Sunteți pe pagina 1din 2

Gloria

Marco Frisina

  6
Soprano  8                 
Glo ri a, glo ri a lui Dum ne zeu în tru cei de sus
 6 
Alto  8                 
Glo ri a, glo ri a lui Dum ne zeu în tru cei de sus
 6   
Tenor  8               
Glo ri a, glo ri a lui Dum ne zeu în tru cei de sus

Bass
  6            
 8       
Glo ri a, glo ri a lui Dum ne zeu în tru cei de sus
 6
 8         
                

Organ 
  86                 
    
5
  
S.               
Și pa ce oa me ni lor de bu nă vo in ță.
  
A.               
Și pa ce oa me ni lor de bu nă vo in ță.
   
T.        
         
Și pa ce oa me ni lor de bu nă vo in ță.

    
B.             
 
Și pa ce oa me ni lor de bu nă vo in ță.
    
                
       
Org.  
                    
     
  