Sunteți pe pagina 1din 2

Autoarea şi-a propus şi a reuşit să abordeze domeniul MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII

paleofolclorului, mitologiei şi simbolismului, ocultat până nu demult în INSTITUTUL DE FILOLOGIE ROMÂNĂ „BOGDAN PETRICEICU-HASDEU”
DIRECȚIA CULTURĂ DROCHIA
spaţiul ştiinţific sud-est european. Conceptualizarea problematicii de PRIMĂRIA SATULUI SOFIA
cercetare în sfera modelelor mitice, nucleelor imaginistice comune GIMNAZIUL „VIOREL CANTEMIR”
culturii româneşti şi celei bulgare a solicitat axarea discursului în sfera
metodelor moderne de cercetare. În acest sens, viziunea comparativă a
avut de câştigat prin faptul că autoarea a recurs asociativ la
instrumentariul semiotic şi hermeneutic.
Dr. Varvara BUZILĂ

Lucrarea Liliei Hanganu ne oferă o pertinentă şi documentată


analiză (cu apelări la texte) a similitudinilor şi comunităţilor în folclorul
epic românesc şi bulgăresc, dată de o ispititoare regnoză a unor posibile
succesiuni şi persistenţe de imagini, motive, structuri narative şi
ritualistice, pe traseul de la neolitic, prin antichitate şi mai departe.
M. cor. Victor GAȚAC

Lilia Hanganu ştie să scoată în evidenţă imaginea plurivalentă a


zânelor, a fecioarelor cu calităţi magice care semnifică forţa
fertilizatoare şi sclipirea feminină aflate în zenitul potenţelor creatoare.
Autoarea polemizează, de pe poziţiile constructivismului academic, cu
argumente ştiinţifice, invocând opiniile mai multor autori referitoare la
lexemul „zână”. În acest fel se ajunge la concluzia că prin chipul Ilenei-
Cosânzeana pot fi reconstituite imagini ale vechiului cult al Dianei
Romane.
Dr. Anastasia HÂNCU

Comitetul de organizare: Conferința științifică


Președinte: Dr. hab. Nina CORCINSCHI
Membri: Dr. Tudor COLAC
In memoriam
Dr. Mariana COCIERU Lilia Hanganu: 65 de ani de la naștere
Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 1, Chișinău, MD-2001
Tel./ fax: (+373) 22 27 27 19 INVITAŢIE – PROGRAM
e-mail: cancelarie.ifilolog@gmail.com
www.ifr.md
Chişinău 2020
PROGRAM
Stimate domn ________________________________________
Moderatori
Stimată doamnă _________________________________________
Dr. Tudor COLAC, Aurelia MOCANU

Mesaj de salut
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al Personalități feminine în galeria oamenilor de cultură din raionul
Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, în colaborare cu Drochia
Direcția Cultură Drochia, Primăria satului Sofia și Gimnaziul Ala CONEA, șef al Secției Cultură al Consiliului raional Drochia
„Viorel Cantemir”, Vă invită să participaţi la Conferinţa ştiinţifică
„In memoriam Lilia Hanganu: 65 de ani de la naștere”. Familia Hanganu în memoria consătenilor
Evenimentul este o comemorare adusă etnologului-folclorist Lilia Aurelia MOCANU, director, Gimnaziul „Viorel Cantemir”
HANGANU.
Comunicări
Un mărțișor pentru regretata colegă folcloristă Lilia Hanganu
Conferinţa va avea loc marți, 3 martie 2020, ora 1200 , în incinta Dr. Tudor COLAC
Gimnaziului „Viorel Cantemir” din Sofia.
Semnificația Zeiței-Mamă în etnogeneza mitică cercetată de Lilia
Hanganu
Dr. Tatiana BOTNARU

Liliana Hanganu – investigarea etnologică a obiceiului etnofolcloric


agrar Caloianul
Dr. Mariana COCIERU
Prezentare Power Point
In memoriam Lilia HANGANU: 65 de ani de la naștere
Dr. Mariana COCIERU ***
Miniconcurs pentru elevi „Din universul folcloric al cercetătorului Lilia
Hanganu”
Dr. Tudor COLAC

Recital folcloric
Ansamblul etnofolcloric „Țărăncuțele”,
cond. art. Anatol CEREMUȘ