Sunteți pe pagina 1din 3

Fișă observație a activității didactice

Data: 15.11.2019
Unitatea de învățământ: Gradinița ,,Planeta Copiilor,,
Nivel vârstă/ grupă: Mijlocie
Temă anuală: ,,Cum este, a fost și va fi aici, pe Pământ?,,
Proiect tematic: ,,Mic de tot, într-un univers atât de mare,,
Subtema proiectului: ,,Micii cosmonauți,,
Descrierea activității
Desfășurarea activității
Activitatea
Etapele activității Activitatea copiilor Observații
educatoarei
Pentru o desfășurare Observarea
bună a activității se comportamentului
aerisește sala de copiilor.
1. grupă, se aranjează
Organizarea scaune, se pregătește
activității/grupei de materialul necesar și
copii. se introduc copiii în
liniște în sală. Copiii
se așează pe
scăunele.
2. Conversația.
Captarea atenției Introducerea în Explicația.
activitate se va face
prin intuirea
materialului de pe
măsuțe. Pe fiecare
măsuță se află câte
două coșulețe: unul
în care se află
jetoane cu planete,
iar altul în caresunt
jetoane care
înfățișează stele.
Copiii vor
recunoaște
materialele și le vor
numi, răspunând la
întrebările
educatoarei:
 Ce aveți voi
pe măsuțe?
 Ce ați primit
în coșulețe?
 Unde găsim
aceste
obiecte în
realitate?

3. Educatoarea intreaba
Verificarea și copiii dacă stiu ceva
actualizarea despre planete.
achizițiilor anterioare
Educatoarea
prezintă pe înțelesul
copiilor tema și
obiectivele ce
urmează a fi
realizate în această
activitate: ,,Astăzi m
–am gândit să fim
4.
cosmonauți și să
Anunțarea obiectivelor
zburăm printre stele
și a temei abordate
și planete. Când
plecăm în spațiu,
cosmonauți au de
îndeplinit anumite
sarcini, așa că și noi
vom avea de
îndeplinit misiunile
pe care le primim de
pe Pământ.,,
Educatoarea le Conversația.
5.
prezintă copiilor Explicația. Concentrarea
Prezentarea
imaginii cu planete, copiilor.
materialului stimul
stelute.
Educatoarea le Explicația.
propune copiilor ca,
inainte să pornească
6.
în călătoria lor în
Aigurarea dirijării
spațiu, să își aducă
învățării
împreună aminte ce
au învățat ei despre
Univers.
Exercițiul. Aprecieri verbale
Se formulează individuale.
propoziții cu
7.
cuvintele noi.
Fixarea și aplicarea
cunoștințelor/obținere
a performanțelor

Copiii rămân la Exercițiul.


măsuțe și li se oferă
câte o fișă de
lucru.Educatoarea le
8.
explică cerințele, în
Evaluarea
timp ce copiii
performanțelor
urmăresc pe fișe
exercițiile, după care
le completează
individual.
Frontal. Aprecieri generale și
Se vor oferi copiilor Recompense. individuale.
9. recompense(biluțe
Încheierea activităților magice).