:
 pereti exteriori din zidarie din BCA având grosimea de 35 cm la exterior confinaţi
cu elemente de confinare de beton armat pe direcţie verticala (stalpisori) si
orizontala (centuri), clasa de reactie la foc - A1- produse care nu contribuie la foc in
nici o faza a incendiului, standard de referinta EN IS01182, EN ISO 1716;
 pereti interiori de compartimentare portanti, de zidărie de cărămidă BCA având
grosimea de 25 cm, clasa de reactie la foc – A1- produse care nu contribuie la foc in
nici o faza a incendiului, standard de referinta EN IS01182, EN ISO 1716;
 planseu din beton, clasa de reactie la foc – A1- produse care nu contribuie la foc in
nici o faza a incendiului, standard de referinta EN IS01182, EN ISO 1716;
 Sarpantă din lemn, clasa de reactie la foc  – D - s2, d0, standard de referinta EN
IS011925 -2, EN 13823;
 pereti de comparimentare grupuri sanitare din gips carton pe structura
metalica, clasa de reactie la foc  – 15 min, standard de referinta EN IS01182, EN
ISO 1716 și EN 13823;
 structura metalică protejată cu spumă termospumantă cu REI120 și panouri
de tip sandwich cu EI120.

Pentru materialele de pardoseli:


 beton din componenta pardoselilor etc, clasa de reactie la foc A1 FL , produse care nu
contribuie la foc in nici o faza a incendiului standard de referintaEN ISO l 182, EN ISO
1716.
 gresie, clasa de reactie la foc - A1 FL din componenta pardoselilor in spatiile de
circulatie (holuri, scari, bai,- produse care nu contribuie la foc in nici o faza a incendiului
standard de referinta EN ISOl 182, EN ISO 1716;
 pardoseli si plinta din covor PVC de trafic greu lipit pe sapa M 100, clasa de
reactie la foc - E FL picaturi arzande, standard de referinta EN ISO l1925-2.

Acoperisul cladirilor este de tip sarpanta din lemn ignifugat cu invelitoara din tabla tip tigla.
Clasa de performanta la foc exterior a acoperisului este B_ROOF(t4).

Clădirea aferentă grupului electrogen este amplasată pe latura sud-vestică a trenului la o


lungime de 12,71 m de clădirea cu funcțiunea de dispensar și la o lungime de 6,76 m de
limita de proprietate pe latura vestică. Accesul la grupul electrogen se realizează pe alee
betonată.

Clădirea aferentă grupului electrogen cu aria construita Ac = 23.34 mp și aria


desfăşurată Ad = 23.34 mp este construită din structură metalică cu inchideri din panouri
sandwich RF 120 minute. Stâlpii și grinzile metalice aferente construcției sunt protejați cu
vopsea termospumantă REI 120 minute. Panourile de închidere de tip sandwich au grosimea
de 10 cm și EI 120 minute. Cladirea este dotată cu grilă de admisie aer și grilă de ventilare.

Grila de admisie aer proaspăt va fi amplasată în perete, în partea inferioară a acesteia, la o


cotă de 0,20 m față de pardoseala. Grila de admisie aer va avea o înălțime de 600 mm și o
lățime de 400mm.

68
Grila de ventilare va fi amplasată în ușa de perete, în partea superioară a acesteia, la o cotă
de 0,35 m sub cota finită tavanului. Grila de ventilare aer de combustie va avea o înălțime
de 600 mm și o lățime de 400 mm.

Ușa de la intrarea în clădirea grupului electrogen are următoarele dimensiuni: 1,50x2,10 m.

c) Masuri de protecţie activa


Cladirea va fi prevazuta cu:
 iluminatul de siguranţă pentru continuarea lucrului;
 iluminatul de securitate pentru evacuare;
 iluminat de siguranta pentru marcarea hidrantilor;
 iluminatul de securitate pentru intervenţie;
 centrala de semnalizare, detectare si avertizare in caz de incendiu;
 instalatie de stingere a incendiilor cu hidranti interiori;
 Instalație de desfumare;
 instalatii de paratrasnet;
 dotarea cladirilor cu stingatoare portative.

(4)3.4 EVACUAREA UTILIZATORILOR

A. Cai de evacuare a persoanelor in caz de incendiu


a)Alcătuirea constructiva a cailor de evacuare, separarea de alte funcţiuni prin
elemente de separare la foc si fum, protecţia golurilor din peretii ce le delimitează.

Este asigurat numarul necesar de cai de evacuare a utilizatorilor corespunzator dispuse,


alcatuite si dimensionate functie de numarul maxim de utilizatori.

Toate caile de evacuare coridoare, holuri si case de scari inchise și deschise, respecta
prevederile art. 4.2.105. din Normativul P118/99.

Holurile de circulatie si evacuare au latimea minima de 1,90 m, usile de evacuare au


sensul de deschidere inspre exterior in directia sensului de evacuare si asigura numarul de
fluxuri de evacuare. Usile de evacuare interioare pentru acces au sensul de deschidere în
interior.

Casele de scari inchise și deschise au pereti din zidarie BCA, clasa A1 reactie la foc, EI
120/REI180 cu rampe, grinzi, podeste si plansee din b.a., clasa A1 de reactie la foc, REI
180.

Accesul la centrala termica se face separat din exterior printr-o usa amplasata la fatada
laterala.

Usile de evacuare interioare din incaperile funcționale și pentru acces personae au gabaritul
de minim de 0,90 m.

Peretii de la coridoare, holuri sunt realizate din zidarie BCA, grosime 25.00 cm, clasa A1
reactie la foc, REI 180.

Conform datelor puse la dispozitie de beneficiar, numarul de persoane care se pot afla la un
anumit moment, simultan, in interiorul cladirii, este de 46 de persoane din care:
 parter – 32 persoane;
 etaj – 14 persoane.

69
Este asigurat numarul necesar de cai de evacuare a utilizatorilor corespunzator dispuse,
alcatuite si dimensionate functie de numarul maxim de utilizatori.

Cladirea are asigurat un numar de 3 cai de evacuare, astfel:


 1 usa simpla de 1.15 x2,10 m, Ue4 acces nr.6, asigura 2 fluxuri.
 1 usa 1.20 x 2,70 m, Ue3 acces nr.5, asigura 2 fluxuri
 1 usa 1.50 x 2,10 m, Ue2 acces nr.4, asigura 2 fluxuri.

Usa de la accesul 1 (Ue1) cu dimensiunile de 1.60/2.10 ml, asigura evacuarea/accesul


personalului la subsol și la etaj, usa de la accesul 2 (Ue2) cu dimensiunile de 1.50/2.10
ml asigura evacuarea/accesul personalului la centrala termică, usa de la accesul 3 (Ue3)
cu dimensiunile de 1.20/2.70 ml asigura evacuarea/accesul personalului la depozitul de
deseuri medicale, usa de la accesul 4 (Ue4) cu dimensiunile de 1.15/2.10 ml asigura
evacuarea/accesul personalului si publicului la parter și etaj, usa de la accesul 5 (Ue5) cu
dimensiunile de 1.40/2.10 ml asigura evacuarea/accesul personalului la parter și etaj, usa
de la accesul 6 (Ue3) cu dimensiunile de 1.20/2.10 ml asigura evacuarea/accesul
personalului si publicului la parter.

Evacuarea de la subsol si etaj 1 se face prin casele de scari care duc la parter.

Conform art. 4.2.60 din P118/99, cladirile pentru sanatate, vor avea asigurate conditii de
acces ale autospecialelor pompierilor cel putin la doua fatade, iar in cazul obiectivului studiat
accesul este la doua fatade conform planului de situatie.

Usile de evacuare in exterior la nivelul parterului au dimensiuni care asigura numarul fluxuri
de evacuare necesare. Uşile folosite pe căile de evacuare sunt usi cu dispozitive de
autoinchidere.

Holul de circulatie de la parter (P08) are pereti din zidarie BCA de 25 cm, clasa A1 reactie la
foc, REI180.

Holul de circulatie de la parter (P05) are pereti din zidarie BCA de 22/32/35 cm, clasa A1
reactie la foc, REI180.

Holul de circulatie de la parter (P20) are pereti din zidarie BCA de 25/44 cm, clasa A1
reactie la foc, REI180.

Holul de circulatie de la parter (P21) are forma de litera L și are pereti din zidarie BCA de 25
cm, clasa A1 reactie la foc, REI180.

Holul de circulație la parter aferent liftului are pereti din zidarie BCA de 25 cm, clasa A1
reactie la foc, REI180 și din paouri sandwich EI 120.

Holul de circulatie de la etaj (E07) are pereti din zidarie BCA de 25 cm, clasa A1 reactie la
foc, REI180.

Holul de circulatie de la etaj (E18) are forma de litera L și are pereti din zidarie BCA de 25
cm, clasa A1 reactie la foc, REI180.

Holul de circulație la etaj aferent liftului are pereti din zidarie BCA de 25 cm, clasa A1
reactie la foc, REI180 și din paouri sandwich EI 120.

b) Masuri pentru asigurarea controlului fumului (prevederea de instalaţii de


presurizare si alte sisteme de control al fumului)

70
INSTALAȚIA DE DESFUMARE. DESCRIERE
Funcțiuni:
 deschiderea automată a ochiurilor mobile pentru evacuare fumului și a gazelor de
ardere;
 deschiderea automată a ușilor pentru introducerea aportul de aer proaspăt;
 deschiderea manuală a ochiurilor mobile și a ușilor cu ajutorul butoanelor de
alarmare;
 continuarea funcționarii instalației (pe sursa de rezervă) în condițiile întreruperii
sursei principale de alimentare cu energie electrică.
Componență:
 echipament de control (centrală de desfumare) x 1 buc, Ulucru=100-240Vac, 50-
60Hz, Unominală=26Vdc, centralele de desfumare includ și aculumatorii care asigură
alimentarea de urgență, timp functionare pe baterie backup: 72 h în care se asigură
cel putin 3 acționari, posibilitate conectare senzor de vânt și senzor de ploaie.
 ochiuri mobile pentru evacuarea fumului și a gazelor de ardere la etaj 7 buc;
 ochi mobil pentru introducerea aerului proaspăt 5 buc.;
 motor de 24Vcc pentru deschiderea/închiderea a ochiurilor mobile și a ușilor,
Ulucru=24V;
 butoane manuale de semnalizarea a incendiului montaj PT x 7 buc, compatibil cu
centralele de desfumare, alimentare 24V, led status, IP42, temperatura de operare
-10 + 50 grade, carcasa plastic culoare roșu, 125x125x36mm, resetabil manual;
 butoane manuale electrice pentru acționarea ochiurilor mobile;
 cabluri cu rezistență mărită la foc tip NHXH E90 FE180 / JE-H (st)H 4X2X0,8mm E90
în tub de proteție;
 sistem de alimentare cu energie electrică cu cablu NHXH E90 FE180 3x2,5 mmp.

Conform standardului EN54-4 centrala de desfumare va dispune de două surse


independente de alimentare cu energie electrică:
 una de bază (principală) – la tensiunea de 230 Vca din Sistemul Electroenergetic
Național, realizată sub forma unei coloane proprii, independentă de orice dispozitiv
de separare generală a clădirii, racordată la tabloul electric.
 una de rezervă, la tensiunea de 24 Vcc, constituită din acumulatori amplasați într-un
compartiment dedicat din carcasa echipamentului de control.

Conductorii folosiți vor fi din cupru, care să asigure un nivel sigur de transmisie a
semnalelor electrice conform specificațiilor tehnice ale echipamentelor. Se vor evita traseele
care ar putea fi expuse la mediu coroziv sau cu umezeală excesivă. Protejarea conductorilor
se realizează în tuburi PVC pozate îngropat în tencuiala pereți și a tavanelor.

Golurile pentru trecerea traseelor de cabluri prin pereți și plafoane vor fi protejate după
montarea cablurilor, cu materiale care nu vor modifica rezistenta la foc a elementului de
compartimentare.

Desfumarea se va realiza prin tiraj natural organizat, aceasta se realizează prin introducere
de aer proaspăt și evacuare de fum.

Dispozitivele de introducere a aerului proaspăt au fost dimensionate ținând cont de


reglementările în vigoare, și anume că aria minimă utilă de introducere aer proaspăt a fi de
60% din aria necesară desfumării a respectivului spațiu.

Încăperile ce necesită instalații de desfumare conform P118/99 vor fi împărțite în trei zone
de desfumare astfel:
 zona 1 este formată din zona hol intrare parter și casa scării de la etaj situată între
axele G-E/D1 și 1-4;
 zona 2 este formată din zona hol parter, situată între axele D1-B3,B-D2 și 3b-1b.

71
 zona 3 este formată din zona hol parter/etaj și casa scării de la parter/etaj, situată
între axele D1-B1 și 1a-7a.
 zona 4 este formată din zona hol etaj, situată între axele B3-E2 și 2b-2c.
 zona 5 este formată din zona hol etaj și casa scării de la etaj, situată între axele A2-
C3 și 3c-4a.
 zona 6 casa casei de lift, situată între axele D2-B2 și 2C-3C.

Fiecare ochi mobil poate fi actionat, manual, din butonul manual alocat.
Centrala de desfumare va fi interconectată conform planșei D03.

ZONA 1

Aria hol intrare parter și casa scării de la etaj este de 7,46 m2 astfel suprafațele utile minime
de desfumare este de 0,37 m2.
Desfumarea se va realiza prin intermediul a unui ochi aflat la etaj. Dimensiunile ochiurilor
sunt de 1400 mm x 1000 mm, rezultând o arie utilă totală de introducera aer proaspat de
1,4 m2.
Aportul de aerului proaspat se va asigura prin intermediul unei uși aflate la parter.
Dimensiunile uși sunt de 1600 mm x 2100 mm rezultând o aria utilă totală de introducere
aer proaspat de 3,36 m2.

ZONA 2

Aria hol parter este de 58,63 m2 astfel suprafațele utile minime de desfumare este de 0,58
m 2.

Desfumarea se va realiza prin intermediul a două ochiuri mobile aflate la parter.


Dimensiunile ochiurilor sunt de 1500 mm x 600 mm, 600mm x 1300mm, rezultând o arie
utilă totală de introducere a aer proaspat de 1,68 m2.

Aportul de aerului proaspat se va asigura prin intermediul unei uși aflate la parter.
Dimensiunile uși sunt de 1200 mm x 2100 mm rezultând o aria utilă totală de introducere
aer proaspat de 2,52 m2.

ZONA 3

Aria formată din zona hol parter/etaj și casa scării de la parter/etaj este de 41,43 m2 astfel
suprafațele utile minime de desfumare este de 2,07 m2.

Desfumarea se va realiza prin intermediul a doua ochiuri mobile aflate la etaj. Dimensiunile
ochiurilor sunt de 450 mm x 1800 mm, 800 mm x 1800 mm, rezultând o arie utilă totală
de introducere a aer proaspat de 2,25m2.

Aportul de aerului proaspat se va asigura prin intermediul unei uși aflate la parter.
Dimensiunile uși sunt de 1500 mm x 2100 mm rezultând o aria utilă totală de introducere
aer proaspat de 3,15 m2.

ZONA 4

Aria hol etaj este de 41,59 m2 astfel suprafațele utile minime de desfumare este de 0,41 m2.
Desfumarea se va realiza prin intermediul unui ochi mobil aflat la etaj. Dimensiunile ochiului
de la etaj sunt de 450mm x 1300mm, rezultând o arie utilă totală de introducere a aer
proaspat de 0,58 m2.

72
Aportul de aerului proaspat se va asigura prin intermediul unui ochi mobil aflat la etaj.
Dimensiunea ochiului mobil este de 450mm x 1300mm rezultând o aria utilă totală de
introducera aer proaspat de 0,58 m2.

ZONA 5

Aria casa scării etaj este de 9,08 m2 astfel suprafațele utile minime de desfumare este de
0,45 m2.

Desfumarea se va realiza prin intermediul a unui ochi mobil aflate la etaj. Dimensiunile
ochiuliu de la etaj sunt de 800 mm x 1800 mm, rezultând o arie utilă totală de introducere a
aer proaspat de 1,44 m2.

Aportul de aerului proaspat se va asigura prin intermediul unei uși aflate la parter.
Dimensiunile uși sunt de 1200 mm x 2100 mm, rezultând o aria utilă totală de introducere
aer proaspat de 2,52 m2.

ZONA 6

Pentru zona casei de lift s-a folosit varianta punerii în suprapresiune față de încăperile cu
care comunică, hol, prin introducerea pe cale mecanică a aerului din exterior. Ventilatorul
este comandat manual de la butonul din camera ECS și automat de detectorul de fum de pe
holuri. Diferența de presiune va permite evacuarea fumului la deschidere ușilor din lift. Priza
de aer se află la nivel parter, tubulatura de introducere a aerului pentru desfumare va fi
rezistentă la foc timp de 180 minute.

În caz de incendiu se va actiona butonul de comandă manual și va comanda funcționarea


ventilatorului până la valoarea de 20Pa. În acest mod se va stabili presiunea necesară
pentru pastrarea in interiorul lift a aerului neviciat, pentru calea de evacuare.

Date tehnice ventilator:


 ventilator centrifugal monoaspirant de medie putere;
 oțel galvanizat, IP55, clasa de izolare F;
 montat pe suporți cu amortizare la vibratii;
 reglaj opțional cu convertizor de frecvență;
 temperatură ambiantă -35....+40 grade Celsius;
 flanșă exterioară 255x295mm;
 flanșă interioară 205x245mm;
 putere electrică P=0,37kW, 230/400V;
 flanșă Ø=min.200 – max.250 mm;
 debit aer min.2500 – max.3000 m3/h.

Date tehnice casa de lift:


 L= 1,76 m;
 H= 5,8 m;
 l= 1,58 m.

Numărul de schimburi orare pentru instituțiile de sănătate – săli de zi - conform Normativ


I5-2010 Anexa 7 este de 10. Pentru casa liftului se va alege un număr de 5 schimburi.

Debitul de aer introdus, zona casei de lift:


Qp=L x H x l x 5=1,76 x 5,8 x 1,58 x 5=80,70 m3/h.

COMANDA INSTALATIILOR DE DESFUMARE

73
Dispozitile de evacuare a fumului cât și cele de introducere a aerului proaspat din toate cele
sase zone de desfumare vor fi comandate automat de la centrala de desfumare amplasată
in camera comuna cu centrala ECS și manual de la butoane de comandă, pe care le are
fiecare zonă de desfumare astfel:
 zona 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / – 8 butoane de acționare a instalației de desfumare, 8
butoane manuale electrice pentru acționarea ochiurilor mobile.

Comanda automată a centralei de desfumare se va realiza cu ajutorul centralei de detectie


și avertizare la incendiu, conectată la centrala de desfumare astfel:
 zona 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / – centrala de incendiu ECS.

c)Tipul scărilor, forma si modul de dispunere a treptelor, interioare, exterioare


deschise cu rampe drepte sau curbe, cu trepte balansate, etc.)

Accesul in cladire este asigurat direct de pe platforma betonata si este prevazut si cu


rampa pentru a facilita accesul persoanelor cu dizabilitati fizice, si este in conformitate cu
NP 051/2001. Scarile de la accesul principal sunt prevazute cu balustrade.

Accesul la etaje se face prin intermediul scarilor interioare. Cladirea dispune de trei case
de scara: 2 inchise și 1 deschisă.

De asemenea, clădirea va dispune de un ascensor cu structura portanta metalica


independenta. Ascensorul va asigura si accesul persoanelor cu dizabilități.

Scarile interioare (P29) care duc la etaj sunt construite din beton armat, si sunt in numar
de 9 trepte au dimensiunile de 32.50 x 15.75 cm si 11 de trepte care au dimensiunile
de 33 x 15.75 cm la parter - podestul de 2.60x1.20 m. Lățimea scărilor este de
1.20 m. Scara este prevazuta cu trepte normale.

Scarile interioare (P02) care duc de la subsol la parter au 14 de trepte care au


dimensiunile de 28 x 19.00 cm si de la parter la etaj 12 de trepte care au dimensiunile
de 32 x 15.75 cm si 8 trepte cu dimensiunile 32.00x15.75 cm - podestul de
1.05x1.06 m. Lățimea scărilor este de 1.05 m, respectiv 1.00 m. Scara este
prevazuta cu trepte normale și nu va fi utilizată în caz de evacure.

Scarile interioare (P14) care duc la etaj sunt construite din beton armat au 10 de
trepte care au dimensiunile de 33 x 15.75 cm si 10 de trepte care au dimensiunile de
33 x 15.75 cm - podestul de 2.50x1.20 m. Lățimea scărilor este de 1.20 m. Scara
este prevazuta cu trepte normale.

Rampele scărilor sunt drepte. Balustradele scărilor au barele verticale cu interspatii de 10


cm.

Clădirea va fi dotată cu rampe pentru acces persoane cu dizabilități, astfel:


 accesul principal – acces 6 – rampa are o lungime de 2,00 ml și o lățime de 1,20 ml
și o pantă de 8%;
 accesul secundar – acces 4 – rampa are o lungime de 2,00 ml și o lățime de 1,20 ml
și o pantă de 8%;
 accesul secundar – acces 5 – rampa are o lungime de 2,00 ml și o lățime de 1,20 ml
și o pantă de 8%.

d) Geometria cailor de evacuare: gabarite - latimi, inaltimi, pante, etc

Este asigurat numarul necesar de cai de evacuare a utilizatorilor corespunzator dispuse,


alcatuite si dimensionate functie de numarul maxim de utilizatori.

74
Cladirea are asigurat un numar de 3 cai de evacuare, astfel:
 1 usa simpla de 1.15 x2,10 m, Ue4 acces nr. 6, asigura 2 fluxuri.
 1 usa 1.20 x 2,70 m, Ue3 acces nr. 5, asigura 2 fluxuri
 1 usa 1.50 x 2,10 m, Ue2 acces nr. 4, asigura 2 fluxuri.

Usa de la accesul 1 (Ue1) cu dimensiunile de 1.60/2.10 ml, asigura evacuarea/accesul


personalului la subsol și la etaj, usa de la accesul 2 (Ue2) cu dimensiunile de 1.50/2.10
ml asigura evacuarea/accesul personalului la centrala termică, usa de la accesul 3 (Ue3)
cu dimensiunile de 1.20/2.70 ml asigura evacuarea/accesul personalului la depozitul de
deseuri medicale, usa de la accesul 4 (Ue4) cu dimensiunile de 1.15/2.10 ml asigura
evacuarea/accesul personalului si publicului la parter și etaj, usa de la accesul 5 (Ue5) cu
dimensiunile de 1.40/2.10 ml asigura evacuarea/accesul personalului la parter și etaj, usa
de la accesul 6 (Ue3) cu dimensiunile de 1.20/2.10 ml asigura evacuarea/accesul
personalului si publicului la parter.

Evacuarea utilizatorilor se va face prin usile existente care ca marime, forma si


amplasament sunt conforme cu prevederile normativului P 118/99.

Holul de circulatie de la parter (P08) are lungimea de 16.00 ml, latimea de 2,15 ml si
înălțimea de 2,95 ml.

Holul de circulatie de la parter (P05) are lungimea de 9.10 ml, latimea de minim 1,85 ml si
înălțimea de 2,95 ml.

Holul de circulatie de la parter (P20) are lungimea de 4.85 ml, latimea de 2,31 ml si
înălțimea de 2,95 ml.

Holul de circulatie de la parter (P21) are forma de litera L pe o latură are lungimea de 11.70
ml, latimea de 2,20 ml si înălțimea de 2,95 ml, iar pe cealaltă latură are lungimea de 9.65
ml, latimea de 2,05 ml si înălțimea de 2,95 ml.

Holul de circulație la parter aferent liftului are lungimea de 2.85 ml, latimea de 1,60 ml si
înălțimea de 2,95 ml.

Holul de circulatie de la etaj (E07) are lungimea de 16.00 ml, latimea de 2,15 ml si
înălțimea de 2,95 ml.

Holul de circulatie de la etaj (E18) are forma de litera L pe o latură are lungimea de 11.54
ml, latimea de 2,20 ml si înălțimea de 2,95 ml, iar pe cealaltă latură are lungimea de 9.65
ml, latimea de minim 1,90 ml si înălțimea de 2,95 ml.

Holul de circulație la etaj aferent liftului are lungimea de 2.85 ml, latimea de 1,60 ml si
înălțimea de 2,95 ml.

Scarile interioare (P29) care duc la etaj sunt construite din beton armat, si sunt in numar
de 9 trepte au dimensiunile de 32.50 x 15.75 cm si 11 de trepte care au dimensiunile
de 33 x 15.75 cm la parter - podestul de 2.60x1.20 m. Lățimea scărilor este de
1.20 m. Scara este prevazuta cu trepte normale.

Scarile interioare (P14) care duc la etaj sunt construite din beton armat au 10 de
trepte care au dimensiunile de 33 x 15.75 cm si 10 de trepte care au dimensiunile de
33 x 15.75 cm - podestul de 2.50x1.20 m. Lățimea scărilor este de 1.20 m. Scara
este prevazuta cu trepte normale.

75
Clădirea va fi dotată cu rampe pentru acces persoane cu dizabilități, astfel:
 accesul principal – acces 6 – rampa are o lungime de 2,00 ml și o lățime de 1,20 ml
și o pantă de 8%;
 accesul secundar – acces 4 – rampa are o lungime de 2,00 ml și o lățime de 1,20 ml
și o pantă de 8%;
 accesul secundar – acces 5 – rampa are o lungime de 2,00 ml și o lățime de 1,20 ml
și o pantă de 8%.

Precizam faptul ca de la etajul 1 toti pacientii se pot deplasa singuri fara insotitori.

Cladirea cu destinatia de unitate medico-sociala are prevăzute căi pentru evacuare din
încăperi, cu următoarele dimensiuni:
 25 uși interioare de 0.90x2.10 ml;
 1 uși interioare de 0.90x2.00 ml;
 4 uși interioare de 0.90x2.15 ml;
 12 uși interioare de 0.80x2.10 ml;
 4 uși interioare de 0.70x2.10 ml;
 2 uși interioare de 0.80x2.15 ml;
 4 uși interioare de 1.00x2.10 ml;
 2 uși interioare de 1.00x2.20 ml;
 4 uși interioare de 1.20x2.10 ml.

e)Timpii/lungimile de evacuare

Conform tabel 4.2.53. din Normativul P118/99, lungimea maxima a traseelor de


evacuare in cazul constructiilor civile publice de sanatate, de gradul II rezistenta la foc
este de 38 m pentru evacuarea in doua directii, iar timpul de evacuare este de 95
de secunde. Constructia supusa avizarii, se incadreaza in conditiile impuse de normativ.

Timp/lungime de
Încăperea/spațiul Timp/lungime de
evacuare conform
analizat evacuare rezultat
normativului
PARTER
95 sec/38 m evacuare în 2 38 sec/15,35 m într-o
P15
direcții direcție
95 sec/38 m evacuare în 2 32 sec/12,95 m într-o
P09
direcții direcție
95 sec/38 m evacuare în 2 21 sec/8,40 m într-o
P16
direcții direcție
95 sec/38 m evacuare în 2 11 sec/4,20 m într-o
P13/P19
direcții direcție
41 sec/16,25 m într-o
95 sec/38 m evacuare în 2 direcție spre acces 6
P03/P06
direcții 56 sec/22,5 m într-o
direcție spre acces 4
95 sec/38 m evacuare în 2 30 sec/11,80 m într-o
P07
direcții direcție
95 sec/38 m evacuare în 2 24 sec/9,65 m într-o
P22
direcții direcție
95 sec/38 m evacuare în 2 28 sec/11,00 m într-o
P23
direcții direcție
95 sec/38 m evacuare în 2 33 sec/13,00 m într-o
P24/P25
direcții direcție
ETAJ

76
35 sec/14 m într-o direcție
95 sec/38 m evacuare în 2 spre acces 4
E02/E03/E05/E06/E04
direcții 45 sec/18 m într-o direcție
spre acces 5
95 sec/38 m evacuare în 2
E13 35 sec/14 m într-o direcție
direcții
95 sec/38 m evacuare în 2 28 sec/11,00 m într-o
E14/E11/E17
direcții direcție
95 sec/38 m evacuare în 2 45 sec/18 m într-o direcție
E19
direcții spre acces 5
95 sec/38 m evacuare în 2 26 sec/10,00 m într-o
E20
direcții direcție
95 sec/38 m evacuare în 2 33 sec/13,00 m într-o
E21/E22
direcții direcție

La subsol evacuarea se va realiza pe scara dedicată acestuia și respectă prevederile art.


2.6.1 din normativul P118/1999 – “În construcţii, compartimente de incendiu, încăperi şi
alte spaţii construite vor fi asigurate căi de evacuare prin care, în caz de incendiu,
persoanele să poată ajunge în exterior la nivelul terenului sau al unor suprafeţe carosabile,
în timpul cel mai scurt şi în condiţii de deplină siguranţă.
Pentru circulaţiile funcţionale aferente locurilor în care prezenţa oamenilor apare
întâmplător sunt vizitate de cel mult 8 ori pe schimb pentru verificări, precum şi al
încăperilor pentru fumat sau ale grupurilor sanitare, condiţiile prevăzute pentru căile de
evacuare nu sunt obligatorii”.

De asemenea, aceeași situație se aplică și pentru spațiile E02, E03 și E06, respectându-se
prevederile art. 2.6.1 din normativul P118/1999 cu numarul de vizite per schimb.

f)Numărul fluxurilor de evacuare

Conform art. 4.2.57 din P118/99 și tabelul 3.6.4 alcătuirea și dimensionarea căilor de
evacuare vor corespunde normativului astfel încât pentru evacuarea fluxurilor de persoane
sunt necesare următoarele lățimi pentru căile de evacuare, conform 2.6.60 din P118/99, –
0,80m pentru un flux, 1,10m pentru doua fluxuri si 1,60m pentru trei fluxuri.

Capacitatea unui flux de evacuare este de 50 de utilizatori, conform tab. 3.6.4 din P118-
1/1999, pentru toată clădirea de sănătate.

Parter

Indicativ
incapere Denumire incapere Număr persoane
PARTER
P-01 CT 1
Sala consultatii Centru Medical de
P-06 Permanenta 3
Sala tratament Centru Medical de
P-07 Permanenta 3
P-09 Sterilizare centrala 1
P-13 Depozit deseuri medicale 1
P-15 Depozit materiale curatenie 3
P-16 Stationar medical 2
P-19 Stationar medical 2
P-21 Hol 10

77
P-22 Cabinet 2
P-23 Cabinet 2
P-24 Sala tratament 2
Total parter 32

Numărul total de utilizatori la parter este de 32 persoane.

Numarul de fluxuri ce trebuie asigurat pentru evacuarea persoanelor:


F = N/C,
in care:
F = numarul de fluxuri;
N = numarul de persoane care trebuie sa treaca prin calea de evacuare;
C = capacitatea de evacuare a unui flux;

Capacitatea de evacuare a unui flux C s-a determinat in functie de destinatia cladirii,


conform tabelului 3.6.4 Capacități de evacuare (cladiri pentru sănătate) din
Normativul P118/99 aceasta este: C = 50.

In functie de aceste valori se determina numarul de fluxuri F cu relatia F = N/C.

F=32/50=0.64 fluxuri (necesar 1 flux, existent 6 fluxuri).

Pentru parter in această variantă necesarul de fluxuri de evacuare va fi de 1.


Numărul de fluxuri de evacuare pentru parter conform căilor de evacuare
interioare este de 6, iar conform căilor de evacuare exterioare este de 6.

Etaj 1
Indicativ
incapere Denumire incapere Suprafata utila(1) (mp)
ETAJ
E-02 Sala de mese personal 0
E-03 Oficiu personal 1
E-06 Camera recreere personal 2
Camera odihna asistenti
E-08 (femei) 0
E-11 Camera odihna asistenti (barbati) 0
E-13 Birou 1
E-14 Camera odihna medici (femei) 0
E-17 Camera odihna medici barbati) 0
E-18 Hol 5
E-19 Sterilizare stomatologie 1
E-20 Cabinet stomatologie 2
E-21 Sala tratamente stomatologie 2
Total etaj 14

Numarul de fluxuri ce trebuie asigurat pentru evacuarea persoanelor:


F = N/C,
in care:
F = numarul de fluxuri;
N = numarul de persoane care trebuie sa treaca prin calea de evacuare;
C = capacitatea de evacuare a unui flux;

78
Capacitatea de evacuare a unui flux C s-a determinat in functie de destinatia cladirii,
conform tabelului 3.6.4 Capacități de evacuare (cladiri pentru invatamant) din
Normativul P118/99 aceasta este: C = 50

In functie de aceste valori se determina numarul de fluxuri F cu relatia F = N/C.

F=14/50=0.28 fluxuri (necesar 1 flux, existent 4 fluxuri).

Pentru etaj in această variantă necesarul de fluxuri de evacuare va fi de 1.


Numărul de fluxuri de evacuare pentru etaj conform căilor de evacuare interioare
este de 4, iar conform căilor de evacuare exterioare este de 6.

Pentru toată clădirea necesarul de fluxuri de evacuare va fi de 2. Numărul de


fluxuri de evacuare pentru toată clădirea conform căilor de evacuare interioare
este de 6, iar conform căilor de evacuare exterioare este de 6.

Conform art. 2.6.55. din NP118/99, atunci cind caile de evacuare ale celorlalte niveluri se
suprapun cu cele ale parterului, latimea iesirilor spre exterior (usi de la nivelul parterului)
trebuie sa asigure trecerea numarului de persoane determinat prin insumarea:
 numarului de persoane care vin prin scarile interioare de la nivelul cel mai populat al
cladirii ( etaj I - 14)
 60% din numarul de persoane aflat la parterul cladirii (60% din 32)
 60% din numarul de persoane care vin prin scarile interioare de la subsol (0)

N = 14 + (60% x 32) + (60 % x 0) = 14 + 20+ 0 = 34


F = N/C = 34/50 = 0,68 = 1 flux de evacuare (necesar 1 flux, existent 6 fluxuri).

Pentru toată clădirea necesarul de fluxuri de evacuare va fi de 2. Numărul de


fluxuri de evacuare pentru toată clădirea conform căilor de evacuare interioare
este de 6, iar conform căilor de evacuare exterioare este de 6.

g) Existenta iluminatului de siguranţa, tipul, sursa de alimentare cu energie


electrica de rezerva.

Din tabloul electric se vor alimenta cu energie electrică următorii consumatori:


 iluminatul de siguranţă pentru continuarea lucrului;
 iluminatul de securitate pentru evacuare;
 iluminatul de siguranta pentru marcarea hidrantilor;
 iluminatul de securitate pentru intervenţie;
 centrala de semnalizare, detectare si avertizare in caz de incendiu;
 instalatia de stingere a incendiilor cu hidranti interiori;
 instalația de desfumare.

Sistemul de iluminat de siguranță de securitate, care cuprinde următoarele


categorii:
Pentru realizarea iluminatului de securitate (siguranță) s-au respectat prevederile
normativului I7-2011, paragraful 7.23 precum și recomandările din SR EN 1838 și SR
12294.
Se vor prevedea următoarele tipuri de iluminat de siguranță:
 iluminatul pentru intervenții - conform I7/2011, paragraf 7.23.6. (literele: a și
b) iluminatul pentru intervenții se va amplasa în camera centralei termice,
conform I7/2011, paragraf 7.22.22 și în dreptul fiecărui ochi mobil destinat
pentru desfumare, va asigura o durată minimă de funcționare de 3h și
asigură nivelul de iluminat din normativ nivelul de iluminare este 231 lx la o

79
suprafata de 11,66 mp respectându-se nivelul minim de iluminare de 50 lx
(Anexa 3 la I7/2011):
- montat în zonele aferentei clădirii, conform planșelor IE-02 și IE-03
- Luminoblocurile vor fi realizate din materiale clasa B de reacţie la foc.
 iluminatul pentru evacuare permanent – conform I7/2011, paragraf 7.23.7.1,
se va amplasa:
a) în clădire – cu funcțiune de dispensar uman, deoarece numărul maxim
simultan va fi 50 de persoane;
b) în următoarele spații din clădire:
- grupuri sanitare de la parter și etaj - cu suprafață mai mare de 8
mp;
- grupuri sanitare de la parter și etaj pentru persoane cu
dizabilități.

- conform I7/2011, paragraf 7.23.7.2 se prevede iluminat de siguranță:


a) lângă scări, astfel încât fiecare treaptă să fie iluminată direct;
b) la fiecare ușă de ieșire destinată a fi folosită în caz de urgență;
c) la fiecare schimbare de direcție;
d) în exteriorul si lângă fiecare iesire din cladire;
e) lângă fiecare echipament de intervenție împotriva incendiului
(stingătoare) și fiecare punct de alarmă (declanșatoare manuale de alarmă în
caz de incendiu;
f) de-a lungul căilor de evacuare, distanța dintre corpurile de iluminat pentru
evacuare trebuie să fie de maxim 15 metri:
- montat în zonele aferentei clădirii, conform planselor IE-01, IE-02 și IE-
03.
- Luminoblocurile vor fi realizate din materiale clasa B de reacţie la foc.
 iluminatul pentru continuarea lucrului - conform I7/2011, paragraf 7.23.5.
(litera: a) iluminatul pentru continuarea lucrului se va amplasa în camera
ECS-ul este destinat pentru ECS și pentru centrala de desfumare și în
camera stației de pompe incediu și va asigura o durată minimă de
funcționare de 3h. Lămpile vor fi prevăzute cu kit de emergentă (invertor și
acumulator pentru autonomie de 3h) și asigură nivelul de iluminat care sa
permită citirea cu usurință a indicatiilor vizuale cel puțin 200lx, normativ
P118/3/2015 (pentru 2700 lm raportat la suprafata camerei ECS 1mp
rezultă 2700lx):
- montat în zonele aferentei clădiri confrom planșei IE-02
- Luminoblocurile vor fi realizate din materiale clasa B de reacţie la foc.
 iluminatul pentru marcarea hidrantiilor interiori de incediu este prezent lângă
fiecare hidrant, lămpile vor fi prevăzute cu kit de emergentă (invertor și
acumulator pentru autonomie de 3h). Iluminatul pentru hidranți este cu
funcționare permanentă.
- montat în zonele aferentei clădirii, conform planselor IE-01, IE-02 și IE-03.
- Luminoblocurile vor fi realizate din materiale clasa B de reacţie la foc.

Iluminatul de securitate pentru intervenții se va realiza cu corpuri de iluminat cu lămpi tip


led 27 W, echipate cu invertor și acumulator Ni-Cd ce asigură o autonomie de funcționare în
regim de siguranță de 3 ore, în construcție normală/etanșă conform încăperilor unde se vor
monta, asigură nivelul de iluminat din normativ nivelul de iluminare este 231 lx la o
suprafata de 11,66 mp (camera centralei termice) respectându-se nivelul minim de
iluminare de 50 lx (Anexa 3 la I7/2011).

Iluminatul pentru marcarea hidrantiilor interiori de incediu este prezent pe fiecare


etaj semnalizat cu un corp de iluminat de 2W, echipate cu invertor și acumulator
Ni-Cd, montaj PT. Iluminatul pentru hidranți este cu funcționare permanentă.

80
Iluminatul de securitate pentru evacuare, marcarea ieșirilor din încăperi, a traseului și a
ieșirilor căilor de evacuare se va face folosind corpuri (aparate) de iluminat tip „indicator
luminos” conform STAS 297/3. Ele se amplasează astfel încât să indice traseul de urmat în
caz de pericol.

Iluminatul de securitate pentru evacuare se va realiza cu corpuri de iluminat cu lămpi tip led
3 W, echipate cu invertor și acumulator Ni-Cd ce asigura o autonomie de funcționare în
regim de siguranță de 3 ore, în construcție normală/etanșă conform încăperilor unde se vor
monta, inscripționate vizibil IEȘIRE (EXIT), vor fi amplasate lângă fiecare ușă de ieșire și în
locurile unde este necesar să fie semnalizat un pericol potențial sau amplasamentul unui
echipament de siguranță, la fiecare schimbare de direcție, în exteriorul și lângă fiecare
ieșire din clădire, la fiecare ușă de ieșire destinată a fi folosită în caz de urgență, orice altă
schimbare de nivel, lângă scări.

Iluminatul de securitate pentru continuarea lucrului se va realiza cu corpuri de iluminat cu


lămpi tip led de 20 W, echipate cu invertor și acumulator Ni-Cd ce asigură o autonomie de
funcționare în regim de siguranță de 3 ore, în construcție normală/etanșă conform
încăperilor unde se vor monta, va asigura o durată minimă de funcționare de 3h, lămpile
vor fi prevăzute cu kit de emergentă (invertor și acumulator pentru autonomie de 3h) și
asigură nivelul de iluminat care sa permită citirea cu usurință a indicatiilor vizuale cel puțin
200lx, normativ P118/3/2015 (pentru 2700 lm raportat la suprafata camerei ECS 1mp
rezultă 2700lx).

Timpii de punere în funcţiune a sistemelor de iluminat de siguranţă la întreruperea


iluminatului normal sunt:
Tipul sistemului de iluminat Timpul de punere în funcţiune în
clădirile destinate publicului (conf. SR
HD 1838)
iluminat pentru continuarea lucrului în 0,5 s – 5 s1)
iluminat de intervenţie în 0,5 s – 5 s1)
iluminat de evacuare în 5 s2)
iluminat pentru circulaţie în 5 s2)
iluminat pentru marcarea hidrantilor în 5 s2)
1) Timpul de funcţionare este până la terminarea activităţii cu risc
2) Timpul de funcţionare este de cel puţin 1h.

Alimentarea de bază cu energie electrică a luminoblocurilor se va asigura din


circuitele iluminatului normal direct din dozele de derivaţie fără a trece prin
aparatajul de comutaţie. Circuitul pentru iluminatul de securitate pentru evacuare
se va realiza din conductoare de cupru cu întârziere la propagarea flăcării.

Alimentarea de bază cu energie electrica a luminoblocurilor se va asigura direct


din tablourile electrice de distributie, prin circuite separate, conform cu schemele
monofilare.

h) Prevederea de dispozitive de siguranţa la usi.

Toate usile si obloanele rezistente la foc vor fi prevazute cu dispozitive de autoinchidere.

Usile de pe caile de evacuare aferente caselor de scări vor fi prevazute cu sistem de


autoinchidere.

Usile prevăzute cu autoinchidere sunt: U3 (parter și etaj), U4, U8 (parter și etaj), U13.

81
Usile de pe caile de evacuare exterioare vor fi prevazute cu sistem antipanică.

i) Timpul de siguranţa a cailor de evacuare si dupa caz a refugiilor.

In cladire nefiind cai speciale destinate exclusiv evacuarii, ci cai de circulatie functionala,
care asigura si evacuarea utilizatorilor in cazul producerii unui incendiu, se estimeaza ca
timpul de siguranta al cailor functionale de evacuare este similar cu cel al peretilor de
inchidere care le delimiteaza, respectiv peste 3 ore rezistenta la foc.

Timp GR. II de rezistenţă la foc


Timpul de incendiere totală  30 min.
Timpul de evacuare 95 s.
Timpul de supravieţuire 15 min.
Timpul de alertare 2 min.
Timp de alarmare 60 s
Timpul de localizare şi stingere a
incendiului 60 min.
Timpul de siguranţă a căilor 10 min.
Timp de propagare 30 min.

j) Marcarea cailor de evacuare - conform STAS 297-88

Iluminatul pentru evacuare permanent – conform I7/2011, paragraf 7.23.7.1, se va


amplasa:
a) în clădire – cu funcțiune de dispensar uman, deoarece numărul maxim
simultan va fi 50 de persoane;
b) în următoarele spații din clădire:
- grupuri sanitare de la parter și etaj - cu suprafață mai mare de 8
mp;
- grupuri sanitare de la parter și etaj pentru persoane cu
dizabilități.

- conform I7/2011, paragraf 7.23.7.2 se prevede iluminat de siguranță:


a) lângă scări, astfel încât fiecare treaptă să fie iluminată direct;
b) la fiecare ușă de ieșire destinată a fi folosită în caz de urgență;
c) la fiecare schimbare de direcție;
d) în exteriorul si lângă fiecare iesire din cladire;
e) lângă fiecare echipament de intervenție împotriva incendiului
(stingătoare) și fiecare punct de alarmă (declanșatoare manuale de alarmă în
caz de incendiu;
f) de-a lungul căilor de evacuare, distanța dintre corpurile de iluminat pentru
evacuare trebuie să fie de maxim 15 metri:
- montat în zonele aferentei clădirii, conform planselor IE-01, IE-02 și IE-03.
- Luminoblocurile vor fi realizate din materiale clasa B de reacţie la foc.

Iluminatul de securitate pentru evacuare, marcarea ieșirilor din încăperi, a traseului și a


ieșirilor căilor de evacuare se va face folosind corpuri (aparate) de iluminat tip „indicator
luminos” conform STAS 297/3. Ele se amplasează astfel încât să indice traseul de urmat în
caz de pericol.

Iluminatul de securitate pentru evacuare se va realiza cu corpuri de iluminat cu lămpi tip led
3 W, echipate cu invertor și acumulator Ni-Cd ce asigura o autonomie de funcționare în

82
regim de siguranță de 3 ore, în construcție normală/etanșă conform încăperilor unde se vor
monta, inscripționate vizibil IEȘIRE (EXIT), vor fi amplasate lângă fiecare ușă de ieșire și în
locurile unde este necesar să fie semnalizat un pericol potențial sau amplasamentul unui
echipament de siguranță, la fiecare schimbare de direcție, în exteriorul și lângă fiecare
ieșire din clădire, la fiecare ușă de ieșire destinată a fi folosită în caz de urgență, orice altă
schimbare de nivel, lângă scări.

B. Daca este cazul, se precizeaza masurile pentru accesul si evacuarea copiilor,


persoanelor cu dizabilitati, bolnavilor si a altor de categorii de persoane care nu se
pot evacua singure in caz de incendiu.

Evacuarea din clădire este prevăzută cu rampe, pentru asigurarea circulaţiei facile a
persoanelor cu dizabilitati fizice, cu panta de maxim 8% amplasate la accesele principal și
secundare.

De asemenea, pentru accesul persoanelor cu dizabilități fizice la etaj clădirea a


fost dotată cu lift având dimensiunele de 160x175 cm, care va fi utilizat și în caz
de incendiu de către persoanele care nu se pot evacua singure.

Pentru zona casei de lift s-a folosit varianta punerii în suprapresiune față de încăperile cu
care comunică, hol, prin introducerea pe cale mecanică a aerului din exterior. Ventilatorul
este comandat manual de la butonul din camera ECS și automat de detectorul de fum de pe
holuri. Diferența de presiune va permite evacuarea fumului la deschidere ușilor din lift. Priza
de aer se află la nivel parter, tubulatura de introducere a aerului pentru desfumare va fi
rezistentă la foc timp de 180 minute.

În caz de incendiu se va actiona butonul de comandă manual și va comanda funcționarea


ventilatorului până la valoarea de 20Pa. În acest mod se va stabili presiunea necesară
pentru pastrarea in interiorul lift a aerului neviciat, pentru calea de evacuare.

Date tehnice ventilator:


 ventilator centrifugal monoaspirant de medie putere;
 oțel galvanizat, IP55, clasa de izolare F;
 montat pe suporți cu amortizare la vibratii;
 reglaj opțional cu convertizor de frecvență;
 temperatură ambiantă -35....+40 grade Celsius;
 flanșă exterioară 255x295mm;
 flanșă interioară 205x245mm;
 putere electrică P=0,37kW, 230/400V;
 flanșă Ø=min.200 – max.250 mm;
 debit aer min.2500 – max.3000 m3/h.

Date tehnice casa de lift:


 L= 1,76 m;
 H= 5,8 m;
 l= 1,58 m.

Numărul de schimburi orare pentru instituțiile de sănătate – săli de zi - conform Normativ


I5-2010 Anexa 7 este de 10. Pentru casa liftului se va alege un număr de 5 schimburi.

Debitul de aer introdus, zona casei de lift:


Qp=L x H x l x 5=1,76 x 5,8 x 1,58 x 5=80,70 m3/h.

Având în vedere funcțiunea clădirii – de sănătate, copiii și persoanele cu


dizabilități vor fi însoțiti de adulți în vederea evacuării în caz de incendiu.

83
C. Se fac precizari privind asigurarea condiţiilor de de salvare a persoanelor, a
animalelor si evacuarea bunurilor pe timpul intervenţiei.

1. Alarmarea. Administratorul, cadrele sanitare pot declanşa alarma şi vor anunţa forţele de
intervenţie respectând principiul gradual. Evacuarea clădirii are întâietate stingerii
incendiului.
2. Evacuarea clădirii. Pesonalul părăsesc clădirea sub supravegherea administratorului. Se
vor utiliza căile de evacuare şi salvare fără pericole. Nu se vor lua alte obiecte. La părăsirea
cladirii, cadrele sanitare se vor asigura că toţi copii au ieşit din saloane.
3. Locul de adunare. Bolnavii vor fi conduşi la locul de adunare dinainte stabilit pentru
fiecare. Administratorul face prezenţa şi anunţă rezultatul responsabilului p.s.i. din spital.
4. Informarea pompierilor. Pompierii sunt întâmpinaţi de administrator (reprezentantul
acestuia), care îi informează cu privire la:
 numărul şi locurile posibile din clădire în care mai sunt persoane;
 situaţia intrărilor;
 locul unde s-a produs incendiul şi propagarea acestuia;
 alte date solicitate de forţele de intervenţie.

Evacuarea persoanelor se face direct in exterior. Ordinea de evacuare: bolnavi, acte, bunuri.

Salvarea persoanelor
Aceasta se va realiza prin usile existente cu evacuare la nivelul terenului pe trotuare sau
platforme betonate.

Salvarea animalelor
Nu este cazul in incinta cladirii nu este permis accesul animalelor de companie.

Evacuarea bunurilor
Evacuarea bunurilor materiale se face atunci când: există pericol iminent care le ameninţă
iar organizarea protecţiei lor nu este posibilă; bunurile complică acţiunea de stingere de
către pompieri împiedicând accesul liber la focarele ardere; bunurile combustibile contribuie
la propagarea incendiilor.

În principiu ordinea evacuării este următoarea:


 bunurile cele mai valoroase;
 bunurile combustibile;
 utilajele;
 materialele.

În evacuarea bunurilor se vor ţine seama de următoarele:


 să se organizeze acţiunea personalului propriu care execută evacuarea într-un sistem
de lanţ care să excludă dezordinea;
 bunurile evacuate nu se vor depozita pe căile de acces sau în locurile de trecere;
locurile de depozitare trebuie ferite de efectele incendiului şi a apei;
 pentru executarea evacuărilor se vor folosi toate ieşirile din încăperi si din cladire;
 se vor proteja căile de evacuare cu ajutorul jeturilor de apă atunci când această
măsură este posibila;
 bunurile se vor proteja împotriva acţiunii apei;
 se vor lua măsuri de pază a bunurilor evacuate.

(5)3.5 SECURITATEA FORŢELOR DE INTERVENŢIE

84
A. Se precizeaza amenajările pentru accesul forţelor de intervenţie in clădire si in
incinta pentru autospeciale si ascensoarele de incendiu.

Accesul forţelor de intervenţie în clădire


Caracteristicile construcţiei, modul de situare în teren şi faptul ca in aceasta nu se pastreaza
sau se depoziteaza substante periculoase, nu impun amenajari speciale pentru fortele care
intervin la stingerea incendiilor.
Pentru asigurarea interventiei la nivelul terenului sunt amenajate accese carosabile la minim
doua din cele patru fatade ale fiecare cladiri.

La interior accesul fortelor de interventie se va realiza prin caile de circulatie si evacuare


prevazute.

Sunt asigurate cai de acces, interventie si salvare corespunzator alcatuite astfel incat sa fie
posibila interventia pompierilor. Accesul fortelor de interventie se va face prin cele 3 usi de
la parterul cladirii, care ca marime, forma si amplasament sunt conforme cu prevederile
normativului NP 118/99.

Usa de la accesul 1 (Ue1) cu dimensiunile de 1.60/2.10 ml, asigura accesul pompierilor


la subsol și la etaj, usa de la accesul 2 (Ue2) cu dimensiunile de 1.50/2.10 ml asigura
accesul pompierilor la centrala termică, usa de la accesul 3 (Ue3) cu dimensiunile de
1.20/2.70 ml asigura accesul pompierilor la depozitul de deseuri medicale, usa de la
accesul 4 (Ue4) cu dimensiunile de 1.15/2.10 ml asigura accesul pompierilor la parter și
etaj, usa de la accesul 5 (Ue5) cu dimensiunile de 1.40/2.10 ml asigura accesul
pompierilor la parter și etaj, usa de la accesul 6 (Ue3) cu dimensiunile de 1.20/2.10 ml
asigura accesul pompierilor la parter.

Holul de circulatie de la parter (P08) are lungimea de 16.00 ml, latimea de 2,15 ml si
înălțimea de 2,95 ml.

Holul de circulatie de la parter (P05) are lungimea de 9.10 ml, latimea de minim 1,85 ml si
înălțimea de 2,95 ml.

Holul de circulatie de la parter (P20) are lungimea de 4.85 ml, latimea de 2,31 ml si
înălțimea de 2,95 ml.

Holul de circulatie de la parter (P21) are forma de litera L pe o latură are lungimea de 11.70
ml, latimea de 2,20 ml si înălțimea de 2,95 ml, iar pe cealaltă latură are lungimea de 9.65
ml, latimea de 2,05 ml si înălțimea de 2,95 ml.

Holul de circulație la parter aferent liftului are lungimea de 2.85 ml, latimea de 1,60 ml si
înălțimea de 2,95 ml.

Holul de circulatie de la etaj (E07) are lungimea de 16.00 ml, latimea de 2,15 ml si
înălțimea de 2,95 ml.

Holul de circulatie de la etaj (E18) are forma de litera L pe o latură are lungimea de 11.54
ml, latimea de 2,20 ml si înălțimea de 2,95 ml, iar pe cealaltă latură are lungimea de 9.65
ml, latimea de minim 1,90 ml si înălțimea de 2,95 ml.

Holul de circulație la etaj aferent liftului are lungimea de 2.85 ml, latimea de 1,60 ml si
înălțimea de 2,95 ml.

Amenajările pentru accesul autospecialelor:

85
Accesul autospecialelor de pompieri se asigură direct din strada, prin intermediul tramei
stradale din zona, cladirea propusă studiata fiind amplasata cu acces direct la strada.

Accesul autospecialelor se va realiza prin accesul auto de pe latura sudică, dimensiune


poartă de acces de 4,00 ml si alee auto carosabilă cu o lățime de minim 6 ml, asigurându-
se astfel accesul la două laturi ale clădiri.

Latimea drumului satesc este de 5.53 ml.

Caile de circulatie proiectate, vor asigura accesul fara obstacole si pe distanta cat mai
scurte la constructie.

In interiorul cladirii, caile de interventie ale personalului, serviciilor si unitatilor de pompieri


sunt stabilite, amenajate si marcate corespunzator, astfel incat ele sa fie usor de recunoscut
in caz de incendiu.

B. Caracteristicile tehnice si funcţionale ale acceselor carosabile si ale cailor de


intervenţie ale autospecialelor proiectate conform reglementarilor tehnice,
regulamentului general de urbanism si reglementarilor specifice de aplicare,
referitoare la:

a)numărul de accese
 1 acces in incinta din drumul satesc cu latimea de 5.53 ml, sat Falciu, com.
Falciu, Jud. Vaslui.

b)dimensiuni gabarit
 poarta acces – 4.00 ml;
 alee auto carosabilă cu o lățime de minim 6 ml, fara limitari pe inaltime.

c)trasee
 direct din strada pe platforma amenajata care inconjoara cladirea pe partea estică și
nord estică.

d)realizare si marcare
 alee auto carosabilă, libera;
 căile de acces se vor realiza si se vor marca conform normelor.

C. Ascensoare de pompieri

a) tipul, numarul si caracteristicile acestora

Nu este cazul.

b) amplasarea si posibilitatile de acces, sursa de alimentare cu energie electrica


de rezerva

Nu este cazul.

c) timpul de siguranta a ascensoarelor de pompieri

Nu este cazul.

4. ECHIPAREA SI DOTAREA CU MIJLOACE TEHNICE DE APĂRARE ÎMPOTRIVA


INCENDIILOR

86
A. Se precizează nivelul de echipare si dotare cu mijloace tehnice de apărare
împotriva incendiilor, conform normelor generale de apărare împotriva incendiilor,
a normelor specifice de apărare împotriva incendiilor precum si a reglementarilor
tehnice specifice.

Clădirea va fi echipata cu:


 stingatoare de incendiu amplasate pe coridoare, camera centrala termica
 iluminatul de siguranţă pentru continuarea lucrului;
 iluminatul de securitate pentru evacuare;
 iluminatul de securitate pentru marcarea hidranţilor;
 iluminatul de securitate pentru intervenţie;
 instalație de detecție și alarmare incediu;
 instalatie de stingere cu hidranti interiori;
 instalație de desfumare.

IDSAI- Instalație detectare, semnalizare si alarmare incendiu

Conform Ordinului nr. 6025/2018 pentru modificarea reglementării tehnice ,,Normativ


privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a III – a – Instalații de detectare,
semnalizare și avertizare” indicativ P118-3/2015, aprobată prin Ordinul ministrului
dezvoltării regionale și administrației publice nr. 364/2015, art.1, punctul 3.3.1., obiectivul
va fi prevăzut cu instalații de detectare, semnalizare și avertizare la incendiu.

Sunetul alarmei de incendiu va avea un nivel cu 5 dB deasupra oricărui alt sunet care ar
putea să dureze pe o perioadă mai mare de 30 de secunde, dar nu mai mic de 65dB. Dacă
alarma are scopul de a trezi persoane care din somn, atunci nivelul minim trebuie să fie de
75 dB.

Gradul de acoperire este total, fiind supravegheate toate spațiile clădirii cu excepția
grupurilor sanitare:
 Zona de detectare – întreg spațiul analizat;
 Zona de alarmare – întreg spațiul analizat.

Clădirea analizată este dotată cu IDSAI de tip adresabil pentru identificarea rapidă a unui
potențial incendiu. Sistemul de este compus din echipamente performante, echipamente
avizate de catre IGSU. Cu ajutorul acestui sistem se poate realiza o supraveghere completă
a obiectivului ce urmează să fie protejat contra incendiului.

Pe holul de la parter și de la etaj sunt montate două lampi de semnalizare optică în caz de
incendiu, montaj PT, cu tehnologie LED, tensiune de alimentare 17-30V dc, consum 3mA,
care sunt comandate de centrala de incendiu.

FUNCTIILE SISTEMULUI

Sistemul va realiza urmatoarele functii:


 detectie rapida a inceputurilor de incendiu;
 afisarea zonei de detectoare aflate in alarma;
 autotestare a echipamentului central si a detectorilor;
 semnalizarea acustica la nivelul intregii cladiri;
 semnalizarea manuala a incendiului de la butoanele de alarmare.

87
Pentru prezentul proiect s-a prevazut o centrala de avertizare la incendiu, montata la
parter, in încaperea – cancelarie. Instalarea sistemului de securitate se face de către firme
sau personae autorizate de către IGSU pentru instalațiile de detecție și semnalizare la
incendii. La amplasarea echipamentelor se vor respecta toate cerințele formulate în cartile
tehnice ale produselor.
Sistemul este organizat pe 67 zone de avertizare și se va instala un post telefonic conectat
la sistemul de telefonie interioară a obiectivului.
Camera ECS-ului, va fi prevazută cu cel puțin un element de detectare conectat la ECS.
Fiecare zonă supravegheată va avea o ieșire din ECS, ceea ce permite o rapidă definire a
spațiilor supravegheate.

Instalația de detectare, semnalizare și avertizare (IDSAI) va avea cel putin două surse de
alimentare, o sursă de bază și o sursa de rezervă. Atat sursa de bază cât și cea de rezervă
va asigura, în mod independent una de cealalta, funcționarea la parametrii normali ai
IDSAI. Când este disponibilă sursa de bază, aceasta trebuie să fie sursa de alimentare
exclusivă a instalaţiei de detectare şi semnalizare a incendiului din TEG existent inainte de
intrerupator general. Sursa de rezervă va fi constituită din baterii de acumulatoare
reîncărcabile de 12 Vc.c. ECS-ul este alimentat de la TEG inaintea intrerupatorului general
prin intermediul unui cablu de NHXH E90 3x1.5mm, montat aparent (230 Vca) și de la sursa
de alimentare tampon (acumulator 12 Vcc).

La reapariţia tensiunii pe sursa de bază, IDSAI va fi alimentată cu energie electrică din


aceasta şi revenirea trebuie să se facă, de asemenea, automat. Toate sursele de alimentare
(interne şi externe) aferente IDSAI (alimentare detectori din surse externe, sirene, etc.) vor
fi certificate SR EN 54-4 şi să poată permite monitorizarea parametrilor conform cap. 4.3
din P-118-3-2015. Sursa de alimentare cu energie electrică a elementelor componente a
ECS va fi aceeaşi ca şi cea pentru ECS sau să fie compatibilă cu aceasta.

Buclele de semnalizare preiau elementele de detectie si semnalizare amplasate la subsol,


parter și etaj. S-au prevazut detectoare de fum cu cameră de ionizare, detector de
temperatură în centrala termică, butoane de semnalizare și sirene pentru avertizare
acustică.
Dispozitivele de avertizare acustice interioare sunt componenta a sistemului de semnalizare
care face avertizarea acustica si optica asupra starii unui eveniment. Sirenele interioare sunt
amplasate pe hol astfel incat semnalizarea produsă de acestea sa fie audibilă în spațiile în
care sunt instalate, chiar în prezența altor semnalizări sau zgomote de fond existente în
aceste locuri. Dispozitivul de alarmare acustic exterior este componenta IDSAI care face
avertizarea optică și acustică asupra stării unui eveniment este montată pe fațada clădirii
IE.DI-01.
Declansatoarele manuale de alarmare sunt in numar de 1 și sunt amplasate pe căile de
evacuare la interior. Culoarea lor este roșie si sunt inscripționate în mod specific pentru
incendiu.

Sursa de alimentare de rezervă (bateria) sistemului este dimensionată astfel încât să


asigure autonomia în funcționare a instalației pe o durata de 48 ore în condiții normale
(stare de veghe) după care încă 30 minute în condiții de alarmă generală de incendiu (toate
dispozitivele de alarmă în funcțiune). Pentru asigurarea funcţionării sistemului fără tensiune
de la reţea timp de 48 h și respectiv 0,5h în stare de alarmare sunt necesari 2(doi)
acumulatori 12 Vc.c.

Conform art. 5.3.2. din P118/3–2015 cablurile aferente sistemului vor fi obligatoriu de tip
ignifug 2 x 0,8 J-Y (St) mmp, avand o rezistenta la foc cel putin 30 minute conf. art. 5.3.5
al.1 din P118/3-2015.

88
Senzorii de fum vor fi amplasați în punctele de acumulare maximă de fum IE.DI 01, IE.DI
02, IE.DI 03 și IE.DI 04.

Butoanele de avertizare vor fi amplasate in locuri cu acces facil, la 1,20 m de pardoseala


finita. Legaturile intre senzorii de fum, butoanele de incendiu si centrala de avertizare se vor
stabili la momentul executiei de catre furnizorul de materiale desemnat de catre beneficiar.
Cablarea se va face pe trasee separate față de rețeaua electrică de uz curent, ferite de
riscul deteriorarii sau al deformariilor mecanice sau termice.
Bucla cuprinde, un circuit din cablu JEH(St)E30 2x2x0,8 mm montat în tub PVC ignifug de
∅13mm compusă din detectoare adresabile de fum și creștere temperatură, declansator
manual de alarmare dispozitiv de alarmare acustic interior și exterior. Conectarea
terminalelor cablurilor la echipamente se va face cu pini terminali sau papuci pentru a evita
apariția de contacte imperfecte și de alarme false.
Conf. art. 3/7/13/1 alin 2din P118/3-2015 distanta maxima de parcurs din orice punct al
cladirii la cel mai apropiat declansator manual nu va depasi 20 m pentru clădiri cu
aglomerări de persoane.

Adaptarea echipamentelor instalației de detectare, semnalizare și avertizare


incendiu la ariile periculoase determinate de atmosferă explozivă gazoasă sau cu praf
combustibil.

Instalația de detectare, semnalizare și avertizare la incendiu. Funcțiuni și


componență
Funcțiuni:
 detectia inceputurilor de incendiu prin intermediul detectoarelor de fum si
temperatura punctuale si a detectoarelor de fum lineare;
 declansarea manuala a alarmei de la butoanele de incendiu;
 semnalizarea incendiului prin dispozitive de alarmare interioare si exterioare in
scopul evacuarii personalului din incinta obiectivului;
 afisarea zonei de detectie aflata in alarma la panoul si display-ul centralei de
semnalizare si a panoului repetor de semnalizare ;
 transmiterea la distanta a semnaleloer de alarma si defect prin intermediul unui
comunicator telefonic;
 transmiterea comenzii de pornire a instalatiei de desfumare;
 transmiterea comenzii de oprire a instalatiei de ventilare si conditionare a aerului;
 continuarea functionarii instalatiei (pe sursa de rezerva) in conditiile intreruperii
sursei principale de alimentare cu energie electrica;
Componență:
 echipament de control si semnalizare (centrala de semnalizare adresabila);
 detectoare optice de fum si temperatura ( multicriteriale) punctuale;
 butoane manuale de semnalizare incendiu (butoane de incendiu );
 dispozitive de alarmare interioare si exterioare;
 dispozitiv de transmitere la distanta a starilor de alarma si defect ( comunicator
telefonic ) ;
 sistem de alimentare;
 centrala de semnalizare folosita este de tip adresabil si indeplineste cerintele
standardelor EN54-2 (echipamente de control si semnalizare ) si EN54-4
(echipamente de alimentare electrica).
 conform EN54-2 centrala de semnalizare va dispune de urmatoarele :
 iesire pentru dispozitiv de alarmare la incendiu;
 iesire pentru defect echipament ;
 intarzieri iesiri;
 contor evenimente ( alarme, defecte, erori );
 memorie evenimente;
 afisaj alfanumeric;

89
 semnalizare defect ( deconectare, scurt circuit ) alimentare ;
 semnalizare defect sirene;
 semnalizare defect sistem ;
 interfete intrari/iesiri standardizate ;
 conditie test.

Conform standardului EN54-4 centrala de semnalizare va dispune de doua surse


independente de alimentare cu energie electrica:
 una de baza ( principala ) – la tensiunea de 230Vca din Sistemul Electroenergetic
National, realizata sub forma unei coloane proprii, independenta de orice dispozitiv
de separare generala a cladirii, racordată dinaintea întrerupătorului automat, din
tabloul electric TEG, conform planșei IE-08.
 una de rezerva, la tensiunea de 24Vcc, constituita din acumulatori amplasati
intr-un compartiment dedicat din carcasa echipamentului de control si semnalizare,
ai caror capacitate asigura alimentarea cu energie electrica a instalatiei timp de 48
ore plus 30 min. la incarcarea de alarma, in conditiile intreruperii sursei de
alimentare de baza sau pe perioadele in care aceasta nu asigura tensiunea nominala
de functionare.

Conductorii folosiți vor fi din cupru, care să asigure un nivel sigur de transmisie a
semnalelor electrice conform specificațiilor tehnice ale echipamentelor. Se vor evita traseele
care ar putea fi expuse la mediu coroziv sau cu umezeală excesivă. Protejarea conductorilor
se realizează în tuburi PVC pozate îngropat în tencuiala pereți și a tavanelor.
Golurile pentru trecerea traseelor de cabluri prin pereți și plafoane vor fi protejate după
montarea cablurilor, cu materiale care nu vor modifica rezistenta la foc a elementului de
compartimentare.

INSTALAȚIA DE DESFUMARE. FUNCȚIUNI ȘI COMPONENȚĂ


Funcțiuni:
 deschiderea automată a ochiurilor mobile pentru evacuare fumului și a gazelor de
ardere;
 deschiderea automată a ușilor pentru introducerea aportul de aer proaspăt;
 deschiderea manuală a ochiurilor mobile și a ușilor cu ajutorul butoanelor de
alarmare;
 continuarea funcționarii instalației (pe sursa de rezervă) în condițiile întreruperii
sursei principale de alimentare cu energie electrică.

Componență:
 echipament de control (centrală de desfumare) x 1 buc, Ulucru=100-240Vac, 50-
60Hz, Unominală=26Vdc, centralele de desfumare includ și aculumatorii care asigură
alimentarea de urgență, timp functionare pe baterie backup: 72 h în care se asigură
cel putin 3 acționari, posibilitate conectare senzor de vânt și senzor de ploaie.
 ochiuri mobile pentru evacuarea fumului și a gazelor de ardere la etaj 7 buc;
 ochi mobil pentru introducerea aerului proaspăt 5 buc.;
 motor de 24Vcc pentru deschiderea/închiderea a ochiurilor mobile și a ușilor,
Ulucru=24V;
 butoane manuale de semnalizarea a incendiului montaj PT x 7 buc, compatibil cu
centralele de desfumare, alimentare 24V, led status, IP42, temperatura de operare
-10 + 50 grade, carcasa plastic culoare roșu, 125x125x36mm, resetabil manual;
 butoane manuale electrice pentru acționarea ochiurilor mobile;
 cabluri cu rezistență mărită la foc tip NHXH E90 FE180 / JE-H (st)H 4X2X0,8mm E90
în tub de proteție;
 sistem de alimentare cu energie electrică cu cablu NHXH E90 FE180 3x2,5 mmp.

90
Conform standardului EN54-4 centrala de desfumare va dispune de două surse
independente de alimentare cu energie electrică:
 una de bază (principală) – la tensiunea de 230 Vca din Sistemul Electroenergetic
Național, realizată sub forma unei coloane proprii, independentă de orice dispozitiv
de separare generală a clădirii, racordată la tabloul electric.
 una de rezervă, la tensiunea de 24 Vcc, constituită din acumulatori amplasați într-un
compartiment dedicat din carcasa echipamentului de control.

Conductorii folosiți vor fi din cupru, care să asigure un nivel sigur de transmisie a
semnalelor electrice conform specificațiilor tehnice ale echipamentelor. Se vor evita traseele
care ar putea fi expuse la mediu coroziv sau cu umezeală excesivă. Protejarea conductorilor
se realizează în tuburi PVC pozate îngropat în tencuiala pereți și a tavanelor.

Golurile pentru trecerea traseelor de cabluri prin pereți și plafoane vor fi protejate după
montarea cablurilor, cu materiale care nu vor modifica rezistenta la foc a elementului de
compartimentare.

Desfumarea se va realiza prin tiraj natural organizat, aceasta se realizează prin introducere
de aer proaspăt și evacuare de fum.

Dispozitivele de introducere a aerului proaspăt au fost dimensionate ținând cont de


reglementările în vigoare, și anume că aria minimă utilă de introducere aer proaspăt a fi de
60% din aria necesară desfumării a respectivului spațiu.

Încăperile ce necesită instalații de desfumare conform P118/99 vor fi împărțite în trei zone
de desfumare astfel:
 zona 1 este formată din zona hol intrare parter și casa scării de la etaj situată între
axele G-E/D1 și 1-4;
 zona 2 este formată din zona hol parter, situată între axele D1-B3,B-D2 și 3b-1b.
 zona 3 este formată din zona hol parter/etaj și casa scării de la parter/etaj, situată
între axele D1-B1 și 1a-7a.
 zona 4 este formată din zona hol etaj, situată între axele B3-E2 și 2b-2c.
 zona 5 este formată din zona hol etaj și casa scării de la etaj, situată între axele A2-
C3 și 3c-4a.
 zona 6 casa casei de lift, situată între axele D2-B2 și 2C-3C.

Fiecare ochi mobil poate fi actionat, manual, din butonul manual alocat.
Centrala de desfumare va fi interconectată conform planșei D03.

ZONA 1
Aria hol intrare parter și casa scării de la etaj este de 7,46 m2 astfel suprafațele utile minime
de desfumare este de 0,37 m2.
Desfumarea se va realiza prin intermediul a unui ochi aflat la etaj. Dimensiunile ochiurilor
sunt de 1400 mm x 1000 mm, rezultând o arie utilă totală de introducera aer proaspat de
1,4 m2.
Aportul de aerului proaspat se va asigura prin intermediul unei uși aflate la parter.
Dimensiunile uși sunt de 1600 mm x 2100 mm rezultând o aria utilă totală de introducere
aer proaspat de 3,36 m2.

ZONA 2
Aria hol parter este de 58,63 m2 astfel suprafațele utile minime de desfumare este de 0,58
m 2.

91
Desfumarea se va realiza prin intermediul a două ochiuri mobile aflate la parter.
Dimensiunile ochiurilor sunt de 1500 mm x 600 mm, 600mm x 1300mm, rezultând o arie
utilă totală de introducere a aer proaspat de 1,68 m2.

Aportul de aerului proaspat se va asigura prin intermediul unei uși aflate la parter.
Dimensiunile uși sunt de 1200 mm x 2100 mm rezultând o aria utilă totală de introducere
aer proaspat de 2,52 m2.

ZONA 3
Aria formată din zona hol parter/etaj și casa scării de la parter/etaj este de 41,43 m2 astfel
suprafațele utile minime de desfumare este de 2,07 m2.

Desfumarea se va realiza prin intermediul a doua ochiuri mobile aflate la etaj. Dimensiunile
ochiurilor sunt de 450 mm x 1800 mm, 800 mm x 1800 mm, rezultând o arie utilă totală
de introducere a aer proaspat de 2,25m2.

Aportul de aerului proaspat se va asigura prin intermediul unei uși aflate la parter.
Dimensiunile uși sunt de 1500 mm x 2100 mm rezultând o aria utilă totală de introducere
aer proaspat de 3,15 m2.

ZONA 4
Aria hol etaj este de 41,59 m2 astfel suprafațele utile minime de desfumare este de 0,41 m2.
Desfumarea se va realiza prin intermediul unui ochi mobil aflat la etaj. Dimensiunile ochiului
de la etaj sunt de 450mm x 1300mm, rezultând o arie utilă totală de introducere a aer
proaspat de 0,58 m2.

Aportul de aerului proaspat se va asigura prin intermediul unui ochi mobil aflat la etaj.
Dimensiunea ochiului mobil este de 450mm x 1300mm rezultând o aria utilă totală de
introducera aer proaspat de 0,58 m2.

ZONA 5
Aria casa scării etaj este de 9,08 m2 astfel suprafațele utile minime de desfumare este de
0,45 m2.

Desfumarea se va realiza prin intermediul a unui ochi mobil aflate la etaj. Dimensiunile
ochiuliu de la etaj sunt de 800 mm x 1800 mm, rezultând o arie utilă totală de introducere a
aer proaspat de 1,44 m2.

Aportul de aerului proaspat se va asigura prin intermediul unei uși aflate la parter.
Dimensiunile uși sunt de 1200 mm x 2100 mm, rezultând o aria utilă totală de introducere
aer proaspat de 2,52 m2.

ZONA 6
Pentru zona casei de lift s-a folosit varianta punerii în suprapresiune față de încăperile cu
care comunică, hol, prin introducerea pe cale mecanică a aerului din exterior. Ventilatorul
este comandat manual de la butonul din camera ECS și automat de detectorul de fum de pe
holuri. Diferența de presiune va permite evacuarea fumului la deschidere ușilor din lift. Priza
de aer se află la nivel parter, tubulatura de introducere a aerului pentru desfumare va fi
rezistentă la foc timp de 180 minute.

În caz de incendiu se va actiona butonul de comandă manual și va comanda funcționarea


ventilatorului până la valoarea de 20Pa. În acest mod se va stabili presiunea necesară
pentru pastrarea in interiorul lift a aerului neviciat, pentru calea de evacuare.

Date tehnice ventilator:

92
 ventilator centrifugal monoaspirant de medie putere;
 oțel galvanizat, IP55, clasa de izolare F;
 montat pe suporți cu amortizare la vibratii;
 reglaj opțional cu convertizor de frecvență;
 temperatură ambiantă -35....+40 grade Celsius;
 flanșă exterioară 255x295mm;
 flanșă interioară 205x245mm;
 putere electrică P=0,37kW, 230/400V;
 flanșă Ø=min.200 – max.250 mm;
 debit aer min.2500 – max.3000 m3/h.

Date tehnice casa de lift:


 L= 1,76 m;
 H= 5,8 m;
 l= 1,58 m.

Numărul de schimburi orare pentru instituțiile de sănătate – săli de zi - conform Normativ


I5-2010 Anexa 7 este de 10. Pentru casa liftului se va alege un număr de 5 schimburi.

Debitul de aer introdus, zona casei de lift:


Qp=L x H x l x 5=1,76 x 5,8 x 1,58 x 5=80,70 m3/h.

COMANDA INSTALATIILOR DE DESFUMARE

Dispozitile de evacuare a fumului cât și cele de introducere a aerului proaspat din toate cele
sase zone de desfumare vor fi comandate automat de la centrala de desfumare amplasată
in camera comuna cu centrala ECS și manual de la butoane de comandă, pe care le are
fiecare zonă de desfumare astfel:
 zona 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / – 8 butoane de acționare a instalației de desfumare, 8
butoane manuale electrice pentru acționarea ochiurilor mobile.

Comanda automată a centralei de desfumare se va realiza cu ajutorul centralei de detectie


și avertizare la incendiu, conectată la centrala de desfumare astfel:
 zona 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / – centrala de incendiu ECS.

Nivelul de echipare si dotare cu mijloace tehnice de stingere a incendiilor (stingatoare) a


fost stabilit conform P118/99 paragraf 3.10 si anexa nr.6 din Ordin 163/2007.
a) tipul si caracteristicile de stingere asigurate
 stingatoare portative cu praf si C02 tip P6.
b) numărul si modul de amplasare
 arie maxima 200 mp, pentru fiecare stingator;
 7 stingatoare portative tip P6.

Caracteristicile stingatorului;
 presiunea de lucru 14 bar;
 presiunea de incercare 25 bar;
 tip agent de stingere;pulbere AMC 85% MAP;
 gaz propulsor;azot(N2);
 masa incarcaturii: 6 kg;
 capacitatea de stingere;34A/183BC;
 temperatura de functionare;30 grade=+60 grade C;
 dispozitiv de refulare; furtun cu duza de refulare.

INSTALAȚII PENTRU STINGEREA INCENDIILOR – GOSPODĂRIA DE APĂ

93
In conformitate cu ORDIN nr. 6026 din 25 octombrie 2018 pentru modificarea şi
completarea reglementării tehnice "Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor,
Partea a II-a - Instalații de stingere", indicativ P 118/2-2013, aprobată prin Ordinul
viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administrației publice, nr.
2.463/2013, Art.1 punctul 6.1 (4), litera e), obiectivul va fi prevăzut cu instalații
de stingere a incendiului cu hidranți interiori.

Grupul de pompare incendiu funcționează în sistem hidrofor, menținând astfel sub


presiune constantă, apa din instalația de stingere incendii.

Gospodăria de apă pentru incendiu, va fi alcătuita din:


- grup de pompare pentru incendiu este compus din 2 pompe verticale (1A+1P). Pompa
activă având Q=3,0 l/s, H=60mCA, iar pompa pilot având Q=0,9 l/s, H=70mCA, de înaltă
presiune, normal aspirante, cu rotoarele, difuzoarele și toate pârțile în contact cu fluidul
vehiculat din oțel inoxidabil, etanșare mecanică bidirecțională. Fiecare pompă este
prevăzută cu robinet sferic cu motor pe aspirație și pe refulare și clapetă de reținere pe
refulare.
- rezerva intangibilă de incendiu, este păstrată într-un rezervor de incendiu subteran
prefabricat din PAFS, având capacitatea de 2 mc, și va avea semnalizare acustică și
optică pentru monitorizarea nivelului apei. Atunci când se montează mai multe
rezervoare unul lângă altul, între ele trebuie să existe un spațiu de 600 mm minim. În acest
mod se va putea asigura o bună acoperire şi compactare în jurul rezervoarelor și va ușura
montarea chingilor de ancorare după caz.

Calculul de dimensionare a rezervei de apă de stins incendiu s-a realizat pentru situația cea
mai defavorabilă, la debitul şi durata de funcționare cea mai mare. Rezervorul va fi
prefabricat.

Stația de pompare va fi în incinta camerei vanelor, construită lângă rezervorul de


apă.

Căminul de pompare PSI va fi din beton armat cu dimensiunile de 3m x 3m. Încăperea


stației de pompare este separată, îngropată, prevăzută cu acces din exterior și
aerisiri.

Pentru a se permite amplasarea robinetului cu plutitor, rezervorul de incendiu va fi proiectat


astfel încât să rămână deasupra nivelului maxim al apei un spațiu de 50cm, spațiu care este
destinat şi pentru valul seismic.

Rezervorul va fi alimentat din branșamentul de la rețeaua stradală existentă


proiectată prin intermediul unui robinet cu plutitor Dn 63mm amplasat pe o
conductă Dn 63mm. Rezervorul este prevăzut cu preaplin.

Grupul de pompare hidranți trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute din ”Normativ


privinde securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a II-a. Instalații de stingere”,
indicativ P 118/2-2013.

Conform P118 2/2013, art.13.3 (2) în cazurile în care este obligatorie și nu se poate asigura
a doua sursă de energie electrică (de rezervă), se montează pompe fixe cu motor cu ardere
internă, cu pornire automată. În acest proiect s-a prevăzut un grup electrogen ca a
doua sursă de energie electrică, pentru a nu se mai monta o pompă de rezervă.

94
Conform P118 2/2013, art.13.4 pompele de incendiu sunt acționate automat și/sau manual.
În cazul de față pompele fiind acționate automat, s-a prevăzut în mod obligatoriu și o
comandă cu acționare manuală.

Conform P118 2/2013, art.13.5 oprirea pompelor, în toate cazurile se face manual, din
stația de pompare.

Conform P118 2/2013, art.13.8 (1) pornirea pompelor de incendiu se realizează, conform
instrucțiunilor de funcționare a instalației, în unul din următoarele moduri:
a) manual, din stația de pompare, sau de la distanță, prin acționarea butoanelor de pornire
amplasate în acest scop lângă fiecare hidrant interior de incendiu - în cazul pompelor de
incendiu prevăzute să lucreze independent de presiunea din hidrofor,
b) prin comandă din stația de pompare, serviciul pentru situații de urgență, atunci când
există și din diferite puncte ale construcțiilor din incintă - în cazul pompelor de incendiu care
alimentează cu apă rețele separate;
c) automat, la scăderea presiunii din rețea.

Conform P118 2/2013, art.13.9 oprirea pompelor la terminarea incendiului se face manual
din stația de pompare.
Pentru acționarea pompelor de incendiu, care lucrează independent de presiunea din
rezervorul tampon închis, se prevăd butoane de pornire din casa pompelor și de la fiecare
hidrant, iar oprirea se face din stațiile de pompare prin acționare manuală, la terminarea
incendiului.

Conform P118 2/2013, art.13.10 se admite oprirea automată a pompelor numai în cazul
lipsei de apă.

Conform P118 2/2013, art.13.14 (1) pompele de incendiu se montează astfel încât nivelul
rezervei de apă pentru incendiu să fie mai sus decât partea superioară a corpului pompei
(pompă înecată). Conductele de legătură între pompe și rezervor nu se montează deasupra
nivelului rezervei de apă pentru incendiu.

Conform P118 2/2013, art.13.15 pentru încercarea periodică a pompelor de incendiu se


recomandă asigurarea posibilității întoarcerii apei în rezervor.

Conform P118 2/2013, art.13.18 este indicat ca fiecare pompă pentru stins incendiul să aibă
conductă proprie de aspirație din rezervorul de apă.

Conform P118 2/2013, art.13.22 stația de pompare pentru apă de incendiu este instalată
într-o clădiri independentă.

Conform P118 2/2013, art. 13.24 clădirile independente ale stațiilor de pompare trebuie să
asigure cerințele nivelurilor de stabilitate la incendiu I sau II, iar în cazul când există numai
o pompă de incendiu, ele trebuie să asigure nivelul de stabilitate la incendiu III. Nu se admit
construcții cu structuri metalice neprotejate sau protejate parțial.

Grupul de pompare are în dotare:


 pe partea hidraulică: tubulatură de aspirație şi refulare, robineți şi supape de sens,
manometru;
 pe partea electrică: tablou electro – electronic (comandat pentru funcționare anti-
incendiu):
 regulator electronic pentru test săptămânal, sistem de alarmă sonor şi luminos,
comandă la distanță;
 pornirea, în caz de incendiu a grupului de pompare, se face cu butoanele de incendiu
amplasate în clădire pe fiecare nivel (”Normativ privind securitatea la incendiu a

95
construcțiilor, Partea a II-a . Instalații de stingere”, indicativ P 118/2-2013), care vor
transmite comanda prin intermediul centralei de incendiu, grupului de pompare și
electrovanei de secționare a sistemului aer-apă.

Funcționalitățile stației de pompare (conform P 118/2-2013 art.14 ) sunt:


 alimentarea separată a instalațiilor de incendiu;
 evacuarea la rețeaua de canalizare a apei din rezervor;
 distribuția apei potabile de la branșament spre bateria de robineți cu flotor cât şi
spre
 distribuitorul de apă pentru incendiu;
 evacuarea liberă în canalizare a apelor accidentale provenite din preaplinul
rezervorului în căminul de canalizare care va avea clapetă anti – retur.

Pentru menținerea unei temperaturi de min. 6grd C, camera vanelor se va monta sub limita
de îngheț a apei.

Pompele de incendiu sunt acționate automat şi/sau manual. În cazul în care se


optează pentru pompe automate, ele se vor prevedea obligatoriu și cu acționare manuală.

Pompele de incendiu se prevăd şi cu dispozitive (butoane marcate corespunzător) care să


permită acționarea manuală, cel mai târziu în 5 minute de la darea semnalului de alarmă în
caz de incendiu. Oprirea pompei se face manual, din stația de pompare.

Pompele de incendiu sunt acționate manual de la butonul de actionare manuala amplasat in


camera statiei de pompare si automat in cazul scaderii presiunii din retea.

Grupul de pompare va fi dotat cu un grup electrogen pentru situația în care nu


există tensiune în rețeaua electrică.

Caracteristicile electroenergetice ale grupului electrogen ce alimentează tabloul


TEG sunt următoarele:
 Putere grup electrogen Pn = 125,00 kVA;
 Tensiunea de utilizare Un = 1 x 230 V.c.a./3 x 400 V.c.a.;
 Frecventa Fu = 50 ± 0,2 Hz;
 Pornire automată;
 Insonorizat;
 Grad de protecție IP 65;
 Factor de putere cos φ = 0,8;
 Tablou de automatizare A.A.R.;
 Alarme funcționare;
 Rezervor 190L;
 Timp de pornire 15s;
 Buton de oprire de urgență.

INSTALAȚII PENTRU STINGEREA INCENDIILOR – HIDRANȚI INTERIORI

Distribuția apei necesare stingerii incendiilor se va realiza prin conducte din PEID 100,
PN10, SDR 17, Dn 63mm, pentru hidranții interiori.
La pozarea conductelor exterioare se vor respecta prevederile SR 4163-95 - Rețele de
distribuție.

Alimentarea cu apă se va face de la stația de pompare apă pentru stins incendiu prin
rețeaua de conducte, dimensionate pentru debitul de calcul și presiunea necesară
intervenției directe de la hidranți.

96
Hidranții interiori de incendiu in număr de 6, sunt amplasați la parter pe holurile P08, P-21,
în camera centralei termice P-01 și la nivelul etaj pe holurile E-07 și E-18, pe perete in loc
vizibil si ușor accesibil. Hidranții de incendiu interiori vor fi montați in cutii de 0,65m x
0,54m, cu racordul la înălțimea de 1,5m fata de pardoseala si vor fi marcați corespunzător.
Hidrantul cu numărul 2, amplasat în camera centralei termice de la nivelul parter (P-01), va
deservi stingerea incendiului în această încăpere (P-01), care va fi dotată și cu un stingător
cu pulbere de tip P6 ABC având performanța de stingere 21A şi 113B.

Hidranții de interior H1, H2, H3, H4, H5, și H6 sunt amplasați și echipați cu furtun plat Dn
52mm cu lungimi conform planșelor (IH-01, IH-02 și IH-03), (standard de referința STAS
SR EN 671-2/2002) cu ajutaj Ø13mm. Fiecare hidrant a fost prevăzut cu țeavă de refulare
care permite următoarele poziții de reglare: închidere si jet pulverizat si/sau jet compact
(standarde de referința STAS SR EN 671-1/2002 si STAS SR EN 671-2/2002).
Fiecare hidrant are o rază de stingere incendiu de 30m, acoperind fiecare punct al clădirii.
Hidranții interiori vor avea următoarele caracteristici:
 debitul specific : qhi = 2,1 l/sec
 număr de jeturi in funcțiune simultana: 1
 număr de hidranți complet echipați: 6
 lungimea minimă a jetului compact este de 10 m.
 timpul teoretic de funcționare a hidranților interiori este de 10 minute.
 necesarul de apă pentru un incendiu va fi: Vihi=qhi x Ti = 1 x 2,1 l/s x 10 min. x 60
s = 1260 l = 1.26 mc.
 presiunea minima necesara la hidrantul cel mai defavorizat: 4 bari;
 presiunea maxim admisa la oricare hidrant: 6,0 bari;
 diametrul ajutajului:13 mm;
 lungimea furtun: 20 m.

B. Sisteme instalatii si dispozitive de semnalizare, alarmare si alertare in caz de


incendiu

a) gradul de acoperire, zonele de detectare şi alarmare la incendiu

Centrala va fi de tip adresabil, va avea o bucla cu acoperire totală si va fi prevazuta cu


afisaj LCD, pe care se vizualizeaza mesaje de stare, se poate accesa meniul de control si
programare al centralei si se pot genera comenzi diverse catre sistemul de incendiu.

Detectoarele de fum vor fi amplasate conform planselor IE.DI 01 – IE.DI 02.

Gradul de acoperire cu instalații de detectare și semnalizare ales pentru acest obiectiv:


 acoperire totală - sunt supravegheate toate spațiile, cu excepția celor menționate la
punctul 3.3.3 din P118/3-2015;

Instalația de detectare, semnalizare și alarmare în caz de incendiu este de uz general de Tip


I.

Zonele de detectare sunt reprezentate și în hărțile zonelor de detecție a celor trei niveluri,
acestea se vor afișa la loc vizibil, în imediata apropiere ECS.

Tabel 1. Indexul zonelor de detectare


Nr. Zona de
Nivelul Încăperi / Planșă
crt. detectare
0 1 2 3
1 Zona 1 subsol Planșa IE.DI-06
2 Zona 2 parter Planșa IE.DI-07

97
3 Zona 3 etaj Planșa IE.DI-08
4 Zona 4 pod Planșa IE.DI-09

b)tipul detectoarelor, declansetoarelor manuale, dispozitivelor de alarmare si


parametrii functionali specifici instalatiilor respective.

Lista componentelor instalații de detectare, semnalizare și avertizare


incendiu

Zonele de detectare sunt reprezentate și în hărțile zonelor de detecție a celor două niveluri,
acestea se vor afișa la loc vizibil, în imediata apropiere ECS.

Tabel 2. Lista componentelor IDSAI


Nr.
Echipament Bucați
crt.
0 1 2
1 ECS adresabil 1
2 Acumulatori 12V c.c. 2 h 2
3 Detector de fum 72
4 Detector de fum și temperatură 1
5 Soclu detector 73
6 Declanșator manual de alarmare 11
7 Dispozitiv de alarmare interior 6
Dispozitiv de alarmare sonor și
8 2
optic exterior
9 Comunucator telefonic 1
Echipament de alarmare vizuală
10 2
interior

1. detector optic de fum și temperatură - reactioneaza si la o crestere rapida a


temperaturii, reactioneaza la o gama larga de incendii de la foc mocnit la foc deschis cu
flama; detectie fum prin infrarosu; tensiune de alimentare: 10.5 – 33 Vcc; suprafata de
actionare: minim 120 mp; soclu incorporat, se leagă la centrala incendiu prin conexiuni de 2
x 1.5 mm2; temperatura de utilizare : -20 + 70 °C; umiditate relativă : 0 -95% (fără
condens), curenti de aer, neafectat;
2. declanșator manual - buton de incendiu cu geam de sticla echipat cu iesire
NO/NC; terminale duble pentru intrare / iesire (indicat in cazul montarii in bucla); cheie de
test, pentru actionare fara a apasa geamul; dimennsiuni: 113x83x50mm; Pentru zonele cu
condiții speciale, instalarea declanșatoarelor se realizează în doze etanșe, cu grad de
protecție adecvat.
3. sirenă de incendiu, de interior carcasa de culoare rosie, grad de protectie
IP54, putere acustica de 86 dB /m, alimentare la 24V DC, temperatura de functionare: intre
-10 grade si pana la + 55 grade C; tonuri selectabile: 32, ajustare volum;
4. sirenă de incendiu, de exterior carcasa de culoare rosie, autoprotejata, putere
acustica de 110 dB/3m, alimentare la 24V DC, acc. 12V/2Ah inclusi; consum in alarma: 1.5
A, consum in stand-by: 2.5 mA;
5. modul de stingere: modul de stingere controlat de microprocesor; iesire de
comanda al electrovalvelor; 3 moduri de functionare; temporizare de stingere; iesire de
semnalizare; intrare de activare fortata (activare manuala) al dispozitivelor de stingere;
posibilitate de oprire dispozitive de stingere in cazul alarmelor false; semnal la defectiuni ;
6. acumulator 12Vcc fara intretinere, capacit. 12 Ah ; temperatura de
funcţionare : -20 ...+70°C ; greutate maxima: 2.5 kg; carcasa ABS;
comunicator GSM: simuleaza o linie telefonica fixa; comutare inteligenta in cazul unei
defectiuni pe linia GSM sau linia telefonica fixa; iesiri de comanda: 3; antena de 2m cu talpa

98
magentica; programabil prin calculator; functie de memorare pana la 100 numere; apelator
vocal integrat; inregistrare 8 mesaje vocale de cate 16 secunde; apelator SMS integrat;
alimentare: 12 Vdc; temperatura de functionare: de la +5 pana la +40 grade Celsius.

C. Sisteme instalatii si dispozitive de limitare si stingere a incendiilor

a) tipul si parametrii functionali


Hidranti interiori:
 debitul specific: qhi = 2,1 l/sec
 număr de jeturi in funcțiune simultana: 1
 număr de hidranți complet echipați: 6 cu diametrul ajutajului:13 mm;
 lungimea minimă a jetului compact este de 10m;
 lungime hidranți 1, 2, 3, 4, 5 și 6 cu furtun plat: 20 m;
 presiunea minima necesara la hidrantul cel mai defavorizat: 4 bari.
Grupul de pompare incendiu funcționează în sistem hidrofor, menținând astfel sub presiune
constantă, apa din instalația de stingere incendii.

In cazul unui incendiu există un scenariu pentru acționarea electrovanei:


- din camera vanelor prin manevrarea butonului manual adresat electrovanei de incendiu.
După acționarea vanei, rețeaua de hidranti interiori va fi umpluta cu apă, iar după
terminarea acționarii împotriva incendiului de la hidranții interiori, rețeaua va fi golita
închizând vana de la butonul manual din camera vanelor și golind rețeaua prin intermediul
vanei de golire.

Caracteristicile grupului de pompare sunt următoarele:


- pe partea hidraulică: tubulatură de aspirație şi refulare, robineți şi supape de sens,
manometru;
- pe partea electrică: tablou electric (comandat pentru funcționare anti-incendiu):
- regulator electronic pentru test săptămânal, sistem de alarmă sonor şi luminos, comandă
la distanță;
- pornirea, în caz de incendiu a grupului de pompare, se face cu butoanele de incendiu
amplasate în clădire pe fiecare nivel (”Normativ privind securitatea la incendiu a
construcţiilor, Partea a II-a . Instalaţii de stingere”, indicativ P 118/2-2013), care vor
transmite comanda prin intermediul centralei de incendiu, grupului de pompare și
electrovanei de secționare a sistemului aer-apa.

Funcționalitățile stației de pompare (conform P 118/2-2013 art.14 ) sunt:


- alimentarea separată a instalațiilor de incendiu;
- evacuarea la rețeaua de canalizare a apei din rezervor;
- distribuția apei potabile de la branșament spre bateria de robineți cu flotor cât şi spre
distribuitorul de apă pentru incendiu;
- evacuarea liberă în canalizare a apelor accidentale provenite din preaplinul rezervorului in
căminul de canalizare care va avea clapeta anti – retur.

Gospodăria de apă pentru incendiu, va fi alcătuita din:


- grup de pompare pentru incendiu este compus din 2 pompe verticale (1A+1P). Pompa
activă având Q=3,0 l/s, H=60mCA, iar pompa pilot având Q=0,9 l/s, H=70mCA, de înaltă
presiune, normal aspirante, cu rotoarele, difuzoarele și toate părțile în contact cu fluidul
vehiculat din oțel inoxidabil, etanșare mecanică bidirecțională. Fiecare pompă este
prevăzută cu robinet sferic cu motor pe aspirație și pe refulare și clapetă de reținere pe
refulare. Pompele de incendiu sunt acționate automat şi/sau manual. In cazul in care se
optează pentru pompe automate, ele se vor prevedea obligatoriu și cu acționare manuală.
Pompele de incendiu se prevăd şi cu dispozitive (butoane marcate corespunzător) care să
permită acționarea manuală, cel mai târziu în 5 minute de la darea semnalului de alarmă în
caz de incendiu.

99
Oprirea pompei se face manual, din stația de pompare.
- rezerva intangibilă de incendiu, este păstrată într-un rezervor de incendiu subteran
prefabricat din PAFS, având capacitatea de 2 mc, și va avea semnalizare acustică și optică
pentru monitorizarea nivelului apei. Atunci când se montează mai multe rezervoare unul
lângă altul, între ele trebuie să existe un spațiu de 600 mm minim. În acest mod se va
putea asigura o bună acoperire şi compactare în jurul rezervoarelor și va ușura montarea
chingilor de ancorare după caz.

Calculul de dimensionare a rezervei de apă de stins incendiu s-a realizat pentru situația cea
mai defavorabilă, la debitul şi durata de funcționare cea mai mare. Rezervorul va fi
prefabricat.

Stația de pompare va fi în incinta camerei vanelor, construită lângă rezervorul de apă.


Căminul de pompare PSI va fi din beton armat cu dimensiunile de 3m x 3m. Încăperea
stației de pompare este separată, îngropată, prevăzută cu acces din exterior și aerisiri.

Pentru a se permite amplasarea robinetului cu plutitor, rezervorul de incendiu va fi proiectat


astfel încât să rămână deasupra nivelului maxim al apei un spațiu de 50 cm, spațiu care
este destinat şi pentru valul seismic.

Rezervorul va fi alimentat din branșamentul de la rețeaua stradală existentă proiectată prin


intermediul unui robinet cu plutitor Dn 63mm amplasat pe o conductă Dn 63mm. Rezervorul
este prevăzut cu preaplin.

Conform P118 2/2013, art.13.3 (2) în cazurile în care este obligatorie și nu se poate asigura
a doua sursă de energie electrică (de rezervă), se montează pompe fixe cu motor cu ardere
internă, cu pornire automată. În acest proiect s-a prevăzut un grup electrogen ca a
doua sursă de energie electrică, pentru a nu se mai monta o pompă de rezervă.

Grupul de pompare hidranți trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute din ”Normativ


privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a II-a. Instalații de stingere”, indicativ
P 118/2-2013. Grupul de pompare va fi prevăzut cu două sonde de nivel și un plutitor
electronic pentru protecția la scăderea nivelului apei.

Conform P118 2/2013, art.13.8 (1) pornirea pompelor de incendiu se realizează,


conform instrucțiunilor de funcționare a instalației, în unul din următoarele moduri:
a) manual, din stația de pompare, sau de la distanță, prin acționarea butoanelor de pornire
amplasate în acest scop lângă fiecare hidrant interior de incendiu - în cazul pompelor de
incendiu prevăzute să lucreze independent de presiunea din hidrofor,
b) automat, la scăderea presiunii din rețea.

Conform P118 2/2013, art.13.9 oprirea pompelor la terminarea incendiului se face manual
din stația de pompare. Pentru acționarea pompelor de incendiu, care lucrează independent
de presiunea din rezervorul tampon închis, se prevăd butoane de pornire din casa pompelor
și de la fiecare hidrant, iar oprirea se face din stațiile de pompare prin acționare manuală, la
terminarea incendiului.

Conform P118 2/2013, art.13.10 se admite oprirea automată a pompelor numai în cazul
lipsei de apă.

b) tipul normat de functionare


Hidranti interiori: 10 minute.

100
c) zonele, incaperile, spatiile, instalatiile echipate cu astfel de mijloace de aparare
impotriva incendiilor
Hidranti interiori:
 1 buc. la subsol;
 1 buc. în centrala termică;
 2 buc. la parter pe holurile de evacuare;
 2 buc. la etaj 1 pe holurile de evacuare.

D. Stingatoare, alte aparate de stins incendiu, utilaje, unelte si mijloace de


intervenţie

Nivelul de echipare si dotare cu mijloace tehnice de stingere a incendiilor (stingatoare) a


fost stabilit conform P118/99 paragraf 3.10 si anexa nr. 6 din Ordin 163/2007.

a) tipul si caracteristicile de stingere asigurate


 stingatoare portative cu praf si C02 tip P6;
 stingator cu spuma chimica.

b) numărul si modul de amplasare in functie de parametrii specifici.


 arie maxima 200 mp, pentru fiecare stingator;
 7 stingatoare portative tip P6.

Numărul și modul de amplasare a stingătoarelor de incendiu respectă prevederile Ordinului


MAI 163/2007, Ordinului MAI 166/2010, anexa V.3.a din NP022/1997.

Stingătoarele sunt amplasate si marcate conform cerințelor si condițiilor tehnice in locuri


vizibile, ușor accesibile, astfel: un stingător la parter, respectiv hol, 1 stingător in casa scării
la accesul secundar si 1 stingător in centrala termică.

La amplasarea stingătoarelor se vor respecta următoarele: distanța de la locul de amplasare


la cel mai important focar posibil în perimetrul suprafeței protejate nu trebuie să depășească
15m în cazul focarelor din clasa B sau de 20m în cazul focarelor din clasele A, C și D de
incendiu. Distanța între stingător și un focar posibil reprezintă drumul parcurs efectiv pentru
folosirea stingătorului avându-se în vedere: separațiile, amplasamentul ușilor, coridoarelor,
stâlpilor și al spațiilor de depozitare sau eventualelor împrejmuiri. Distanța minimă de
amplasare față de eventuale focare posibile din zona protejată nu trebuie să fie mai mică de
2m pentru a evita ca el însuși să fie afectat de incendiu.

Amplasarea stingătoarelor de incendiu se va face de-a lungul căilor de acces, pe pardoseala


sau la o înălțime de cel mult 1,4m față de podea pentru un acces adecvat și o manevrare
comodă. Înălțimea este măsurată de la partea superioară a corpului stingătorului. Nu
trebuie să împiedice accesul și evacuarea în și din zona protejată. Fixarea stingătorului în
locurile destinate trebuie să permită desprinderea ușoară în caz de incendiu.

Mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor vor fi cu marcaj CE, certificate sau
agrementate, conform art. 127 din OMAI 163/2007. Stingătoarele vor fi utilizate de către
personalul angajat aflat la locul de muncă, pentru localizarea și stingerea unor începuturi de
incendiu, prin acționare manuală.

Clădirea va fi dotata cu un pichet de incendiu echipat cu lada cu nisip, 2 lopeți, 2


cangi, 2 găleți si 2 stingătoare cu pulbere, tip P6.

5. CONDITII SPECIFICE PENTRU ASIGURAREA INTERVENŢIEI INCAZ DE


INCENDIU

101
a) Sursele de alimentare cu apa, substanţele de stingere si rezervele asigurate.

Alimentarea cu apă proiectată se va realiza printr – un branșament de la rețeaua de apă


existentă, printr-o conductă proiectată din PEID PE100 PN10 SDR 17, având diametrul de
40 mm. Cu ajutorul acestei conducte din PEID PE100 PN10 SDR 17, având diametrul de 40
mm se vor alimenta echipamentele din camera centralei precum și obiectele sanitare
aferente dispensarului Fălciu, comuna Fălciu”, județul Vaslui.

Alimentarea hidranților interiori, cu apă, proiectată se va realiza printr – un branșament de


la rețeaua de apă existentă, printr-o conductă proiectată din PEID PE100 PN10 SDR 17,
având diametrul de 63 mm.

Alimentarea cu apă se va face de la stația de pompare apă pentru stins incendiu


prin rețeaua de conducte, dimensionate pentru debitul de calcul și presiunea necesară
intervenției directe de la hidranți.

Gospodăria de apă pentru incendiu, va fi alcătuita din:


- grup de pompare pentru incendiu este compus din 2 pompe verticale (1A+1P). Pompa
activă având Q=3,0 l/s, H=60mCA, iar pompa pilot având Q=0,9 l/s, H=70mCA, de înaltă
presiune, normal aspirante, cu rotoarele, difuzoarele și toate pârțile în contact cu fluidul
vehiculat din oțel inoxidabil, etanșare mecanică bidirecțională. Fiecare pompă este
prevăzută cu robinet sferic cu motor pe aspirație și pe refulare și clapetă de reținere pe
refulare.
- rezerva intangibilă de incendiu, este păstrată într-un rezervor de incendiu
subteran prefabricat din PAFS, având capacitatea de 2 mc, și va avea semnalizare
acustică și optică pentru monitorizarea nivelului apei.

Rezervorul va fi alimentat din branșamentul de la rețeaua stradală existentă


proiectată prin intermediul unui robinet cu plutitor Dn 63mm amplasat pe o
conductă Dn 63mm. Rezervorul este prevăzut cu preaplin.

Pompele de incendiu sunt acționate automat şi/sau manual. În cazul în care se


optează pentru pompe automate, ele se vor prevedea obligatoriu și cu acționare
manuală.

Pompele de incendiu se prevăd şi cu dispozitive (butoane marcate corespunzător) care să


permită acționarea manuală, cel mai târziu în 5 minute de la darea semnalului de alarmă în
caz de incendiu. Oprirea pompei se face manual, din stația de pompare.

Pompele de incendiu sunt acționate manual de la butonul de actionare manuala amplasat in


camera statiei de pompare si automat in cazul scaderii presiunii din retea.

Stingătoarele conțin ca agent de stingere: pulbere uscata ecologica.

b)Pozitia racordurilor de alimentare cu energie electrica, gaze si dupa caz alte


utilităţi.

Alimentarea cu energie electrică a obiectivului se va face prin intermediul unei firide de


branșament, situată la limita de proprietate a obiectivului.

Alimentarea cu energie electrică a tabloului general TG se va realiza din postul de


transformare prin intermediul unui cablu dimensionat conform avizului de racordare pe
componenta de utilizare.
Distribuția energiei electrice se va face prin intermediul a cinci tablouri electrice:

102
 Tabloul electric general TEG;
 Tabloul electric TEE;
 Tabloul electric TES;
 Tabloul electric TEPI;
 Tabloul electric centrala termică TCT.

Conform I7/2011 art. 4.2.2.8., pentru diminuarea riscului de incendiu s-a utilizat
un dispozitiv de protecție cu curent diferențial rezidual (DDR) cu curentul nominal
de funcționare egal cu 300 mA amplasat în tabloul electric general și un dispozitiv
de protecție cu curent diferențial rezidual (DDR) cu curentul nominal de funcționare egal cu
1000 mA amplasat la branșament sau punct de alimentare.

Prevederea este obligatorie pentru clădiri de învățământ, sănătate, comerț, construcții de


turism, construcții din lemn, unități de mică producție sau service cu încăperi cu umiditate
ridicată, depozite de mărfuri combustibile, discoteci, săli de dans, încăperi cu aglomerări de
persoane și săli aglomerate, clădiri înalte și foarte înalte, clădiri de cult și cultură cu caracter
de monument istoric la care se efectuează modernizări sau schimbări de destinație.„

Alimentarea cu energie termică a clădirii, se va realiza prin intermediul a două cazane cu


gazeificare cu funcționare pe combustibil solid având putere termică de Q = 75,0 kW
fiecare și o putere totală instalată de 150,0 kW , care va prepara apă caldă menajeră în
mod instantaneu, în regimul ”prioritar apă caldă”.

Clădirea proiectată va fi dotată cu un grup electrogen pentru situații de


întrerupere a tensiunii în vederea alimentării cu energie electrică a clădirii.

Caracteristicile electroenergetice ale grupului electrogen ce alimentează tabloul TEG sunt


următoarele:
 Putere grup electrogen Pn = 125,00 kVA;
 Tensiunea de utilizare Un = 1 x 230 V.c.a./3 x 400 V.c.a.;
 Frecventa Fu = 50 ± 0,2 Hz;
 Pornire automată;
 Insonorizat;
 Grad de protecție IP 65;
 Factor de putere cos φ = 0,8;
 Tablou de automatizare A.A.R.;
 Alarme funcționare;
 Rezervor 190L;
 Buton de oprire de urgență.

Receptorii electrici ai grupului de pompare și a rezervei intangibile de incendiu vor fi


alimentați din tabloul electric TEPI. Acesta va fi alimentat înaintea întrerupătorului
general a tabloului electric general TEG. TEG cât și TEPI vor fi dotate cu sursă de
alimentare de rezervă, acesta fiind un grup electrogen de 125 kVA, conform plasei
E12.

Clădirea aferentă grupului electrogen este amplasată pe latura sud-vestică a trenului la o


lungime de 12,71 m de clădirea cu funcțiunea de dispensar și la o lungime de 6,76 m de
limita de proprietate pe latura vestică. Accesul la grupul electrogen se realizează pe alee
betonată.

Clădirea aferentă grupului electrogen cu aria construita Ac = 23.34 mp și aria


desfăşurată Ad = 23.34 mp este construită din structură metalică cu inchideri din panouri
sandwich RF 120 minute. Stâlpii și grinzile metalice aferente construcției sunt protejați cu

103
vopsea termospumantă REI 120 minute. Panourile de închidere de tip sandwich au grosimea
de 10 cm și EI 120 minute. Cladirea este dotată cu grilă de admisie aer și grilă de ventilare.

Grila de admisie aer proaspăt va fi amplasată în perete, în partea inferioară a acesteia, la o


cotă de 0,20 m față de pardoseala. Grila de admisie aer va avea o înălțime de 600 mm și o
lățime de 400mm.

Grila de ventilare va fi amplasată în ușa de perete, în partea superioară a acesteia, la o cotă


de 0,35 m sub cota finită tavanului. Grila de ventilare aer de combustie va avea o înălțime
de 600 mm și o lățime de 400 mm.

Ușa de la intrarea în clădirea grupului electrogen are următoarele dimensiuni: 1,50x2,10 m.

c) Date privind serviciul privat pentru situaţii de urgenta, conform criteriilor de


performanta.

Nu este cazul.

d) Zone, incaperi spatii in care se găsesc substanţe si materiale periculoase si


pentru care sunt necesare produse de stingere si echipamente speciale, precum si
tipul echipamentului individual de protecţie a personalului.

Nu este cazul.

6. MASURI TEHNICO - ORGANIZATORICE

A. Condiţiile si masurile necesare a fi luate, potrivit reglementarilor tehnice, in


funcţie de situaţia existenta.

Racordurile de alimentare cu energie electrica vor fi poziționate în zone mai puțin expuse, în
tuburi de protecție și pe cât posibil să nu intre în contact cu materiale combustibile.

Toate căile de acces și evacuare atât din incinta cât și din interiorul clădirii vor fi menținute în
permanență libere pentru a permite intervenția în caz de incendiu în toate spațiile clădirii.

Toate mijloacele de intervenție din dotarea obiectivului vor fi menținute în stare perfectă de
funcționare.

Tot personalul angajat va fi instruit pentru a cunoaște utilizarea și folosirea mijloacelor din dotare
în caz de incendiu.

Asigurarea dotării minimale cu mijloace de prima intervenţie si menţinerea lor in condiţii de


funcţionare in locuri accesibile.

Obligaţii si responsabilităţi ce vor fi respectate:


 în spatiile interioare se vor respecta normele de securitate a muncii si normele de
prevenire si stingere a incendiilor;
 interzicerea focului deschis si a fumatului;
 menţinerea libera a cailor de evacuare si intervenţie in caz de incendiu precum si
neblocarea accesului la mijloacele de intervenţie;
 alarmarea imediata in caz de incendiu, intervenţia operativa la fiecare început de
incendiu instruirea periodica a personalului asupra instrucţiunilor de exploatare, a
regulilor si masurilor specifice de prevenire si stingere a incendiilor;

Se vor interzice:

104
 folosirea focului deschis fara supraveghere (aragazuri, reşouri);
 intoducerea recipientelor care pot provoca explozii si a lichidelor combustibile in
spaţiul de depozitare a mijloacelor materiale;
 pentru evitarea aglomerării si asigurarea evacuării se vor respecta prevederile
normativelor in vigoare in ceea ce priveşte amplasarea mobilierului.

MASURI SPECIALE PENTRU INSTALAŢII ELECTRICE

Instalaţiile electrice de forţa si iluminat normal si de siguranţa vor fi exploatate cu


respectarea prevederilor normelor in vigoare.

Tablourile electrice, releele, contractoarele, vor fi prevăzute cu carcase de protecţie, iar la


tablouri se vor întrebuinţa numai siguranţe calibrate, conform proiectelor. Se interzice
supraîncărcarea circuitelor prin racordarea mai multor consumatori decât cei prevăzuţi pentru
instalaţia respectiva.

Instalaţiile pentru iluminat de siguranţa pentru evacuare, vor fi menţinute în permanenta stare
de funcţionare. Bateriile de acumulatoare ale luminoblocurilor vor fi verificate periodic si bine
întreţinute.

Revizia, repararea sau înlocuirea diverselor elemente ale instalaţiilor electrice de iluminat sau
curenţi slabi, se vor face numai după scoaterea lor de sub tensiune.

SE INTERZICE:
 folosirea în stare defecta a instalaţiilor electrice si a receptoarelor de energie electrica,
de orice fel, precum si a celor deteriorate sau improvizate;
 încărcarea instalaţiilor electrice (conducte, cabluri, transformatoare, întrerupătoare,
comutatoare, prize) peste sarcina nominala;
 suspendarea corpurilor de iluminat direct de conductoarele de alimentare;
 agăţarea sau introducerea pe/si în interiorul panourilor, nişelor, tablourilor electrice
etc. a obiectelor de orice fel, precum si adăpostirea de obiecte sau materiale în
posturile de transformare sau de distribuţie;
 executarea lucrărilor de întreţinere si reparaţii a instalaţiilor electrice de către
personal necalificat sau neautorizat;
 utilizarea lămpilor mobile portative, alimentarea prin cordoane improvizate sau alte
materiale combustibile;
 întrebuinţarea radiatoarelor si a reşourilor electrice în alte locuri decât cele stabilite si
în condiţii care prezintă pericol de incendiu; cele care se folosesc în condiţiile admise
vor fi scoase de sub tensiune si vor fi depuse la terminarea programului în locuri
stabilite în acest scop;
 folosirea legăturilor provizorii prin introducerea conductoarelor electrice fara fise,
direct în priza;
 utilizarea receptoarelor de energie electrica (maşini de călcat, radiatoare, reşouri,
ciocane de lipit, etc.), fara luarea masurilor de izolare fata de elementele
combustibile din încăperi;
 aşezarea pe motoare electrice a materialelor combustibile (cârpe, hârtie, lemne,
etc.);
 lăsarea neizolata a capetelor conductoarelor electrice, în cazul demontării parţiale a

105
unei instalaţii.

APARATE, ECHIPAMENTE SI UTILAJE ELECTRICE


 toate utilajele si aparatele electrice vor fi prevăzute cu plăcute indicatoare pe care
sunt trecute caracteristicile lor si schema de conexiuni;
 aparatele, tablourile de distribuţie si utilajele electrice, precum si racordurile acestora
trebuie sa aibă gradul de protecţie împotriva incendiilor si exploziilor corespunzător
categoriei de pericol de incendiu al încăperilor în care se montează;
 nu este admisa folosirea motoarelor si aparatelor electrice cu carcasele si capacele
demontate sau în condiţii care nu asigura răcirea lor printr-o buna circulaţie a aerului
din jur;
 corpurile metalice ale aparatelor, utilajelor si maşinilor electrice vor fi legate la
pământ; secţiunea conductoarelor de legare trebuie sa fie corespunzătoare
normativului I 7; de asemenea, se vor lega la pământ conductele, rezervoarele
metalice si pompele folosite în instalaţiile de transport al combustibililor lichizi.

CABLURI. CONDUCTE SI TABLOURI ELECTRICE


 tablourile generale de distribuţie vor fi închise în permanenta cu cheia, accesul la ele
fiind permis numai electricianului de serviciu, precum si organelor de control si
verificare; încăperea si elementele tabloului vor fi în perfecta stare de curăţenie (fara
praf, scame etc.);
 la toate tipurile de tablouri, legăturile trebuie făcute conform normelor; în apropierea
tablourilor sunt interzise păstrarea materialelor si a substanţelor combustibile, precum
si blocarea accesului; se va păstra curăţenia;
 la tablourile capsulate, garniturile de etanşare vor fi în buna stare si bine strânse
(fixate); se interzice legarea directa la bornele tabloului de distribuţie a lămpilor
de iluminat, a motoarelor electrice sau a altor consumatori de energie
electrica;
 periodic, pe baza unui grafic, se vor face revizia si repararea instalaţiilor electrice de
iluminat de forţa sau de curenţi slabi (tablouri de distribuţie, siguranţe, starea
conductoarelor, dozelor, prizelor, întrerupătoarelor, corpurilor de iluminat,
conexiunilor, legăturilor la pământ etc.);
 în cadrul lucrărilor de întreţinere si reparaţie se va urmări ca instalaţiile electrice de
iluminaţie si forţa sa se menţină în concordanta cu proiectul de execuţie si
prevederile din normativul I7/2011;
 revizia completa a instalaţiilor electrice montate în medii explozive se va face
conform graficului de revizie, de către personal calificat si cu respectarea normelor
specifice de prevenire si stingere a incendiilor;
 se interzice montarea directa pe elementele de construcţie combustibile a
conductoarelor si cablurilor cu manta din materiale combustibile sau greu
combustibile, a tuburilor din P.V.C., a aparatelor si echipamentelor electrice;
 montarea conductoarelor si a cablurilor menţionate mai sus pe elemente de
construcţie combustibile se poate face numai prin introducerea lor în tuburi de
protecţie, iar a celorlalte elemente (tuburi P.V.C., aparate si echipamente electrice)
numai pe suporturi incombustibile (zidărie, beton, foi de azbest etc.) sau pe console
incombustibile; fac excepţie instalaţiile electrice protejate în carcase metalice cu grad
de protecţie minimum IP 54;
 legarea conductoarelor izolate se va face numai în cutii de legătura, doze,
manşoane, respectându-se prevederile normativului I7/2011;
 intrările si ieşirile cablurilor din dulapuri, secţii electrice, canale, tuneluri, precum si
la trecerea lor prin planşee sau pereţi despărţitori vor fi obturate cu materiale
incombustibile.

STINGEREA INCENDIILOR LA INSTALAŢIILE ELECTRICE

106
In caz de incendiu la instalaţiile electrice înainte de a se acţiona pentru stingerea acestuia se
vor scoate de sub tensiune instalaţiile afectate si cele periclitate.
Stingerea incendiilor în faza incipienta la instalaţiile de iluminat si forţa se va face cu
stingătoare portabile cu praf si C02.

Pe timpul executării si exploatării obiectivului, beneficiarul va asigura indeplinirea următoarelor


masuri:
 Realizarea la timp a masurilor PSI cuprinse in documentaţia tehnica de proiectare si
scenariu de siguranţa la foc;
 Exploatarea si intretinere instalaţiilor electrice si de incalzire conform normelor si
instrucţiunilor specifice, precum si a celor de protecţie împotriva incendiilor, interzicandu-
se improvizaţiile;
 Interzicerea blocării cailor de acces si evacuare, reducerea gabaritului acestora;
 Cunoasterea procedurilor de alarmare si raportare a incendiilor
 Mentinerea in stare buna de functionare a mijloacelor P.S.I.
 In interiorul cladirii este interzisa depozitarea chiar si temporara a materialolor
combustibile;
 Se vor respecta dispozitiile legale referitoare la depozitarea materialelor
combustibile;
 In caz de incendiu se va opri imediat curentul electric de la tablou si se va apela
imediat numarul unic de urgenta 112;
 La terminarea lucrului se va verifica daca nu au ramas aparate electrice sub
tensiune.

B. Se apreciază modul de încadrare a construcţiei sau amenajării in nivelurile de


performanta prevăzute in reglementările tehnice si dupa caz, se stabilesc masuri
pentru îmbunătăţirea parametrilor si a nivelurilor de performanta pentru
securitatea la incendiu, dupa caz.

Construcţia proiectata se incadreaza in nivelurile criteriilor de performanta privind siguranţa la


foc stabilite prin Normele in vigoare.

Nu sunt necesare luarea de masuri suplimentare pentru imbunatatirea parametrilor pentru


securitatea la incendiu.

Se vor lua masuri organizatorice privind instruirea periodica cu aplicatii privind:


 manuirea si operarea stingatoarelor portabile;
 cunoasterea procedurilor de alarmare si raportare a incendiilor la Inspectoratul
pentru Situatii de Urgenţă Vaslui
 cunoasterea cailor de evacuare si acces
 mentinerea in stare de functionare a mijloacelor P.S.I.;
 se vor realiza cu personal calificat;
 accesul la stingatoare din dotare va fi intotdeauna liber;
 se va scoate sub tensiune instalatia electrica (decuplare de la tabloul general).

Riscul de incendiu, identificat conform art. 2.1.5, 2.1.6 din P118/99 și Ordinul 210/2007
este mic.

Rezistența la foc - construcția se încadrează în GRF II.

Din punct de vedere al distanțelor de siguranță - se încadrează în prevederile normate.

Din punct de vedere al suprafețelor de evacuare a fumului și gazelor fierbinți - se încadrează


în prevederile normate.

107
Din punct de vedere al stabilității la foc - stabilitatea structurii este bună.

Din punct de vedere al căilor de acces, evacuare și intervenție:


 Căile de acces la obiectiv nu sunt aglomerate;
 Căile de evacuare sunt asigurate;
 Căile de intervenție în obiectiv sunt reprezentate de multiple uși și
 ferestre.

Echiparea cu mijloace PSI:


 Este necesară dotarea conform prevederilor din actuala documentație.

În cazul în care obiectivul va fi dotat conform prevederilor din prezentul scenariu de


securitate la incendiu și va respecta după darea în funcțiune normele specifice și generale
de PSI, obiectivul va fi în siguranță în ce privește prevenirea și stingerea incendiilor.

C. Se precizează condiţiile sau recomandările care trebuie avute in vedere la


întocmirea documentelor de organizare a apărării împotriva incendiilor, aferente
construcţiei sau amenajării respective.

Conditii speciale pentru asigurarea interventiei in caz de incendiu


Alarmarea pompierilor militari se poate face prin posturile telefonice fixe si mobile din cadrul
cladirii.

Prima interventie in caz de incendiu este asigurata de catre personalul propriu, cu


materialele din dotare.

Organizarea apărării împotriva incendiilor presupune:


 stabilirea structurilor cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor;
 elaborarea, aprobarea şi difuzarea actelor de autoritate: decizii, dispoziţii, hotărâri şi
altele asemenea, prin care se stabilesc răspunderi pe linia apărării împotriva
incendiilor;
 elaborarea, aprobarea şi difuzarea documentelor şi evidenţelor specifice privind
apărarea împotriva incendiilor;
 organizarea apărării împotriva incendiilor la locurile de muncă;
 planificarea şi executarea de controale proprii periodice, în scopul depistării,
cunoaşterii şi înlăturării oricăror stări de pericol care pot favoriza iniţierea sau
dezvoltarea incendiilor;
 analiza periodică a capacităţii de apărare împotriva incendiilor;
 elaborarea de programe de optimizare a activităţii de apărare împotriva incendiilor;
 îndeplinirea criteriilor şi a cerinţelor de instruire, avizare, autorizare, atestare,
certificare, agrementare, prevăzute de actele normative în vigoare;
 realizarea unui sistem operativ de observare şi anunţare a incendiului, precum şi de
alertare în cazul producerii unui astfel de eveniment;
 asigurarea funcţionării la parametrii proiectaţi a mijloacelor tehnice de apărare
împotriva incendiilor;
 planificarea intervenţiei salariaţilor, a populaţiei şi a forţelor specializate, în caz de
incendiu;
 analizarea incendiilor produse, desprinderea concluziilor şi stabilirea împrejurărilor şi
a factorilor determinanţi, precum şi a unor măsuri conforme cu realitatea;
 reglementarea raporturilor privind apărarea împotriva incendiilor în relaţiile generate
de contracte/convenţii;
 asigurarea formularelor tipizate, cum sunt permisele de lucru cu focul, fişele de
instruire.

Conducătorul obiectivului va emite următoarele actele de autoritate privind

108
apărarea împotriva incendiilor:
 dispoziţie privind stabilirea modului de organizare şi a responsabilităţilor privind
apărarea împotriva incendiilor;
 instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la locurile de
muncă;
 dispoziţie privind reglementarea lucrului cu foc deschis şi a fumatului;
 dispoziţie privind organizarea instruirii personalului;
 convenţii/contracte cuprinzând răspunderile ce revin părţilor pe linia apărării
împotriva incendiilor în cazul transmiterii temporare a dreptului de folosinţă asupra
bunurilor imobile/antrepriză;
 dispoziţia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în
domeniul apărării împotriva incendiilor, conform legii;
 măsuri speciale de apărare împotriva incendiilor pentru perioadele caniculare sau
secetoase.

Documentele şi evidenţele specifice apărării împotriva incendiilor care trebuie


întocmite:
 planul de analiză şi acoperire a riscurilor al unităţii administrativ-teritoriale, în partea
ce revine beneficiarului;
 fişa obiectivului;
 raportul anual de evaluare a nivelului de apărare împotriva incendiilor;
 documentaţia tehnică specifică, conform legii: scenarii de securitate la incendiu,
identificarea şi analiza riscurilor de incendiu etc.;
 certificate EC, certificate de conformitate, agremente tehnice pentru mijloacele
tehnice de apărare împotriva incendiilor şi echipamentele specifice de protecţie
utilizate;
 registrele instalaţiilor de detectare/semnalizare/stingere a incendiilor, copii după
atestatele firmelor care au efectuat/efectuează proiectarea, montarea, verificarea,
întreţinerea, repararea acestora sau care efectuează servicii în domeniu;
 registrul pentru evidenţa permiselor de lucru cu focul;
 lista operatorilor economici/instituţiilor cu care a încheiat contracte de
închiriere/convenţii, cu specificarea domeniului de activitate al acestora şi a
numărului şi termenului de valabilitate ale contractului (dacă este cazul);
 planurile de protecţie împotriva incendiilor;
 evidenţa exerciţiilor de evacuare a personalului propriu/utilizatorilor construcţiei;
 evidenţa exerciţiilor de intervenţie efectuate, având anexate concluziile rezultate din
efectuarea acestora;
 fişele de instruire, conform reglementărilor specifice;
 grafice de întreţinere şi verificare, conform instrucţiunilor producătorului/
furnizorului, pentru diferite categorii de utilaje, instalaţii şi sisteme care pot genera
incendii sau care se utilizează în caz de incendiu;
 rapoartele întocmite în urma controalelor preventive proprii sau ale autorităţii de stat
competente;
 programe/planuri cuprinzând măsuri şi acţiuni proprii sau rezultate în urma
constatărilor autorităţilor de control pentru respectarea reglementărilor în domeniu.

Documentele şi evidenţele specifice privind apărarea împotriva incendiilor se actualizează de


către cei care le-au întocmit şi aprobat, dacă:
 s-au produs modificări ale actelor normative şi ale reglementărilor tehnice care au
stat la baza emiterii acestora;
 s-au produs modificări ale personalului cu atribuţii stabilite conform acestora;
 s-au produs modificări referitoare la construcţii, instalaţii sau la specificul activităţii.

Organizarea apărării împotriva incendiilor la locul de muncă constă în:


 prevenirea incendiilor, prin luarea în evidenţă a materialelor şi dotărilor tehnologice

109
care prezintă pericol de incendiu, a surselor posibile de aprindere ce pot apărea şi a
mijloacelor care le pot genera, precum şi prin stabilirea şi aplicarea măsurilor
specifice de prevenire a incendiilor;
 organizarea intervenţiei de stingere a incendiilor;
 afişarea instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor;
 organizarea salvării utilizatorilor şi a evacuării bunurilor, prin întocmirea şi afişarea
planurilor de protecţie specifice şi prin menţinerea condiţiilor de evacuare pe traseele
stabilite;
 elaborarea documentelor specifice de instruire la locul de muncă, desfăşurarea
propriu-zisă şi verificarea efectuării acesteia;
 marcarea pericolului de incendiu prin montarea indicatoarelor de securitate sau a
altor inscripţii ori mijloace de atenţionare.

Organizarea intervenţiei de stingere a incendiilor la locul de muncă cuprinde:


 stabilirea mijloacelor tehnice de alarmare şi de alertare în caz de incendiu a
personalului de la locul de muncă, a conducătorului locului de muncă, precum şi a
specialiştilor şi a altor forţe stabilite să participe la stingerea incendiilor;
 stabilirea sistemelor, instalaţiilor şi a dispozitivelor de limitare a propagării şi de
stingere a incendiilor, a stingătoarelor şi a altor aparate de stins incendii, a
mijloacelor de salvare şi de protecţie a personalului, precizându-se numărul de
mijloace tehnice care trebuie să existe la fiecare loc de muncă;
 stabilirea componenţei echipelor care trebuie să asigure salvarea şi evacuarea
persoanelor/bunurilor, pe schimburi de lucru şi în afara programului;
 organizarea efectivă a intervenţiei, prin nominalizarea celor care trebuie să utilizeze
sau să pună în funcţiune mijloacele tehnice din dotare de stingere şi de limitare a
propagării arderii ori să efectueze manevre sau alte operaţiuni la instalaţiile utilitare
şi, după caz, la echipamente şi utilaje tehnologice.
 Datele privind organizarea activităţii de stingere a incendiilor la locul de muncă
prevăzute anterior se înscriu într-un formular tipărit pe un material rezistent, de
regulă carton, şi se afişează într-un loc vizibil, estimat a fi mai puţin afectat în caz de
incendiu.
 Datele se completează de conducătorul locului de muncă şi se aprobă de cadrul
tehnic sau de persoana desemnată să îndeplinească atribuţii de apărare împotriva
incendiilor.

Intervenţia la locul de muncă presupune:


 alarmarea imediată a personalului de la locul de muncă sau a utilizatorilor prin
mijloace specifice, anunţarea incendiului la forţele de intervenţie, precum şi la
dispecerat;
 salvarea rapidă şi în siguranţă a personalului, conform planurilor stabilite;
 întreruperea alimentării cu energie electrică şi gaze a consumatorilor şi efectuarea
altor intervenţii specifice la instalaţii şi utilaje de către persoanele anume
desemnate;
 acţionarea asupra focarului de incendiu cu mijloacele tehnice de apărare împotriva
incendiilor din dotare (stingătoare portabile şi hidranţi interiori);
 evacuarea bunurilor periclitate de incendiu şi protejarea echipamentelor care pot fi
deteriorate în timpul intervenţiei;
 protecţia personalului de intervenţie împotriva efectelor negative ale incendiului:
temperatură, fum, gaze toxice;
 verificarea amănunţită a locurilor în care se poate propaga incendiul şi unde pot
apărea focare noi, acţionându-se pentru stingerea acestora.

Pentru efectuarea operaţiunilor prevăzute anterior, nominalizarea se face pentru fiecare


schimb de activitate, precum şi în afara programului de lucru, în zilele de repaus şi sărbători
legale.

110
Pentru perioadele în care activitatea normală este întreruptă, de exemplu, noaptea, în zilele
nelucrătoare, în sărbătorile legale sau în alte situaţii, este obligatorie asigurarea măsurilor
corespunzătoare de apărare împotriva incendiilor.

Planurile de protecţie împotriva incendiilor specifice obiectivului sunt:


 planul de evacuare a persoanelor;
 planul de intervenţie.

Planul de evacuare a persoanelor în caz de incendiu cuprinde elemente diferenţiate în


funcţie de tipul şi destinaţia construcţiei şi de numărul persoanelor care se pot afla simultan
în aceasta şi se întocmesc astfel:
 pe nivel, dacă se află simultan mai mult de 30 de persoane;
 pe încăperi, dacă în ele se află cel puţin 50 de persoane.

Planurile de evacuare se afişează pe fiecare nivel, pe căile de acces şi în locurile vizibile,


astfel încât să poată fi cunoscute de către toate persoanele.

Planul de evacuare se întocmeşte pe baza schiţei nivelului sau a încăperii, pe care se


marchează cu culoare verde traseele de evacuare prin uşi, coridoare şi case de scări sau
scări exterioare.

Pe planurile de evacuare se indică locul mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor:


stingătoare, hidranţi interiori, butoane şi alte sisteme de alarmare şi alertare a incendiilor,
precum şi interdicţia de folosire a lifturilor în asemenea situaţii.

Planul de intervenţie se întocmeşte pentru asigurarea desfăşurării în condiţii de


operativitate şi eficienţă a operaţiunilor de intervenţie în situaţii de urgenţă, potrivit legii.
Planul de intervenţie se avizează de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului de
resedinta.

Planurile de protecţie împotriva incendiilor se actualizează ori de câte ori este cazul, în
funcţie de condiţiile reale. Instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor, se elaborează
pentru locurile de muncă stabilite de conducătorul obiectivului, obligatoriu pentru toate
locurile cu risc de incendiu.

Instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor cuprind:


 prevederile specifice de apărare împotriva incendiilor din reglementările în vigoare;
 obligaţiile salariaţilor privind apărarea împotriva incendiilor;
 regulile şi măsurile specifice de apărare împotriva incendiilor pentru exploatarea
instalaţiilor potrivit condiţiilor tehnice, tehnologice şi organizatorice locale, precum şi
pentru reparaţii, revizii, întreţinere, oprire şi punere în funcţiune;
 evidenţierea elementelor care determină riscul de incendiu sau de explozie;
 prezentarea pericolelor care pot apărea în caz de incendiu, cum sunt intoxicările,
arsurile, traumatismele, electrocutarea, iradierea etc., precum şi a regulilor şi
măsurilor de prevenire a acestora.

Instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor se afişează, în întregime sau în sinteză, în


funcţie de volumul lor şi de condiţiile de la locul de muncă respectiv.

Un exemplar al tuturor instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor se păstrează la cadrul


tehnic sau la persoana desemnată să îndeplinească atribuţii de apărare împotriva
incendiilor. Salariaţii de la locurile de muncă pentru care s-au întocmit instrucţiunile

111
prevăzute mai sus obligaţia să le studieze, să le însuşească şi să le aplice.

Instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor se completează în toate cazurile cu


informaţiile din planurile de intervenţie, acolo unde acestea sunt întocmite.

Instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor se actualizează la modificări, modernizări,


dezvoltări, reprofilări şi la apariţia unor noi reglementări.

Fiecare instrucţiune de apărare împotriva incendiilor trebuie să aibă înscrisă data


întocmirii/reviziei şi data aprobării. Indicatoarele de securitate, respectiv de interzicere,
avertizare, orientare şi/sau informare, se amplasează şi se montează conform
reglementărilor şi standardelor de referinţă.

Prezentul scenariu de securitate la incendiu se include in documentatia tehnica si se păstrează


la utilizator pe toata durata de existenta a obiectivului, actualizindu-se periodic, in funcţie de
modificările intervenite.

LISTA DE RESPONSABILITATI
Proictant: SC PENCRAFT SRL IASI

Arhitect: arh. BURA MIHAI

Instalatii electrice: ing. BOLOGA ADRIAN


ing. POPA TIMOTEI

Instalatii sanitare: ing. BOLOGA ADRIAN

Instalatii stingere hidranti: ing.BOLOGA ADRIAN

Instalatii semnalizare: ing.BOLOGA ADRIAN

Instalatii desfumare: ing. BOLOGA ADRIAN


ing. POPA TIMOTEI

Instalatii termice: ing. BOLOGA ADRIAN

Verificator Cc: Arh. DANAITA IONESCU A.GABRIELA

Verificator Ie: Dr. ing. Jan Ignat

112
Verificator Is: ing. Georgiana Bucureșteanu

Verificator It: ing. Codrina Moisă

113