Sunteți pe pagina 1din 5

Particularități ale tehnologiei de cultivare a florii-soarelui

 Zonarea culturii.
În România, condițiile naturale corelate cu cerințele biologice au condus la
delimitarea a 5 zone de favorabilitate pentru cultura de floarea-soarelui:
1. Zona I cuprinde arealele din Câmpia Română, sudul Dobrogei și Câmpia
Olteniei. Acestea asigură cele mai bune condiții de creștere și dezvoltare
pentru cultura de floarea-soarelui.
2. Zona II cuprinde Câmpia de Vest (județele Timiș și Arad).
3. Zona III cuprinde suprafețe neirigate din nordul Câmpiei Române și Podișul
Dobrogei, fiind apreciate ca mijlociu favorabile pentru această cultură.
4. Zona IV este reprezentată de Câmpia de Vest (județele Bihor, Satu-Mare).
5. Zona V cuprinde Câmpia Jijiei, Podișul Bârladului și Câmpia Transilvaniei,
zone care sunt cele mai slab cotate din punct de vedere al favorabilității pentru
cultura de foarea-soarelui.

 Planta premergătoare.
Cele mai bune premergătoare pentru cultura de floarea-soarelui sunt culturile care
eliberează terenul cât mai timpuriu (cerealele de toamnă), dar și cele mai târzii (porumbul).
Se vor evita ca premergătoare culturile care au boli comune și în special, cele care contribuie
la transmiterea putregaiului alb (Sclerotinia sclerotiorum), cum ar fi: soia, fasolea și rapița.
Nu suportă monocultura, revenind pe aceeași solă abia după un interval de 5-6 ani.
 Fertilizarea este foarte importantă, floarea-soarelui fiind o plantă exigentă
față de aprovizionarea cu azot, mijlociu pretențioasă la fosfor și foarte exigentă
la potasiu.
Planul de fertilizare este următorul:
1. La semănat: 250 kg/ha Durasol NPK 10-20-10 + 15 SO3 + DMPP
 Un îngrășământ complex cu formulă specială care asigură un start bun
culturii. Azotul este protejat de pierderile prin levigare și denitrificare
prin tehnologia N-pro care face ca azotul să fie disponibil pentru o
perioadă de până la 90 de zile.
2. La prășit: 200 kg/ha Durasol Super CAN 27-0-0 + 7 Ca + 5 MgO + DCD
 Tehnologia DCD disponibilă în produsul Durasol Super CAN
protejează azotatul de amoniu împotriva levigării și denitrificării.
Produsul conține calciu, care reacționează cu acizii disponibili în sol și,
în acest fel, furnizează elemente nutritive adiționale.
3. Odată cu tratamentele de protecția plantelor recomandăm aplicarea de
îngrășăminte foliare. HELASOL SUNFLOWER (3-5 l/ha), este un
îngrășământ foliar formulat special pentru a preveni apariția carențelor în Zinc,
Magneziu, Sulf sau a altor microelemente. Crește rezistența plantelor la stress
în perioadele secetoase.
Se recomandă aplicarea de la 2 perechi de frunze până la începutul înfloririi
(BBCH 12-61).
Beneficii:
 Previne apariția carențelor de Bor și Molibden.
 Crește gradul de fertilitate al florilor.
 Îmbunătățește utilizarea azotului de către plante.
 Forma lichidă asigură asimilarea ușoară de către plante, dar și o
aplicare mai facilă și mai rapidă.
 Compatibil cu majoritatea produselor pentru protecția plantelor.

 Lucrările solului.
Floarea-soarelui necesită un sol bine afânat și structurat, care să permită o răsărire
rapidă și uniformă, o înrădăcinare profundă și un control eficient al buruienilor.
Lucrarea de dezmiriștit se realizează cât mai devreme posibil după recoltarea
premergătoarei, fiind urmată de arătura adâncă (25 cm). În primăvară, se pregătește patul
germinativ printr-o trecere cu combinatorul.
Semănatul se excută începând cu 25 martie, la adâncimea de 5-7 cm, cu distanța între
rânduri de 70 cm.

 Lucrările de întreținere.
Irigarea. Cultura de floarea-soarelui este o plantă rezistentă la secetă, însă, în anii cu
precipitații reduse se pot aplica 1-3 udări de 350-750 m3/ha.
Prășitul mecanic. În prima fază de vegetație, până la apariția butonului floral,
floarea-soarelui are un ritm redus de creștere fiind sensibilă la buruieni. De aceea, sunt
necesare măsuri de combatere și prevenire a buruienilor, realizate prin lucrări mecanice.
Prima prașilă se execută foarte devreme, când se formează rândurile de plante. Prașila
combate buruienile și îmbunătățește permeabilitatea solului, aerisirea și regimul termic al
solului.
 Combaterea chimică a buruienilor
A. Cu aplicare în preemergență sau în postemergența timpurie:
Efica 960 EC (S-metolaclor 960 g/l) în doză de 1-1,5 l/ha pentru a combate Buruieni
monocotiledonate anuale (Setaria, Echinochloa, Digitaria, Sorghum halepense din sămânță) și
unele dicotiledonate anuale (Amaranthus, Chenopodium).
 Efect sigur și de durată.
 Combatere eficientă a gramineelor.
Racer 25 EC (Fluorocloridon 250 g/l) în doză de 2-3 l/ha pentru a combate buruieni
dicotiledonate anuale.
 Erbicid cu eficiență dovedită în combaterea Ambrosiei.
 Moleculă originală.
Modown 4F (Bifnox 480 g/l) în doză de 1-1.5 l/ha, erbicid pelicular împotriva
buruienilor dicotiledoante și a unor monocotiledoante.
 Se asigură plantei o perioadă mai lungă de timp în care nu este concurată de
buruieni.

B. Cu aplicare în postemergență:
Vitoriomox 4 SL (imazamox 40 g/l) în doză de 1,25 l/ha pentru combaterea
buruienilor dicotiledoante (BBCH 12-18)
 Combate un spectru larg de buruieni și Lupoaia.
 Control postemergent dintr-o singură trecere.
Agil 100 EC (Propaquizafop 100 g/l) în doză de 0,8 l/ha pentru buruienile
monocotiledonate anuale și 1-1,5 l/ha pentru Costrei din rizomi.
 Efect vizibil rapid asupra buruienilor.
 Numărul 1 împotriva Sorghum halepense din rizomi.
 Flexibilitate mare la doza de aplicare.
Leopard 5 EC ( Quizalofop-P-etil 50g/l) în doză de 0,75 l/ha pentru a combate
buruieni monocotiledonate anuale: mohor (Setaria spp.), iarba bărboasă (Echinochloa cruss-
gali), Costrei din semințe și 1,5-1,75 pentru a combate Costrei din rizomi.
 Erbicid cu acțiune rapidă în combaterea gramineelor anuale și perene.
 Spectru larg de culturi omologate.
 Amino Expert Fix este un produs premium care se aplica in doza de 1 L la 1000 de
litri de soluție de stropit. Recomandăm acest produs la toate aplicările.
Avantajele utilizării produsului AMINO EXPERT FIX:
a. crește eficiența insecticidelor, erbicidelor, fungicidelor și a regulatoarelor de
creștere
b. nu afectează acțiunea produsului de protecție a plantelor cu care este utilizat în
combinație
c. îmbunătățește aderența și reținerea soluției de lucru pe suprafața foliar.

Combaterea dăunătorilor
Lebron 0,5 G (Teflutrin 5 g/kg) aplicat la momentul însămânțării în doză de 12-15
kg/ha pentru combaterea următoarelor specii: Agriotes sp., Diabrotica sp., Hylemya sp.,
Tripula sp.
 Soluție de încredere pentru a combate dăunătorii la începutul vegetației.
 Insecticid de sol pentru controlul unei game largi de dăunători.
 Protejează culturile imediat după semănat.
 Puternică activitate repelentă.
În ţara noastră cel mai temut dăunător este gărgăriţa frunzelor de porumb (Tanymecus
dilaticollis), care distruge plantele încă din faza de răsărire. Deși cel mai uzual și eficace mod
de combatere al Tanymecus este rotația culturilor și tratamentul semințelor cu insecticide pe
bază de imidacloprid, în cazul în care nu avem la îndemână această soluție, recomandăm
aplicarea insecticidului Lamdex Extra (lambda-cihalotrin 25 g/kg) în doză de 0,3 kg/ha, cu
mențiunea că acesta este un insecticid de contact, iar eficacitatea aplicării va fi direct
influențată de prezența adulților pe plante sau pe sol.
Mavrik 2 F (Tau-fluvalinat 240 g/l) în doză de 0,2 l/ha pentru combaterea afidelor
(Aphis fabae, Brachycaudus helichrysi).
 Este un insecticid care acționează atât prin contact, cât și prin ingestie, având
și un efect rezidual de lungă durată.
 Tau-fluvalinatul este un piretroid de sinteză unic, întrucât, spre deosebire de
ceilalți piretroizi, acționează diferit asupra sistemului nervos al dăunătorilor
țintă.
 Prezintă o toleranță bună față de entomofauna utilă și mai ales insectile
polenizatoare.
Combaterea bolilor foliare
Mirage 45 EC (Procloraz 450 g/l) în doză de 1 l/ha (primul tratament în faza de 5-7
frunze, iar al doilea la formarea capitulului. Combate cu success Putregaiul alb (Sclerotinia
sclerotiorum), Alternarioza (Alternaria spp.), Putregaiul cenușiu (Botrytis cinereal),
Frângerea tulpinii (Phomopsis helianthi).
 Fungicid cu acțiune de contact și penetrant-translaminară.
 Asigură protecția culturii o perioadă lungă, având activitate până la 4-5
săptămâni.

Zakeo Xtra (Azoxistrobin 200 g/l + Ciproconazol 80 g/l) în doză de 0,75 l/ha (două
tratamente în vegetație) pentru combaterea complexului de boli foliare: Putregaiul alb
(Sclerotinia sclerotiorum), Alternarioza (Alternaria spp.), Putregaiul cenușiu (Botrytis
cinereal), Frângerea tulpinii (Phomopsis helianthi).
 Stay green ridicat ce garantează Xtra calitate și cantitate.
 Protecție de lungă durată cu effect preventive și curative.
 Mod de acțiune systemic și translaminar.

Adaptare la condițiile de stress


Factorii principali care influențează diminuarea producției sunt lipsa apei (60%),
genetica (20%) și tehnologia agricolă aplicată (20%)!!!
1. Seceta – alegerea hibridului astfel încât să aibe rezultate pozitive în condiţii de
stres termic şi hidric.
2. Aplicarea Grow Factor Evolution – aminoacizi, micro și macro-elemente – are
rol atât în nutriție cât și în protejarea plantei împotriva factorilor de stres abiotic.
în condiții de stres, aplicarea acestui produs face diferența la producții.
Grow Factor Evolution 1L/ha oferă următoarele avantaje:
 Crește rezistența plantelor la boli și stress
 Faciliteaza polenizare
 Cultura va avea calatidii mai bine dezvoltate
 MMb crescut
 Înrădăcinare mai bună

S-ar putea să vă placă și