Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARAȚIE

Adunarea generală a Institutului de Filologie Română „B.P. Hasdeu” ține să-și


exprime profunda indignare în legătură cu declarațiile provocatoare ale Președintelui Igor
Dodon privind o eventuală reintroducere în curricula şcolară în locul limbii române a „limbii
moldovenești”, glotonim având o binecunoscută încărcătură ideologică antinațională,
românofobă. Eram cu toții convinși că dezbaterile pe marginea denumirii corecte a limbii țin
de un trecut ireversibil, că una din fantomele obsedante ale ideologiei comuniste – existența
„limbii moldovenești”, alta decât limba română – a fost alungată pentru totdeauna din forul
nostru public. Credeam că argumentele de necombătut aduse de savanți din toată lumea,
inclusiv de lingviști de prestigiu din fosta Uniune Sovietică, reconfirmate printr-o hotărâre
unanimă a Adunării Generale a A.Ș.M. din februarie 1994, au pus punct pentru totdeauna
discuțiilor sterile menite doar să dezbine societatea și s-o abată de la adevăratele probleme de
stringentă actualitate. Iată însă că un președinte care zice că nu joacă poker afirmă, nu ca un
politician responsabil, ci ca un cartofor ordinar: „Noi nu renunţăm la poziţia noastră, dar
trebuie să le faci pe toate la timpul lor şi când eşti sigur că obţii rezultatul scontat, dar nu pur
şi simplu. Când eşti sigur atunci scoţi sabia din teacă şi dai lovitura.” Întrezărim clar în
așteptarea oportunității politice pentru rezolvarea brutală, cu lovitura de sabie, a unei
probleme lingvistice, un reflex al intransigenței bolșevice, o incompatibilitate cu normele
democrației și a statului de drept. Președintele Dodon, din suficiență sau din necunoaștere a
realității, uită de vechiul dicton: „Cine va ridica sabia, de sabie va pieri!”. Or, dumnealui,
pornit să vândă tot ce se poate vinde în țara asta, ar trebui să știe că nu chiar toate sunt de
vânzare, că sunt lucruri de care e bine să nu te atingi. sunt temeiuri fundamentale ce țin de
sfânta sfintelor poporului, precum e limba, istoria, pământul. Aici cu sabia, dle Președinte, nu
se trece, pentru că prețul poate să fie capul! E o avertizare.
Ne exprimăm cu această ocazie și nedumerirea față de tăcerea asurzitoare cu care a
răspuns conducerea A.Ș.M. declarațiilor scandaloase ale președintelui Dodon. Nici o replică,
nici un cuvânt de revoltă, nici o îngăimare de dezacord! De parcă așa ar și fi trebuit să fie. De
fapt, de parcă Academia de Științe nici nu mai există.

Aprobată de adunarea generală a colectivului Institutului de Filologie Română „P.P.


Hasdeu”
14 ianuarie 2019