Sunteți pe pagina 1din 2

Juncă Cătălin

ET173c
DATA :13.04.2020
TEMA: Hazardurile naturale și antropice.Protecția mediului în condițiile dezvoltării
durabile.
REALIZAȚI URMĂTOARELE SARCINI:

CITIȚI ATENT PÂNĂ LA SFÂRȘIT


1. Explică repartiția zonelor vulcanice și seismice pe glob.
Cutremurele de pămînt sunt generate de descărcarea energiei plăcilor tectonice
la adâncimi de zeci de km. Anual se produc în medie 500.000 de cutremure
detectabile de seismografe, însă doar cca 1.000 provoacă pagube. Nu există metode
sigure de a prognoza cutremurele, însă o serie de observaţii confirmă faptul că
înainte de seism unele animale (şobolanii, şerpii etc.) dispar în ascunzători,
porumbeii devin foarte agitaţi
Erupţiile vulcanice se produc pe crăpăturile plăcilor tectonice, în special în
zonele de subducţie sau de rift, ca urmare a presiunii exercitate de magmă. Marginile
plăcii Pacificului sînt foarte nestabile, încît 70% din cei circa 600 de vulcani activi ai
Pămîntului se află de-a lungul acesteia, cei mai mulţi fiind în Indonezia (200 de
vulcani activi). Erupţia vulcanilor se poate produce brusc sau poate fi precedată de
semnale care avertizează asupra pericolului (fumegare, zguduiri ale scoarţei,
zgomot).

2. Descrie cele mai puternice seisme și erupții vulcanice pe glob.


În România (Vrancea) cele mai masive pagube au fost provocate de
cutremurele din 1940, cu magnitudinea de 7,4 grade, din 1977 – de 7,2 grade şi din
1986 – de 7,0 grade. Cutremurul din Nepal (25 aprilie 2015) cu magnitudinea de 7,8
grade a provocat moartea a peste 7. 200 de oameni, peste 14.000 de răniţi şi
distrugeri masive.
Cea mai mare explozie vulcanică a timpurilor moderne este considerată erupţia
vulcanului Krakatau din 1883. Erupţia vulcanului Pinatubo din Filipine în anul 1991
este considerată una dintre cele mai puternice erupţii din secolul al XX-lea. Erupţia
vulcanului Calbuco din sudul Chile din aprilie 2015, care a stat liniştit peste 40 de
ani, a determinat autorităţile să evacueze peste 2.500 de oameni din zona de impact.

3. Care sunt măsurile de apărare împotriva acestor dezastre naturale.


Cele mai eficiente măsuri de protecție constau în: realizarea hărţilor de risc
vulcanic, evitarea concentrării aşezărilor omeneşti în apropierea vulcanilor,
întocmirea planurilor de evacuare a populaţiei în caz de pericol.

4. Care din hazardurile climatice sunt caracteristice pentru teritoriul Republicii


Moldova?
Republicii Moldova îi sunt caracteristice următoarele hazarduri:
 Hazarduri geomorfologice (alunecările de teren)
 hazarduri hidrologice (inundații);
 hazarduri biologice (invazii de insect);
 hazardurile mereo-climatice (grindina, îngheţurile, depunerile de chiciură,
polei și secetele).
5. Ce consecințe au secetele pentru mediul înconjurător? Dar pentru activitățile
umane?
Secetele au un impact deosebit de grav asupra culturilor agricole, cauzând
foamete şi boli pe teritorii întinse. În Republica Moldova, cele mai afectate de secetă
sînt raioanele din sud. Pentru a diminua impactul secetelor, trebuie de mărit arealele
de pădure pînă la 25% din suprafaţa ţării, de practicat irigarea prin metode moderne
(picurare) şi de introdus culturi rezistente la secetă.

6. Definește conceptele dezvoltare durabilă , ecodezvoltare.


Ecodezvoltarea constituie creşterea potenţialului economic al societăţii în
strânsă corelaţie şi intercondiţionare cu principiile fundamentale ale ecologiei.
Dezvoltarea durabilă înseamnă dezvoltarea care corespunde necesităţilor
prezentului, fără a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface
propriile necesităţi.

7. Explică aspectele amenajării unui teritoriu urban completând rubricile tabelului:


Aspecte de amenajare a teritoriului Explicații
urban
Ameliorarea mediului de viață urban -utilizarea transportului electric;
-amenajarea zonelor pietonale în
fiecare sector al orașului;
-interzicerea automobilelor cu nivel
ridicat de poluare a aerului traversarea
zonelor urbane;

Renovarea cartierelor verzi -plantarea copacilor;


-crearea zonelor verzi;
-crearea bazinelor acvatice;
Managementul deșeurilor Sortarea deșeurilor (hârtie, sticlă,
metal, deșeuri menajere)
Crearea mediului tehnologic -amplasarea fabricilor, uzinelor la
periferia orașului;
-construcția stațiilor eoliene pentru
a înlocui energia produsă de centralele
termice, reducând astfel emisiile de
gaze.

După realizarea sarcinilor puteți expedia la adresa goreanuinna@gmail.com

Nu uitați să scrieți NUME,PRENUME,GRUPA


Pe data de 13.04.2020 de la ora 15:00 pâna la ora 16:00