Sunteți pe pagina 1din 5

Anexa 1 la Minuta DSG nr.10295/14.09.

2017
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI, ŞTIINŢE SOCIALE ŞI PSIHOLOGIE
Anul universitar 2019-2020

SITUAŢIA ŞCOLARĂ LA SFÂRŞITUL ANULUI 2018-2019

Domeniul : Ştiinţe ale Educaţiei


Specializarea: Pedagogie învăţământ primar şi preşcolar

Nr. Numele şi prenumele studentului Programul Nr.credite


Crt. de obţinute în
studii/Speci anul
alizarea universitar
2018/2019
1. Crăciunescu R. Nicoleta-Simona PIPP 60
2. Rîpeanu C. Ionela-Minodora PIPP 60
3. Filip C.F. Cristina-Gabriela PIPP 60
4. Nicolae C. Daniela-Roxana PIPP 60
5. Bran D. Vali PIPP 60
6. Bubuianu-Nicolae I.C. Dorina-Nicoleta- 60
Anamaria PIPP
7. Burcă Ş.B.A. Ştefania-Cristina PIPP 60
8. Dragomir I. Maria-Emilia PIPP 60
9. Mihai Ş. Elena PIPP 60
10. Micu A. Oana PIPP 60
11. Dăogaru I. Cristina-Marina PIPP 60
12. Puiu M. Florentina-Ştefania PIPP 60
13. Baltă G. Marina Simona PIPP 60
14. Vîlcea I. Cristiana-Maria PIPP 60
15. Muşat F. Mariana-Diana PIPP 60
16. Şofaru I. Florentina-Mihaela PIPP 60
17. Iordan G.G. Mihaela-Ionela PIPP 60
18. Cocoşatu F. Florina Daniela PIPP 60
19. Popa F. Ioana PIPP 60
20. Mihăescu S. D. Andreea-Mihaela PIPP 60
21. Stanciu A. C. Ana-Magdalena PIPP 58
22. Gheorghe T. Mădălina-Mihaela PIPP 60
23. Belgun S. Delia-Elena PIPP 60
24. Predescu A. Ionela-Daniela PIPP 60
25. Drăghici D. Manuela-Adriana PIPP 60
26. Udrea C. Ionela-Mihaela PIPP 60
27. Cîrstea C. Cristina Ioana PIPP 60
28. Tebeşel I. Maria-Lavinia PIPP 60
29. Bîgiu M. Florentina Rodica PIPP 60
30. Ciupitu L. Laurenţiu PIPP 60
31. Bucur D. Diana Elena PIPP 60
32. Vidu M. Monica-Maria PIPP 60
33. Duţu F. Ionela-Niculina PIPP 60
34. Bîrsan I. Ionuţ Mădălin PIPP 60
35. Bobiţescu G. Milena-Monica PIPP 60
36. Baciu E. Alina-Alexandrina PIPP 60
37. Scaete O. Cristina-Elena PIPP 60
38. Albu I.F. Raluca Dana PIPP 60
39. Calotă L. Victorina Iuliana PIPP 58
40. Giurea M. Flavia-Georgiana PIPP 58
41. Bidică P. Niculina-Cosmina PIPP 57
42. Drăghici D. Ionela PIPP 57
43. Lazăr Ş. Andreea-Nicoleta PIPP 57
44. Mihalcea I. Nicoleta-Irina PIPP 57
45. Oanele C. Ionela-Flori PIPP 57
46. Pisăru F. Ramona-Andreea PIPP 57
47. Floarea V. Cristina-Mihaela PIPP 55
48. Tîrnoveanu V.A. Cristina Adriana PIPP 55
49. Băluţă N. Mihaela -Marilena PIPP 52
50. Ciurlea V. Oana Alexandra PIPP 52
51. Radu C. I. Roxana-Maria PIPP 52
52. Grigore A.D. Giorgiana-Carmen PIPP 45
53. Anghel G. Maria-Adriana PIPP 44
54. Lixandra Gh.V. Violeta-Nicoleta PIPP 32
55. Diaconu I. Cristina PIPP 0
56. Dumitrescu Ş.D. Luiza-Andreea PIPP 0
57. Nicula C. Georgeta-Daniela PIPP 0

Domeniul : Ştiinţe ale Educaţiei


Specializarea: Pedagogie învăţământ primar şi preşcolar ANUL III

Nr. Numele şi prenumele studentului Programul Nr credite


Crt. de obţinute
studii/Spe în anul
cializarea universita
r
2018/201
9
1. Tănăsescu M. Simona-Lavinia PIPP 60
2. Gaiţă T. Alina Ofelia PIPP 60
3. Anghel M. Luminiţa-Andreea PIPP 60
4. Indricău P.Eliana I BUGET PIPP 60
5. Stănilă C. Mariana PIPP 60
6. Udrescu C.Cornelia PIPP 60
7. Oprea G. Florina PIPP 60
8. Ciobanu I. Ana Maria PIPP 60
9. Ancuţa I. Elena Anişoara PIPP 60
10. Parfene V. Mariana PIPP 60
11. Căluianu N.Alina Nicoleta PIPP 60
12. Milcu N. Lavinia -Elena PIPP 60
13. Truţă M.Rodica-Cristina I BUGET PIPP 60
14. Curiman P. Ionela Alina I buget PIPP 60
15. Neacşu N. Elena-Alexandra PIPP 60
16. Deaconu Gh. Ruxandra Mirabela PIPP 60
17. Stancu A. Mihaela-Simona PIPP 60
18. Cîrstea I. Florina Daniela Lăcrimioara I 60
buget PIPP
19. Dumitru P. Zenovia-Iulia PIPP 60
20. Chiriţă M. Gina Florina PIPP 60
21. Pană C. Roxana PIPP 60
22. Ionescu C. Alina Florentina PIPP 60
23. Zaharia D. Narcisa Alina PIPP 60
24. Mihai F. Liliana PIPP 60
25. Alexandru Gh.Florina Delia PIPP 60
26. Bălan V. Mădălina PIPP 60
27. Ciobanu V. Ionela Daniela PIPP 60
28. Ioana G. Florina Camelia PIPP 60
29. Păuna V. Sorina-Adriana PIPP 60
30. Decă V. Ancuţa-Nicoleta PIPP 60
31. Pătrulescu M. Ionela-Alexandra PIPP 60
32. Voica I. Irina Florentina PIPP 60
33. Lazar C. Nicoleta PIPP 60
34. Preoteasa I. Florentina-Mădălina PIPP 60
35. Haideţ M. Daniela PIPP 60
36. Bărbulescu D. Rodica Marinela PIPP 60
37. Marinică M. Oana-Valentina PIPP 60
38. Ilie Gh. Rodica-Claudia PIPP 60
39. Voicu N. Maria Mădălina PIPP 60
40. Bica V. Daniela-Iuliana PIPP 60
41. Vlada P. Ana Maria PIPP 60
42. Sâia F.Florinela-Vali PIPP 60
43. Stănică N. Nicoleta PIPP 60
44. Cîrstea A. Andreea PIPP 60
45. Preda T. Maria-Alexandra PIPP 60
46. Vitan I.Elena Alina PIPP 60
47. Grigore C. Elena Daniela PIPP 60
48. Ciocan C. Alexandra Ioana PIPP 60
49. Barbu F. Elena Denisa PIPP 58
50. Enăchescu D. Cătălina-Alexandra PIPP 56
51. Ionescu M. Ionela Iuliana PIPP 56
52. Mitran Gh. Mihail PIPP 56
53. Niţă I.Georgeta Alina PIPP 58
54. Rădulică I. Ionela Maria PIPP 51
55. Staicu T. Ecaterina-Florina PIPP 52
56. Dinu C. Mihai George PIPP 44
57. Giurea F. Carmen Florentina PIPP 0
58. Gonţ N.I. Aura-Nicoleta retrasa PIPP 0
59. Sandu F.D.Gabriela-Nicoleta PIPP 0
60. Neicu I. Nicoleta Loredana PIPP 0

Domeniul : Ştiinţe ale Educaţiei


Specializarea: Management educaţional

Nr. Numele şi prenumele studentului Programul Nr credite


Crt. de obţinute în
studii/Speci anul
alizarea universitar
2018/2019
1. Guriţeanu A. Alina-Ionica ME 60
2. Lenghel I. Maria-Lucia ME 60
3. Niţă M. Mariana ME 60
4. Ştefănescu N. Daniela ME 60
5. Raliţă C. Mihaela-Mirela ME 60
6. Chiriţă M. Cristiana-Georgeta ME 60
7. Ştefănescu Gh. Ionela-Camelia ME 60
8. Lică Gh. Ionica ME 60
9. Mocanu M. Alexandra ME 60
10. Pîrvu M. Dorina-Neli ME 60
11. Niţă F. Cristina -Minodora ME 60
12. Petre R. Dorina-Ileana ME 60
13. Marcu T. Elena-Daniela ME 60
14. Chelu I. Alexandra ME 60
15. Oprea I. Maria -Loredana ME 60
16. Ciurez M. Geta-Mirela ME 60
17. Ene C. Nicoleta ME 60
18. Iagăru I. Adela-Cătălina ME 60
19. Ivănescu S. Adriana-Mihaela ME 60
20. Şerban M. Larisa-Izabela ME 60
21. Rada M. Mădălina-Liliana ME 60
22. Chiriţă C. Elena Bianca ME 60
23. Cormoş E. Iuliana Amalia ME 60
24. Călin L.C. Simona-Daniela ME 60
25. Olteanu F. Adriana-Elena ME 60
26. Dascălu M. Florina-Cristina ME 60
27. Mocanu M. Maria-Mihaela ME 60
28. Ulmeanu B. Dan-Laurenţiu ME 60
29. Şerban Ş.Mihaela-Nicoleta ME 60
30. Nae M. Viorica-Simona ME 60
31. Mărcuşanu C. Maria ME 60
32. Pisicaru D. Maria-Irina ME 60
33. Dinculescu N. Daniela Adelina ME 60
34. Sprîncenatu I. Florica Felicia ME 60
35. Corbea I. Ana Maria ME 60
36. Soare I. Georgiana-Verginica ME 60
37. Nicu A. Luciana-Maria ME 60
38. Lale M. Liana-Mădălina ME 60
39. Tudoraşcu M. Aura-Elena ME 60
40. Săndulescu N. Elena-Silvia ME 60
41. Chefălan I. Cristina ME 60
42. Ilaş Gh. Lucica-Oana ME 60
43. Radu F. Ioana ME 60
44. Toma T. Florentina-Diana ME 60
45. Truţă C. Georgiana-Oana ME 60
46. Diaconu I. Raluca ME 60
47. Saioc P. Elena-Luiza ME 60
48. Giurea M. Mădălina -Ştefania ME 60
49. Bărănescu M. Melania ME 60
50. Radu Gh. Andreea-Mădălina ME 60

S-ar putea să vă placă și