Sunteți pe pagina 1din 2

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Piața produselor lactate: stocurile de lapte praf degresat reduse la jumătate

Bruxelles, 9 noiembrie 2018


Ultimul raport al UE privind prețurile de pe piața produselor lactate, publicat de Observatorul pieței
laptelui în această săptămână, prezintă îmbunătățiri ale prețurilor atât la lapte, cât și la lapte praf
degresat, reflectând gestionarea atentă a stocurilor de către Comisie.
Comisarul pentru agricultură și dezvoltare rurală, Phil Hogan, a declarat: „Beneficiile abordării noastre
prudente se văd acum; prioritatea noastră este întotdeauna echilibrul pieței. Este încurajator să vedem
iarăși o îmbunătățire a prețurilor laptelui la producător, la care au contribuit măsurile puse în practică
de Comisie. Nu trebuie însă să ne mulțumim cu situația actuală și trebuie să luăm în continuare decizii
prudente privind producția în funcție de realitățile condițiilor de pe piață.”
Intervenția publică, gestionată de Comisia Europeană, a jucat un rol important în stabilizarea piețelor
între 2015 și 2017, contribuind la înlăturarea excedentelor într-un scenariu extraordinar de
dezechilibrat. La sfârșitul anului 2016, Comisia a deschis o procedură de licitație publică lunară și,
ulterior, bilunară pentru reintroducerea treptată a acestor stocuri pe piață. Acest lucru a fost realizat cu
grijă.
Acest proces este documentat în deplină transparență online, în cadrul portalului Observatorului pieței
laptelui. Următoarea licitație va avea loc la 22 noiembrie.
Combinația dintre o cerere solidă de produse lactate și o creștere a producției limitată și responsabilă,
sprijinită de gestionarea atentă a stocurilor de către Comisie, a avut ca rezultat prețuri competitive
pentru producători. Sectorul produselor lactate reprezintă mai mult de jumătate din excedentul actual
al UE din comerțul cu produse agricole – o situație care confirmă importanța sa.
Prețurile și producția
Observatorul pieței laptelui din UE (OPL) asigură sectorului produselor lactate din UE mai multă
transparență prin difuzarea rapidă a datelor privind piața și a analizelor pe termen scurt. Ultimele date
furnizate de Observatorul pieței laptelui sugerează o creștere constantă a prețurilor la produsele
lactate, cu o serie de fluctuații:
- Lapte praf degresat: Prețurile la laptele praf degresat în UE au fluctuat sub nivelul de intervenție
(169,8 EUR/100 kg) în ultimele douăsprezece luni. Situația s-a îmbunătățit ușor începând din mai
2018.
- Lapte: După ce a scăzut până la nivelul de 32 de cenți pe kilogram în mai 2018, a început să se
contureze o creștere a prețului, prețul mediu atingând 35 de cenți în septembrie 2018.
- Unt: Urmând o tendință care nu s-a mai observat din 2017, în ultimele șase luni, prețurile untului
în UE au fost de peste 5 000 EUR pe tonă.
- Brânzeturi: Prețurile la brânzeturi în UE continuă să fie bune, în pofida unor stocuri ușor mai mari
la nivelul producătorilor. Cererea de brânză din partea consumatorilor pare să fie la fel de solidă ca
oricând.
După o creștere puternică a producției în prima jumătate a anului, se estimează că producția cumulată
de lapte a UE pentru întregul an 2018 va înregistra o creștere modestă de 0,8 %.
Factorii-cheie pentru producția de lapte din ultimele luni ale anului vor fi evoluția vremii, dar și
prețurile la lapte și furaje care vor determina capacitatea fermierilor de a cumpăra hrană pentru
animale, pentru a compensa disponibilitatea mai scăzută a nutrețului cauzată de seceta din timpul
verii. Comisia a adoptat o serie de măsuri în această vară pentru a oferi sprijin direct fermierilor care
se confruntă cu lipsa nutrețului.
Informații suplimentare
Observatorul pieței laptelui
Prezentare generală a stocurilor și a ofertelor

IP/18/6361
Persoane de contact pentru presă:
Daniel ROSARIO (+ 32 2 295 61 85)
Clemence ROBIN (+32 2 29 52509)
Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin
email