Sunteți pe pagina 1din 1

Nume si prenume elev..................................................................................

Data ................................................
Școala Gimnazială ”C. Antoniu” Țigănași
Structura M. Kogălniceanu
Lucrare scrisă la matematică
Clasa a V-a
Semestrul II
An școlar 2019-2020
 Toate subiectele sunt obligatorii.
 Se acordă 20 puncte din oficiu.
SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec numai rezultatele. (30 de puncte)

1. Rezultatul calculului 2,15+0,125 este egal cu...........................................................


2. Dacă a=15,127 iar b=7,125 atunci este a-b este egal cu ...........................................
3. Dacă un kg de mere costă 3,5 lei, atunci 5,5 kg costă………………………………...............
4. 7 bile din lemn de același fel cântăresc 9,1 kg. O bilă de același fel cântărește……kg
5. Dintre numerele 2,5 și 2,09 mai mare este ................................................................
6. 2,50 este egal cu……………… …………………………………………………………………………………….

SUBIECTUL al II-lea – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (25 puncte)


1. Calculați:
a) {2,5⋅( 5+2,1 )+ [( 1,2)2+( 2,1)2 ] : 3+5 } : 2+1,7 ȘȘ
b) 1−0,2+3−2,2+5−4,2+.. . .+99−98 ,2

2. Mihai a parcurs un traseu de 24 km in 2 zile. In prima zi a parcurs 25% din


drum iar a doua zi restul. Aflati ce distanțe a parcurs Mihai în fiecare zi.

SUBIECTUL al III-lea – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (25 puncte)

1. Două kg de mere și trei kg de pere costă 25,5 lei iar două kg de mere și patru kg de
pere costă 31 lei. Aflați costul unui kg de pere.

2. Mama îi dă Andreei 12,5 lei, iar ea are deja economisiți de trei ori mai mult decât i-
a dat mama sa. Andreea îi dă fratelui său jumătate din cât i-a dat mama. Ce sumă îi
dă fratelui său și ce bani îi rămân Andreei.

Prof. Aida-Andreea Grecu