Sunteți pe pagina 1din 2

Fișă observație a activității didactice

Data: 03.12.2019
Unitatea de învățământ: Gradinița ,,Planeta Copiilor,,
Nivel vârstă/ grupă:Mijlocie
Temă anuală:,,Cine sunt/suntem?”
Proiect tematic: Fetița și băiatul
Subtema proiectului: Corpul uman
Desfășurarea activității
Activitatea
Etapele activității Activitatea educatoarei Observații
copiilor
Crearea spațiului specific,și a Observarea
1. condițiilor optime stabilirii comportamentul
Organizarea climatului afetiv,educativ al ui copiilor.
activității/grupei de activității.Pregătirea materialului
copii. didactic necesar desfășurării
activității instructiv-educative
Momentul captării atenției se Explicația.
realizează prin folosirea unor Conversația
jetoane prin care sunt reprezentati
(mama,tata,fratele,sora,bunicul,buni
ca etc).Vor fi întrebați din câți
2. membri este alcătuită familia lor,
Captarea atenției dacă au frați sau surori, și să descrie
fiecare membru al familiei din punct
de vedere fizic.

3. Educatoarea va purta o scurtă Conversația Participă cu


Verificarea și convorbire cu copii despre corpul plăcere la
actualizarea uman și care sunt comportamentele activitate.
achizițiilor anterioare acestuia,ce știu despre ele.
4. După instruirea materialului primit
Anunțarea pe măsuțe,copii vor fi anunțați că la
obiectivelor și a temei Educația Plastică vor picta Fetița și
abordate Băiatul.

5. Educatoarea le arată copiilor Conversația.


Prezentarea imagini cu corpul uman. Explicația. Concentrarea copiilor.
materialului stimul
Explicarea și demonstrarea tehnicii Explicația. Observarea și
de lucru . Conversația discutarea celor
Educatoarea va explica copiilor Demonstrația constate.
tehnica de lucru pe care o vor folosi
pentru a realiza tema propusă.
Efectuarea unor exercișii pentru
încălzirea mușichilor mici ai mâinii.
Cu coatele sprijinite de masă
închidem și deschidem
pumnii.Ploaia-atingerea mesei cu Observarea
vârful degetelor imitând căderea comportamentului non
stropilor de ploaie “A ieșit soarele” verbal.Aprecierea
6.
Fixarea tehnicii de lucru individuală a
Aigurarea dirijării
Educatoarea va fixa cu ajutorul unui executării tehnicii de
învățării
copil tehnica de lucru.Realizarea lucru.Observarea
lucrării de către copil.Pe parcursul comportamentului
lucrului,educatoarea îi va copiilor pe timpul
supraveghea pe copii și-i va lucrului.
îndruma pe cei care-i cer
ajutorul.De asemenea educatoarea
are grijă ca în timpul lucrului copii Turul galeriei
să aibă o poziție corespunzătoare, le
asugură un fond sonor adecvat.După
ce fiecare copil și-a finalizat picture
vor fi appreciate și afișate prin
metoda turul galeriei.
Exercițiul. Aprecieri verbale
Se formulează propoziții cu individuale.
7. cuvintele noi.
Fixarea și aplicarea
cunoștințelor/obținere
a performanțelor

Educatoarea analizează împreună cu Conversația Aprecieri asupra


8.
copii corectitudinea cu care s-au lucrărilor.
Evaluarea
realizat picturile și în ce măsură s-
performanțelor
au respectat criteriile de evaluare.
Frontal Aprecieri pozitive.
9.
Copii vor interpreta un cântecel și Recompense
Încheierea
vor primi.stimulente.
activităților

S-ar putea să vă placă și