Sunteți pe pagina 1din 7

CULTIVAREA

ARDEIULUI
ediţia a II-a, actualizată

Chişinău 2001
TEHNOLOGIA DE CULTIVARE A ARDEIULUI

1. Introducere

În ţara noastră sunt binevenite soiurile adaptate la condiţiile


noastre.
Timpuriu: Lastocica,
Mediu timpurii: Victoria, Bogatîri, Lumina
Medii: Podaroc Moldovî,
Gogoşari: Coloboc, Merişor, Rubinovîi, Zolotoi Iubilei.

Oferta de gogoşari pe piaţa tot timpul este mai


mică decăt cea de ardei. Şi preţul este deci mai
convenabil.

2. Asolamentul

Cîmpul trebuie sa fie liber de ardei şi Solonacee cel puţin timp de


3 ani.

3. Creşterea răsadului

Semănatul se efectuează în ultima decadă a lunii februarie –


începutul lunii martie, pentru a avea răsad peste 45–60 zile.
Răsadul de ardei creşte fără repicare, cu densitatea 500–700 pl/m2.
Schema de semănat: 10x1,5–2 cm; 2–3 cm adîncime.
Norma de semănat: 7–8 g/m2.

3
Creşterea răsadului in tablete, cuburi sau pahare de turbă va
permite sa păstraţi bine rădăcinile în timpul transplantării, la fel va
duce şi la o recoltă mai devreme şi mai înaltă.
Se recomandă umectarea seminţelor în soluţie de Ivin-H, 99,5%
de 0,05% a preparatului la temperatura de 20–22°C cu norma de
consum 2,0 l/kg şi expoziţia – 24 ore, ce contribuie la:
• sporirea capacităţii germinative,
• apariţia concomitentă a plantulelor,
• sporirea roadei timpurii şi totale,
• obţinerea producţiei standard,

Temperaturi pentru răsad: ziua – 22–28C°; noaptea – 15–16 C°.


Temperaturile mai joase vor influenţa negativ asupra rezistenţei
plantelor la boli şi va micşora roada, inclusiv cea devreme.
Fertilizarea răsadului: în timpul creşterii răsadului veţi aplica
două fertilizări suplimentare:
1) cu apariţia primelor 1–2 frunze
2) peste 2 săptămîni după prima fertilizare cu Cristalin 30 g/m2
sau silitra 40 g, superfosfat 10 g, KCl 10g – totul în 10 litri de apa.
Dacă nu dispuneţi de îngrăşăminte minerale, puteţi folosi găinaţ de
găină diluat în apă în raportul 1 : 10.
Călirea: 10–14 zile înainte de plantare răsadul va fi călit prin
aerisirea intensă, micşorarea temperaturilor şi udatului. Cu o zi
înainte de transplantare răsadul se va uda bine ca să puteţi sorta mai
bine plantulele.

Înainte de plantat se selectează cele mai bune


plantule.

4
4. Transplantarea şi schema de plantare

Transplantarea se efectuează la începutul lunii mai, cînd plantele


sunt de 15-20 cm şi au frunze.
Răsadul se va planta strict vertical în brazde bine udate, 10–12 cm
adîncime.

norma de plantare 70–80.000 plante pe hectar


schema de plantare 70 x 20 cm, sau
(90 + 50) x 15 cm sau
(80 + 40) x 20 cm

Pentru prinderea mai bună şi sporirea roadei timpurii şi totale se


poate de efectuat scufundarea rădăcinilor în soluţie de Ivin-H cu
concentraţia de 0,05%.
O densitate mai mare – pîna la 100–110 000 pl./ha va da o recolta
mai mare de soiuri timpurii şi medii timpurii cu 20–30%. Aşa o
densitate va forma mai multă umbră la suprafaţa solului şi va evita
supraîncălzirea lui, deci plantele nu se vor veştezi.
Ţineţi minte! Aşa o densitate înaltă cere o îngrijire specială:
fertilizare şi irigare suplimentară.

5. Fertilizarea

Sub arătură este necesar să introduceţi gunoi de grajd 15–20


tone/ha. Îngrăşămintele minerale folosite înainte de plantare vor
conţine mai mult azot. Sub cultivarea adîncâ se introduc N120 P60
K60.
În timpul sezonului este necesar să mai fertilizaţi o dată sau de
două ori.

5
1) 10–12 zile după plantare cu silitră amoniacală100 kg/ha
2) în timpul înfloririi si formării fructului cu selitră amoniacală
100 kg/ha.

6. Irigarea

Udatul se efectuează în brazde, prin stropire peste fiecare 10 – 12


zile. Prima udare – peste 7 – 10 zile după transplantare, cu doza de
250 m³/ha. Cînd începe înflorirea şi formarea fructelor, măriţi doza
de apă pîna la 400 – 500 m³/ha. Pentru ardei cel mai efectiv mod de
irigare este prin picurare.

7. Îngrijirea

După prima udare sau ploaie (peste 10-12 după plantare) este
necesar de efectuat afînarea între şi în rînduri. Mai apoi afînarea se
va efectua odată cu nimicirea buruienilor. Efectuînd al doilea prăşit
trebuie de muşuroit plantele, ce ridică rezistenţa culcării plantelor şi
sporeşte roada totală.

La ardei două prăşituri înlocuesc o udare


(aşa numita “udare uscată” )

În caz de grindină pentru regeneraţia mai rapidă este necesar de


efectuat îngrăşare suplimentară cu selitră amoniacală 100 kg/ha şi o
udare suplimentară.
Avînd suprafeţe mari de ardei cu grad înalt de îmburuenire, este
necesar de folosit erbicide. În primul rînd, în cîmpurile îmburuienite
cu ierburi perene:

6
Organismul Norma, Modul şi termeni
Erbicid Remarcă
nociv l/ha de utilizare
Buruieni gra- Roundup, 2,0–6,0 Prin stropirea bu- Câmpuri
minee şi dicoti- 36% s.a. ruienilor în vege- predestina-
ledonate anuale taţie toamna, îna- te pentru
şi perene. inte de arat. semănatul
legumelor

Buruieni gra- Treflan, 1,2–1,5 Prin stropirea Cu încor-


minee şi dico- 24%c.e. solului cu 3-5 zile porare în
tiledonate anu- înainte de sădirea sol
ale. răsadului.

Buruieni Triflurex, 1,2–1,5 Prin stropirea Ardei din


dicotiledonate 24% c.e. solului cu 3-5 zile răsad
şi graminee înainte de sădirea
anuale răsadului

8. Dăunători şi maladii

Organis- Termen
Chimicale Doza Remarcă
mul nociv de utilizare
insecticide
Musculiţa La necesitate Actellic, 50% 1–1,5l/ha Câmp
albă de prin stropire în c.e. deschis
seră, tripş, perioada de
păduchi vegetaţie -//- 3,0–5,0 Seră

Tripş, -//- Sherpa 25% c.e. 0,64–0,8 Seră.


păduchi (Cymbush 25% Afidele sunt
c.e.) vectori
pentru bolile
virotice

7
9. Recoltarea

Recoltarea poate începe cînd ardeii sunt copţi tehnic, adică fructul
este format şi cărnos, sporit in greutate, cu un luciu tipic. În aşa etapă
se recoltează mai mult ardeii de formă conică. Gogoşarii de obicei se
recoltează cînd sunt copţi biologic (roşii, portocalii, bruni).
În dependenţă de soi, roada poate fi pîna la 300–800 q/ha.