Sunteți pe pagina 1din 5

Grădinița cu P.P. Nr.

2, Focşani

PROIECT DE ACTIVITATE
INTEGRATĂ

,,TIC-TAC, CEASU-I
FERMECAT”

Grupa mare ,,Fluturaşii”


Propunătoare:

PROIECT DE ACTIVITATE
DATA: 05.11.2019
TEMA ANUALĂ: ,,Cum este, a fost și va fi aici, pe Pământ?”
TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: ,,Astăzi, despre ieri şi mâine”
SUBTEMA: ,,Timpul, prietenul meu’’
TEMA ZILEI: ,,Tic-tac, ceasu-i fermecat!”
TIPUL ACTIVITĂȚII: Povestea educatoarei și consolidare de priceperi și deprinderi
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată ADP+ALA+ADE
DURATA: o zi
SCOPUL ACTIVITĂŢII: Conştientizarea importanţei preţuirii timpului, valorificarea
acestuia prin activităţi practice şi folosirea unui vocabular adecvat.

COMPONENȚA ACTIVITĂȚII
ACTIVITĂȚI DEZVOLTARE PERSONALĂ
Întâlnirea de dimineață – ,,Preţuiesc timpul ”
 Salutul
 Calendrul naturii
 Prezența
Rutina: ,,Mănânc tot din farfurie, fiindcă-așa îmi place mie!” (deprinderea de a mânca tot)
Tranziții: ,,Tic-tac, am plecat!” – joc cu mimă
,,Zile încurcate ” - joc distractiv

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 1


Joc de masă: ,,Ceasul” (puzzle)
Artă: ,,Ceasul meu” (desen)
„Cronometrul a pornit, fugi, ascunde-te la timp!” (joc de mișcare) - MM

DOMENII DE DEZVOLTARE
Dezvoltarea limbajului, a comunicării şi a premiselor citirii şi scrierii
Capacităţi şi atitudini în învăţare
ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE
DLC (Educarea limbajului) ,,Povestea ceasului cu inimă”, de V. Colin - MP
DOS (Abilități practice) ,,Tic-tac”
FORMA DE REALIZARE: DLC – povestea educatoarei
DOS – decupare, lipire – confecţíonare ceas

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII


 Motricitate grosieră şi motricitate fină în contexte de viaţă familiare.
 Conceptul de sine.
 Activare şi manifestare a potenţialului creativ.
 Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute.
Relaţii, operaţii şi deducţii logice în mediul apropiat.

COMPORTAMENTE VIZATE
 Îşi coordonează muşchii în desfăşurarea unor activităţi diversificate, specifice vârstei.
 Exersează, cu sprijin, autoaprecierea pozitivă, în diferite situaţii educaţionale.
 Demonstrează creativitate prin activităţi artistico-plastice, muzicale şi practice, în
conversaţii şi povestiri creative.
 Demonstrează înţelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, emoţiilor,
semnificaţiilor etc.
Identifică posibile răspunsuri/ soluţii la întrebări, situaţii – problemă şi provocări din
viaţa proprie şi a grupului de colegi.

OBIECTIVE
O1 Să asambleze corect piesele de puzzle.
O2 Să coloreze un ceas.
O4 Să alerge cu dezinvoltură în direcţiile indicate.
O5 Să reţină titlul poveştii.
O6 Să redea conţinutul poveştii în ordinea desfăşurării momentelor principale.
O7 Să realizeze lucrări practice, valorificând deprinderile de lucru însușite.
O8 Să aprecieze critic lucrarea proprie, dar și cele realizate de colegi.
STRATEGII DIDACTICE
METODE ȘI PROCEDEE: povestirea, conversația, explicația, jocul, demonstrația,
exercițiul, explozia stelară, brainstorming-ul.
MIJLOACE DIDACTICE: ceasuri de diferite dimensiuni, foarfece, fișe, carioci,
creioane colorate, lipici, puzzle, calculator, imprimantă, coli şi cartoane colorate.
FORMA DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupe.

BIBLIOGRAFIE:
Curriculum pentru educaţie timpurie, 2019.

SCENARIUL ZILEI
Ziua debutează cu Întâlnirea de dimineață, moment în care fiecare copil
va deschide o discuţie referitoare la importanţa timpului în viaţa noastră. Acest
moment solicită întreaga grupă și contribuie la realizarea unei exprimări libere
în fața celorlalți, învățând în același timp să îi asculte pe cei din jur. Salutul se
va desfășura într-un cerc, prin intermediul tehnicii comunicării rotative. Salutul
pornește de la educatoarea care își alege de la panou o imagine sugestivă
urmând ca mai apoi fiecare copil să își aleagă o imagine si să-și salute colegul.
Copiii impreună cu educatoarea vor completa Calendarul naturii după ce
vor observa vremea de afară. După completarea calendarului se face Prezența.
Noutatea zilei este reprezentată de un ceas care va fi setat de către educatoare
anterior, să sune la momentul în care va anunţa tema, activităţile şi obiectivele
urmărite în acea zi.
La Centrul Joc de masă, copiii vor asambla piese de puzzle în vederea
obţinerii unor ceasuri, iar la Centrul Artă îşi vor demonstra creativitatea prin
colorarea ceasurilor proprii pentru mână. După activitatea de Educare a
limbajului unde copiii vor audia ,,Povestea ceasului cu inimă”, de V. Colin , vor
confecţiona în cadrul Activității practice un ceas.
După activităţile desfăşurate în cadrul domeniilor experienţiale, copiii vor
fi antrenaţi în jocul de mişcare „Cronometrul a pornit, fugi, ascunde-te la
timp!” și vor primi recompense.

S-ar putea să vă placă și