Sunteți pe pagina 1din 2

ANUL II, TEOLOGIE PASTORALĂ, ANUL UNIVERSITAR 2019-2020

Orele LUNI
 MARŢI MIERCURI JOI VINERI
Tutoriat Tutoriat
Studiul Noului Testament - (s), ISTORIA ŞI SPIRITUALITATEA
8-9 gr. 1 BIZANŢULUI – (C) gr. 1-3, gr. 4-5,
Protos. dr. Hrisostom C. Practică Pr. dr. M. Cojocaru Pr. B. Pr. C.
T22 liturgică - (L), T24 Practică liturgică Racu Vatamanu
gr. 1 - (L),
Bizantinologie - gr. 2
Pr. conf. dr. (s), gr. 4 Sf. Capelă
A.L. Dinu Pr. conf. dr. A.L.
Muzică Dr. Al. Prelipcean Dinu Muzică Gheorghe
T22
9-10 Studiul Noului Testament - (s), bisericească - (s), T22 T23 bisericească - Lozonschi
gr. 2 gr. 4 (s), gr. 1
Protos. dr. Hrisostom C. Pr. Conf. dr. Pr. Al. Barnea
T22 Al. Barnea T20
T20
Muzică
bisericească - (s), Muzică bisericească - (s), LIMBA LATINĂ - (C)
10-11 LIMBA LIMBA Practică gr. 4 gr. 2 Conf. dr. D-C.
FRANCEZĂ ENGLEZĂ - liturgică - ISTORIA BISERICII ORTODOXE Pr. Conf. dr. Practică liturgică Bizantinolo- Practică Pr. conf. dr. Al. Barnea Tărnăuceanu
(L), Al. Barnea - (L), gie - (s), gr. liturgică - T20 T24
- (L) (L) ROMÂNE - (C)
gr. 5 gr. 3 (L),
Prof. dr. F. Dr. A.-M. Pr. Prof. Dr. I. Vicovan T20 1
Pr. conf. dr. Pr. conf. dr. A.L. gr. 4
Dumas Petraru T17 Muzică Dinu Dr. Al. Pr. conf. dr.
A.L. Dinu PSHILOGIE
11-12 Sala T23 bisericească - (s), Capelă Prelipcean A.L. Dinu Muzică bisericească - (s),
Capelă
Coloanelor gr. 5 T22 Capelă gr. 3 RELIGIOASĂ
Pr. conf. dr. Al. Pr. conf. dr. Al. Barnea APLICATĂ – (L)
Barnea T20 Conf. dr. C. Soponaru
T20 T24
Limba latină - (s),
12-13 gr. 1
PSHILOGIE RELIGIOASĂ APLICATĂ – (L) STUDIUL NOULUI TESTAMENT - (C) DIDACTICA SPECIALIZĂRII Bizantinologie - (s), Didactica specializării CS III dr. Pr. L. Petcu
Conf. dr. C. Soponaru Pr. Conf. dr. I. Melniciuc RELIGIE - (C) gr. 5 Religie – (s), gr. 1-3 T24
T17 T17 Prof. dr. C. Bolocan Dr. Al. Prelipcean Prof. dr. C. Bolocan Limba latină - (s),
13-14 Sala Coloanelor T22 Sala Coloanelor gr. 2
CS III dr. Pr. L. Petcu
T24
LIMBA
ENGLEZĂ - Muzică Studiul Noului Muzică Istoria Bisericii
(L) bisericească Testament - (s), bisericească - (s), O.R. - (s), gr. 1 Limba latină - (s),
14-15 Dr. A.-M. - (s), gr. 1 gr. 3 gr. 5 Pr. Drd. gr. 3
Petraru Pr. Conf. dr. Pr. Conf. dr. I. Pr. Conf. dr. Elisei N. Bizantinologie - Didactica CS III dr. Pr. L. Petcu
T23 Al. Barnea ISTORIE Melniciuc Al. Barnea T23 (s), specializării T24
T20 BISERICEASCĂ UNIVERSALĂ - (C) T17 T22 gr. 3 Religie – (s),
Pr. lect. dr. D. Niţă-Danielescu Dr. Al. gr. 4-5
LIMBA Muzică Sala Coloanelor Studiul Noului Istoria Bisericii Prelipcean Prof. dr. C.
ENGLEZĂ - bisericească Testament - (s), O.R. - (s), gr. 2 T22 Bolocan Limba latină - (s),
15-16 (L) - (s), gr. 3 gr. 4 Pr. Drd. T20 gr. 4
Dr. A.-M. Pr. Conf. dr. Pr. Conf. dr. I. Elisei N. CS III dr. Pr. L. Petcu
Petraru Al. Barnea Melniciuc T23 T24
T23 T20 T17
Studiul Noului Istoria Bisericii
Muzică bisericească - (s), gr. 2 Testament - (s), O.R. - (s), gr. 3 Limba latină - (s),

Laboratorul la disciplina Educaţie fizică va avea loc în fiecare zi de Marţi, între orele 12-18, în corpul D al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” (Facultatea de Educaţie fizică şi sport). Coordonator: Prof.
C. Căpraru
ANUL II, TEOLOGIE PASTORALĂ, ANUL UNIVERSITAR 2019-2020

16-17 Pr. Conf. dr. Al. Barnea gr. 5 Drd. Elisei N. gr. 5
T20 Pr. Conf. dr. I. T23 CS III dr. Pr. L. Petcu
Melniciuc T24
T17 Bizantinologie - (s), gr. 2
Istoria Bisericii Dr. Al. Prelipcean
VECERNIE O.R. - (s), gr. 4 T22
gr. 1-3, Pr. Drd.
17-18 Pr. B. Racu Elisei N.
STUDIUL VECHIULUI TESTAMENT - (C), Sf. Gheorghe Lozonschi T23
Pr. lect. dr. C. Vatamanu COR
Sala T17 T27 Istoria Bisericii Ortodoxe Române - (s), gr. 5
Pr. Drd. Elisei N.
18-19 T23

19-20 VECERNIE
gr. 4-5, Pr. C. Vatamanu
Capelă

Laboratorul la disciplina Educaţie fizică va avea loc în fiecare zi de Marţi, între orele 12-18, în corpul D al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” (Facultatea de Educaţie fizică şi sport). Coordonator: Prof.
C. Căpraru

S-ar putea să vă placă și