Sunteți pe pagina 1din 1

Ex.

1 Studiu de caz: analiza evoluției cheltuielilor publice ale României pentru perioada 2017-
2018. În studiu se folosesc datele disponibile pe site-urile Ministerului Finanțelor Publice și
Institutului Național de Statistică. Se calculează indicatorii de volum, dinamică, structură și
modificare a structurii, și se interpretează rezultatele.

Ex.2 Analizați volumul și dinamica cheltuielilor înregistrate la nivelul administrației publice


centrale a unui stat, pe baza următoarelor date disponibile:

Indicatori Unitate de măsură N N+1


Cheltuieli publice totale mld. monedă națională 350 471
Indicele de preț % 108% 120%
Cursul valutar monedă națională/monedă străină 5,21 5,92
Populația mil. locuitori 15 18
Produsul intern brut mld. monedă națională 1 730 1 849

Ex.3 La nivel macroeconomic s-au colectat următoarele date referitoare la structura


cheltuielilor publice ale unui stat, înregistrate la un anumit moment în timp: Cheltuieli de
personal 23 458 u.m.; Fonduri de rezervă 2 578 u.m.; Cheltuieli de capital 45 879 u.m.;
Bunuri şi Servicii 56 145 u.m.; Subvenţii 9 875 u.m.; Dobânzi aferente datoriei publice 4 587
u.m. Determinaţi şi interpretați:
a) volumul cheltuielilor curente;
b) greutatea specifică a cheltuielilor de personal în cheltuielile curente;
c) greutatea specifică a cheltuielilor curente în cheltuielile totale.

Ex.4 Se cunoaște următoarea evoluție a produsului intern brut (PIB) al unui stat, și respectiv a
cheltuielilor publice (Cp): PIB0 = 2 200 u.m.; PIB1 = 2 800 u.m.; PIB2 = 3 900 u.m.; Cp0 = 1
100 u.m.; Cp1 = 1 800 u.m.; Cp2 = ? Efectuați o predicție asupra nivelului Cp2, utilizând
elasticitatea cheltuielilor publice și ipoteza că această elasticitate este constantă în timp,
respectiv de-a lungul perioadei analizate. Idem pentru ipoteza unui coeficient de devansare K
constant în timp.