Sunteți pe pagina 1din 4

Unitatea de curs: ÎNTREŢINEREA TEHNICĂ A AUTOMOBILELOR II

Unitatea de conţinut: Organizarea sectoarelor şi atelierelor de mentenanţă a automobilelor

Grupa: ET173c; Numele, Prenumele elevului: Data: 06.04.2020


Studiind suportul didactic la tema respectivă, realizaţi următoarele sarcini:
1. Încercuieşte litera A, dacă afirmaţia este adevărată şi litera F, dacă afirmaţia este falsă. În cazul când afirmaţia
nu este adevărată scrie în spaţiul rezervat varianta corectă.
A F Agent de comerţ – întreprindere de service auto, care a încheiat un acord cu dealerul sau cu
distribuitorul pentru efectuarea lucrărilor de service de garanţie şi de postgaranţie a automobilelor.

Agent de comerţ - întreprindere de comerţ, care procură de la dealer piese de schimb şi le


comercializează consumatorului (clientului) final.

A F Dealerul este un agent monopol de comerţ al uzinei producătoare de automobile, care deţine un
depozit regional şi asigură realizarea, service de garanţie şi de postgaranţie a automobilelor prin reţea
de dealer în regiunea acordată.

A F Terminalele (Centre logistice) auto sunt destinate pentru prelucrarea terminală a încărcăturilor şi
îndeplinesc funcţiile de recepţionare, acumulare, stocare, prelucrare, completare şi expediere cu
autovehicule a încărcăturilor.

A F S.S.A. situate pe drumuri magistrale sunt destinate pentru efectuarea lucrărilor de schimbare a
materialelor de exploatare, de spălare – curăţare a automobilelor.

S.S.A. de capacitate mică, de regulă, sunt „întreprinderi de familie”.


A F Întreprinderile de transport auto sunt destinate pentru prestarea serviciilor de transportare a mărfurilor
şi călătorilor.

A F Centrele Auto (Centre Tehnice Auto)sunt destinate pentru deservirea comunicaţiilor suburbane,
interurbane şi internaţionale cu autobuze.

Centrele Auto (Centre Tehnice Auto) sunt întreprinderi de service auto de diferită capacitate şi
reprezintă centre regionale sau zonale cu S.S.A. subordonate, amplasate la periferie. Centrul Auto
posedă un depozit central de automobile şi piese de schimb, serviciile centralizate de funcţionare,
centrul de instruire, centrul analitic, serviciul de marketing, servere şi reţea de calculatoare.
A F Întreprinderile de transport – expediere sunt întreprinderi de service auto de diferită capacitate şi
reprezintă centre regionale sau zonale cu S.S.A. subordonate, amplasate la periferie.

Întreprinderile de transport – expediere sunt destinate pentru deservirea în expediţie: transportarea


mărfurilor pentru populaţie, organizarea voiajelor
A F Motelurile sunt destinate pentru a oferi autoturiştilor condiţiile de odihnă cu autodeservire în mijlocul
naturii.

Motelurile sunt destinate pentru a oferi autoturiştilor (conducătorilor auto) condiţiile


confortabile de odihnă pe timp de noapte sau pe un timp mai îndelungat. Motelul cuprinde hotel,
punct public de alimentare, parcare auto, staţie de service auto şi staţie de alimentare cu
combustibil.
A F Agent de service - întreprindere de comerţ, care procură de la dealer piese de schimb şi le
comercializează consumatorului (clientului) final.

Agent de service – întreprindere de service auto, care a încheiat un acord cu dealerul sau cu
distribuitorul pentru efectuarea lucrărilor de service de garanţie şi de postgaranţie a automobilelor.
A F Centrele de testare tehnică a autovehiculelor sunt destinate pentru testarea obligatorie a
autovehiculelor în scopul verificării vehiculelor în vederea corespunderii normelor şi standardelor
naţionale de siguranţă a circulaţiei rutiere şi a protecţiei mediului.

A F Distribuitorul este un agent monopol al distribuitorului sau uzinei producătoare de automobile, care
deţine de un depozit regional şi asigură în regiunea acordată realizarea, service de garanţie şi de
postgaranţie a automobilelor prin întreprinderile sale sau prin agenţii de service şi de comerţ.

A F Întreprinderile de Service Auto mixte îndeplinesc funcţiile întreprinderilor de Service Auto comerciale şi
tehnice.
A F Staţiile de Service Auto urbane independente dispun de contracte directe de la dealer sau de la
distribuitor cu uzina producătoare de automobile.

A F Parcările auto sunt destinate pentru parcarea pe un timp limitat sau îndelungat a autovehiculelor.

2. Indicaţi clasificarea atelierelor auto după locul de amplasare a acestora


1. S.S.A urbane
2. S.S.A situate pe drumuri magistrale
3. Indicaţi clasificarea atelierelor auto după numărul de posturi de lucru
1. Mică- până la 2
2. Medie- 3-9
3. Mare – 10-19
4. Foarte mare -20-35
4. Indicaţi clasificarea întreprinderilor de transport auto după destinaţie
1. Întreprinderi de transport auto, terminale sau centre logistice auto
2. Întreprinderi de service auto
3. Întreprinderi auto pentru deservirea populaţie
4. Întreprinderi pentru reparaţia capitală a automobilelor.

5. Indicaţi destinaţia întreprinderilor comerciale de service auto


 realizarea automobilelor;
 realizarea pieselor de schimb şi accesoriilor auto;
 realizarea automobilelor, pieselor și accesoriilor auto;
 realizarea şi alimentarea automobilelor cu combustibili lichizi, gaz petrolier lichefiat şi cu gaz
comprimat (staţie de alimentare cu combustibil).

6. Indicaţi clasificarea atelierelor auto după tipurile de autoturisme sau de lucrări efectuate
1. universale
2.specializate
7. Indicaţi clasificarea atelierelor auto după numărul de muncitori productivi
1. Mică- 1-4
2. Medie-5-20
3. Mare -10-40
4. Foarte mare -21-70
8. Indicaţi destinaţia întreprinderilor de service auto tehnice
1. pentru prestarea serviciilor de deservire tehnică şi reparaţie curentă a autovehiculelor comerciale
(autocamioane, autobuze şi autoturisme);
2. pentru prestarea serviciilor de deservire tehnică şi reparaţie curentă a autoturismelor particulare;
3. pentru testarea tehnică a auto vehiculelor (Centre de testare tehnică – C.T.A.).

9. Descrieţi schema procesului tehnologic de întreţinere tehnică şi reparaţie curentă a automobilelor la


întreprinderea de transport auto, utilizând figura 1.15 din suportul didactic.

Procesul tehnologic ÎT și RC a automobilelelor se realizează la punctul de control tehnic. Mai întâi de toate intrăm la
zona de curățire și spălare a automobilelor. După ce s-a finalizat lucrările de curățare, spălare urmează zona de așteptare
la care sunt efectuate următoarele lucrări în Zona RT-1 și Zona RT-2 se face la zona de parcarea a automobilelor. Zona RC
se realizează la sectoarele specializate în ÎT și RC.
10. Descrieţi schema procesului tehnologic de întreţinere tehnică şi reparaţie curentă a automobilelor la
staţiile de service auto, utilizând figura 1.16 din suportul didactic.

Autoturismul din zona de așteptare trece , post curățare-spălare, post primire, post
diagnostică și posture RT. Daca sunt depistate defecte trece în posturi RC, urmînd sectoarele de
producție la necessitate (RC caroserie, vopsitorie, RC agregare, RC echipament electric și electronic,
RC roti ). După înlăturarea defectului autoturismul trece prin posturi RC, Control și post eliberare.